"Muziek staat aan de oorsprong van leven en bepaalt leven; alle leven ontspringt vanuit muziek. De hele schepping bestaat uit ritme en in algemene zin zouden we kunnen zeggen, dat er een gemeenzame bron is van menselijk ongemak; en dat is een stoornis in ritme."     
- Hazrat Inayat Khan


Alle leven op Aarde, inclusief de ritmes van ons lichaam, wordt beïnvloed door de ritmes van immer-veranderende combinaties van hemelse bewegingen. De dag, bijvoorbeeld, biedt ons hoge energie van de zon voor aanwending naar buiten en communicatie. De nacht, daarentegen, verwelkomt de verdieping van intuïtie en ondersteunt expansieve, innerlijke processen. Door de fluctuaties van de natuur op te merken, kunnen we de ondersteuning van haar cycli ontvangen om onze inspanningen te versterken. Wanneer we aandacht geven aan onze persoonlijke ritmes, kunnen we innovatieve manieren vinden om toegang te vinden tot diepere lagen van organische balans, zowel fysiek als emotioneel.

Een gevoel voor balans kan verkregen worden door te accepteren dat leven een proces is - een voortdurende beweging die vraagt om dynamische organisatie en reorganisatie - een sacraal goochelnummer! Als we de elementen van ons leven organiseren, nodigen we efficiëntie en functionaliteit uit binnen onze werkelijkheid. Organisatie helpt ons te coördineren en te stroomlijnen en zorgt voor groter welbehagen en evenwicht.

Laten we de verschillende aspecten van onderhoud respecteren als de basis die de kunst van leven ondersteunt! Door de ogen van gelijkheid, dragen alle momenten bij aan de sacrale balans van ons leven. We worden eraan herinnerd dat "ook dit zal voorbijgaan" en "ook dit zal terugkeren".

Mogen we alle wezens zien in het licht van gelijkheid - erkennend dat als planetaire kin, we allen een gelijke kracht en plaats hebben!

In deze wereld die we samen delen is er veel ruimte om een betere balans te brengen in onze wereldsystemen, die momenteel hoge niveau's van ongelijkheid en onrechtvaardigheid vertonen -de lijst is eindeloos- hand in hand met de ernstige wanverhoudingen waaraan onze Aarde wordt onderworpen door onze onnatuurlijke levensstijl.   Er is overvloedig, creatief en constructief potentieel voor ons om aan deel te nemen voor het herstellen van de sacrale balans en gelijkheid, tussen onszelf als Een Volk en tussen de mensheid en onze Ene Aarde.

Zeker, we zijn gezegend met de gelijkwaardige toegang * tot informatie via het internet en we kunnen leren over zaken die weer in organisch evenwicht gebracht mogen worden - van Fair Trade voor werkers over de hele wereld, het helpen van de Oorspronkelijke Volkeren (Indigenous Peoples) om hun land en levensstijl te bewaren tot het opboksen van de organische boeren (de bio-boeren) tegen genetisch gemanipuleerd voedsel dat de eeuwenoude voedselbalans besmet. Het lijkt dat hoe meer we leren van onze gedeelde planetaire realiteit, hoe meer er is om te onderzoeken en achter te komen! Dit is de Levende Profetie in actie - Datgene Wat Onbewust Was, Wordt Bewust; Datgene Wat Verborgen Was, Wordt Onthult. We kunnen een steeds groter wordende bewustzijns-uitbreiding verwachten door onthulling van schokkende waarheden, openbarende inspiratie en oplossingen voor nieuwe paradigma's die nu bovenkomen - zich voortdurend ontvouwend, terwijl we leven in deze versnelde tijden van Transformatie.

Hoe kunnen we leven in Evenwicht en Gelijkheid uitbreiden?

Op dit moment in de planetaire/kosmische cycli, lijkt het enige antwoord te liggen in "Het Beste Wat We Kunnen Doen". En in gedachten houden dat ons "beste" zich voortdurend ontwikkelt in onze groei van zelf-reflectie, bereidwilligheid, bedachtzaamheid, integriteit, spirituele kracht en persoonlijke capaciteiten.

Allen die op deze Planeet verblijven zitten in hetzelfde schuitje, aangezien de "technosfeer" van de machines (zoals die waarop we nu schrijven en lezen!) de "biosfeer" heeft bedekt en de versnelling iedereen raakt! Ik geloof dat elk van ons met een geweten worstelt om in integriteit en harmonie te zijn en deel van de "oplossing" en niet het probleem.   Dit is een tijd van "wereld-overbrugging" tussen de oude wereld die momenteel stervend is en vecht voor z'n leven (datgene wat gebaseerd is op patriarchie, lineair, tijd-is-geld, afscheiding, vernietiging, consumptie, los van de natuur, hebzucht, enz) en de nieuwe wereld die geboren wordt - de schittering in ons hart en geest wakkermakend, naarmate we realiseren dat we allen onderling verbonden zijn, met elkaar en de aarde en het universum. Welzeker, wanneer de planetaire/kosmische uitlijningen en het klimaat van bewustzijn het toelaten, zal deze Nieuwe Wereld zijn uitstraling volledig manifest maken binnen onze fysieke dimensie. De balans zal verschuiven van dat wat levens-vernietigend is naar levens-dienend. Nu is waarlijk de tijd van uitdaging; de tijd waarin we onze "hogere spirituele wil" dienen aan te wenden.

Dus, Dank Je Wel voor je best doen; voor je bereidwilligheid te leren en te groeien. Dat is alles wat er wordt gevraagd. Samen zijn we bezig ons te transformeren en te ontwikkelen, langzaam doch zeker, en het is onze Oprechtheid, die zal doorgaan ons de weg te wijzen om Creatief Vol te Houden.   Mogen we allen helder geleid worden om ons unieke deel te belichamen en te activeren in de Herstelling van de Balans naar het Geheel!

(*gelijkwaardige toegang, behalve in gevallen zoals in China, dat de hoogste internetcensuur heeft van de wereld)

(Uit eerdere wavespeller)

Met dank aan: ©2005 SkyTime +1-800-596-0835 / skytime@13moon.com
Dreamspell Calendar Information ©1990, courtesy of the Foundation For The Law of Time
Vertaald en bewerkt door Marjon :-: All rights reserved :-: naar PAN-Holland website :-
: