Uit: Nieuwsbrief True Spirit
 - 9 november 2009 -
(4.23 / 6 Hond )

True Spirit Health Center www.truespirit.eu - Heart Bridge klik hier

 

De ‘Nieuwe Aarde’ Beweging - na 11:11:11

Lauren C. Gorgo
 
6 November 2009

 

Reinigen, zuiveren, balanceren
Zonder twijfel, we zijn wederom ondergedompeld in die bekende centrifugerende cyclus van.. reinigen, zuiveren en balanceren en deze keer extra fors voor de gevoeligen onder ons. Het is voor mij echt verbazend hoe er nooit een bodem lijkt te zijn voor deze hel..
 
Als jij al een tijdje aan boord bent van deze Ascension trein (wrak), dan ben je waarschijnlijk erg bekend met deze cycli. En zo niet..., ze gaan ongeveer zo:
 
Een typische dag in de Leegte
Rob: hier beschrijft Lauren een lamlendige dag van de zovelen op een rij zoals die er zijn tijdens een ronde van transformeren met alle gebreken, pijntjes en gedoe. Ik koos ervoor om dit niet te vertalen omdat het volstaat te zeggen dat Lauren, net zoals velen, door het lange wachten graag een realistische draak steekt met het persoonlijke proces (soort van wegpraten) om dan vervolgens over te gaan tot het goede nieuws van de Meesters. En het gehele verdere deel van het artikel heb ik wel vertaald. Wil je deze alinea van ‘a typical day in the void’ toch lezen, ga dan naar de Engelse tekst op mijn website: klik hier
 
Naar een hogere versnelling
Ja, we zitten in de Void, de grote Leegte, alweer... maar gelukkig lijken we aan het einde ervan te zijn. En voor jullie die deze void nog niet kennen... welkom. Hier ervaar je N/iets gedurende langere periodes. Geen verbindingen of relaties, geen verlangens, geen energie, geen financiële ondersteuning, geen motivatie, geen helderheid, geen inspiratie, geen voorwaartse beweging, geen begin, geen einde, niets, nada. In deze ruimte van het niets is er slechts één ding te doen.., bestaan. En gelukkig/helaas.. is dat nou nét het punt.
 
Waarom? Omdat deze ‘stilstandtijd’, een soort ‘buitenwerking zijn’, nodig is voor het volledig activeren van onze goddelijke blauwdrukken, waarbij elke cel wordt uitgelijnd met het nieuwe en ware (5-dimensionale trilling), met afronding van alle oude zaken... en voor de ‘eerste golf’-ers... voorbereiding om eindelijk en volledig in jullie leiderschapsrollen te stappen.  
 
De meest recente periode van ‘buitenwerking zijn’ die over ons heen kwam door de laatste kosmische invloed waar we al dagen doorheen waden begint zichzelf langzaam op te lossen terwijl wij onze zelf-controle langzaam beginnen terug te krijgen. Echter, dit proces zal ups en downs blijven houden gedurende, naar ik hoor zeggen, “the final push” (het laatste kosmische duwtje) die ons hoogst waarschijnlijk zal afvuren op de 11:11:11 doorgangen (11-11-2009 en 29-11-2009) en die elk nog aanwezige overblijfsel van angst of van onverwerkte energieën zal blootleggen voordat wij deze cyclus voltooien. yay.
 
Voor het geval je moest denken aan de volgende analogie... ascension is eigenlijk te vergelijken met het laatste beetje tandpasta uit je tube proberen te knijpen. We worden bij herhaling gekneed en geplet terwijl we de laatste overblijfselen van angst zuiveren en achterblijven met absoluut niets anders dan onze naakte beenderen zodat wij, letterlijk, een nieuwe start kunnen maken (en wanneer ik, Lauren, zeg: "naakte beenderen", dan bedoel ik 30 pond overgewicht).
 
Voorbij 11:11:11
Er is zich schijnbaar een climax van energieën aan het opbouwen die de Aarde raakt via deze galactische doorgangen en die de voorhoede, de wegwijzers, direct in contact brengt met het nieuwe en ware en tegelijkertijd het massa-bewustzijn verandert onder invloed van een nieuwe ronde van ineenstortende verouderde systemen. Als je hebt gemerkt dat je gevoel gekleurd is met vage gevoelens van aankomende rampspoed, dan zou dit de reden kunnen zijn. Zonder een voorkeur uit te spreken voor deze geopperde gebeurtenissen, is het een feit dat de machtige energieën daarachter een collectieve stofwolk doen opwaaien om ons verder te reinigen en voorbij onze zichtbare limieten te duwen.

