Draak ~ Wind ~ Nacht ~ Zaad ~ Slang ~ Wereldoverbrugger ~ Hand ~ Ster ~Maan ~ Hond
Aap ~ Mens ~ Hemelwandelaar ~Tovenaar ~ Adelaar ~ Krijger ~Aarde ~ Spiegel ~ Storm ~ Zon

    1. IMIX - Rode Draak.   Geboren uit de Ene Moeder Aarde, gekoesterd door haar magnetische omarming, beschermd in haar atmosferische schilden en stroming. Rode DRAAK, symbool van de bron van de totaliteit van het bestaan, de oersoep, het begin, het kosmische vat van aardse creatie. Draak is de herder van het kwetsbare, de toeschouwer, de schenker. Wij allen zijn een deel, met een herinnering aan het geheel. Als we elkaar her-kennen als ons eigen zelf, vinden we geduld en vriendelijke steun, door alles met zachtheid te benaderen, herinnerend hoe belangrijk het is liefhebbende voeding aan onszelf toe te staan. Verborgen achter al wat we doen of zijn, in alles dat IS, is ZIJN! We betreden deze staat ZIJN of Zen, door dankbaar gewaar te zijn van het levende bestaan, dat ons bezielt, vrij van bedoelingen en zonder nood om te produceren of iets te bereiken, begeven we ons in een sfeer van moeiteloze essentie. Ontvankelijkheid geeft je een verankering in het bestaan, klaar voor actie! Baar een nieuw begin, initieer projecten, verwelkom nieuwe oogpunten, ieder moment is een nieuwe creatie!


  2. IK - Witte Wind.   De onzichtbare kracht van de wind is enkel merkbaar in de elementen die erdoor in beweging komen. Adem verbindt voelen en denken, trekt geest in de materie. Ik betekent: Lucht, Goddelijke adem, zuurstof, wind en boom. Als we ons ge•nspireerd uitdrukken, stroomt die spirit of geest vrij en levengevend door ons. Wind als communicatie houdt dingen in beweging. Gezonde uitwisseling van idee‘n en gevoelens. Als we ontvankelijk toestaan dat gedachten gepresenteerd en gevoelens uitgedrukt worden, kan onze reactie bijdragen tot de opbouw van ruimere idee‘n en wederzijds begrip. Wind nodigt je uit diep te ademen, en onze cellen te bevloeien met het geschenk van de bomen. Hij richt ons lichaamsbewustzijn op het heden, het NU. Vestig je in de waarachtigheid van dit moment en beweeg in stromen van vrijheid.

  3. AKBAL - Blauwe Nacht, als universeel principe van groei, initieert duisternis, het proces van opbloeien. Een schildpad verlaat zijn huis nooit, zijn schild biedt perfecte voorzieningen voor hem alleen, nooit zal hij bezoek ontvangen in zijn domein. Op dezelfde wijze neemt Ak'bal het heiligdom van het innerlijke Zelf overal met zich mee, om zich terug te trekken in de intieme verbinding met zichzelf. De duisternis van de nacht herinnert ons aan onze innerlijke grot van geheimen, dromen, vrede en sereniteit. Verblijf in het donker, en bekijk wat daar is! Sta toe dat je dromen transformerende beelden zijn die in je zelf voorbijtrekken. Vertrouw jezelf, intu•tie wordt enkel van binnen gevonden. Hoe meer je je naar binnen richt, hoe beter je het gefluister kunt verstaan. Wees stil. We hebben allen de mogelijkheid onszelf met niet mis te verstane helderheid te verbinden, met onze eigen bron. Zo ervaren we stilaan, dat er geen groter gezag is dan het onpersoonlijke IK BEN in ons, die al dat AL is!


  4. KAN - Geel Zaad. Alle zaden zijn eeuwenoude levende verbindingen, met onafgebroken ketens, door de tijd heen. Wakker bewustzijn onthult alomvattende velden van bewustzijn. Met onderscheidingsvermogen kunnen we nu actie richten met toekomstige resultaten in ons beeld. Zaden planten is het begin van alle grote werken. Neemt van tevoren berekende stappen voor specifieke resultaten. Helder zien laat onze intenties wortelschieten om alles in beweging te zetten en om in een natuurlijke orde te groeien en uit te kunnen breiden. KAN vertegenwoordigt het altijd blijvende en illustreert het huidige moment, als de aankomst en het vertrek samen, de oorzaak en het gevolg. Zaad helpt de fysieke en energetische ruimtes in te richten en te cultiveren en om de droom van wie we werkelijk zijn te kunnen manifesteren. De natuur bewijst, dat wij reeds de levende verwerkelijking zijn van de dromen van onze voorouders. Leven blijkt een niet te stoppen, alles scheppende en doordringende kracht, die elke gelegenheid om te groeien aanneemt!


