Nieuwsbrief True Spirit
- 8 augustus 2009 -

True Spirit Health Center  www.truespirit.eu - Voor alle berichten klik hier

Belangrijke Verschuiving in Bewustzijn: 9 augustus 2009 (1.15/5 Spiegel)
Bericht ontvangen op 31 july 2009 door Carol Ritberger Ph.D.
afkomstig van Thoth, Opperpriester van de Melchizedek Orde

(vertaling Rob Behr)

Carol:
Mijn aanwezigheid en mijn stem werden verzocht door Thoth en door de Council van de Melchizedeks voor het verspreiden van dit veelbelovende bericht naar allen die er zolang voor hebben gewerkt, eronder hebben geleden, ernaar hebben verlangd en die in hun spirituele uiting hebben volhard en doorgezet voor het laten ontstaan van deze grootse verschuiving in bewustzijn, een die de mens nog nooit heeft meegemaakt.
 
Het is dit bewustzijn dat ons zal bevrijden van de knechting met ons verleden, van de beperkingen van de twijfel over jezelf, en ons denkvermogen zodanig zal vergroten dat we in staat zullen zijn een nieuwe ‘manier van zijn’ te creëeren waar het mogelijk is om onvoorstelbare resultaten te manifesteren. Ze willen dat ik aangeef dat zij vol ontzag zijn over onze veerkracht en onze moedige natuur.
 
Thoth:
Het is waar, dat jullie leven in bijzondere ‘niet eerder voorgekomen’ tijden tijdens welke de woorden en de trilling van één individu het kantelpunt van de omwenteling al in beweging kan brengen. Het ligt besloten in jullie verlangen om uit te stijgen voorbij beperkende gedachtengordels en destructieve emoties, een verlangen dat jullie brengt naar verlichte staten van zijn. Je kunt je gaan voelen te zijn ontwaakt van een evolutie-lange sluimering om eindelijk weer volledig aan het leven te kunnen deelnemen.
 
Er is een Sterrepoort, een portaal in de tijd, kloppend met hetzelfde pulserende ritme als van jullie harten. Deze Sterrepoort is tijdens haar route van 26.000 jaar afwisselend open en gesloten geweest in een niet waar te nemen ritme. Maar over de afgelopen 260 dagen heeft deze poort zich verder geopend zodat jullie kunnen beginnen te zien wat zich bevindt achter jullie huidige realiteit van dagelijkse activiteiten. En gedurende de laatste 26 dagen is deze Sterrepoort meer open dan gesloten geweest zodat jullie je kunt begeven in de subtielere realiteit van jullie Ziel.  
 
Op 9 augustus 2009 zal deze Sterrepoort gedurende 2 dagen volledig open zijn. Gedurende de 4 dagen vóór 9 augustus kun je een verandering van trilling in je gehele wezen ervaren en een verandering in je denkwijze waarnemen (Rob: dit sluit wel heel erg aan bij het bericht van Sananda over 5, 6, 7 en 8 augustus en zo zie ik het ook, als een aantal activiteiten die samenvallen en de grote verandering regiseren en doen ontstaan). Jullie Aarde zal het hoogtepunt van de afgelopen 3 verduisteringen ervaren, 6-7 july was er een maanverduistering, 22-23 july een zonverduistering en 6 augustus wederom een maanverduistering. Verduisteringen vertegenwoordigen poorten, we noemen ze sterrepoorten die gedachten en trilling verplaatsen van de ene dimensie naar de andere. Deze laatste maanverduistering garandeert dat de trilling van dit tijdportaal resoneert met de harmonische heilige vrouwelijke trilling.

We willen nu de aard van een sterrepoort uitleggen voor het begrip van het belang erachter. Een sterrepoort is een doorgang. In dit geval, een doorgang in de geest (mind) die de percepties van de linker hersenhelft en van de rechter hersenhelft samenbrengt om een heilige eenheid te vormen. Wanneer dit plaatsvindt worden de onzuiverheden, de beperkingen en vervormingen in de beide hersenhelften, gebracht tot puurheid, betekenend: ‘in samenwerking met elkaar komen tot het openen van nieuwe manieren van denken. Wanneer de onzuiverheden zijn veranderd, verenigen beide hersenhelften zich op electrochemische wijze en zijn ze beide (als eenheid) in staat tot hogere staten van bewustzijn. De sterrepoort ís deze hogere staat van bewustzijn en ís wat de hersenen toestaat om samen te smelten met het Brein van de Ziel en wat diep gehuisvest zit in de werkende geest van de mens. In deze alchemie van het totale brein zullen allen hun eigen staat van perfectie bereiken.
 
