Het Galactisch Kompas(een uitvinding van de Dreamspell)
Deze Europese uitvoering van het Galactisch Kompas is gemaakt door Joris P.Weijdom, Kin 92: Gele Magnetische Mens.
© José en Lloydine Argüelles

Het Galactisch Kompas is een bewegende mandala van de synchrone tijd; een plat weergegeven bol met tijdcycli, waarmee je elke datum kunt omzetten naar een galactische signatuur, een combinatie van twee bepaalde frequenties, weergegeven door een Zonnezegel en een Toon.  


Download de Adobe PDF-bestanden

Download het Galactisch Kompas in drie bestanden, in zwart/wit en in kleur:
deel 1: ring 1,5,6 en 7 ~ in kleur
deel 2: ring 2 en 3 ~ in kleur
deel 3: ring 4 en achterkant ~ in kleur
Kleurvoorbeeld
Instructies .doc printversie

Een gratis Adobe Acrobat Reader hiervoor
kunt u hier kunt downloaden.

 

Het Galactisch Kompas - even voorstellen  

Het Galactisch Kompas is een bewegende mandala van de synchrone tijd; een plat weergegeven bol met tijdcycli, waarmee we elke datum kunnen omzetten in o.a. een Zonnezegel en een Toon.  

De achterkant van het Galactisch Kompas laat de ringen van de boomstam van de tijd zien.   De boom van de tijd is zo groot dat het maar één ring per 52 jaar laat groeien, dus we zien dat we hier te maken hebben met de laatste 5 ringen van de tijdsboom.   Deze 5 ringen of 260 jaar (van 1754 tot 2013) zijn een volledige fractaal van de Tzolkin, 260 kin, maar ook 26.000 jaar.  

Als we het Kompas omdraaien, zien we 7 ringen. Deze 7 ringen bevatten allerlei ordes van de tijd.

De eerste, de groene ring, heet de synchronisatie-ring en correspondeert met de 18 vinals en de datum van de 19e vinal, de 5-daagse Vayeb.   Ze verschillen dus elk 20 dagen van elkaar.   De vetgedrukte data zijn die van de Gregoriaanse kalender; de dungedrukte zijn data van de 13 Manen kalender.

Dan krijgen we de gele ring, die de solaire ring wordt genoemd.   Je ziet dat je voor elke datum op deze manier te werk gaat: 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 6, 13 en 7.   Deze getallen vind je (in spiegelbeeld) in de Tzolkin terug op de bovenste horizontale rij.   Omdat het Kompas cycli beschrijft, zou vóór de 7 dus weer de 1 komen.   De groene ring meet de cyclische data en de gele ring vertaalt die cyclische data van de 13 Manen kalender naar de synchrone Tzolkin-data.   Onthoud dat elke datum op de groene ring gecodeerd wordt door het Zonnezegel, dat je op de achterkant hebt gevonden.  Voor Tovenaar-jaren zullen de data op de groene ring altijd een Tovenaar zijn.  Voor een Storm-jaar zullen het allemaal Storm-data zijn.   De derde, de witte ring, is de Wavespell-ring: deze herhaalt gewoon de getallen 1 t/m 13. De witte Wavespell-ring wordt op één lijn gebracht (de tonen onder elkaar gezet) met de gele ring.

Dan krijgen we de vierde ring, die met de 20 Zonnezegels.   Daaronder zien we de vijfde ring, de Wavespell-ring.   De volgorde in de Wavespell-ring correspondeert met de namen van de 20 Wavespells van de Tzolkin; het begint dus met de Draak, dan de Tovenaar, de Hand, Zon, enz. Elke Wavespell bevat 13 kin.   De zesde ring zit vast aan de Wavespell-ring en geeft de Kastelen aan.   Je ziet b.v. dat de Draak, de Tovenaar, de Hand en de Zon in het Rode Kasteel zitten. In elk Kasteel zitten vier Wavespells, een rode, een witte, een blauwe en een gele.

En als laatste, de binnenste zevende ring. Wanneer je de pijlen van deze centrale ring in lijn brengt met welke dag dan ook, laat het op de ring van de Zonnezegels altijd de Aardefamilie zien.

In elkaar zetten

Kopieer evt. alle onderdelen op wat dikker papier en kleur ze volgens de aanwijzigingen - de kleuren van de zonnezegels vindt je hier en ook elders op de site. Knip alle ringen uit. De achterkant wordt met de rugzijde tegen de groene ring geplakt. Leg alle ringen op elkaar en zet ze in het midden vast met b.v. een splitpen.    

 

Instructies voor het gebruik van het Galactisch Kompas
Het avontuur van het gebruik van het Galactisch Kompas en ingang van vierde-dimensionale tijd

Op de achterkant van het kompas staan alle nieuwjaarsdagen (26 juli) van de jaren 1754 - 2013.  
Op de buitenste rand staan de 52 galactische poorten.   Elk van deze galactische poorten is een combinatie van een van de dertien tonen (1-13) en een van de vier zonnezegels, b.v. 8 wizard (tovenaar), 9 storm , 10 seed (zaad), 11 moon (maan), enz.   Voor elk jaar, correleert elk van de 52 galactische poorten met slechts één datum;   26 juli.