  5. CHICCHAN - Rode Slang. Het lichaam luistert naar ritmes die de geest niet eens kan horen. Ons lichaam is onze enige echte thuis voor dit leven, dit ongelooflijk sensueel mechanisme verdient en vereist wezenlijke aandacht. Met hun buiken over de aarde glibberend, soms enkel met warmtezicht, zijn slangen een voorbeeld van de oernatuur van elk levend schepsel. Als een basismandaat van het bestaan verzekert instinct onze overleving, leidt ons ertoe onze bloedlijn voort te zetten en verzekert bescherming voor ons nageslacht. Rode Slang moedigt ons aan uit de intellectuele oververzadiging te stappen en onze geest te verfrissen door onze cellen onze passie te gunnen. Volg het lichaam; het heeft een eigen taal. Dit leidt ons naar de sensatie van chi, levenskracht, vreugde, kundalini en vitaliteit. Geniet van je aardse voertuig!


  6. CIMI - Witte Wereldoverbrugger. Weet dat je alleen maar het lichaam draagt, dat kapot kan en dat jij in werkelijkheid de realiteit bent die het lichaam activeert/bezielt. Dat jij niet kapot kan, geen angst hebt, door overgave en aanvaarding, dat alles IS! CIMI is neutraliteit, brengt balans, maakt de dood gelijk. In de les van de eindigheid brengt CIMI of Dood de boodschap van oneindigheid naar het leven, waardoor we in de rijkdom van het NU worden getrokken. Verhoogd gewaarzijn, een verhelderd geestverschijnen, door de altijd aanwezige herinnering aan Dat wat we Zijn, dat we niets kunnen verliezen, omdat we niets hebben, niets beheersen. Dood is transformatie, ons verbinden met het ongekende. Als we deze essenti‘le dood loslaten als niet langer dienstbaar zijnd (respect)-eren, leren we nederig samen te smelten met het natuurlijke omdraaien van de tijd. Ze ontsluiert en is een heilig kruispunt van samensmeltende realiteiten. De vereniging met het Ware Zelf. Het vermogen om te bevrijden en los te laten, de toegang tot nieuwe werelden, mogelijkheden.


  7. MANIK - Blauwe Hand.   "Als begrip toegepast wordt, word kennis weten". Zoals een blad zonlicht kent of dolfijn water, zo ook hebben wij een kennen, dat in onze botten zit, in ons erfgoed. We stoppen dit weten in ons werk, in de handige ontwikkeling van wie we zijn als mensheid. Onze handen zijn verlengstukken van ons innerlijk bestaan. Handen genezen, voelen, weten. MANIK moedigt ons aan onze handen te verkennen en de kracht van aanraking. Miljoenen werelden van afscheiding verdwijnen in ŽŽn omarming. Of je nu een massage geeft of je geliefde streelt of je kat, telkens geef je een ongesproken boodschap. Vindingrijkheid en vervolmaking is het werk van MANIK. Overbruggen, herstellen, steunen. Blauwe Hand onderzoekt: wat is de ware aard van hetgeen is bereikt? Is de kwaliteit van de ervaring erbij betrokken? Of het delen van verkregen inzichten? Bestaat het in de poging, zonder iets tastbaars te laten zien? Soms is het toegeven aan onze innerlijke noden de grootst mogelijke heelwording. Om genezing te bereiken dienen we te omarmen wat IS!


  8. LAMAT - Gele Ster.   Wij ontwikkelen ons gewaarzijn van de ontelbare mooie dingen in het dagelijkse leven, want iedere fase van schoonheid draagt bij aan de uitbreiding van spirituele verheffing en begrip. Een spinnenweb vol met regenboogparels van de zon, de nachtelijke hemel, rijp met oeroude lichtjes, de broze stilte van rondtrekkende mist; kunst is niet wat we zien, maar de wijze waarop we kijken! Kunst overstijgt definitie. De kracht van de schoonheid zit in de gevoelens die het in ons losmaakt. Kunst bestaat als een universele mogelijkheid op doorzichtigheid. Je innerlijke essentie straalt dan zichtbaar uit, als geschenk aan allen. Helemaal opengebloeid toon je je Ware Zelf. Gele Ster stelt het zo: Sta toe dat elegantie je leidt naar je volgende stap. Bevrijding van verwachtingen en resultaten verlicht de passie van altijddurende creatie.

