Introductie 13 Manen Kalender

 

Wist je dat:


... in één jaar de maan 13 keer rond de aarde draait?

... het woord maand afkomstig is van maan?

... in de huidige kalender een maand niet overeenkomt met de natuurlijke cyclus?

... het woord 'kalender' afkomstig is van het Romeinse woord 'calends', wat 'kasboek' betekent?

... tijd ≠ geld ?

... 'september' zeven betekent, maar dat het de negende maand is?

... 'maart' genoemd is naar de Romeinse oorlogsgod Mars?

... 'juli' en 'augustus' genoemd zijn naar de Romeinse keizers Julius en Augustus?

... de periode van 5 tot 15 oktober 1582 uit de kalender is geschrapt ter 'correctie'?

Wist je dat er alternatief is voor deze onregelmatige Gregoriaanse kalender vol fouten;
een kalender die overeenkomt met de natuurlijke cycli:


de 13 Manen Kalender


De 13 Manen Kalender

Onze meting van de tijd is gebaseerd op de beweging van de planeten.
Een jaar is één omloop van de aarde om de zon. In diezelfde tijd draait de maan dertien keer rond de aarde*.( zie animatie. ) Als je bedenkt dat onze maanden zijn afgeleid van de Manen, is het verbazingwekkend dat we in de gregoriaanse kalender maar 12 maanden kennen.
De 13 Manen Kalender telt wel 13 maanden/Manen en combineert dus zowel de zoncyclus als de maancylcus. Hierdoor ontstaat er een jaar van 365 dagen en 13 maanden/Manen.
Elke maand telt 28 dagen. Het is hierdoor een harmonische kalender geworden in plaats van een kalender met soms 28, 29, 30 en soms 31 dagen. En het voordeel is dat hierdoor de eerste dag van elke Maan een jaar lang op dezelfde dag valt (zaterdag). Dit maakt dag- of datumberekeningen wel héél eenvoudig.


Als je een afstand meet, gebruik je toch ook geen lineaal van onregelmatige maten??

13 Manen van 28 dagen = 52 weken van elk 7 dagen = 364 dagen + 1 Dag Buiten de Tijd = 1 jaar

* Als je ons zonnestelsel van buitenaf zou bekijken, dan zou je zien dat in de tijd dat onze Aarde één ronde om de zon maakt (het zonnejaar), de maan dertien keer rond de aarde draait. Wij op Aarde nemen dat anders waar, omdat de aarde ook nog eens iedere dag om haar eigen as draait en de maan altijd hetzelfde gezicht aan ons laat zien, waardoor ze tegelijkertijd met ons mee om de zon draait.


Nieuwjaarsdag

In de 13 Manen Kalender begint het nieuwe jaar op 26 juli, want dat is de dag waarop de zon in het oosten samen opkomt met de dichtstbijzijnde volgende ster, Sirius*. Het is voor ons op Aarde de enige conjunctie die jaarlijks op het zelfde moment plaats vindt en daardoor het enige ijkpunt voor het meten van de tijd.

* Sirius kennen we als de Hondster, hij zit midden in de kop van het sterrenbeeld Canis Major (Grote Hond). Het is verreweg de helderste ster aan onze hemel. De Egyptenaren noemden hem Sothis. Zij associeerden deze ster met Isis, de godin van de vruchtbaarheid, omdat de conjunctie altijd samenviel met de jaarlijkse overstroming van de Nijl, die dan zijn vruchtbare slib aan de oevers afzette. Ook in het westen is deze conjuctie niet onbekend: wij kennen hier de Hondsdagen, genoemd naar de Hondster Sirius, zijn zeven dagen van de jaarlijkse samenstand van de zon met de Hondster. Mensen in de horeca weten dat je dan je voedsel snel moet opbergen, want het bederft dan extra snel.


De Dag Buiten de Tijd

De Dag Buiten de Tijd is de 365e dag. Het is geen dag van de week of de maan(d) is. Deze dag valt op 25 juli in de gregoriaanse kalender. De Dag Buiten de Tijd is de dag tussen de jaren in. Het is de laatste dag in een reeks van 5 dagen van zuivering, de Vayeb.
Een dag waar de verbinding wordt gelegd, waarin het oude jaar wordt losgelaten en de intentie voor het volgende jaar wordt gezet. Een dag van bewust-zijn*.

* We vieren dat we allemaal kunstenaars zijn, medescheppers van de Ene Schepping, als galactische wezens, levend als mensen op planeet Aarde. Samen met de viervoetigen, de gevleugelden, de bomen, de planten, de stenen, het water, lucht en vuur. Deze dag voor vrede en cultuur wordt wereldwijd gevierd. Vele duizenden verenigen zich via de krachten van liefde en telepathie, om de menselijke cultuur te laten opbloeien in harmonie met de aarde. Sinds de oprichting van PAN-Holland vieren we deze dag altijd samen. Kijk in de agenda als het zover is.