1.   Schrijf de datum op die je wilt opzoeken.   Als de datum die je zoekt vóór 26 juli is, kijk je naar het voorgaande (Gregoriaanse) jaar.


2.   Vind het jaar dat je wilt hebben en kijk welke toon en zegel daarbij hoort. (voor b.v. 1 januari 2002 is dit 9 zaad)   Noteer de toon en het zegel.   Draai het kompas dan om.


3.   Zoek de datum 26.07 op de buitenste groene ring.   Zoek de toon van het gevonden jaar op de gele ring en zet die daaronder.   Houd de gele ring in deze positie.


4.   Het vinden van de correlatiedatum:   zoek de correlatiedatum die het dichtst bij de datum ligt die je zoekt en noteer de toon op de gele ring onder de correlatiedatum.


Als je op de gele ring een blanco vakje vindt: (of er zitten blanco vakjes tussen) zoek toon 7. Links van deze toon 7 komt altijd toon 1 te staan.   Houd je duim als aanwijzer op de groene ring, boven het lege vakje naast de toon 7 en draai de gele ring zodanig, dat toon 1 onder de plaats komt waar je je duim houdt. Noteer de toon die onder de correlatiedatum staat.   Houd de gele ring in deze positie.


5.   De Tonen aanpassen:   draai de witte ring zó, dat de toon op de witte ring overeenkomt met die van de gele ring.   Nu heb je dus twee dezelfde tonen staan onder de correlatiedatum.   Houd de groene, gele en witte ring in deze positie.


6.   De Galactische Poort vinden:   op de dagring van de 20 zonnezegels zoek je het zonnezegel dat je op de achterkant (in stap 2) hebt gevonden en zet dat onder de twee galactische tonen.   Nu heb je de galactische poort gevonden voor de correlatiedatum op de groene ring. (b.v. 2-1-2002 is 13 Zaad)  
Nu mag je de groene en gele ring loslaten.


7.
  Op de witte- en de zonnezegelring staat elke toon en elk zonnezegel voor één dag.  
Beginnend bij de toon en zonnezegel van je correlatiedatum, tel je nu op de dagring om de datum te vinden die je zoekt.   Als die datum ná de correlatiedatum is, dus later in de tijd, dan tel je zegel voor zegel linksom (tegen de klok in) tot je uitkomt bij de datum die je zoekt.   Ligt de datum vóór de correlatiedatum, dan tel je rechtsom (met de klok mee) tot je uitkomt bij de datum die je zoekt.   Het zonnezegel waar je dan op staat en de toon direct daarboven zijn de galactische poort die je zoekt.


Let op:   als boven de zonnezegel van de dag waarop je uitkomt een leeg vakje is, doe dan het volgende:
  de blanco vakjes op de witte ring vertegenwoordigen de helft van een wavespell dat eraan voorafgaat of daarop volgt; afhankelijk van de richting waar je vandaan komt.   Als je linksom aan het tellen bent komt er na toon 13, de eerste 7 tonen (1-7) van de volgende wavespell.   Ben je rechtsom aan het tellen, dan beland je in de 7 laatste tonen (13-7) van de vorige wavespell.   Waar je ook stopt met tellen op de dagring, zet de juiste toon van de witte ring boven dat zonnezegel.


Gefeliciteerd!
  Het zonnezegel waar je op uitgekomen bent en de toon daarboven zijn de galactische poort van de datum die je zoekt!   Houd nu de witte- en de dagring in deze positie .


8.   Het vaststellen van de Wavespell:
  om de wavespell van de galactische poort te bepalen, kijk je welk zonnezegel onder toon 1 staat.   Draai dan de binnenste zegelring, de Wavespellring, totdat je een zelfde zonnezegel hebt staan onder die van toon 1.   Er staan nu dus twee dezelfde zonnezegels onder toon 1.   Deze zonnezegel is de naam van de wavespell voor jouw gewenste datum.


9.   Het bepalen van het Kasteel:
  de kleur van de strook direct onder de wavespellzegel geeft het kasteel aan waar dat wavespell zich in bevindt.   Zonder een ring te verdraaien kijk je terug naar het zegel van de galactische poort (de toon 1 - de wavespell) en zie dat het zegel daaronder (op de wavespellring) de gidsenergie is voor dat zegel.   Je ziet zelfs de gidsenergie van alle zegels uit dat wavespell.   De Aardefamilie van elk zegel kan worden bepaald door de vier kompaspunten.   Gebruik deze kleurenschijf voor het bepalen van je Aardefamilie.29 februari wordt nooit gerekend; gewoon overslaan.

Iemand die op zo'n dag geboren is, heeft vaak iets van beide signaturen in zich.

Voorbeelddata om jezelf te testen:                             
John Lennon          9 - 10 - 1940        10 Tovenaar           
Hiroshima bom        6 - 8 - 1945           3 Adelaar           
W. A. Mozart         27 - 1 - 1756          13 Storm

 

N.B. Het lijkt ingewikkelder dan het is; na een paar keer oefenen zult u de draai te pakken hebben. Wil het dan nog niet lukken, bel dan gerust naar 040-2113969 of stuur een mailtje naar info@PAN-Holland.nl