>> vorige   

HET GELE ZUIDELIJKE KASTEEL VAN GEVEN
Hof van Intelligentie: Laat Zon Rijpen
 

RODE AARDE WAVESPELL DERTIEN
Kracht van Navigatie

 

HARMONISCHE 40:   ZELFBESTAANDE MATRIX
ZELF-REGULEREND UNIVERSEEL VUUR VAN VORM

KIN 157:   RODE MAGNETISCHE AARDE
Ik verenig om te ontwikkelen
Synchroniciteit aantrekkend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de magnetische toon van doelstelling
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

KIN 158:   WITTE LUNAIRE SPIEGEL
Ik polariseer om te reflecteren
Orde stabiliserend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van het hart

KIN 159:   BLAUWE ELEKTRISCHE STORM
Ik activeer om te katalyseren
Energie verbindend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van overvloed

KIN 160:   GELE ZELFBESTAANDE ZON
Ik definieer om te verlichten
Het leven opmetend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van intelligentie
Ik ben een polaire kin     Ik zet het gele galactische spectrum om


 

HARMONISCHE 41:   GALACTISCHE INBRENG
INFORMEER OPBLOEIING VAN INTEGRITEIT

KIN 161:   RODE BOVENTOON DRAAK
Ik bekrachtig om te koesteren
Het bestaan opeisend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de boventoon toon van uitstraling
Ik word geleid door de kracht van universeel water

KIN 162:   WITTE RITMISCHE WIND
Ik organiseer om te communiceren
Adem in balans brengend
Ik bezegel de inbreng van Spirit
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

KIN 163:   BLAUWE RESONANTE NACHT
Ik kanaliseer om te dromen
Intu´tie inspirerend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van visie

KIN 164:   GEEL GALACTISCH ZAAD
Ik harmoniseer om te richten
Gewaarzijn modellerend
Ik bezegel de inbreng van opbloeiing
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van elegantie


 

HARMONISCHE 42:   KRISTALLEN OPSLAG
HERINNER ELEGANTIE VAN SAMENWERKING

KIN 165:   RODE SOLAIRE SLANG
Ik pulseer om te overleven
Instinct realiserend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van geboorte
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen

KIN 166:   WITTE PLANETAIRE WERELDOVERBRUGGER
Ik perfectioneer om gelijk te maken
Gelegenheid producerend
Ik bezegel de opslag van dood
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

KIN 167:   BLAUWE SPECTRALE HAND
Ik los op om te weten
Heelwording naar buiten brengend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

KIN 168:   GELE KRISTALLEN STER
Ik draag op om te verfraaien
Kunst universeel makend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur
Ik ben een galactisch activerings portaal treed bij mij binnen


HARMONISCHE 43:   ELEKTRISCHE VERWERKING
FORMULEER VRIJE WIL VAN DIENSTVERLENING

KIN 169:   RODE KOSMISCHE MAAN
Ik doorsta om te zuiveren
Stroming transcenderend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van ruimte


 

WITTE HOND WAVESPELL VEERTIEN
Kracht van het Hart

KIN 170:   WITTE MAGNETISCHE HOND
Ik verenig om lief te hebben
Loyaliteit aantrekkend
Ik bezegel de verwerking van het hart
Met de magnetische toon van doelstelling
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

KIN 171:   BLAUWE LUNAIRE AAP
Ik polariseer om te spelen
Illusie stabiliserend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van overvloed

KIN 172:   GELE ELEKTRISCHE MENS
Ik activeer om te be´nvloeden
Wijsheid verbindend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van intelligentie


 
HARMONISCHE 44:  RESONANTE UITBRENG
DRUK INTELLIGENTIE UIT VAN AFSTEMMING

KIN 173:   RODE ZELFBESTAANDE HEMELWANDELAAR
Ik definieer om te onderzoeken
Waakzaamheid metend
Ik bezegel de uitbreng van ruimte
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van universeel water
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen

KIN 174:   WITTE BOVENTOON TOVENAAR
Ik bekrachtig om te betoveren
Ontvankelijkheid oproepend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de boventoon toon van uitstraling
Ik word geleid door de kracht van Spirit

