Nieuwsbrief True Spirit
- 20 November 2010 -

True Spirit Health Center www.truespirit.eu - Heart Bridge klik hier


Beste mensen, lees vooral de hele nieuwsbrief! Er staan interressante dingen in die zeer de moeite waard zijn en die vele mensen blij zullen maken wanneer ze de effecten ervaren.

Maar eerst dit. Met mijn laatste nieuwsbrief introduceerde ik de Nanopod, de nieuwe waterfles die is voorzien van een speciale filter met aardemineralen. Het is inmiddels een groot succes en je kunt de Nanopod al vaker tegenkomen in het straatbeeld. Ben je geïnteresseerd dan kun je via onze website bestellen www.nanopod.nl of via een van de webwinkels die hem in hun assortiment hebben opgenomen. Inmiddels is hij ook te verkrijgen bij de 80+ G&W winkels in Nederland.

Ik vertelde dat mijn pad zich verder aan het uitbreiden was in de richting van aktie, van de aktiviteit waarbij alles dat in de afgelopen 15-20 jaar aan de orde is geweest en tot doel had dingen in gang te zetten, nu in een vorm moet komen met als doel de maatschappij van binnenuit te helpen veranderen. Minder voorbereiding, meer toepassen.

Er zijn velen van het eerste uur die hun gang maken in de maatschappij middels het opzetten van nieuwe creaties. Helemaal in het begin van mijn 'reis' wist ik dat de rol van pionier niet zou ophouden bij het wakker helpen schudden, onderwijzen en begeleiden van anderen, maar dat er een moeilijke tijd zou komen die de hulp van een grote groep nodig zou hebben, een groep die zou opstaan in eenheid en diversiteit en die tot het uiterste zou gaan om uiteindelijk zélf de vernieuwing te zijn en uit te dragen. Die groep is wereldwijd en bestaat uit velen. De keuze daar onderdeel van te zijn is lang geleden individueel gemaakt. Ik weet nog hoe van de ene op de andere dag mijn leven veranderde en ik mij gewaar werd van een soort van trekkracht die eerst heel vreemd was om daarna nooit meer te verdwijnen. Alles heeft zich daarnaar gezet en er was géén andere optie dan doelbewust die innerlijke keuze ook willen waarmaken. De overtuiging daarvoor was zo immens groot dat sedert toen alles heeft moeten wijken wat niet mee resoneerde. Er is altijd eerst de keuze voor het volgen van het hogere doel, dan is het een afstand doen van het 'vrije-wil-pricipe' om vervolgens in een constante aansturing te worden ondergebracht waarbij directe hogere begeleiding mogelijk wordt en hulp aanwezig is om je overstap op de universele waarheid te kunnen maken. In dit kader heb ik goed nieuws. De Law of One informatie waar zo vaak over gesproken wordt, is nu online te lezen. Ik raad deze informatie ten zeerste aan: http://www.lawofone.info/

Het is een moeizaam proces en de meeste mensen die deze weg gaan of zijn gegaan, hebben daar dan ook bewust voor gekozen. Het zegt niets van de overigen die via een meer geleidelijke weg door dezelfde processen gaan of zullen gaan. Wil je echter in de frontlinie meehelpen dan is er slechts de mogelijkheid van volledige overgave en bereidwilligheid om waarheid van het aardse in te wisselen voor waarheid van het goddelijke. Anders gezegd; je wordt dan een instrument van hogere waarheid en je creativiteit en je werken komen tot stand vanuit de continue lichtvoeding uit de velden van hogere trilling totdat het moment aanbreekt dat je in de vereenzelviging bent gekomen met het hogere, maar dan hier op deze aarde.

Het is ook zo gepland om dit grote en inmense avontuur van de realiteitsverschuiving te helpen ondersteunen met 'hulpmiddelen' die de juiste duwtjes helpen geven aan het proces van veranderen. We zijn nu aangeland in een fase waar het 'mooiere' werk eindelijk mag beginnen. Alle inspanningen, ellende, tegenwerkingen, opofferingen, veranderingen, fysieke problemen, etc. etc. beginnen aan hun einde te komen. De groep mensen die zich hiervoor inzet zal steeds meer de verwezenlijking van het nieuwe begin vertegenwoordigen en in haar activiteiten die trilling uitdragen en neerzetten in actuele projecten die mens en aarde, maatschappij en levenswijze zullen doen veranderen.