  9. MULUC - Rode Maan.   Zoals de Maan aan de getijden van de oceaan trekt, zo zijn de vloeistoffen van ons lichaam deel van de blijvende stroom van vormverandering van het leven. Het constante op en neergaan van de stroming circuleert energie in een continu vernieuwingsproces. Water komt overeen met emotie, verandert van vorm naar omstandigheden en wordt a.h.w. opgenomen in het leven dat het voedt. We winnen aan kracht als we ons, zoals water, aanpassen, vloeibaar bewegend door de situatie heen. De impact van onze emoties op het immuunsysteem is gekend. Een meegaande houding bij de verandering leidt naar de bron van onsterfelijkheid. We kunnen de zuiverende stroom van energie van MULUC aanwenden om elk gebied van ons leven, intern of extern, te zuiveren. Geniet van de altijd aanwezige mogelijkheid, zoals de maan dat doet, om opnieuw te kunnen beginnen!


  10. OC - Witte Hond staat voor liefhebben, de intrinsieke waarde van de menselijke ziel. Liefde, geen groter bevestiging van wat een persoon tegelijkertijd menselijk en Goddelijk maakt! Het Hart is puur. Enkel door totale eerlijkheid! Onvoorwaardelijke aanvaarding is de natuur van het hart. Ontvankelijkheid, doorzichtigheid en toewijding zijn de essenties. Kwetsbaarheid bevat kracht. Expressie bevat schoonheid. Het hart als spiritueel centrum dient de glorie van de eenheid, alles verwelkomend. Pijn in het hart van onverzorgde wonden trekt onze aandacht. Het verdragende trouwe hart ontvangt deze pijn liefdevol en verandert het in vreugde, Zelf-liefde en aanvaarding. De sleutel in alle relaties. Als je relaties tempels van inwijding zijn, geven ze concrete inzichten in het hemelse prisma van het hart. En zie de miljarden lagen van verbondenheid tussen alle zielen. Compassie is een goede basis voor gezonde relaties. OC geeft vertrouwen in je Ware Zelf om trouw je waarheid, je hart te volgen. Dan neemt liefde de teugels over en worden mogelijkheden geopend, zonder moeite!


  11. CHUEN - Blauwe Aap. "Eeuwigheid is een spelend kind. Magisch!"   Magie is onverbrekelijk met het leven verbonden. Magie is hoe we zuurstof inademen die de bomen aanmaken, het calcium in onze botten, het ijzer in ons bloed, een product te zijn van supernova's die een miljoen jaar eerder explodeerden... "Maya" betekent in het Sanskriet: "Illusie die een werkelijkheid verbergt." Het woord "leela" betekent "Goddelijk spel van het Zelf; de dans van bewustzijn." Als we ons identificeren met "maya" en "leela" vergeten, is lijden het resultaat. Als we leela zien, vindt de vrijheid ons! Hoe meer we genieten en lachen, des te magischer het leven wordt. CHUEN dringt erop aan: "Laat dit bestaan je helemaal doordringen, spring erin!" Beschouw elke gebeurtenis als een expressie van het Grote Spel. Humor is zeker een praktische remedie. Lichtvoetige perspectieven helpen ons het absorberen van onnodige spanningen te vermijden. Magie draagt vele maskers. Verstoringen transformeren rigiditeiten. Een lach verlevendigt het ZIJN.


  12. EB - Gele Mens.   Wijsheid is eenvoudig dit: het volgende doen wat gedaan dient te worden, met heel je hart en er vreugde aan beleven. Wat betekent mens zijn, waarom zijn wij hier? Hebben we de vrije wil om onze eigen bestemming te cre‘ren? Is leven een co-creatie van vrije wil en goddelijke wil? Wordt onze wil door 'het lot' beheerst? Als we vrije keuze hebben wat is dan mijn bijdrage aan de mensheid? Hoe word ik be•nvloed door de acties en gedachten van anderen? Kunnen we aanvaarden dat onze menselijke toestand, rijk aan uitdagingen en persoonlijk drama, een voortdurende goddelijke expressie is? Is het mogelijk om met de Grote Geest in eenheid te leven in een menselijke vorm? Kunnen we accepteren dat we liefhebbende wezens zijn op onze eigen wijze, met alle schijnbare tekortkomingen. Kunnen we met die aanvaarding de verdere ontwikkeling van onze menselijke mogelijkheden verwelkomen? Bepalen we zelf de grootste invloed op de evolutie indien we ons gevoel van integriteit in alle aspecten, zelfs de kleinste, van ons leven activeren?

