INTRODUCTIE VAN DE TIJDCYCLI

 

Synchroniciteit is de werking van een hogere bewegend model van een wiskundige orde, dat alle verschijnselen telepathisch coördineert. Dit creëert de vierdimensionale realiteit, de synchrone orde. De fundamentele cycli van de synchrone orde zijn:

4-daagse cycli (harmonischen):Dit is de kleinste fractale cyclus. De 20 Zonnezegels worden gecodeerd door vier kleuren om de vijf tijdcellen (4 x 5 = 20) te creëren. Elk van deze sets wordt een harmonische genoemd met een basispatroon van betekenis: rood (initieert, start), wit (verfijnt), blauw (transformeert), geel (rijpt).

5-daagse cycli (chromatischen):Vijfdaagse volgorde die begint en eindigt met dezelfde kleur:
Gele Vuur clan, Rode Bloed clan, Witte Waarheid clan, Blauwe Lucht clan.
Er zitten 73 vijf-daagse chromatischen in 52 weken.

7-daagse cycli (week of heptad):


Standaard meeteenheden.
Er zijn vier zeven-daagse cycli per maan (4 x 7 = 28).
Elke dag wordt gecodeerd door een van de zeven radiale plasma's.

13-daagse cycli (wavespells):

Standaard meeteenheid voor fractalen.
Een wavespell kan 13 dagen zijn, 13 weken, 13 manen, 13 jaar, 13 baktuns, enz.
Er zijn 20 wavespells van 13 dagen per 260-daagse ronde (20 x 13 = 260).

20-daagse cycli (vinals en zonne-zegels):

De 20-daagse volgorde wordt altijd gecodeerd door de zonnezegel die het jaar codeert. Dit creëert een jaarlijkse cyclus van solaire meditaties. Een 20-daagse cyclus kan ook verwijzen naar de 20 zonnezegels: Draak tot en met Zon.

Cycli van 28 dagen (manen):

28 is de harmonische standaard. 4 weken van 7 dagen = 28 dagen.
Er zijn 13 manen in een jaar (13 x 28 = 364) +1 (Dag Buiten de Tijd).

52-daagse cycli (kastelen):

Elk kasteel bestaat uit vier kleurgecodeerde wavespells (4 x 13 = 52). Er gaan vijf kastelen van elk 52 dagen in een galactische spin, draaiing of ronde van 260 dagen (52 x 5 = 260). Kastelen worden gebruikt om verschillende tijdsverhoudingen in kaart te brengen: 52 dagen, 52 jaar, etc.

65-daagse cycli (galactische seizoenen of spectrums):

Er zijn vier 65-daagse cycli binnen een ronde van 260 dagen. Deze cycli worden gecodeerd door de derde (elektrische) toon van de vier kin van de polaire aardefamilie, dat wil zeggen Rode Electrische Slang, Witte Elektrische Hond, Blauwe Elektrische Adelaar en Gele Electrische Zon.

260-daagse cycli (een Tzolkin "spin"):

Vierde-dimensionale tijdsmaat, gebaseerd op een 13 x 20 matrix, die de 13:20-tijdsfrequentie codeert.

365-daagse cyclus (één omloopsbaan van de zon):

 

Ook wel bekend als een solaire (zonne-)ring, perfect gemeten door
de harmonische standaard van 13 Manen en 28 dagen.
364 + 1 (Dag Buiten de Tijd).


NB: Als we het patroon van de 13 Manen en 28-dagen plus de 365e dag (Dag Buiten de Tijd) coördineren met het 260-daagse patroon, krijgen we een cyclus van 18.980 dagen - 52 jaar - of 73 patronen van 260-dagen. De solair-galactische cyclus van 52 jaar correspondeert met de omloop van Sirius B rond Sirius A.

@ 5 Moon Year (2010)
Foundation for the Law of Time
Originele pagina | Original page