Elke grote verandering wordt geïnitieerd door gangmakers. Zo ook zijn er gangmakers op diverse niveaus. Mijn ding zal zich voor een groot deel richten op welzijn en gezondheid, waar ik trouwens al altijd mee bezig ben, naast leraarschap, schrijven en praten en het delen van inzicht over het grotere plaatje. Ook op het niveau van landen zijn er voortrekkers die soms ontsnappen uit de wirwar van internationale verbindingen en hun kans schoon zien om een impuls te geven aan de verstarring die zich heeft voltrokken in het economische en politieke schouwspel. China is zo'n land dat in de maand oktober de beslissing nam om haar steeds groter wordende macht en invloed aan te wenden voor het helpen op gang brengen van een verschuiving in de wereld, weg van de olie-economie naar een wereld die afstevent op de vrije energie. We zullen reeds volgend jaar een enorme aanwas zien van electrische auto's als voorlopers van de vrije energie modules die in een verdere fase zullen verschijnen. China wil niet langer wachten en is gestart met de massale productie van diverse hulpmiddelen die deze aarde op afzienbare termijn zullen helpen veranderen.

Intussen is het duidelijk dat degenen die in staat zijn gebleken om hun huiswerk te doen en een rol hebben in de grote verandering van onze realiteit, sedert oktober meer en meer een soort van magneet aan het worden zijn. Velen van hen gaan nog steeds door de enorme transformatie, fysiek, maar ook in hun gedrag en in hun mogelijkheden. De potentie neemt toe, de creativiteit neemt toe, de inzichten en ideeën, de gedragscodes en waarheidborging, alles wordt opgetrokken tot niveau's die van een andere orde zijn. De magneetwerking is te zien aan het gemak waarmee deze personen zich steeds meer omringd weten van nieuwe mogelijkheden en kansen. Dingen die tot nu toe alleen met zeer hard werken en een constante focus soms konden worden bereikt, vinden nu steeds sneller en vaker op wonderlijke wijze hun weg waarbij alle facetten bij elkaar worden gebracht. Je hoeft ze slechts waar te nemen en er dan naar te handelen. Het blijft natuurlijk wel nodig om inspanningen te leveren, maar het grote schaakspel valt steeds vaker uit in het voordeel van degenen die de nieuwe trilling in zich dragen. Voordien was de druk van buitenaf té groot, de invloeden waren legio en de agenda met de grootste overhand was die van de oude 3D garde. Daar is nu verandering in gekomen, een verandering die gevoeld en gemerkt zal worden op alle niveaus mits je daar ook voor openstaat.

Ook bij ons blijven de dingen zich aandienen. Je weet meteen wanneer iets mee-resoneert op diezelfde golflengte en tegenwoordig is dat eigenlijk alleen nog het geval omdat de trilling van tegenwerking haast niet meer in staat is om op te boksen tegen de verhoging die mensen nu in zich meedragen en die steeds krachtiger wordt. Ik heb een aantal projecten waar ik mee bezig ben en waarvoor de aansturing steeds zo duidelijk is dat anderen dat ook zien. Eén ervan is mijn participatie in een groot project dat gerealiseerd gaat worden en een initiatief is tussen Nederland en China. Het wordt een plek waar 2 grote werelddelen elkaar zullen ontmoeten om op een nieuwe wijze zaken te doen en waar uitwisselingen van elkanders culturen gaan plaatsvinden. Een bruisend hart van samenkomst tussen Azië en Europa wat gevestigd wordt in Rotterdam. Ik was er erg van gecharmeerd, diende een plan in om daar een combinatie van een Welnesscentrum en nog meer in op te zetten en kreeg het ook toegewezen. Mijn brief werd uitgekozen uit een hele grote stapel van aanmeldingen en de projectontwikkelaar en makelaar zijn werkelijk onder de indruk van wat ik ze te bieden heb. In deze fase zal ik nog niet vertellen hoe het eruit gaat zien, dat komt later. Het wordt een vertrekpunt voor veel meer activiteiten. Ik ben nu in de fase van het werven van fondsen en dat moet eerst gebeuren zodat er zekerheid ontstaat. Wel wil ik kwijt, dat ik graag wil werken met fondsen van particulieren die geloven in een nieuwe wereld, genoeg geld over hebben en het graag in iets goeds willen steken. Spreekt dit je aan, wil je mij dan een email sturen met je naam en telefoonnummer, dan bel ik je graag terug (rob@truespirit.eu).

