2012, HET EINDE VAN DE GESTOLEN TIJD
Het jaar 2012 nadert met rasse schreden. Iedere dag brengt de datum van 21 december 2012 dichterbij. Op die datum lopen de kalenders van o.a. de Maya´s af.
 
Wanneer lineaire tijd wordt verheven tot de enige standaard van tijdbepaling dan krijgen we de huidige moderne samenleving en economie met een streven naar meer en meer en waarin iedereen klaagt: ´ik heb niet genoeg tijd!´. Met een kunstmatige, bedachte kalender van twaalf onregelmatig durende maanden en een mechanische, lineaire tijdmeting zul je letterlijk nooit op tijd zijn.
 
Het wordt een levensnoodzaak om je eigen tijd terug te nemen en daarin jezelf te leren kennen. Het volgen van natuurlijke tijdcycli is daarin een eerste stap.

De Maya´s maakten 22 verschillende soorten kalenders die allemaal tegelijk liepen en waarvan sommigen tot miljarden jaren terug gaan. Deze kalenders beschrijven geen lineaire maar cyclische tijd en ze eindigen allemaal op 21 december 2012!
 
De schrijver laat zien wat er op die datum astronomisch gebeurt, hoe allerlei kleine en grote cycli dan synchroniseren (samenvallen in de tijd). Hij vergelijkt langlopende kalenders uit allerlei culturen met elkaar, als mede de verhalen áchter deze kalenders, de profetieën van deze volkeren. Dan blijkt dat we nu letterlijk zijn aanbeland bij het ´het einde der tijden´, het einde van onze oude tijdbeleving.

In ´2012, HET EINDE VAN DE GESTOLEN TIJD´ legt Peter Toonen de abstracte en ingewikkelde materie over het begrip ´tijd´ eenvoudig uit en brengt de werking van de tijd in verband met zeer uiteenlopende praktische onderwerpen, zoals een stappenplan voor je leven of zelfs voor je bedrijf.

<< terug naar de boekenlijst