7:7::7:7 Telektonon Revelation
Radial Matrix-Plasma Universe Model

Gebaseerd op het programma van de Telektonon 28-dagen-cyclus, maakt 7:7::7:7 gebruik van een bord met 28 dagkaarten. Het doel van het telepathische bordspel is de activering van de zeven radiale plasma's doorheen vier wekelijkse sequenties (7777) die werken met het principe van de fractale tijdscompressie voor de creatie van vier Heptagonons of Mind - collectief verbeelde constructies die het oerprincipe van universele schepping belichamen als een kosmische kubus. De vier wekelijkse sequenties zijn ook het gebied waarin de 24 Elder Futhark runen voorkomen. Het doel: het vergemakkelijken van de ontwikkeling van de menselijke ziel in deze tijd van het Sluiten van de Cyclus, 2012. €20 incl. verzending bestellen  
* Met gratis 7:7::7:7 Companion Guide: Praktische Time Magick
Klik om te downloaden


Based on the program of the Telektonon 28-day cycle, the 7:7::7:7 utilizes a board with 28 daily cards. The purpose of the telepathic Board game is the activation of the seven radial plasmas through four weekly sequences (7777) which work with the principle of fractal time compression for the creation of four Heptagonons of Mind - collective imaginal constructs that embody the primal principle of universal creation as a cosmic cube. The Four weekly sequences are also the field in which the Cubing of the 24 Elder Futhark runes also occurs. The object: to facilitate the perfection of the human soul at the Closing of the Cycle, 2012.
Free 7:7::7:7 Companion Guide: Practical Time Magick - Click to download

1998, Interlink Productions
Price: International orders: $20

Order directly from the Foundation for the Law of Time