>> vorige  

HET BLAUWE WESTELIJKE KASTEEL VAN VERBRANDING
Hof van Magie:   Transformeer de Ster

 

RODE SLANG WAVESPELL NEGEN
Kracht van Levenskracht

 

HARMONISCHE 27:   ZELFBESTAANDE OPSLAG
HERINNER ELEGANTIE VAN VORM

KIN 105:   RODE MAGNETISCHE SLANG
Ik verenig om te overleven
Instinct aantrekkend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de magnetische toon van doelstelling
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

KIN 106:   WITTE LUNAIRE WERELDOVERBRUGGER
Ik polariseer om gelijk te maken
Gelegenheid stabiliserend
Ik bezegel de opslag van dood
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van eindeloosheid
Ik ben een galactisch activerings portaal    treed bij mij binnen

KIN 107:   BLAUWE ELEKTRISCHE HAND
Ik activeer om te weten
Heelwording verbindend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van magie
Ik ben een galactisch activerings portaal    treed bij mij binnen

KIN 108:   GELE ZELFBESTAANDE STER
Ik definieer om te verfraaien
Kunst metend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van opbloeiing
Ik ben een galactisch activerings portaal    treed bij mij binnen


 

HARMONISCHE 28:   GALACTISCHE VERWERKING
FORMULEER VRIJE WIL VAN INTEGRITEIT

KIN 109:   RODE BOVENTOON MAAN
Ik bekrachtig om te zuiveren
Stroming oproepend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de boventoon toon van uitstraling
Ik word geleid door de kracht van navigatie
Ik ben een galactisch activerings portaal    treed bij mij binnen

KIN 110:   WITTE RITMISCHE HOND
Ik organiseer om lief te hebben
Loyaliteit in balans brengend  
Ik bezegel de verwerking van het hart
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een galactisch activerings portaal    treed bij mij binnen

KIN 111:   BLAUWE RESONANTE AAP
Ik kanaliseer om te spelen
Illusie inspirerend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van overvloed
Ik ben een galactisch activerings portaal    treed bij mij binnen

KIN 112:   GELE GALACTISCHE MENS
Ik harmoniseer om te beïnvloeden
Wijsheid modellerend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van intelligentie
Ik ben een galactisch activerings portaal    treed bij mij binnen


 

HARMONISCHE 29:   KRISTALLEN UITBRENG
DRUK INTELLIGENTIE UIT VAN SAMENWERKING

KIN 113:   RODE SOLAIRE HEMELWANDELAAR
Ik pulseer om te onderzoeken
Waakzaamheid realiserend
Ik bezegel de uitbreng van ruimte
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van universeel water
Ik ben een galactisch activerings portaal    treed bij mij binnen

KIN 114:   WITTE PLANETAIRE TOVENAAR
Ik perfectioneer om te betoveren
Ontvankelijkheid producerend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van Spirit
Ik ben een galactisch activerings portaal    treed bij mij binnen

KIN 115:   BLAUWE SPECTRALE ADELAAR
Ik los op om te creëren
Geesteskracht naar buiten brengend
Ik bezegel de uitbreng van visie
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een polaire kin     Ik transporteer het blauwe galactische spectrum
Ik ben een galactisch activerings portaal    treed bij mij binnen

KIN 116:   GELE KRISTALLEN KRIJGER
Ik draag op om te bevragen
Onbevreesdheid universeel makend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van elegantie


HARMONISCHE 30:   ELEKTRISCHE MATRIX
ZELF-REGULEREND UNIVERSEEL VUUR VAN DIENSTVERLENING

KIN 117:   RODE KOSMISCHE AARDE
Ik doorsta om te ontwikkelen
Synchroniciteit transcenderend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van geboorte


 

WITTE SPIEGEL WAVESPELL TIEN
Kracht van Eindeloosheid

KIN 118:   WITTE MAGNETISCHE SPIEGEL
Ik verenig om te reflecteren
Orde aantrekkend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de magnetische toon van doelstelling
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

KIN 119:   BLAUWE LUNAIRE STORM
Ik polariseer om te katalyseren
Energie stabiliserend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van magie