Dan nu het verhaal van iets dat razendsnel enorm populair aan het worden is in het buitenland. Waarom? Simpel omdat het de potentie heeft om alles te genezen. Oeps!! Dat mag ik niet zeggen, neem ik terug en maak ervan, "omdat het het lichaam voorziet van hele hoge waarden van gebalanceerde zuurstof hetgeen het lichaam naast water en voedingsstoffen nodig heeft om gezond te blijven". Het lichaam doet de rest en hoort zichzelf terug te brengen in een perfecte balans mits de bouwstenen en de brandstof in voldoende mate aanwezig zijn. En daar onbreekt het ons tegenwoordig steeds meer aan. Je kunt gerust stellen dat een gemiddeld lichaam daar in tekort schiet door de begrenzing van mogelijkheden ten aanzien van de kwaliteit van leven. Tekort aan zuurstof in onze lucht, water, voeding en lichamen is een bekend feit onder de wetenschappers. Door de vervuiling, de stress en vele eisen die de maatschappij stelt aan het leven, raakt de pure brandstof op en is het effectieve percentage waar wij over kunnen beschikken schrikbarend aan het afnemen. De consequentie is een langzaam afsterven van het leven zoals je ook al hebt kunnen waarnemen in het milieu en de natuur waar wij mensen natuurlijk deel van zijn. Steeds meer mensen hebben last van ademhalingsproblemen en van slecht functionerende lichamen. Ik ben zelf getuige geweest van de snelheid waarmee men 'deskundig' besluit om 'iets' eruit te laten snijden in plaats van een diagose te stellen die de oorzaak in kaart probeert te brengen om de oorzaak weg te halen en niet het gevolg. Eén keer snijden en daarna misschien nog een keer totdat men niets meer ziet. Maar is de oorzaak dan weg? En is de kwaliteit van leven dan verbeterd? In sommige gevallen kan dat helpen, het is echter te betwijfelen hoe het verder zal gaan wanneer niet gekeken wordt naar de oorzaak van de kwaal.

Zelf een oplossing zoeken is ook niet eenvoudig, daarvoor moet je sterk op je benen staan omdat er nogal wat 'what if's' op je worden afgevuurd en dan kun je al gauw zwichten voor een snelle ingreep die repressief is en niets te maken heeft met preventie richting oorzaak. Je moet tegenwoordig creatief zijn om het heft in eigen handen te willen nemen en je weg te zoeken naar alternatieven. De druk van deze controlemaatschappij, met invloeden tot zelfs 'op de ingredienten van je bordje avondeten', is immers zó groot dat velen zich de moeite getroosten om een verandering in te gaan en zich dan maar neerleggen bij dat wat in hun ogen de 'standaarden' zijn. Het is ook niet simpel omdat het een constante inzet van je vraagt en de moed om inzichten te blijven opdoen en hoe je alternatieven kunt bedenken of ontdekken. En dat is ook waar op ingespeeld wordt zodat het gevoel van een te grote inspanning moeten verrichten, een acceptatie doet onstaan voor dat wat voor je wordt bedacht en gemakkelijker te volgen is als realiteit. Die is er immers al.

Wanneer in de cellen een zuurstofrijke omgeving aanwezig is en een voldoende verzadiging, dan kunnen er geen ziekten ontstaan en kunnen gebreken herstellen, zelfs ook en juist wanneer het gaat om 'beschadigd' weefsel. De wetenschappers hebben het tot nog toe moeilijk gevonden om hele hoge waarden zuurstof in de watermoleculen op te nemen. Daar is sedert drie en een half jaar verandering in gekomen. Die tijd was nodig voor verder onderzoek, het vastleggen en evalueren van resultaten en het verder verfijnen van de techniek die dit mogelijk maakt. En dit is nu sedert korte tijd beperkt verkrijgbaar voor iedereen en met zeer verrassende resultaten.

