>> vorige  
>> volgende

BOEK VAN KIN

Het Boek van Kin presenteert de toverformules die de sleutels vormen tot de magische vlucht.   Meesterschap in de Dreamspell en de lancering van Tijdschip Aarde geschieden door magische vlucht, tijdreizen.   Door tijdreizen kan wat onbewust was, verwrongen door de 12:60-tijdsfrequentie of door andere negatieve gevolgen, omkeerbaar en vrij worden gemaakt.

20.800 Dreamspell-jaren lang, ten tijde van de aap genesis , leefden de mensen in relatieve orde en harmonie als de vier wortelrassen. Het rode ras spreidde zichzelf uit over de verschillende delen van America, het witte ras migreerde naar de subcontinenten van India en Europa, het blauwe ras verspreidde zich over Africa en Oceanië, terwijl het gele ras neerstreek in het uitgestrekte gebied van Azië.

Planeet Aarde, -3187 Dreamspell jaren.   Duistere machten van Jupiter en Saturnus, overweldigers van de verdwenen planeet Maldek, hebben de ontluikende stadswijken van Mesopotamië geïnfiltreerd.   Het experiment van de vrije wil op planeet Aarde dat diende om de eerdere vergissingen en ongelukjes op Maldek en Mars te corrigeren, werd voortijdig afgebroken.   Mannelijke priesters, velen van hen eunuchs, allen in gewaad, presenteren met geveinsde autoriteit de kalender van de 12:60 ratio.

Niet alleen hadden de priesters een kalender gecreëerd, maar ook een bezwering, de Dreamspell van de Geschiedenis.   Zo machtig en sterk was de betovering, doordat het geladen was met de felle energie van het Jupiter-Saturnus verbond, dat het effect gevoeld werd door het gehele Tijdschip.   De bezwering van een zekere dood, de bezwering van mannelijke autoriteit en de bezwering van machteloosheid, vielen als steeds langer wordende schaduwen over de vier kosmische wortelrassen.

Als een wig werd de derde-dimensionale macht van de 12:60 ratio gedreven tussen de fysieke levensvorm en de vierde-dimensionale holon.   De heldhaftige strijd van de geschiedenis was begonnen.

Mede gekozen door mannelijke religieuze leiders werd aan de vierde dimensie namen gegeven als 'hemel', 'paradijs' en 'nirvana', terwijl het beeld van de ontkrachting van de vrije wil gekend werd als 'god'.

Ook al rukte de beschaving op en verspreidde zich onder de groeiende macht van de 12:60-verhouding, de vierde-dimensionale holons zijn nooit opgehouden met het functioneren volgens de 13:20-verhouding -- 13 manen, 20 zonnestammen.

Tegen het aanbreken van het Tijdperk van Transformatie, de laatste 260 jaar van de 26.000 jaar van de Dreamspell, was de tweedracht tussen de vierde-dimensionale dimensionale holons en de derde-dimensionale ego's zó groot geworden dat de meeste mensen waren gaan twijfelen aan zelfs het bestaan van de vierde dimensie.

Terwijl het Tijdschip al in winterslaap was, veranderde de tijd-kracht die toebehoorde aan de vierde-dimensionale holons in een enorme grote onaangeroerde voorraad.   Zou deze opgeslagen voorraad ooit aangeboord worden, dan zou deze vrijkomen als een ongeëvenaarde magische kracht.   Maar alleen de vrije wil kan deze opgeslagen voorraad aanboren, want het is een opgeslagen voorraad van galactische vrije-wilskracht.

Dit is waarom het Boek van Kin bekend staat als het "Galactisch Epos van Vrije Wil".   De Dreamspell van de Geschiedenis valt aan diggelen.   De Time Shift breekt aan. Verlaat de kalender van de 12:60 verhouding en keer terug naar je eigen vrije wil.   Jullie opgeslagen voorraad van ongebruikte vrije wil-tijdskredieten wacht op jullie.

Verlies niet de moed.   Al ligt de wereld van de 12:60 ratio in duigen en vecht iedereen tegen elkaar, de codes van het Boek van Kin bevatten de onmiddellijke harmonie van de nieuwe tijd.   Elke tijdcel harmonische vat het samenwerken van de vier kosmische wortelrassen samen.   Wandel door de harmonischen en wavespells van het Boek van Kin en de magie van synchroniciteit zal enorm toenemen in jouw voordeel.

Treed opnieuw binnen in de Dreamspell van magie.   Vind je galactische signatuur terug in het Boek van Kin.   Roep de magische kracht aan van je planetaire kin.   Geef je verbeelding de kracht om opnieuw je holon te bekleden met de kracht van de magische vlucht.   Stuur je holon uit op missies van tijdpiraterij en plunder ten bate van Tijdschip Aarde 2013.   Speel het Dreamspell Orakel van Bestemming en bereik de overwinning van de galactische tijd.

Gebruik het Galactisch Kompas en bepaal de positie van de dag binnen het wavespell en kasteel.   Rangschik en lees het Orakel van Bestemming.  

Ga dan naar het Boek van Kin en begin het spoor te volgen van de galactische poorten van de vierde-dimensionale tijd.   Spoor de dagen op, kin na kin, in zowel het Boek van Kin als het Reisbord.

Met de Harmonische Index ontsluit je de verborgen codes en tijdkredieten van elke galactische poort.   Verzamel je stammen en Aarde-families.   Reconstrueer het geheugen van de vier oorspronkelijke rassen en bevrijd de planeet als het regenboogvolk uit de greep van derde-dimensionale tijd.   Vind je eigen vrije wil terug.   De kunst van planetaire tijd is geen andere dan je eigen levensloop.   Het akkoord van Kinich Ahau is klaar om te weerklinken.   Het Tijdschip ziet z'n lancering tegemoet.

Inhoud:  Voorkant | Titelpagina | Introductie | Rode Kasteel | Witte Kasteel | Blauwe Kasteel | Gele Kasteel | Groene Kasteel |Tzolkin | Online snel-overzicht