KIN 120:   GELE ELEKTRISCHE ZON
Ik activeer om te verlichten
Leven verbindend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van opbloeiing
Ik ben een polaire kin    Ik vestig het gele galactische spectrum


 
HARMONISCHE 31:  RESONANTE INBRENG
INFORMEER OPBLOEIING VAN AFSTEMMING

KIN 121:   RODE ZELFBESTAANDE DRAAK
Ik definieer om te koesteren
Het bestaan opmetend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van navigatie

KIN 122:   WITTE BOVENTOON WIND
Ik bekrachtig om te communiceren
Adem oproepend  
Ik bezegel de inbreng van Spirit
Met de boventoon toon van uitstraling
Ik word geleid door de kracht van het hart

KIN 123:   BLAUWE RITMISCHE NACHT  
Ik organiseer om te dromen
Intuïtie in balans brengend  
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

KIN 124:  GEEL RESONANT ZAAD
Ik kanaliseer om te richten
Gewaarzijn inspirerend
Ik bezegel de inbreng van opbloeiing
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van intelligentie


 
HARMONISCHE 32:   SPECTRALE OPSLAG
HERINNER ELEGANTIE VAN BEVRIJDING

KIN 125:   RODE GALACTISCHE SLANG
Ik harmoniseer om te overleven
Instinct modellerend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van universeel water   

KIN 126:   WITTE SOLAIRE WERELDOVERBRUGGER
Ik pulseer om gelijk te maken
Gelegenheid realiserend
Ik bezegel de opslag van dood
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van Spirit

KIN 127:   BLAUWE PLANETAIRE HAND
Ik perfectioneer om te weten
Heelwording producerend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van visie

KIN 128:   GELE SPECTRALE STER
Ik los op om te verfraaien
Kunst naar buiten brengend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld


 

HARMONISCHE   33:   LUNAIRE VERWERKING
FORMULEER VRIJE WIL VAN UITDAGING

KIN 129:   RODE KRISTALLEN MAAN
Ik draag op om te zuiveren
Stroming universeel makend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van geboorte

KIN 130:   WITTE KOSMISCHE HOND
Ik doorsta om lief te hebben
Loyaliteit transcenderend
Ik bezegel de verwerking van het hart
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid  


 

MAGISCHE VLUCHT
DRAAK GENESIS COMPLEET

 
AAP GENESIS
 

BLAUWE AAP WAVESPELL ELF
Kracht van Magie

KIN 131:   BLAUWE MAGNETISCHE AAP
Ik verenig om te spelen
Illusie aantrekkend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de magnetische toon van doelstelling
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

KIN 132:   GELE LUNAIRE MENS
Ik polariseer om te beïnvloeden
Wijsheid stabiliserend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van opbloeiing


 

HARMONISCHE 34:   RITMISCHE UITBRENG
DRUK INTELLIGENTIE UIT VAN GELIJKHEID

KIN 133:   RODE ELEKTRISCHE HEMELWANDELAAR
Ik activeer om te onderzoeken
Waakzaamheid verbindend
Ik bezegel de uitbreng van ruimte
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van navigatie

KIN 134:  WITTE ZELFBESTAANDE TOVENAAR
Ik definieer om te betoveren
Ontvankelijkheidopmetend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van het hart

KIN 135:  BLAUWE BOVENTOON ADELAAR
Ik bekrachtig om te creëren
Geesteskracht oproepend
Ik bezegel de uitbreng van visie
Met de boventoon toon van uitstraling
Ik word geleid door de kracht van overvloed

KIN 136:   GELE RITMISCHE KRIJGER
Ik organiseer om te bevragen
Onbevreesdheid in balans brengend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld


 

HARMONISCHE 35:   PLANETAIRE MATRIX
ZELF-REGULEREND UNIVERSEEL VUUR VAN MANIFESTATIE 

KIN 137: RODE RESONANTE AARDE
Ik kanaliseer om te ontwikkelen
Synchroniciteit inspirerend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van universeel water