  13. BEN - Rode Hemelwandelaar.   BEN is de Mens die vliegt in de verbeelding. Dit zegel, ook gekend als RIET, toont lege zuilen, pilaren die hemel en aarde verbinden. Wat geeft een vat zijn bruikbaarheid en nut, dan de lege ruimte erin? Omdat het geen materie bevat, gonst de ruimte van energie. De hemelwandelaar leert ons naar nieuwe perspectieven te kijken, door het verkennen van 3-dimensionele ruimte en 4-dimensionele tijd. Brengt op deze wijze creatieve opties voor mentale en fysieke processen op gang. Als ambassadeur van waakzaamheid stelt het 13e zegel voor, om alert te blijven en iedere gelegenheid gebruikend om te beschouwen, te ontdekken en te benutten. Vervang structuren door de ontvanger-schietantenne! Alles begint met ŽŽn nieuw idee.

  14. IX - Witte Tovenaar. "Het centrum van tijd is niet-tijd... het is vanuit dit "nietsÓ dat tijd radiaal uitstraalt." IX neemt ons mee in werelden van tijdloze verheerlijking, waar kabouters en elfen je hun innerlijke geheimen influisteren, die ons de vergeten dromen doen herinneren. Dromend in een waakzame staat, vraagt de Sjamaan: waar ga je heen? Waarom ben je naar deze plaats gekomen? Je eeuwige toeverlaat, logica, kan je bij elke stap bedotten. Links kan rechts zijn, maar rechts is nooit link! We zijn in het land van raadsels en mysterie, je hebt vele tips gekregen. Het denken blijft vragenstellend om zich heen grijpen... maar vertel me, wie is het die ernaar luistert? Ontvankelijkheid onthult: antwoorden zullen komen, niet altijd in de vorm die je zoekt. Ontbindt het verleden of de gevolgen ervan zullen wederkeren. Maak je geen zorgen, haast je niet om de toekomst te bereiken, je zal er nooit aankomen! Versmelt daarom met het eeuwige NU, dat in jou verblijft: de tempel van het weten heeft altijd jouw beeld weerspiegeld gezien in ontelbare stromen!

  15. MEN - Blauwe Adelaar. Kijkend door de ogen van onze goddelijke natuur zien we de essentie in de manifestatie, de schepper in de schepping en het is een wonderlijke prachtige wereld. Beschouw de uitgestrektheid van onbegrensde schitterende afstand, de zichtbare hemel van je geestelijke oog, ongebroken door beperking, begrenzing of verdeling van de ruimte en een alles-overstijgend veld opent zich overal om je heen! Een moment van helder horen, we betreden helder zien. Visie is een gave, beeldt uit en onthul, zodat anderen ook werkelijk zien. Breng jouw perspectief, vanuit het hoogst mogelijke allesomvattende gezichtspunt. Wees bereid om ieder standpunt op te geven. MEN helpt je je geest erop uit te sturen om de Universele Geest te ontmoeten, ermee te integreren en bevrijding te orkestreren.

16. CIB - Gele Krijger. Voor CIB is leven een korte spannende extravagante omweg in deze wonderlijke mooie wereld, rijk aan uitdagingen en mogelijkheden, waarin hem alles geschonken wordt wat hij nodig heeft om zijn reis met succes en in vreugde te kunnen maken. CIB eist volledige aandacht, is alert, gewetensvol, onderzoekend, ge•nformeerd, kalm, gelijkmoedig, onberispelijk en gedisciplineerd; de kwaliteiten van de ware krijger. Vastberaden onbezwaard door verwachtingen, eenpuntig gericht, sluit de krijger voorzichtig het gat tussen uitdager en doel. Hoe neutraliseren we angsten? Ervoor gaan lopen? Of jezelf ermee confronteren en de wortels van de angsten in vraag stellen? Doorzie ze, zodat ze hun greep verliezen. CIB's zegel lijkt op een schild dat zeggen wil: leef omringd door kosmische krachten, voel je thuis in het kosmische vraagteken, ontdoe je van valse zekerheden. Verzeker jezelf van de waarheid, terwijl ze haar veranderende pool ontvouwt. Onderzoek en verbind je met heldere informatiebronnen. Ook gekend als de UIL, die de duisternis onderzoekt terwijl anderen slapen.