Het gaat om een hoge kwaliteit bronwater waarvan geologen hebben uitgemaakt dat het gedurende 3500 jaar zijn weg vindt vanaf het hoge Cedar gebergte tot diep in de ondergrondse lagen en totdat het weer aan de oppervlakte verschijnt om gebotteld te worden. Het staat bekend als een van de beste en lekkerste watersoorten en komt van bronnen in Arkansas in Amerika. Tijdens de diepgang van 3500 jaar wordt het water op natuurlijke wijze verrijkt met voedingsstoffen. Het heeft tevens een hoge energetische waarde. Dit water wordt vervolgens behandeld met een nieuwe zeer bijzondere techniek die de moleculen volledig verzadigt met zuurstof. Deze waarde neemt niet af na verloop van tijd, het water blijft in z'n kracht. De uitvinder van de techniek heeft het behandelde water Liquid Manna genoemd. Niet vanwege de positieve eigenschappen van het bijzondere bronwater, maar vanwege de verrijking achteraf met het hoge gehalte zuurstof. Het bronwater ondergaat verder géén enkele handmatige toevoeging. De flessen wordt ongeopend behandeld. De 'bottling company zorgt eerst voor het afvullen van de onbehandelde flessen en doet de verzegelde dop erop. Wat dit water doet is zeer indrukwekkend omdat het nog nooit eerder gelukt is om watermoleculen te verzadigen met zuurstof en met een dusdanig hoog gehalte dat het zeer effectief wordt voor het ondersteunen van het lichaam. Er zijn velen die diverse proeven hebben gehouden met waterstof peroxide en met ozonators, generatoren van zuurstof. In mijn verre verleden heb ik zelf ook het waterstof peroxide protocol gevolgd om het lichaam op te schonen en terug te zetten in zijn kracht. Ook ozonators heb ik gebruikt en mee geëxperimenteerd. Maar geen van allen komen in de buurt van de effecten van dit water.

Het komt op bijzondere wijze tot stand, geboren uit nood toen de uitvinder van 78 jaar medisch aan de rand stond van zijn laatste levensdagen door een voor hem toen onbekende ernstige ziekte. Deze man, Fred Neal, een voormalig technical engineer werd innerlijk geleid naar zijn ontdekking die hem vandaag de dag in staat stelt om bronwater, ongeopend in een zuurstofverrijking te brengen die zo potent is dat het al velen uit een langdurig dieptepunt heeft helpen halen. De uitvinder werd geleid naar de oplossing die niet alleen zijn leven en dat van zijn vrouw een vernieuwde impuls gaf, maar heeft intussen de ene wonderbaarlijke getuigenis na de andere mogen ontvangen van gebruikers van het water. En het duurt voort.

Fred noemt dit bijzondere water Liquid Manna. Liquid Manna = Vloeibare Manna en hij noemt het zo vanwege de geïnspireerde kracht die het in zich draagt. Het verzadigen van watermoleculen met zuurstof op een dergelijk hoog niveau dat het slechts in je voordeel werkt, is nog niet eerder voorgekomen. En tegelijkertijd blijft het gewoon bronwater, want dat is het ook. Je hoeft gelukkig geen toestemming te hebben om te mogen ademen om aan zuurstof te komen of om water te mogen drinken. Dat moet maar gelijk gezegd zijn, want dit is géén medicijn. Ik heb het inmiddels zelf in gebruik en het is fantastisch!