Deze hoge frequenties zorgen ook voor de zuivering en de voorbereiding van de leden van de eerste selectie (voorhoede) die nu onbekend gebied binnentreden, om volledig toegerust te worden met ‘nieuwe aarde’ middelen en verbindingen, die een gemakkelijke transitie naar geascendeerd leven zal bespoedigen en faciliteren.
 
Met andere woorden, je kunt niets met je meenemen. Alle ‘(bouw-) werken’ van de lager trillende realiteit MOETEN worden verwijderd of geherconstrueerd om in lijn te zijn met de nieuwe aardefrequenties. En het betekent ALLES - relaties, banen, woonplaats/woonhuis, projecten, financiën, creatieve inspanningen, vennootschappen, ondernemingen, enz.. Het zal allemaal door een verhoging/vernieuwing van trilling moeten indien het met je mee gaat naar een hogere staat van zijn, van leven.

Deze periode van voorbereiding is volledig van toepassing op die schijnbaar onmogelijke relaties van tegenwoordig. Bijvoorbeeld... als je niet overweg kunt met mensen vanwege misverstanden, conflicten, tegenstrijdige energieŽn, enzovoorts, terwijl het juist mensen zijn waar je normaliter wel een relatie mee hebt, dan is dit waarschijnlijk door een trillingsverhoging. Het is een ‘loslaten van elk aspect’ bij jezelf en bij anderen die hogere dimensionale verbindingen gebaseerd op liefde, eerlijkheid, transparantie, wederzijdse ondersteuning en respect, enzovoorts, in de weg staan.

Wanneer oude overtuigingen van onszelf en van anderen verwijderd worden, kan het lastig zijn om met anderen om te gaan met al de loskomende tegenstrijdige energieën. Als je in je centrum van kracht kunt blijven terwijl deze energieën hun weg van verwijdering of omvorming vinden, zal ook dit voorbijgaan. En wanneer dat gebeurt, zul je dichterbij je geliefden staan. Deze energie kan relaties en banden met anderen die we qua trilling kunnen zijn ontgroeid, verbreken; je kunt het daarom in sommige gevallen gemakkelijker vinden om je pad te vervolgen (soms tijdelijk) en diegenen los te laten die jouw hoogste goed niet langer meer dienen. Je klankbord zal je hierin begeleiden.
 
Meesters van de Nieuwe Aarde Beweging
Wanneer al onze individuele nieuwe afstellingen en fysieke opwaarderingen compleet zijn (na 11:11:11), zullen we eindelijk reizen naar/in de meest verbazingwekkende staat van ons leven in de menselijke vorm. En dit nieuwe leven zal op heldere wijze al het werk dat we hebben verricht op het niveau van de ziel, reflecteren. Met degenen die onderweg zijn naar de nieuwe aarde tijdlijn, wil ik dit bericht van de Pleiaden delen:

“Wees goed voorbereid om je goddelijke krachten te beoefenen als meesters van de nieuwe aarde beweging. Jullie zullen de gidsen zijn, het voorbeeld voor de volgende golf, de volgende generatie van zielen die de aarde zal veranderen in een levend, ademend voorbeeld van liefde.”

In toekomstige artikelen zal ik hierover meer te vertellen hebben, maar de sterrenwezens maken nu bekend dat we spoedig met hen zullen samenwerken in een andere capaciteit. Nu wij onszelf opschroeven tot hun ‘niveau van bewustzijn’, zullen wij ons op een andere wijze tot hen verhouden en op vele manieren met hen samenwerken om wat zij ‘de nieuwe aarde beweging’ noemen, te creëren. En dit is waar de lol begint...
 
Rob:
Ik weet niet of het volgende hierop van toepassing is, maar mijn gevoel zegt van wel. 3 jaar geleden werd mij verteld dat er in het voorjaar, binnen 1, 2 of 3 jaar vanaf dat moment van de mededeling, een bijeenkomst zou zijn waar ik bij aanwezig zou zijn. Een bijeenkomst die de beste aller tijden zou worden, voor iedereen die erbij aanwezig is. Er werd gezegd dat na de bijeenkomst iedereen zeer voldaan en tevreden het werk zou aanvangen en dat niets meer zou zijn als daarvoor. Dit werd eind december 3 jaar geleden ontvangen door een oudere mevrouw (een walk in) in Amerika die het mij telefonisch doorgaf samen met nog andere belangrijke informatie. Als het samenvalt met de huidige gebeurtenissen, dan is het precies op tijd om in het komende voorjaar van start te gaan. De komende maanden zullen het leren! Nu verder met Lauren..
 