  17. CABAN Đ Rode Aarde. Het kristallen hart van de aarde deelt deze kristal met allen. In je hart klinkt haar ritme, waar jij been hebt, heeft zij steen. Element en mineraal verbinden het individuele. Zend je hoop en je wens naar beneden diep in de aarde. Evolutie is het natuurlijke proces, moeite noch kracht kan z'n route bijsturen, lettend op wegwijzers, in elk inzicht, vertrouwd zijn binnen het programma van synchroniciteit. We zien wat we zien. Wat we dienen te weten zal zich op de juiste tijd van binnen openbaren. Holistisch balancerend door cošrdinatie van verbondenheid, een creatief evenwicht scheppend, dat is onze natuurlijke staat, de aard van de Natuur zelf. Terwijl onze aarde evolueert, verwelkomt ze allen als ŽŽn, om mee te reizen in voorbij-wat-geweest-is. CABAN brengt de lessen van navigatie. Er zijn kaarten in vele vormen. Walvissen ori‘nteren zich op de sterren in hun reizen. Als we het spoor ontdekken kunnen we de wijzen die ons voorgingen, volgen. Alhoewel, daar de paden van evolutie zelf evolueren is het eigen hart het beste kompas.

  18. ETZNAB - Witte Spiegel. Reflecteren is zowel spiegelend weergeven als naar binnen kijken. Het omvat jezelf zien, in illusie en werkelijkheid, in een wereld gedraaid in- en vanuit zichzelf. Als we ŽŽn aspect van het leven opmerken lijkt het steeds opnieuw te verschijnen. We kunnen alleen begrijpen wat we in onszelf herkennen. We zien de wereld door de ogen van ons zelf Žn we zien het 'zelf' door de ogen van de wereld. Gezien de vele verschillende perspectieven en menselijke en tegenstrijdige overtuigingen, geeft Spiegel ieder standpunt zijn waarde, in de weder-kerende stroming van elkaar reflecterende waarheden. Ze stelt symbolisch het centrale punt van vredige stilte voor en voortdurende symmetrische manifestaties van oneindige onbevattelijke orde. Etznab daagt ons uit, om op onpersoonlijke wijze de onophoudelijke projecties te observeren, mediterend vanuit de versmelting met de spiegel. We zijn zowel spiegel als het gezicht erin, dan proeven we direct de smaak van oneindigheid. We zijn zowel de pijn als het medicijn, het zoete koude water Žn de schenkende kruik.

  19. CAUAC - Blauwe Storm.   De wereld ziet er altijd wat nederiger en opgefrist uit na een goede storm. Storm is een ruwe kolkende bevrijding van spanning en elektriciteit, die door het laden van de lucht de atmosfeer aanpast. Cauac ontketend bewustzijn van en respect voor de energie, als dat wat de materie activeert, bezielt. Het hele universum bestaat uit miljarden reflecties van de expressie van energie. Storm vraagt ons te onderzoeken hoe we onze energie kunnen samenleggen en richten om de kracht en mogelijkheden van onze innerlijke vermogens zo effectief mogelijk toe te passen. Ze nodigt ons uit meer bewust te zijn van subtiele energie‘n en de energetische lading van onze gedachten, woorden en daden op dit moment. Vaak zijn donder en bliksem verstoringen die positief en zuiverend zijn. Roep je innerlijke donderwezen op, bevrijd je intensiteit, ontmoet de uiteindelijke transformatie, dat wat voorafgaat aan volledige realisatie van de totaliteit. Veranker jezelf in het centrum van de stilte waar de chaos omheen draait!

  0/20. AHAU - Gele Zon.   Op een dag gaf de zon toe: "Ik ben slechts een schaduw. Ik wou dat ik je de oneindige levensessentie kon laten zien, die mijn schitterend beeld voortbrengt. Ik wou dat ik je kon laten zien, als je alleen bent of in duisternis, wat voor een wonderlijk licht er uit je eigen ZIJN straalt!" Nul is leeg, zodat het alles kan bevatten. Als we ons aan niets vasthouden, geen verhalen van trots of angsten, dan ontvangen we de totaliteit van het leven. Een mystieke uitbreidingsmogelijkheid van geheiligde leegte die het leven van de dichtheid van dualiteit bevrijdt. Het universele licht dat we dan ontvangen is onvoorwaardelijk. Sta toe dat het universele vuur alle twijfel en discussie wegbrandt. Alle vragen zijn beantwoord door de fantastische waarheid van dat, wat we altijd geweest zijn, zijn.. en willen zijn. De Nul, het vormloos bewustzijn, totale heelheid... Laat het streven naar verbetering los en aanvaard de wonderlijke eigenheid die al is. Het zelf laten ontwaken door alles en alle dingen is verlichting.

Zonnezegels en hun betekenis - Zegels zijn van Aurora ©
en de tekst kwam binnen via (vertaald door?) Luc P. Intens.

>>terug naar menu