Fred is nu een pionier die deze nieuwe taak heeft geaccepteerd en voordat hij daaraan toe was moest er eerst iets dramatisch in zijn leven gebeuren om hem tot aktie aan te zetten en iets bijzonders uit te vinden. We zijn vaak op de top van onze inspiratie wanneer we de uiterste grenzen bewandelen. De techniek is zo anders en niet van de 'oude wereld'. Metingen met speciale apparatuur hebben de zuurstofverrijking aangetoond en intussen hebben duizenden mensen in amerika de meest uiteenlopende positieve ervaringen waarbij hun lichamen zich op natuurlijke wijze herstellen van de meest uiteenlopende gebreken. Nogmaals: niet het water doet dat, maar het lichaam, nadat het water zuurstof toevoegt aan de cellen van het lichaam en een energetische vonk binnenbrengt. Want als iets hoger geinspireerd en aangeraakt is, hoe kan het dan ook anders zijn dan dat je die aanraking meeneemt tijdens het drinken en je cellen daar hun voordeel mee kunnen doen.

Omdat het lichaam zelf de genezing in handen heeft is het voor iedereen weer anders. Je blauwdruk speelt altijd een rol en dus moet je er ook rekening mee houden dat de snelheid van veranderingen bij iedereen anders kan zijn. De praktijk wijst uit dat de mensen soms na dagen of enkele weken de eerste resultaten beginnen te ondervinden en voor blijvende veranderingen in de cellen 1 tot meerdere maanden nodig hebben totdat alle cellen een voldoende hoeveelheid zuurstof beginnen te ervaren door het continue gebruik van dit water. Er wordt zelfs herstel van weefsel en van littekenweefsel genoemd door mensen die het reeds langer gebruiken. De cel herstelt zich op intelligente wijze. Fred vertelt dat hij en zijn vrouw nu zo zijn veranderd dat ze zelf een bron van energie zijn en hun cellen volledig verzadigd zijn met zuurstof.

Er zijn 2 soorten van dit water, de Royal Liquid Manna en de gewone Liquid Manna, elk in een halve liter fles. Fred geeft aan om eerst een fles Royal Liquid Manna te drinken, kleine slokjes gedurende 1 dag en daarna de gewone Liquid Manna te gebruiken voor je dagelijkse drinkwater. Je doet daartoe 1 eetlepel van de fles in elke gallon water. 1 gallon water is gelijk aan 3,8 liter water. Gemakshalve kunnen we uitgaan van 4 liter. Dus één eetlepel Liquid Manna op 4 liter gewoon water, het liefst gezuiverd water. In Nederland en België hebben de meeste karaffen een inhoud van 2 liter. Doe dan 1/2 eetlepel in 2 liter water. Uit zo'n fles Liquid Manna gaan er ongeveer 32 eetlepels. Je kunt dus 32 x 4 liter = 128 liters water aanmaken met 1 fles Liquid Manna. Dat is best wel voordelig.

Je kunt losse flessen bij ons bestellen of een voordelige kit van 4 flessen, 2 Royal en 2 gewone Liquid Manna. Dat is een voordelige verpakking voor jezelf of voor partners. De kit met 6 flessen is geschikt voor een gezin met kinderen. 1 Royal drink je dus eerst leeg gedurende 1 dag, steeds een beetje, en de 2e Royal kun je gebruiken om ongeopend tegen je lichaam aan te houden om verzachting te brengen waar nodig. Ook zeer geschikt om ongeopend te plaatsen in je ligbad tijdens een bad van ongeveer 45 minuten. De Royal Liquid Manna heeft namelijk een grote uitstraling en wekt de zuurstof op in je bad en werkt ook door de fles tegen gevoelige of pijnlijke plekken te houden. Het lichaam begint daardoor aan het zelfherstellend proces. Doe dit dus zo vaak mogelijk. In het bad verandert het badwater in zeer zuurstofrijk water en dat komt transdermaal (via je huid) weer het lichaam ten goede en helpt tevens om de cellen te schonen van giftige stoffen.