KIN 175:   BLAUWE RITMISCHE ADELAAR  
Ik organiseer om te weten
Geesteskracht in balans brengend
Ik bezegel de uitbreng van visie
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

KIN 176:  GELE RESONANTE KRIJGER
Ik kanaliseer om te bevragen
Onbevreesdheid inspirerend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van elegantie
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen


 
HARMONISCHE 45:   SPECTRALE MATRIX
ZELF-REGULEREND UNIVERSEEL VUUR VAN BEVRIJDING

KIN 177:   RODE GALACTISCHE AARDE
Ik harmoniseer om te ontwikkelen
Synchroniciteit modellerend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van geboorte

KIN 178:   WITTE SOLAIRE SPIEGEL
Ik pulseer om te reflecteren
Orde realiserend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

KIN 179:   BLAUWE PLANETAIRE STORM
Ik perfectioneer om te katalyseren
Energie producerend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van volbrenging

KIN 180:   GELE SPECTRALE ZON
Ik los op om te verlichten
Leven naar buiten brengend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld
Ik ben een polaire kin     Ik transporteer het gele galactische spectrum


 

HARMONISCHE   46:   LUNAIRE INBRENG
INFORMEER OPBLOEIING VAN UITDAGING

KIN 181:   RODE KRISTALLEN DRAAK
Ik draag op om te koesteren
Het bestaan universeel makend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van ruimte

KIN 182:   WITTE KOSMISCHE WIND
Ik doorsta om te communiceren
Adem transcenderend
Ik bezegel de inbreng van Spirit
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van dood


 

BLAUWE NACHT WAVESPELL VIJFTIEN
Kracht van Overvloed

KIN 183:   BLAUWE MAGNETISCHE NACHT
Ik verenig om te dromen
Intu´tie aantrekkend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de magnetische toon van doelstelling
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

KIN 184:   GEEL LUNAIR ZAAD
Ik polariseer om te richten
Gewaarzijn stabiliserend
Ik bezegel de inbreng van opbloeiing
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van intelligentie
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen


 

HARMONISCHE 47:   RITMISCHE OPSLAG
HERINNER ELEGANTIE VAN GELIJKHEID

KIN 185:   RODE ELEKTRISCHE SLANG
Ik activeer om te overleven
Instinct verbindend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van universeel water
Ik ben een polaire kin     Ik vestig het rode galactische spectrum

KIN 186:  WITTE ZELFBESTAANDE WERELDOVERBRUGGER
Ik definieer om gelijk te maken
Gelegenheid opmetend
Ik bezegel de opslag van de dood
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van Spirit

KIN 187:  BLAUWE BOVENTOON HAND
Ik bekrachtig om te weten
Heelwording oproepend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de boventoon toon van uitstraling
Ik word geleid door de kracht van visie

KIN 188:   GELE RITMISCHE STER
Ik organiseer om te verfraaien
Kunst in balans brengend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld


 

HARMONISCHE 48:   PLANETAIRE VERWERKING
FORMULEER VRIJE WIL VAN MANIFESTATIE

KIN 189: RODE RESONANTE MAAN
Ik kanaliseer om te zuiveren
Stroming inspirerend
Ik bezegel de verwerking van universeel water
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van geboorte
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen

KIN 190:   WITTE GALACTISCHE HOND
Ik harmoniseer om lief te hebben
Loyaliteit modellerend
Ik bezegel de verwerking van het hart
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

KIN 191:   BLAUWE SOLAIRE AAP
Ik pulseer om te spelen
Illusie realiserend
Ik bezegel de verwerking van magie
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van volbrenging

KIN 192:   GELE PLANETAIRE MENS
Ik perfectioneer om te be´nvloeden
Wijsheid producerend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen


 

HARMONISCHE 49:   MAGNETISCHE UITBRENG
DRUK INTELLIGENTIE UIT VAN DOELSTELLING

KIN 193:   RODE SPECTRALE HEMELWANDELAAR
Ik los op om te onderzoeken
Waakzaamheid naar buiten brengend
Ik bezegel de uitbreng van ruimte
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

