Klik voor meer informatie
en inhoud van de doos

Seven Years Mystery of the Stone,
Resurrection of the Soul in Time
Special Second Creation Practice for 2004-2012

We leven nu aan het einde van een 23-jarige Solaire Gedachtevorm alleen bekend als de "Time Shift", die beëindigt in 2012. Om onze geest af te stemmen op de zon, onze grotere geest, moeten we het Imaginaire Rijk van de Aarde weer ontwaken - het Domein van Wonderen, het Rijk van het Onzichtbare Koninkrijk.
Het Imaginaire Rijk van de Aarde heeft een diameter van zeven jaar, het Zevenjarige Mysterie van de Steen, de zeven jaren van Middeltijd! De reis door Middeltijd is de Reis van de Ziel uit de kunstmatige tijd en in de harmonische standaard van 13:20 tijd... (2005, Interlink Productions)€13 + 7,25 verzending
bestellen                                              

Gratis Beginner's Guide: klik hier om de PDF te downloaden


We are now living in the end of a 23-year Solar Thought Form known only as "Time Shift", which concludes in 2012. To align our minds with the sun, our greater mind, we must reawaken Earth's Imaginal Realm - The Realm of Miracles, the Realm of the Invisible Kingdom.

Earth's Imaginal Realm has a diameter of seven years, the Seven Years Mystery of the Stone, the Seven Years of Middle Time! The Journey through Middle Time is the Soul's Journey out of artificial time and into harmonic standard 13:20 time ... (2005, Interlink Productions)

Free Beginner's Guide: click here to download PDF

2005, Interlink Productions
Price: International orders: $15

Order directly from the Foundation for the Law of Time