13 Manen van Vrede

De 13 Manen Kalender is de natuurlijke kalender van onze aarde. De cyclus van 28 dagen is het gemiddelde van de maancycli, maar we kennen het ook van ons eigen lichaam als de menstruatiecyclus en, minder bekend, de emotionele cyclus, en het is de tijd die je huid nodig heeft om alle cellen te vernieuwen. De 13 Manen Kalender wordt ook de Kalender van Vrede genoemd. Het is een universele, natuurlijke en harmonische kalender, in tegenstelling tot de huidige gregoriaanse kalender. De Verenigde Naties wilden in 1961 de 13 Manen Kalender invoeren als de universele standaard kalender.
Zij beseften dat vrede alleen bereikt kan worden door harmonie.

Door niet in harmonie te leven met de natuur, hebben we een kunstmatige omgeving gecreëerd met een kunstmatig tijdsysteem, gebaseerd op de klok en de kalender van 12 maanden. Door dit te vervangen door een biologisch accurate 13 Manen Kalender, gebaseerd op de cycli van de natuurlijke tijd, kunnen we helpen de harmonie te herstellen tussen de mensen en de planeet. Door te verenigen in tijd kunnen we verenigen in vrede. Natuurlijke tijd kent geen grenzen, geen ideologieën en geen afscheiding: één tijd, één volk, één planeet. "


De Tzolkin
De 13 Manen Kalender van 365 dagen wordt gecombineerd met een cyclus van 260 dagen. Dit is de Tzolkin, de heilige galactische kalender van de Maya's. Elke dag is anders, elke dag heeft zijn eigen energie en zijn eigen functie. Deze 260 dagen zijn een combinatie van 13 tonen en 20 zonnezegels. Elke combinatie wordt een 'kin' genoemd. De Tonen lopen van 1 tot en met 13. De Zonnezegels hebben namen als Draak, Wind, Nacht, Zaad, Krijger, Aap, etc.

Omdat bij elke dag een toon-zegel combinatie hoort, heeft iedereen ook een persoonlijke 'kin' , de dag van zijn geboorte, die hem of haar een bijzondere energie en bestemming meegeeft. Deze noemen we je 'Galaktische Signatuur'. Jouw Galaktische Signatuur kun je zelf uitrekenen.
Zie tonen en zegels voor een uitleg van de verschillende tonen en zonnezegels.


Dagen van de week
De namen van de 7 dagen van de week zijn veranderd in algemene namen die overal op de aarde goed uit te spreken zijn. De woorden hebben een symbool, welke we een plasmazegel noemen. De Plasmazegels bezitten een bepaalde energie en deze komen ook weer overeen met de 7 chakra's.

Een kalender van 13 Manen is niets nieuws
De Inca´s in Zuid Amerika gebruiken deze kalender al duizenden jaren (Pacha Cuti kalender), evenals de Maya´s in Midden Amerika (Tun Uc kalender) en de Lakota´s en Hopi´s in Noord Amerika. De Kelten in Europa gebruikten deze kalender duizenden jaren lang. Maar ook de Essenen -het Hebreeuwse genootschap waaruit Jezus Christus geboren werd- hanteerden deze kalender. Zij hadden deze waarschijnlijk van de oude Egyptenaren, die ´m kenden als de Kalender van Thoth, ofwel de Sothische Jaarkalender (Sothis = Sirius). Zowel de Eskimo´s in het poolgebied, als de Polynesische volkeren in de tropische Stille Oceaan gebruiken deze kalender nog steeds. De Polynesiërs inspireerden de Franse filosoof Auguste Comte om de 13 Manen kalender in te voeren als de nieuwe jaarkalender na de Franse Revolutie.


Tijd voor Kalenderhervorming

De Verenigde Naties wilden in 1961 deze kalender invoeren als de universele standaard kalender. Dit werd tegen gehouden door het Vaticaan, het instituut dat in 1582 de Gregoriaanse kalender invoerde, de huidige mondiale kalender van 12 onregelmatige maanden. Deze kalender werd ingevoerd nadat de Romeins Katholieke priesters alle boeken hadden verbrand van de Maya´s, de grootste boekverbranding op Aarde in de geschiedenis, de vernietiging van de kalenders van de natuurlijke tijd. De Gregoriaanse kalender, genoemd naar Paus Gregorius XIII, is een verfijning van een door een mannelijke priesterkaste bedachte kunstmatige kalender, die in 42 v.C. werd ingesteld door de Romeinse krijgsheer Julius Caesar als bestendiging van de macht over zijn Romeinse Rijk. De 12 maanden kalender is de kunstmatige kalender van ´tijd is geld´. Het woord ´kalender´ komt van het Latijnse woord ´calends´ wat ´kasboek´ betekent. Het is de maand waarin je op het eind je belastingen en rekeningen betaalt. Tijd is dan hoeveel je weggeeft aan anderen.

De 13 Manen Kalender is de synchronometer van de natuurlijke tijd. ´Syn´ betekent ´samen´ of ´samenvallen´; ´chronos´ is de tijd. Synchronos is het samenvallen in de tijd. Dit is de meting van ´tijd is kunst´.

Tijd is hoe je het beleeft. Tijd is kwaliteitstijd. Tijd is wat je deelt met anderen.