Rob: Sananda zei in het laatste bericht dat er op 8 augustus [misschien aan het einde van dag 8] een poort naar de eeuwigheid zou opengaan. Dit bericht noemt 9 augustus als het begin van de heilige eenheid in de werking van beide hersenhelften. Dat is hetzelfde als een poort naar de eeuwigheid. Het speelt zich van binnen af waardoor je uiterlijke waarneming en invloed verandert.
 
Hoe kun je weten of je de invloed van de sterrepoort bent binnengegaan en de wijsheid van het ziele brein? Je zult jezelf kalm en bedaard voelen. Je zult een gevoel van verheldering ervaren dat ontstaat door te begrijpen dat je wel je eigen gedachten kunt beheersen maar niet die van een ander. Je zult niet geneigd zijn tot het binnentreden van conversaties waar het gevoel voor gemeenschappelijkheid ontbreekt en waar de atmosfeer geladen is met conflict en krachtmeting. Wanneer je krachtige negatieve emotionele reacties ervaart, kun je je innerlijke stem horen met woorden als: “Hoe wil je deze situatie ervaren en in hoeverre wil je eraan meedoen?” Wil je het ervaren vanuit het perspectief van je geest of wil je het aanschouwen vanuit het perspectief van de Ziel. De situatie zélf blijft onveranderd, maar wanneer je het bekijkt vanuit de perceptie van de Ziel, dan zal de wijze waarop je er tegenover staat totaal anders zijn dan bekeken vanuit de perceptie van je geest (mind). Vanuit het perspectief van de Ziel bekeken zul je zien dat het géén enkel belang dient, niet voor jezelf en niet voor anderen, om verder mee te doen aan het proces van dergelijke conversaties of bijeenkomsten. Wees bewust van het feit dat dit verschil (in denken) de mensen om je heen ongemakkelijk kan laten voelen. Het zij zo! Dit ís de bedoeling zo te zijn, want je biedt hen de mogelijkheid om na te denken en te ontwaken van hun evolutie-lange sluimering.
 
Tijdens de 20 dagen die volgen op het wederom dichtgaan van de sterrepoort (de poort is open op 9 en 10 augustus) kun je rusteloosheid en onbehaaglijkheid ervaren. Dit betekent niet dat er iets met jou niet goed is, het is de spanning die wordt opgebouwd tussen hen die de poort zijn binnengetreden en verkozen in die staat te blijven en hen die besloten in het bewustzijn van de fysieke wereld te blijven. Wees bedachtzaam, vanuit het perspectief van de Ziel gezien, dat als iemand kiest om wel of niet door de sterrepoort te willen om daar de verlichte staat van bewustzijn in te gaan of hier wil verblijven in het bewustzijn van de fysieke wereld, er géén sprake is van een goede of van een slechte keuze. Het is slechts de expressie van vrije wil. Besteed geen tijd of energie om de uitkomst of de vrije wil van een ander te willen veranderen.
 
We spraken over de harmonische heilige vrouwelijke trilling. Wij vinden het van belang om inzicht te geven in wat het is en waarom nu zo prominent aanwezig in deze tijd van evolutie. Het heilige vrouwelijke is de ziel. In trilling of polariteit is het noch vrouwelijk noch mannelijk. Het is, in plaats daarvan, een combinatie van alle twee welke samen een androgyne staat vormt (staat van tweeslachtigheid). Het is deze androgyne trilling die het jullie mogelijk maakt de sterrepoort binnen te gaan en indien je ervoor kiest, in die staat te blijven zonder fysieke invloeden (van de huidige realiteit) te hoeven ervaren. Het heilige vrouwelijke is de essentie van je wezen, dat deel van je wezen dat de activiteiten van de geest en het lichaam van leven voorziet. Het is het onmetelijke en onbeschrijfelijke levende veld van veranderend bewustzijn dat je ziel verbindt met de gehele kosmos en alles dat bestaat. Het is de barmhartige strijder.

Het is het verlangen van deze niet-fysieke wezens, de Melchizedek Orde, een groep van ontwikkelde leraren en zij die het geheel van het evolutie proces van bewustzijn overzien, ons te laten weten hoeveel er van ons wordt gehouden en hoeveel we worden begeleid tijdens onze zoektocht om te creëeren wat we nodig hebben en wat we verlangen. Ze bieden ons hun inzicht aan om te voorzien in helderheid en begeleiding zodat we in vertrouwen voorwaarts kunnen gaan, zonder te hoeven lijden tijdens onze evolutie reis.
 

In Licht en in Liefde,
Carol

© Copyright 2009 by Carol Ritberger, Ph.D., Medical Intuitive, and the Ritberger
Media Group. http://www.ritberger.com/