Nieuwsbrief True Spirit
 10 augustus 2009 -

True Spirit Health Center  www.truespirit.eu - Voor alle berichten klik hier

Archangel Michael - Integration of Virtues
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=357

Vertaald vanuit het Frans op 9 augustus 2009
door: Rob Behr

Ik ben Michael, regerend vorst van de Hemelse Militie. Geliefde Meesters van het Licht, Kinderen van het Licht en Sterrezaden, ik kom tot u op deze dag vergezeld van de stralen van 7 Aartsengelen. Aldus heeft het Aartsengelen Conclaaf besloten vanuit zijn diverse steunpunten in het Zonnestelsel de openbaring van het Licht op 15 augustus, te initiëren, ondersteunen en realiseren.

Zoals ik aangaf tijdens de laatste activering van het Hemelse Huwelijk zal de Stralende Driehoek zich manifesteren in het gebied van Mexico gedurende de komende dagen en dit zal tevens in u gebeuren gedurende de dagen die u scheiden van 15 augustus, als het beklimmen van 7 stappen (tijdens de 7 dagen) voor uw triomf en de openbaring van het licht. Zoals in de Hemelen zo ook op uw aardse vlak. Wat zich afspeelt in uw innerlijk wezen, zal worden gerealiseerd binnen uw Aarde en in uw Hemelen, zichtbaar voor uw ogen. Het is tijd voor de instroming van nieuwe sleutels van Metatrons Licht gedurende de komende 7 dagen. De Stralende Driehoek in uzelf is de Sacrum (Rob: het heiligbeen, driehoekvormig bot onderin het bekken tussen de lendenen van de ruggewervel en het staartbeen of stuitje). Dit is verbonden met het ontwaken (geactiveerd door het kracht van het Licht onder invloed van de Ultraviolette straal) van uw Goddelijkheid, het fenomeen van de fusie ingezet tijdens het Hemelse Huwelijk en initialisering van de wensen van ieder mens.

De Sacrum is waar het Vuur van de Aarde zich ophoudt. Ik heb met het Conclaaf het ontwaken van dit Vuur van de Aarde ingesteld. Het Vuur van de Aarde komt samen met het Vuur van de Hemel. Tijdens deze week zal dit in u samensmelten om het functioneren van de Stralende Driehoek in u mogelijk te maken (Rob: het Vuur van de Aarde in de Sacrum zal in het individu samensmelten met het Vuur van de Hemel zoals verankerd gedurende de 12 stappen van het Hemelse Huwelijk. Deze samensmelting wordt in de komende dagen tot 15 augustus steeds verder opgebouwd). De Stralende Driehoek zal de samenvloeing in de kroon van het hart stimuleren met de kruin van het hoofd en mogelijk maken voor allen die dat wensen. Ik verklaarde de werking van de heilige Lemniscaat en van de innerlijke stilte. Ik verwijs naar wat ik u vertelde, het is nog steeds van kracht voor iedereen die wenst mee te doen aan het Hemelse Huwelijk. Het is nu tijd om het hoofd ‘over te zetten’ naar het hart (Rob: 'kruin' hoofd naar 'kroon' hart, oftewel, beide trillingen samenbrengen in het hart).

Het hart is aan zet, nu de laatste uitstorting heeft plaatsgehad. Het hart is liefde, trilling en Licht. Het Licht van het hoofd, dat je toestond in deze dichtheid te kunnen bestaan, moet toegeven aan het Licht van het hart. Aldus zal in u permanent ontwaken, gedurende deze week, de zes punten van het hart en de vijf punten van het hoofd. De uitvoering hiervan inwerking gesteld door de heilige lemniscaat, in de kruising met de kroon van twaalf. De Kroon van Twaalf is het bijeenkomen van de 12 Virtues die ik aankondigde en werden geactiveerd.

