13-Tonige Wavespell en Pulsars

De wavespell (of avonturen-wavespell) is een standaard fractale maateenheid, een constante voor een vorm van 13 eenheden, dat een vierdimensionale, 13-tonige kosmologie of de 13 tonen van de schepping vertegenwoordigt. Elk van de 13 tonen van de wavespell vertegenwoordigt een kosmologische volgorde, dat een proces van voortdurende creatie beschrijft. Door bewust af te stemmen op de wavespell, zal het zelf-reflectieve component van het planetenstelsel, de noösfeer, in niet aflatende golven de 13-toon kosmologie van de vierde dimensie recapituleren.

"De wavespell is de primaire sjabloon voor evolutionaire vooruitgang door de codes van vierdimensionale tijd. Om de wavespell in zijn geheel te begrijpen, dienen we de epistemologische basis en indelingen van het menselijk weten te reconstrueren. "
— The Call of Pacal Votan, pp. 55-56

"Door het volgen van de 13-tonige kosmologie van beweging, de 20 stammen en de vier wortelrassen zijn we in staat om overal door de tijd te reizen en andere dimensies binnen te gaan."
— The Call of Pacal Votan, p. 62

Het avonturen-wavespell kan worden gebruikt om actie-plannen te maken voor een tijdcyclus volgens de structuur van de wavespell: 13 dagen, 13 weken, 13 manen, 13 jaar, 13 baktuns, enz.

Toon 1: Identificeer doel. Wat is mijn doel?
Toon 2: Identificeer uitdaging. Wat zijn de obstakels?
Tone 3: Identificeer service/dienstverlening. Hoe kan het doel worden bereikt?
Toon 4: Identificeer vorm. Wat is de vorm van de actie?
Toon 5: Neem het heft in handen. Verzamel middelen

Tone 6: Roep op tot gelijkheid. Beheer uitdaging
Toon 7: Roep op tot afstemming. Stem service af op actie
Toon 8: Roep op tot integriteit. Actie bereikt vorm
Toon 9: Formaliseer actie. Actie in gang gezet

Toon 10: Manifesteer uitdaging. Actie en uitdaging ontmoeten elkaar
Toon 11: Bevrijding van dienstverlening. Actie lost service op
Toon 12: Samenwerking van vorm. Ronde tafel ontmoet, verleden actie geformaliseerd, toekomstige acties voorbereid

Toon 13: Neem magische vlucht. Magnetische terugkeer


Pulsars en Pulsar Code

De integratie van het wavespell-tijdgebied is een functie van de vier pulsars. De pulsars laten de eenheid zien van de vier dimensies door de tijd en gelden voor elke schaal - 13 dagen, 13 manen, 13 jaar, enz.

"De kosmologie van pulsars is de kosmologie van interdimensionale creatie door universele telepathie. Als de wetenschap van het dieper uitbouwen van universele telepathie in het huidige moment, informeert pulsar-kosmologie de intelligentie-factor van de g-kracht of galactische stralen."

Eerste Dimensionale Levenspulsar - Tonen 2, 6, 10
Omvat het hele gebied van biogeochemische veranderingen dat nu kan worden onderzocht of begrepen als het rijk van geobiologie.

Tweede Dimensionale zinzuiglijke Pulsar - Tonen 3, 7, 11
Omvat het hele psychofysische rijk van electro-zintuiglijke drempels, dat nu kan worden bestudeerd of begrepen als het rijk van kunst en natuurkunde.

Derde Dimensionale Gedachtenpulsar - Tonen 4, 8, 12
Derde Dimensionale Gedachtenpulsar - Tonen 4, 8, 12 Omvat het gebied van de mentale en sociale ontwikkeling, dat nu kan worden bestudeerd of begrepen als het rijk van de samenwerkende kosmische orde.

Vierde Dimensionale Tijdpulsar - Tonen 1, 5, 9, 13
Zijnde van de tijd en de geest, verenigt de vierdimensionale tijdpulsar doelgerichtheid door bekrachtigen, actie vormgeven en magische vlucht. Tevens informeert en reguleert de vierdimensionale pulsar de andere drie pulsars, die drie interactieve driehoekige vlakken vormen.

"Terwijl de vier pulsars de synchroon met elkaar verbonden gebieden van de vier dimensies definiëren, bieden de boventoon pulsars kruisende dimensionale tijdstructuren."
— The Call of Pacal Votan, p. 59

"De boventoon pulsars zijn een functie van de punt-balk notatie-code en bepalen het optreden van de Aarde-families binnen de wavespell."
— Dreamspell, The Journey of Timeship Earth 2013, p. 58

@ Foundation for the Law of Time
Originele pagina | Original page