Een losse fles gewone Liquid Manna kost 28 euro, een losse fles Royal Liquid Manna kost 38 euro, een kit met 4 flessen (2 om 2) kost 120 euro en een kit met 6 flessen (3 om 3) kost 178 euro. Daarnaast is het goed om te weten dat naast goed water en zuurstof het lichaam ook aanvoer van mineralen en vitaminen nodig heeft. In het ligbad is het ideaal om zoals ik al vertelde een fles Royal Liquid Manna ongeopend gedurende de totale periode dat je erin ligt (circa 45 minuten en het liefst meerdere keren per week) in het bad te leggen. Ik doe daar ook magnesium badvlokken of magnesium oil in. De magnesium wordt zo nog sneller en effectiever ionisch via de cellen op veilige manier opgenomen. Om de combinatie met magnesium mogelijk te maken heb ik tevens 2 pakketaanbiedingen waarbij de magnesium tegen een zeer aantrekkelijke prijs (een stuk lager dan op de magnesium website www.ancientmagnesium.nl) te verkijgen is. Wel is dit aanbod alleen in combinatie met de 4 of 6 flessen kit van de Liquid Manna en Royal Liquid Manna. Dit wilde ik mogelijk maken zodat je dan een hele poos vooruit kunt tegen een voordelige prijs.
Kinderen en huisdieren mogen ervan drinken. Het is gewoon bronwater met een heel bijzondere 'handtekening' van datgene dat we in de 'nieuwe wereld' steeds vaker zullen ervaren. Volg wel het protocol van 1 eetlepel op 4 liter water en gebruik dat water als je dagelijkse drinkwater.

We gaan binnen een aantal dagen een eerste bestelling doen. Ik moet kwijt dat dit product nog beperkt leverbaar is terwijl de vraag steeds verder toeneemt. Ik heb een aantal flessen voor Nederland gereserveerd maar die zullen er zoals het er naaruit ziet snel doorheen zijn. Ik zal daarom leveren op basis van binnenkomst van je bestelling plus ontvangst van je betaling. Dat is wel zo eerlijk. Wees er daarom snel bij, dat voorkomt teleurstelling. Uiteraard krijgen we daarna wel weer een partij toegewezen voor Nederland, maar dat duurt dan weer even. Zodra wij de flessen uit Amerika binnen hebben (1 tot 2 weken) wordt je bestelling naar je verzonden.

Let op! De website toont bij het openen géén prijzen. Je moet je eerst op de website inschrijven en dan inloggen als lid, zonder verplichting tot koop. We doen dat om alleen die mensen te bedienen die zichzelf uit eigen vrije wil daarvoor aanmelden en begrepen hebben wat we verkopen en wat ze er zelf mee willen en kunnen bereiken. Door je in te schrijven maak je een keuze voor jezelf en ga je daarnaast ermee akkoord dat wij géén medicijnen verkopen, maar slechts zuurstofverrijkt bronwater dat op speciale wijze tot stand is gekomen. Het principe van de nieuwe tijd en het vertrouwen hoe dat werkt zal dus uit jezelf moeten komen. Na je inschrijving op de website ontvang je een email met je gegevens waarmee je kunt inloggen. Wanneer je dat hebt gedaan, komen de prijzen in beeld en kun je tot bestelling overgaan. Bij iedere volgende bestelling worden je gegevens na het inloggen automatisch opgehaald voor je bestelling. Je hoeft jezelf dus maar 1 keer in te schrijven op de website. Je kunt HIER gaan naar onze website.

Dit laatste deel van de nieuwsbrief is wat formeel, maar dat is nu de manier om dit prachtige product aan jullie aan te bieden zonder tegenwerking te ondervinden. We hebben al eens moeten stoppen met de hele lijn van Miracle producten. Uitvoerige informatie komt dus ook niet op de website te staan. Geef de nieuwsbrief door aan je vrienden en kennissen want dit product maakt een groot verschil uit. Vragen kunnen t.z.t. wel gesteld worden en die zal ik bij elkaar brengen en in een nieuwe nieuwsbrief samenvatten voor zover daar antwoorden voor zijn. Ervaringen mogen jullie ook met mij delen en die zal ik ook proberen mee te nemen in de nieuwsbrief. Hieronder nog een toegift over zuurstof met 2 lijstjes met punten die je kunt ervaren. De één bij zuurstof tekort en de ander bij een voldoende zuurstof toename. Doe er je voordeel mee.

Tot slot nog dit. Iedereen die zich inschrijft op de website krijgt van mij een mp3-bestand toegestuurd van een interview met de uitvinder Fred Neal. Het bestand is te groot om op de website te plaatsen. Ik stuur het je toe via de website WeTransfer.com. Verwacht dus een email in je bakje van WeTransfer.com. Je kunt dan klikken op een link in de email en dan wordt de mp3 gedownload. Plaats hem op je computer en speel hem af. Je hoort dan meer informatie over Liquid Manna.

