Maan 7 wordt de Resonante Maan genoemd (correlleert altijd met 10 jan - 6 feb) en het totemdier is de Aap.
De sleutelwoorden voor deze Resonante Maan zijn:

Kracht: KANALISEREN/ een kanaal of "channel" zijn
Actie: INSPIREREN
Essentie: AFSTEMMING

Richtinggevende Actie: "Hoe kan mijn inspiratie dienen om (op anderen) af te stemmen?"

Aanvullende associaties van Toon 7 zijn onder andere: "mystieke kracht", onze 7 chakra's (innerlijke energie-centra) afstemmen op hun hoogste resonantie en toestaan dat de inspiratie vrijelijk doorheen onze individuele creatieve kanalen stroomt. Een van de praktische toepassingen van de energieŽn van deze Toon 7 is (h)erkennen dat we -omdat we allemaal wezens met een bepaalde trilling zijn- altijd een energetische resonantie uitstralen, aan wat voor energieŽn we ook worden blootgesteld en we de mogelijkheid hebben om hiermee of met een soortgelijke frequentie te resoneren of mee te trillen. Met andere woorden, deze maand helpt herinneren ons bewust te zijn van de vele subtiele energieŽn en vibraties waarmee we dagelijks worden overstelpt en de krachtige impact die ze hebben op onze realiteiten.

Door aandacht te schenken aan de manieren waarop we persoonlijk worden geraakt door allerlei subtiele energieën, zowel die worden geproduceerd door onze innerlijke waarnemingen als die we opnemen vanuit onze omgeving, kunnen we leren ons leven af te stemmen door steeds meer en zuiverder te verfijnen waar we onszelf aan blootstellen of het nu bepaalde geloofsovertuigingen zijn of bepaalde mensen!   Deze Maan 7 is een tijd om af te stemmen op- en dát te volgen wat ons inspireert; ons te laten leiden datgene wat onze creatieve motivatie stimuleert!

(Uit eerdere wavespeller)

Met dank aan: ©2005 SkyTime +1-800-596-0835 / skytime@13moon.com
Dreamspell Calendar Information ©1990, courtesy of the Foundation For The Law of Time
Vertaald en bewerkt door Marjon :-: All rights reserved :-: naar PAN-Holland website :-
: