13 Moon Music

Van nature zijn we in staat ons bewustzijn af te stemmen op ieder aspect van de schepping en hiermee in contact te treden. In deze staat van bewustzijn ervaren we verbondenheid met onze goddelijke oorsprong en de kosmische orde. Er zijn op Aarde echter allerlei systemen actief die de misvatting in stand houden dat we afgescheiden zijn van onze omgeving, onze medemensen en onszelf. Het is de uitdaging van mensen in deze tijd zich los te maken uit deze beperkende systemen en te leven volgens hun eigen inzicht en wijsheid. Rust en ontspanning zijn hiervoor een voorwaarde.

Eén van de systemen die ons bewustzijn beperken is een kunstmatige tijdsbeleving, die het ritme van onze dagen bepaalt en aanstuurt op een steeds hoger tempo. Dit besef van tijd is kunstmatig, omdat het wordt aangestuurd door mechanische en elektronische instrumenten - klokken, computers en kalenders - die op geen enkele manier synchroniseren met de kosmische orde van het leven op Aarde en het universum. Door teveel te hechten aan kunstmatige tijd, raken we onze verbondenheid met de natuur en natuurlijke cycli kwijt.  De zon, de maan en de seizoenen bieden een betrouwbare 'kalender' voor degenen die willen leven in een natuurlijk ritme.

De bewegingen van zowel de zon als de maan hebben grote invloed op ons leven en bewustzijn. De Maya's waren bekend met deze cycli en hebben ze in hun kalenders verwerkt. Deze kalenders, en met name de hedendaagse 13 manen / 28 dagen kalender, hebben de basis gelegd voor deze CD. De ritmen en frequenties die worden gebruikt op deze CD zijn zorgvuldig afgestemd op de kosmische cycli, met de bedoeling rust en ontspanning, en vooral een eigen tijdsbeleving te stimuleren.

Iebele Abel, 2006
CD, speelduur 52:07
Boekje 8 pagina's
ISBN - 978-90-808940-2-0