De Wet van de Kin

Galactische Signatuur: Holon, Planetaire Kin en Ego

De naam die wordt toegewezen aan jouw galactische poort is je persoonlijke galactische signatuur. Deze is afkomstig van de titel van de kin in het Boek van Kin die overeenkomt met de galactische poort op het Kompas. Jouw galactische signatuur wordt jouw persoonlijke Dreamspell code-naam.

De kleur, galactische toon en zonnezegel van jouw galactische signatuur, zijn de basis van waaruit jij tewerk gaat. Het identificeert jou als een planetaire kin.

Om het Dreamspell Orakel te spelen heb je een persoonlijkheid die in drie aspecten een rol speelt: holon, planetaire kin en ego.

            1) Holon is de vierde-dimensionale evenknie van jouw derde-dimensionale ego. De holon is de vrije wils-kracht van je voorstellingsvermogen die zich identificeert met mensen, gebeurtenissen en plaatsen die niet toegankelijk zijn voor je derde-dimensionale vorm. De holon is je fantasie-personage.

            2) Planetaire Kin bemiddelt tussen de holon en het ego overeenkomstig de Wet van de Kin. De planetaire kin is degene die verantwoordelijkheid neemt voor wt er ook maar gebeurt. De planetaire kin is je relationele personage.

            3) Ego werkt vierde-dimensionale rollen uit in derde-dimensionale tijd. Wanneer het derde-dimensionale ego zichzelf identificeert als de galactische signatuur is het een planetaire kin. Het ego is het genotzoekende personage.

Wet van de Kin

De wet van de kin is een vierde-dimensionale wet. Het is de enige wet die bekend is aan de vierde-dimensionale holon. Zelfbeschikking, gelijkwaardigheid en loyaliteit, zijn de drie gemeenschappelijke zelfregulerende uitdrukkingen van de wet van de kin.

            1) Autonomie beschrijft het gebruik van de vrije wil door de holon, om het voorstellingsvermogen te verkennen in het bereiken van diens doelen. Het is onmogelijk voor een holon om een andere holon te overheersen of te verbieden over diens vrije wil te beschikken.

            2) Gelijkwaardigheid betekent dat alle planetaire kin zich verhouden tot elkaar en een gelijkwaardige plaats en kracht hebben binnen de Dreamspell. De planetaire kin houdt zich aan de wet van de kin en past deze toe in alle situaties. De planetaire kin is degene die weet heeft van- en bedreven wordt in het lezen van het Dreamspell Orakel.

            3) Loyaliteit betekent dat het ego trouw is in het volgen van de instrukties van de holon zoals bemiddeld door de planetaire kin.

Zich houdend aan de wet van de kin is het aan de planetaire kin ervoor te zorgen dat het ego niet diens wil over een ander laat heersen.

Door trouw te zijn aan de wet van de kin kan géén planetaire kin ook maar de geringste uitnodiging tot avontuur afwijzen, voorgesteld door een andere planetaire kin. Elk avontuur, dat zo ondernomen wordt, moet uitgevoerd worden tot het einde. Alle avonturen kunnen uitvoerig verteld worden aan het hof van de kin.

Het hof van de kin is een ronde tafel-bijeenkomst, uitgeroepen door elke willekeurige planetaire kin. Het doel van vergaderen als planetaire kin is, om verslag te doen, en te ontvangen, van volbrachte avonturen en nieuwe avonturen vast te stellen. Een hof van de kin mag bijeengeroepen worden wanneer en waar elke willekeurige planetaire kin dit nodig en geschikt acht. Samenkomsten aan het hof van de kin zouden in het ideale geval plaats moeten vinden op de twaalfde toon, de kristallen dag van de wavespell. (Lees hier een oud verslag van een Crystal Meeting door Lloydine Argüelles)

Avontuur is elke actie ondernomen door de planetaire kin in naam van het bereiken van de doelen van Tijdschip Aarde 2013.