Deze beweging zal starten met de ondersteuning van intergalactische wezens van het licht die ons zullen helpen bij het leren begrijpen van de quantumtechnologie van de 5e dimensie. Ze zeggen ook dat het belangrijk voor ons is om te begrijpen dat onze rol van vitaal belang is voor het verankeren en implementeren van deze nieuwe aarde-technologieën en dat het hun rol slechts is om ons te verlichten en te informeren. Het zal zijn voor de onbevreesde en wakkere leiders van het nieuwe paradigma die de ideëen en de informatie tot zich nemen om vervolgens de modellen/ sjablonen te verzorgen alsmede het grondwerk en de benodigde geldmiddelen om deze activiteiten te bewerkstelligen.
 
Voorbereiding van het Prototype
Steeds weer hoor ik dat het nu tijd is voor degenen van de ‘nieuwe aarde’ golf om samen te komen en te beginnen met de voorbereidingen voor het prototype voor een geascendeerd leven.

Dit ‘bij elkaar komen’ van zielen uit alle landen, alle leefstijlen, levert het uitgangspunt voor het structureren en bouwen van de nieuwe aarde. Je zult hebben gemerkt dat je onverwachts in contact komt met gelijkdenkenden (zelfs indien slechts gedurende korte perioden) en met mensen die jouw gaven van dienstbaarheid voor de planeet aanvullen. In dat geval heeft het een goede reden en spoedig zullen deze schijnbaar toevallige ontmoetingen alledaags worden, daar we elkaar nodig hebben en op elkaar zullen vertrouwen tijdens al onze hogerdimensionale inspanningen.
 
Dit structureringsproces zal, als resultaat van de verbinding tussen gelijkgestemden via het nieuwe telepathische netwerk, op de voorgrond staan van technologie en vooruitgang in de nieuwe systemen van licht. Zodra deze prototypes zijn voorbereid en goed verankerd door de voorhoede, zullen allen die een beter en meer ‘gedragen’ leven verlangen, aangetrokken worden tot deze evolutionaire ontwikkelingen. ‘Bouw het en ze zullen komen’ sluit hier passend op aan.
 
In het nieuwe jaar zullen de intergalactische wezens van het licht ons voorzien van de verlichte informatie en bronnen voor een 5-dimensionaal leven, voor hen die gelijkgericht zijn, ter ondersteuning van de nieuwe technologie om de huidige systemen van de aarde te veranderen in ‘rangeerstations’ voor overgang en voor het veranderen van onze totale manier van bestaan naar een integraal ecologisch en economisch rechtvaardig systeem van leven.
 
Dit wordt de eerste stap in het ten uitvoer brengen van verandering op de planeet. De tweede stap zal zijn om de manier waarop dingen worden gefabriceerd en worden verwezenlijkt, te veranderen. Dat geldt tevens voor de huidige toegepaste technologie. En de derde stap zal de opwaardering zijn die nodig is in overheidssystemen om een juiste basis te garanderen voor een geascendeerd leven op aarde.
 
En hoewel ik te zien krijg dat dit alles zich zal voltrekken over een langere periode en met chaos en tegenwerking op sommige niveau’s, zal de blauwdruk op de voorgrond staan, het geïntegreerde systeemontwerp voor alle ‘nieuwe aarde’ inspanningen..
 
“Deze periode zal plaatshebben als de grootste opstanding/herleving van verbinding en zij die ervoor kiezen deel te willen zijn van de nieuwe wereld zullen over grootse mogelijkheden voor ontwikkeling en groei beschikken binnen hun eigen aandachtgebied”. – Pleiadische High Council