KIN 138:   WITTE GALACTISCHE SPIEGEL
Ik harmoniseer om te reflecteren
Orde modellerend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van Spirit

KIN 139:   BLAUWE SOLAIRE STORM
Ik pulseer om te katalyseren
Energie realiserend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van visie

KIN 140:   GELE PLANETAIRE ZON
Ik perfectioneer om te verlichten
Leven producerend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van elegantie
Ik ben een polaire kin     Ik breid het gele galactische spectrum uit


 

HARMONISCHE 36:   MAGNETISCHE INBRENG
INFORMEER OPBLOEIING VAN DOELSTELLING

KIN 141:   RODE SPECTRALE DRAAK
Ik los op om te koesteren
Het bestaan naar buiten brengend  
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

KIN 142:   WITTE KRISTALLEN WIND
Ik draag op om te communiceren
Adem universeel makend
Ik bezegel de inbreng van Spirit
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

KIN 143:   BLAUWE KOSMISCHE NACHT
Ik doorsta om te dromen
Intuïtie transcenderend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van volbrenging


 

GEEL ZAAD WAVESPELL TWAALF
Kracht van Opbloeiing

KIN 144:   GEEL MAGNETISCH ZAAD
Ik verenig om te richten
Gewaarzijn aantrekkend
Ik bezegel de inbreng van opbloeiing
Met de magnetische toon van doelstelling
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld


 

HARMONISCHE 37:   BOVENTOON OPSLAG
HERINNER ELEGANTIE VAN UITSTRALING

KIN 145:   RODE LUNAIRE SLANG
Ik polariseer om te overleven
Instinct stabiliserend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van navigatie

KIN 146:   WITTE ELEKTRISCHE WERELDOVERBRUGGER
Ik activeer om gelijk te maken
Gelegenheid verbindend
Ik bezegel de opslag van dood
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van het hart
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen

KIN 147:   BLAUWE ZELFBESTAANDE HAND
Ik definieer om te weten
Heelwording metend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van overvloed
Ik ben een galactisch activerings portaal treed bij mij binnen

KIN 148:   GELE BOVENTOON STER
Ik bekrachtig om te verfraaien
Kunst opeisend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de boventoon toon van uitstraling
Ik word geleid door de kracht van intelligentie
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen


 

HARMONISCHE 38:   SOLAIRE VERWERKING
FORMULEER VRIJE WIL VAN INTENTIE

KIN 149:   RODE RITMISCHE MAAN
Ik organiseer om te zuiveren
Stroming in balans brengend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen

KIN 150:   WITTE RESONANTE HOND
Ik kanaliseer om lief te hebben
Loyaliteit inspirerend
Ik bezegel de verwerking van het hart
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van Spirit
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen

KIN 151: BLAUWE GALACTISCHE AAP
Ik harmoniseer om te spelen
Illusie modellerend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van visie
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen

KIN 152:   GELE SOLAIRE MENS
Ik pulseer om te be´nvloeden
Wijsheid realiserend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van elegantie
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen


 

HARMONISCHE 39:   KOSMISCHE UITBRENG
DRUK INTELLIGENTIE UIT VAN AANWEZIGHEID

KIN 153:   RODE PLANETAIRE HEMELWANDELAAR
Ik perfectioneer om te onderzoeken
Waakzaamheid producerend
Ik bezegel de uitbreng van ruimte
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van geboorte
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen

KIN 154:   WITTE SPECTRALE TOVENAAR
Ik los op om te betoveren
Ontvankelijkheid naar buiten brengend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen

KIN 155:   BLAUWE KRISTALLEN ADELAAR
Ik draag op om te creŰren
Geesteskracht universeel makend
Ik bezegel de uitbreng van visie
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van volbrenging
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen

KIN 156:   GELE KOSMISCHE KRIJGER
Ik doorsta om te bevragen
Onbevreesdheid transcenderend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur


Inhoud:  Voorkant | Titelpagina | Introductie | Rode Kasteel | Witte Kasteel | Blauwe Kasteel | Gele Kasteel | Groene Kasteel |Tzolkin | Online snel-overzicht