<< terug


De Universele Wetten
van Kosmisch Bewustzijn
bieden de lezer inspirerende inzichten die uitleg geven over de universele wetmatigheden die in ons leven werkzaam zijn. Deze kernachtige, spirituele overwegingen benadrukken dat wij deel uitmaken van een universum dat in essentie één levend en scheppend bewust zijn is. Verbondenheid met dit bewustzijn stelt ons in staat de wijsheid in onszelf te ontwikkelen en vooral liefde en respect te ervaren voor alles wat leeft.

Niet eerder is een zo grote hoeveelheid universele wetten verzameld in één boek. Talloze onderwerpen worden geplaatst in het inspirerende licht van de Nieuwe Tijd, die hierdoor verrassend helder en concreet wordt. Dit boek komt tegemoet aan een groeiende behoefte aan accurate formuleringen van hogere wetten die ons vrijheid en groter bewustzijn brengen.

“De Universele Wetten” is een prachtig verzorgde, gebonden uitgave met een verhelderende inleiding over Kosmisch Bewustzijn, wat Universele Wetten precies zijn en wat ze voor ons kunnen betekenen. Het is een mooi geschenk, waarvan de meer dan honderd pagina's ieder vanuit een andere invalshoek uitnodigen tot bezinning op de wereld waarin je leeft en de rol die je daarin wilt spelen.

De Nederlandse online versie
The Cosmic Laws of Cosmic Awareness (de orginele Amerikaanse teksten)