Hoe verder
Nu en tijdens deze golven van zuivering is het zo belangrijk om in je eigen innerlijke centrum te verblijven, om tot rust te komen, je lichaam te verzorgen en het voor te bereiden om deze binnenkomende frequenties van liefde te kunnen absorberen. Het is niet alsof we hier een keuze in hebben, maar als je ophoudt om deze periode van ‘buitenwerking zijn’ tegen te werken, zul je veel meer gemak hebben met het integreren ervan en er vrede mee hebben. Maar als je toch tegenwerking geeft of uit je innerlijk centrum gaat (niet afgestemd op waarheid), dan kun je zwakte en gevoeligheid ervaren of ontvankelijkheid voor angst-gebaseerde energieën (waanvoorstellingen). Gebruik dus deze tijd om jezelf volledig te koesteren in een staat van niets hoeven. Hou je pyjama aan zolang als mogelijk (Rob: het gaat hier om het gevoel over te brengen van niets moeten. Zie het als een symbool voor rust). Alle projecten, plannen en activiteiten op de wachtlijst zullen op je wachten tot het moment wanneer deze periode voorbij is. Een perfecte timing zal hun succes verzekeren.

Fysieke gebeurtenissen
Met de komst van de recente Volle Maan hebben we enige serieuze activaties ervaren van de Pijnappelklier (de epifyse) met gevoelens van spinnen (draaien), duizeligheid en ondraaglijke sinus hoofdpijn en ook pijn of druk op de oren, hoge ringtoon, nadruppen van de neus, onophoudelijke reiniging/ophoesten keelgebied, gevoeligheid voor geuren, enzovoorts.
 
We zitten ook tot onze knieën in een zuivering en herbalancering van de lagere chakra’s door het weg-spinnen van elke nog aanwezige dichtheid, met verschijnselen zoals opzwellen, huiduitslag en jeuk, ongemak in de onderbuik, onderug pijn/jeuk, stijve gewrichten, VERMOEIDHEID, maar ook sterke opening van het hartchakra met mogelijke vlagen van bronchitis/astma, verkoudheid, slechte spijsvertering, pijn op de borst, gevoelige en/of enigszins opgezette borststreek (met name aan de linker [vrouwelijke] zijde), middenrug pijn en gevoeligheid. (En dit alles terwijl we volledig aarden in onze lichamen en met de aarde - vert.)

Het kost ons ook twee keer zoveel tijd om te doen wat we normaal in de helft van de tijd doen, respecteer daarom wat je aankunt.

Het leed, de pijnen en spanningen (met name rond de wervelkolom, nek en schouders) zijn voelbaar op celniveau; wees ervan bewust dat we op nauwelijks 30% van onze normale vitale kracht aanwezig zijn tijdens een dergelijke periode van ‘assimileren’. Het is daarom belangrijk om je immuunsysteem te versterken door rustig en stil te zijn, over-inspanning uit de weg te gaan, je lichaam extra liefde en verzorging te geven, gezuiverd/gezegend water te drinken, mineralen, voedingsstoffen en natuurlijke producten tot je te nemen - tot de integratie compleet is. (of op z’n minst totdat deze periode voorbij is - vert.)

We slingeren ons door deze dimensionale doorgangen van realiteiten op weg naar onze bestemmingstrilling waar magie en wonderen normaal zijn. Wat wij nu meemaken is simpelweg het vrijmaken/loslaten van oude afdrukken in het geheugen van de cellen. In sommige gevallen laten we genetische gifstoffen los die zich gedurende vele eeuwen hebben opgehoopt onder invloed van verkeerd leven.

Het beste wat we kunnen doen tijdens deze perioden van integreren is:
· Neutraal blijven in jezelf en binnen je eigen ruimte
· De gedachten volgen die je vrede en rust brengen
· Loslaten en je volledig overgeven aan het proces
· Standvastig blijven in je vertrouwen in het beste en hoogst haalbare resultaat
· Geen aandacht geven aan afleidingen/verstoringen van buitenaf en angst-gebaseerde realiteiten
 
Deze 11-11 (11/2009) maand is een erg krachtige maand van spiritueel meesterschap. Een maand van volledig uitlijning met je universele zelf, onderwijl je stralende binnenste in de buitenwereld brengend waar je spoedig nodig zal zijn om je glans en virtuositeit te delen. We zijn zo dicht bij onze doelen en dromen aangekomen. Gebruik deze tijd daarom om gewillig je resterende angsten bloot te leggen, zodat je kunt blijven deelnemen aan en bewust kunt zijn van de verhoging in trilling die zowel innerlijk als uiterlijk al plaatsvindt.

En zorg er vooral voor om te allen tijde trouw te blijven aan je innerlijk kompas, want het is vrij letterlijk, je begeleiding naar huis.

Wees goed voor jezelf!
Lauren

vertaald door Rob Behr


Verzorgd door True Spirit - 2009 - ©