Deze nieuwsbrief is een officieel medium voor de mensen die zich daarvoor vrijwillig hebben aangemeld, rechtstreeks via email bij mij of via de website zich hebben ingeschreven en die verdere informatie willen ontvangen en ervaringen met elkaar willen delen. Wil je niet hierbij horen of is dit helemaal niets voor jou, meld je dan af voor deze nieuwsbrief door een email te versturen naar True Spirit: klik hier.

 

Groetjes,
Rob
www.heartbridge.eu


Zuurstof Getuigenis
door Valerie Saxion
Ph.D. - N.D.

Zuurstof is je grootste en eerste bron van energie. Het is de brandstof die nodig is voor een goed functioneren van alle lichaamsystemen. Slechts 10% van je totale energie komt van voedel en water, 90% van je energie komt van zuurstof. Zuurstof geeft je lichaam het vermogen om zichzelf opnieuw op te bouwen. Zuurstof haalt gifstoffen uit het bloed en versterkt het immuun systeem.

Zuurstof verdringt dodelijke vrije radicalen, neutraliseert giftige stoffen afkomstig uit het milieu en vernietigt anaerobische bacterie, parasieten, microbes en virale levensvormen (levensvormen die alleen kunnen bestaan in een lage zuurstofomgeving). Zuurstof vergroot de opname door het lichaam van vitaminen, mineralen, aminozuren, proteïnen en andere belangrijke voedingsstoffen. Zuurstof verbetert het denkvermogen en het geheugen. Zuurstof kan bevorderlijk zijn voor je leervermogen. Het vermogen om te denken, voelen en handelen is eveneens afhankelijk van zuurstof. Het kalmeert de geest en verstevigt het zenuwstelsel. Zuurstof verhoogt je concentratie en oplettendheid. Zonder zuurstof sterven hersencellen af en gaat de hersenfunctie achteruit. Wanneer we ouder worden en het tekort aan zuurstof toeneemt, kost het meer inspanning om te leren en neemt je capaciteit van het geheugen af.

We kunnen weken zonder voedsel. We kunnen zelfs enkele dagen zonder water. Maar we kunnen slechts enkele minuten zonder zuurstof. Zuurstof versterkt het hart. Toename van zuurstof versterkt de samentrekkende werking van de hartspier. Feitelijk kunnen alle hartaanvallen worden teruggevoerd naar een gebrek aan zuurstof die wordt aangevoerd naar de hartspier. Dr. Richard Lippman, bekend onderzoeker, verklaart dat zuurstof of beter gezegd hypoxia (=zuurstofgebrek) is de hoofdoorzaak van 1.5 miljoen hartaanvallen per jaar (Red.: dit is in amerika). Onderzoek toont aan dat een milde hypoxia al een verhoogde activiteit veroorzaakt bij hart en ademhaling, maar dat aanhoudende hypoxia of in ernst toenemende hypoxia uiteindelijk resulteert in long- en/of hartverlamming.

Behandeling met zuurstof zorgt voor een veilige en effectieve methode voor het herstellen van het zuurstofgehalte in alle lichaamfuncties. De effecten zijn cummulatief (toenemend). Het lichaam begint efficienter te werken wanneer de originele zuurstofbalans verder herstelt. Het helpt de fysieke en pshychologische effecten van het zuurstofgebrek terug te draaien, ontstaan door een zwakke gezondheid onder invloed van luchtverontreiniging, watervervuiling, vergiftiging van de voedselketen en het proces van ‘ouder worden’.

Het zorgen voor een voldoende zuurstofniveau in het lichaam is een vitaal onderdeel voor gezondheid, vitaliteit en een fysiek uithoudingsvermogen. Het is belangrijk om te beschikken over een middel om je zuurstofniveau aan te vullen. Onderzoekers, wetenschappers, orthomoleculaire specialisten, voedingsdeskundigen en anderen hebben verslag gedaan van de gezondheidstoename onder invloed van vermeerderde zuurstof inname. Ook topatleten, universiteiten, beroemde trainers, sportbegeleiders en anderen hebben verslag gedaan van de grote voordelen hiervan.

