Tikal - Tempel van de Jaguar ->


Maan 9 wordt de Solaire Maan genoemd en het totemdier is de Jaguar.
(correlleert altijd met de periode van 7 mrt - 3 apr)

De sleutelwoorden om je op te richten voor deze Solaire Maan zijn:

Kracht: PULSEREN
Actie: REALISEREN
Essentie: INTENTIE
Richtinggevende Actie: "Hoe bereik ik mijn doel?"

Deze Solaire Maan herinnert ons eraan dat "energie volgt intentie". Alle handelingen zijn gemotiveerd door onze intenties; daaruit volgt dat onze intenties de wortels zijn van alles wat we doen. Door te mediteren op onze intentie en deze helder te krijgen, worden onze inspanningen puurder en effectiever. Ook al lijken intenties etherisch, hun energie draagt wel zeker een belangrijk psychisch gewicht en katalyseert zowel meta-fysische als fysieke effecten. Volgens de Dalai Lama, wordt de opeenstapeling van iemand's negatief of positief karma eerder geproduceerd door de intenties waarmee men werkt, dan de handelingen die men uitvoert. Bovenop het realiseren van onze duidelijkste intenties, kunnen we energieën in beweging brengen om onze beoogde doelen te manifesteren, door hart-geest-ziel op elkaar af te stemmen en onze aspiraties naar het levende Universum te pulseren. En omgekeerd, kunnen wij op onze beurt weer de uitstromende pulsen ontvangen en de energetische golven voelen, wanneer dit magische quantum-Universum reageert en interacteert met ons innerlijk Bewustzijn.