Dit zal plaatsvinden onder invloed van de Stralende Driehoek maar ook onder invloed van de vernieuwing van de Hemelse invloed op 15 augustus, een karwei dat het binnenkomende lichaam en het lichaam van de persoonlijkheid zal doen samensmelten in deze dichtheid. Geniet ervan! Het is tijd voor het Licht. Het is tijd om naar huis te gaan! Tijd voor de openbaring van de Godheid op uw niveau. De vervalsing van Licht zal niet langer mogelijk zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf te verwelkomen, wat wij u aanbieden, het betreft uzelf en uw thuis. Deze mijlpaal is op 15 augustus. Het zal eindigen op 29 september, de dag dat ik productief werd op uw Aarde voor de 'Meest Hemelse'. Geliefde Kinderen van het Licht, deze week, gedurende de komende 7 dagen tot 15 augustus zullen wij de invloed van de drievoudige infusie van de Ultraviolette straling, van de Heilige Geest en van de Bron verder concentreren tijdens uw tijd van 13:00 tot 14:00 uur. Gedurende deze tijd kunt u genieten van de krachtigste ondersteuning van ons Conclaaf voor het kunnen uitvoeren van het werk en voor het beklimmen van de zeven stappen voor uw triomf en openbaring van het Licht. Om dit te kunnen dient u deze kracht te absorberen, te begrijpen en u over te geven aan het Licht, de Waarheid en de Liefde. Het kan niet anders. Er wordt om uw loyaliteit gevraagd. Er wordt gevraagd niet de aandacht te richten op de ego, de persoonlijkheid, maar die aandacht onder te dompelen in het Licht van de Bron, de Ultraviolette Straling en de Heilige Geest.

Er zijn op het oppervlak van deze planeet zeven Cirkels van Licht van de Ouden. Deze cirkels zijn gebouwd in vroegere tijden om het Licht dat zich manifesteert in uw Hemelen, het Witte Metatron Licht, op het geschikte niveau te verankeren in uw dichtheid, wat het ontstaan van het Koninkrijk van het Licht mogelijk maakte. Sommigen van jullie, ‘oudleerlingen’ van deze planeet’, kennen het bestaan hiervan. Jullie zullen worden gevraagd, vanuit je innerlijk en voor sommigen die de kans daartoe krijgen, ook uiterlijk, om bijeen te komen bij een Cirkel van Licht van de Ouden. Het is niet aan mij om u de locatie te geven. Ook wanneer u dit niet weet; kom toch bijeen in groepen, vooral op 15 augustus aanstaande om Lord Metatron te verwelkomen. Deze zegel komt in u als Wit Licht. Géén bestaande duisternis kan in de pulsering van Metatron voortbestaan of het leven continueren. Zoals u weet stelt Metatron zijn regels aan het einde der tijden. U gaat terug naar het einde der tijden.

Deze aankondiging is een doel op zich waarvan de objectiviteit en tekens die ik u geef wordt getoond in uw hemelen, duidelijk en zichtbaar voor iedereen. Maar ik verwijs u naar uw innerlijk wezen want alchemie moet eerst in uzelf worden bereikt. Jullie moeten deze week de kruin van het hoofd samen laten smelten met de kroon van het hart, en iedere dag tussen 13:00 en 14:00 uur. Dit werk zal simpelweg tot u komen wanneer u het Licht, dat tot u komt, accepteert in nederigheid, eenvoud en zonder trots. De Bron verklaart het tijdstip van Zijn terugkeer. Wij maken bekend, wij houden zittingen, wij bereiden deze tijd voor sinds mensenheugenis. Deze gebeurtenissen zullen aangekondigd zijn met datum en deze data zijn niet tevergeefs geweest. Zij komen overeen, en voor degenen die weigeren om het ultieme bewijs van de waarheid te zien van het Licht, u zult ontdekken met de ogen, zintuigen en vooral het hart, wat de waarheid is. En de waarheid is eenvoudig. De waarheid maakt je vrij van de beperkingen van deze wereld. U moet de Vreugde binnenstappen in het Vertrouwen, in de Vredigheid, de Eenheid en in gastvrijheid van uw broeders en zusters. Sommigen van jullie voelen een Goddelijke drang om samen te komen. Ga ervoor! Dit is het moment. Het is aan jullie ervoor te zorgen dat de omstandigheden in je leven dat mogelijk maken op speciale plaatsen, in rust en vreedzaamheid. Wees ervan overtuigd, dat waar u ook bent op deze planeet, ver weg of dichtbij een Cirkel van Licht van de Ouden, dat u, vanaf het moment dat u het Licht in uw midden brengt, in nederigheid en in eenvoud, de intelligentie van het Licht zal optreden. Het zal optreden, zonder belemmering van de mate van deconstructie die voor u zichtbaar is.