Voordelen van zuurstof toename

- Toename van het energieniveau
- Toename van uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen
- Verbetert de opname van vitaminen, mineralen, aminozuren, proteinen en andere belangrijke voedingsstoffen
- Snel herstel van vermoeidheid
- Verlaagt de snelheid van de hartfrequentie-(rust)
- Dood besmettelijke bacteria, virussen, schimmels en parasieten, maar laat de niet schadelijke “goede” microorganismen in het lichaam intact.
- Verlicht pijn
- Verbetert de bloedsomloop
- Je slaapt beter
- Versterkt het immuun systeem
- Verhoogt de concentratie en de waakzaamheid
- Zorgt voor toename van de stofwisseling van vetten resulterend in het kwijtraken van lichaamsvet.
- Kalmeert het zenuwstelsel
- Verbetert het geheugen
- Verbetert de chemische onbalans in het lichaam
- Verlicht hoofdpijn
- Versnelt de genezingstijd van letsel
- Verlaagt de bloeddruk
- Vermindert stress en bezorgdheid
- Stelt voldoende zuurstof ter beschikking van de hoofdfuncties zonder waardevolle reserves te hoeven aanspreken
- Helpt het proces van vroegtijdig ‘ouder worden’ omkeren
- Verlicht de symptomen van PMS in vrouwen
- Helpt bij het vervangen van schadelijke vrije radicalen
- Helpt het neutralizeren van schadelijke gifstoffen in de cellen, weefsel en in de bloedbaanZuurstof Crisis?

Lee Aundra Temescu schrijft in een artikel: “De 20 dingen die je niet weet die de dood tot gevolg kunnen hebben”. Op nummer 5 staat: “De oorzaak voor het eind van je leven in alle gevallen, is een tekort aan zuurstof! De afname van zuurstof kan spier verkramping/samentrekking opwekken en de laatste fase inluiden.

Symptomen van mogelijk zuurstof tekort zijn:

- Algehele lichaamszwakte
- Chronische vermoeidheid
- Circulatie problemen
- Slechte spijsvertering
- Spierpijnen
- Duizeligheid
- Depressie
- Geheugenverlies
- Irrationeel gedrag
- Geprikkeldheid
- Overtollig maagzuur
- Problemen met de longen
- Toename van kwaadaardige bacterie, ziektekiemen, virussen en parasieten

Zowat elke ziekte ontstaat of verslechtert door een verminderde aanvoer van zuurstof.


 

Clinical Studies

The von Ardenne studies focused on oxygen's relationship to most major categories of illness.

When your blood oxygen goes way down, you get sick, die or at least shorten your life span. This book is a masterful compilation of clinical insights and variations on breathing assessments, cofactors and some techniques of breathing development called Oxygen Multistep Therapy Dr. Manfred von Ardenne was a student of Dr. Otto Warburg. Warburg received the 1931 Nobel Prize for proving that cancer is anaerobic; it cannot survive in a high oxygen environment. Germs, fungi and bacteria are anaerobic as well. von Ardenne was also inspired by Karl Lohmann who discovered adenosine triphosphate, ATP, which many believe to be the human body's main energy currency. von Ardenne was an electron physicist who in addition to his interest in astronomy, developed quite a good reputation for cancer research . He went on to develop a process he called Oxygen Multistep Therapy. In his book of the same name Dr. von Ardenne addressed some 150 respiratory and blood gas aspects including elements of what we might call respiratory psychophysiology.
The Manfred von Ardenne studies are best obtained by getting his book called Oxygen Multistep Therapy. His material is good but remains primarily within the illness model instead of the wellness model.

Dr. Otto Warburg received the 1931 Nobel price for proving that cancer is anaerobic. It does not survive in high concentrations of oxygen. Summarized in a few words, the prime cause of cancer is the replacement of the respiration of oxygen in normal body cells by a fermentation of sugar.


Verzorgd door True Spirit - 2010 - © www.truespirit.eu