KIN 194:   WITTE KRISTALLEN TOVENAAR
Ik draag op om te betoveren
Ontvankelijkheid universeel makend
Ik bezegel de uitbreng van tijdloosheid
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van dood

KIN 195:   BLAUWE KOSMISCHE ADELAAR
Ik doorsta om te creŰren
Geesteskracht transcenderend
Ik bezegel de uitbreng van visie
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van zelfopwekking


 

GELE KRIJGER WAVESPELL ZESTIEN
Kracht van Intelligentie

KIN 196:   GELE MAGNETISCHE KRIJGER
Ik verenig om te bevragen
Onbevreesdheid aantrekkend
Ik bezegel de uitbreng van intelligentie
Met de magnetische toon van doelstelling
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld


 

HARMONISCHE 50:   BOVENTOON MATRIX
ZELF-REGULEREND UNIVERSEEL VUUR VAN UITSTRALING

KIN 197:   RODE LUNAIRE AARDE
Ik polariseer om te ontwikkelen
Synchroniciteit stabiliserend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van universeel water
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen

KIN 198:   WITTE ELEKTRISCHE SPIEGEL
Ik activeer om te reflecteren
Orde verbindend
Ik bezegel de matrix van eindeloosheid
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word geleid door de kracht van Spirit

KIN 199:   BLAUWE ZELFBESTAANDE STORM
Ik definieer om te katalyseren
Energie metend
Ik bezegel de matrix van zelfopwekking
Met de zelfbestaande toon van vorm
Ik word geleid door de kracht van visie

KIN 200:   GELE BOVENTOON ZON
Ik bekrachtig om te verlichten
Leven oproepend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de boventoon toon van uitstraling
Ik word geleid door de kracht van elegantie


 

HARMONISCHE 51:   SOLAIRE INBRENG
INFORMEER OPBLOEIING VAN INTENTIE

KIN 201:   RODE RITMISCHE DRAAK
Ik organiseer om te koesteren
Het bestaan in balans brengend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de ritmische toon van gelijkheid
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

KIN 202:   WITTE RESONANTE WIND
Ik kanaliseer om te communiceren
Adem inspirerend
Ik bezegel de inbreng van Spirit
Met de resonante toon van afstemming
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

KIN 203: BLAUWE GALACTISCHE NACHT
Ik harmoniseer om te dromen
Intu´tie modellerend
Ik bezegel de inbreng van overvloed
Met de galactische toon van integriteit
Ik word geleid door de kracht van volbrenging
Ik ben een galactisch activerings portaal     treed bij mij binnen

KIN 204:   GEEL SOLAIR ZAAD
Ik pulseer om te richten
Gewaarzijn realiserend
Ik bezegel de inbreng van opbloeiing
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur


 

HARMONISCHE 52:   KOSMISCHE OPSLAG
HERINNER ELEGANTIE VAN AANWEZIGHEID

KIN 205:   RODE PLANETAIRE SLANG
Ik perfectioneer om te overleven
Instinct producerend
Ik bezegel de opslag van levenskracht
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van ruimte
Ik ben een polaire kin     Ik breid het rode galactische spectrum uit

KIN 206:   WITTE SPECTRALE WERELDOVERBRUGGER
Ik los op om gelijk te maken
Gelegenheid naar buiten brengend
Ik bezegel de opslag van de dood
Met de spectrale toon van bevrijding
Ik word geleid door mijn eigen kracht verdubbeld

KIN 207:   BLAUWE KRISTALLEN HAND
Ik draag op om te weten
Heelwording universeel makend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word geleid door de kracht van zelfopwekking

KIN 208:   GELE KOSMISCHE STER
Ik doorsta om te verfraaien
Kunst transcenderend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word geleid door de kracht van vrije wil
 

MAGISCHE VLUCHT
AAP GENESIS COMPLEETVoorkant | Titelpagina | Introductie | Rode Kasteel | Witte Kasteel | Blauwe Kasteel | Gele Kasteel | Groene Kasteel | Tzolkin | Online snel-overzicht