De deconstructie die zichtbaar is voor u, is de deconstructie van de illusie. De deconstructie zichtbaar voor u resulteert in de bouw van de Nieuwe Jeruzalem in je wezen, in het Nieuwe Verbond geïnitieerd door Metatron. Wij vragen u om elke dag tussen 13:00 tot 14:00 uur, ook indien het slechts een paar minuten mogelijk is, om in u de ontvangst en welkom van dat wat komt een plaats te geven (creëeren). Hier is niets anders voor nodig.

Rob: zie eerder in de tekst dat wat zich in ons innerlijk afspeelt ook op de Aarde en in de Hemelen zichtbaar zal zijn. De alchemie van het innerlijk zal, wanneer het wezen de drievoudige kracht heeft verankerd, de manifestatie in eenheid met gelijkgestemden, mogelijk maken. En de dagelijkse herhaling gedurende deze week is dus een belangrijke factor om dit te doen. De realisatie van de mogelijkheid wordt goddelijk bepaald aan de hand van ons zelf, van het wel of niet voldoende gereed zijn om de verantwoordelijkheid neer te zetten en te accepteren. Dus ook data die eerder genoemd werden waren vaak van ons mensen afhankelijk. De toets is reeds eerder gehouden, doch de verantwoordelijkheid werd steeds door velen afgewimpeld. Zijn we er nu wel klaar voor? Dat is de belangrijkste vraag die we deze week zélf kunnen helpen invullen, met z’n allen!

Er is geen direct bewustzijn toe te schrijven aan het hart, het hoofd, de Sacrum of elders. Het is het eenvoudig accepteren van uzelf als het huis voor het Christuslicht, de Eenheid en de Waarheid, en daarvoor duidelijk en onbetwistbaar klaar te staan, in uzelf. Door eenvoudigweg uit te spreken; “Ik verwelkom het Christus Licht, de Eenheid en de Waarheid”, zal de Alchemie in u komen. Een aantal golven van trilling zal vervolgens uw lichaam, hart, en hoofd binnentreden op verschillende niveau’s van bewustzijn. Jullie hoeven niets te doen behalve de ontvangst in nederigheid en in eenvoud. U kunt de woorden ook innerlijk uitspreken. Dit is eenvoud, het is Waarheid zoals het is. Met de komst van hoeveelheden informatie, samen met de komst van het Licht van Metatron zaterdag 15 augustus, zult u zich bewust zijn van wat we samen hebben bereikt sedert enkele maanden, geliefde Meesters van het Licht. Dit is Waarheid. Uw illusies zijn verwijderd voor de Waarheid die komt. Er is geen andere mogelijkheid. Dat geeft u de afronding van uw Hemelse Huwelijk. De gebeurtenissen vinden plaats op Aarde, waarbij een weg kan worden gevolgd van licht of van duisternis afhankelijk van dat wat je hebt gekozen en toelaat. Dit is wat ik u vandaag wilde vertellen. Als u over dit proces dat zal plaatsvinden verdere uitleg nodig heeft over voor u belangrijke details dan wil ik dit doen aan het eind van deze 72 minuten.

“Er zijn géén verdere vragen. Dank U!”

Geliefde kinderen van het Licht, hier en rond de wereld, Ik vraag jullie om de drievoudige instroming te accepteren zoals ondersteund door het Conclaaf en de zeven Stralen, de zeven Zegels van de Aartsengelen, in samenwerking met de goddelijke Maria, jullie Moeder voor allen.

... binnenkomende energie ....

Geliefde Meesters van het Licht, Kinderen van Licht en Sterrezaden, we vervolgen de rest van de 72 minuten van instroming in stilte. Open uw ogen indien u dat verkiest terwijl u innerlijk hetgeen leeft dat u bent. Ik zeg, tot 15 augustus om 13:00 uur, waar ik zal spreken voor het verlaten van de vloer en het Licht van Metatron zal verschijnen in uw dichtheid. U bent gezegend.

... binnenkomende energie ....