Harmonische Convergentie van 2012
Programma en Schema van Gesynchroniseerde Meditaties
Ritmische 20 (1 januari 2012) - Ritmische 9 (21 december 2012)

[in English] [en Español]

De Harmonische Convergentie van 2012 is de vervulling van de 25-jarige Harmonische Convergentie gestart op 16-17 augustus 1987. Op dat moment ging de oproep uit voor een minimum van 144.000 "zonnedansers" om bij zonsopgang te verzamelen op heilige plaatsen overal op de planeet en een gesynchroniseerde meditatie voor wereldvrede te creëren. Een ongekend aantal - het waren er wel miljoenen - gaf gehoor aan de oproep.

Hoewel velen de toegang naar het Nieuwe Tijdperk zagen het als een einde, was het in werkelijkheid de vervulling van een oude Mexicaanse profetie en aankondiging van de sluiting van een grote cyclus van 1.144 jaar en het begin van een definitieve overgangsperiode van 25 jaar.

Deze 26-jarige cyclus - de tijd van de profetie - overspant de periode tussen 16 augustus 1987 en 21 december 2012. Deze nu op grote schaal gepubliceerde datum markeert het Sluiten van de Cyclus, de laatste dag van de Grote Maya Cyclus van 5125 jaar of dertien baktuns van 144.000 dagen elk - een totaal van 1.872.000 dagen. Deze cyclus omvat in feite de cyclus van de geschiedenis; vanaf het begin in 3113 v.Chr. tot de sluiting ervan, in 2012 AD.

De basis van de oorspronkelijke Harmonische Convergentie gebeurtenis en de oorzaak van het succes ervan en positieve invloed op de wereld, zaten in het principe van gesynchroniseerde wereldwijde meditatie.

Doordat het plaatsvond bij zonsopgang, waar dan ook op de planeet, waren niet alleen mensen gesynchroniseerd in hun specifieke tijdzones, maar naarmate de planeet een rotatie om haar as maakte, werd elk punt van zonsopgang gesynchroniseerd in een slow-motion-golfbeweging rond de Aarde.

Het punt van de synchronisatie was tweeledig: een gemeenschappelijk verenigd intentie- en gedachtenveld op gang krijgen en ten tweede om een soort van mentaal netwerk of veld rond de planeet te maken binnen een periode van twee dagen - een proto-noösfeer.

Nu naderen we het einde van de 25-jarige Harmonische Convergentie cyclus. De wereldveranderingen die sindsdien werden geïnitieerd, hebben de planeet in haar uiteindelijke crisis geslingerd. De bevolking is toegenomen met bijna 2 miljard; de Koude Oorlog is vervangen door de nog lelijkere oorlog tegen terrorisme; kunstmatige- en natuurrampen komen steeds vaker voor; de ontbossing en opwarming van de aarde gaan onverminderd door; terwijl de technosfeer heeft geleid tot de cybersfeer - de pseudo-noösfeer, en daarmee een verhoogde persoonlijke en sociale verwarring en anarchie.

Tegen deze achtergrond en in het midden van een groeiend voorgevoel en angst met betrekking tot de datum 2012, wordt de oproep gedaan voor de afsluiting van de 25-jarige tijd van profetie, de Harmonische Convergentie van 2012. Terwijl de eerste Harmonische Convergentie een twee-daags evenement was, beslaat de Harmonische Convergentie van 2012 een jaar, van 1 januari tot 21 december 2012.

De essentie van de afronding van de Harmonische Convergentie zal bestaan uit twee parallelle cycli van gesynchroniseerde meditaties: een dertien-daagse cyclus en een zeven-daagse cyclus. Er zijn ook speciale gesynchroniseerde meditaties voor bepaalde belangrijke gebeurtenissen, zoals de Venus-Transit, Kristallen 8 (6 juni 2012) en de Harmonische Convergentie van 2012, Magnetische 22-23 (16-17 augustus, 2012), etc. Zie het volledige schema onderaan dit document.

De dertien-daagse cyclus - een gesynchroniseerde meditatie die elke 13 dagen plaatsvindt - is fundamenteel voor het reinigen en zuiveren van de fouten en verdorvenheden van de gehele 13-baktun-cyclus, maar vooral de zondes en fouten die plaatsvonden tijdens de dertiende baktun. Dit zijn de fouten die te wijten zijn aan het leven los van de natuurlijke tijd - de lineaire, mechanistische tijd van de 12:60-frequentie.

De hele dertiende baktun - AD 1618-2012 - wordt gekenmerkt door een deken van mechanische 12:60-tijd over de hele aarde, en daarmee de onderdrukking van de Inheemse volkeren en de triomf van de industrialisatie. De meditaties om de 13 dagen zijn dus voor het reinigen en zuiver maken van onze geest, healing van de Aarde en om de knopen te ontwarren van zes van onze creatieve krachten - als gevolg van het leven in lineaire tijd.

Deze zes knopen zijn: intelligentie (informatie), meditatie, het geheugen, opbloeiing, genezing/healing en liefde. Met het doen van deze zuiverende meditaties kijken we ook uit naar de terugkeer van de heilige cirkel, de cirkel van de eenheid van alle volkeren en weer te leven met de cycli van de natuurlijke tijd.

Noot: De 13-daagse ceremonies werden geïnitieerd door de Queqchi Maya's uit Guatemala en in de Lange Tellingkalender altijd op toon 8 dagen, die samenvallende met 13-Manen/Dreamspell toon 3. De zevendaagse meditatie-cyclus - een gesynchroniseerde meditatie om de zeven dagen (op elke "Silio" dag in de 13-Manenkalender) - is de uitvoering van de tweede schepping, de opening naar de zevende dag van de schepping, de nieuwe cyclus die begint na 2012. Dit wordt weergegeven door de meditatie van de circumpolaire regenboogbrug.

Het doel van deze gesynchroniseerde meditatie is om een sterk beeld te creëren in het massabewustzijn van de werkelijke fenomeen van de circumpolaire regenboogbrug die het gevolg zou zijn van een "telepathische bouwkunde-project", bedoeld om de twee aurora's - borealis (in het noorden) en australis (in het zuiden) - met elkaar bij de evenaar te verbinden.

Het doel is om een blijvend effect te veroorzaken in de bovenste atmosfeer. Dit zou typerend zijn voor de werkelijke manifestatie van de noösfeer, om de zeven baktuns van de Vrede op Aarde in te luiden.
Beide meditaties zijn al enige tijd vóór 2012 begonnen. De regenboogbrugmeditaties zijn begonnen in 1996, terwijl de 13-daagse meditatie begon in de Galactische Maan van het Rode Boventoon Maanjaar (februari 2010). Het punt is om ze te activeren op een zo breed mogelijke schaal. Je kunt op elk gewenst moment op de geplande data met de meditaties beginnen.

Gedurende deze tijd visualiseren we dat de twee cycli een synchroon weefwerk creëren over de hele planeet - één weefsel dat elke zeven dagen wordt geweven en één weefsel dat elke dertien dagen wordt geweven. Let op: Na elke 7 dertien-dagelijkse meditaties zijn er 13 zeven-dagelijkse meditaties. Dus waar die cycli kruisen - precies om de 91 dagen of dertien weken - maken we van een met elkaar verweven verbinding in de noösfeer. Zoals in elk weefsel vormen deze snijpunten de verbindingen van draden die het weefsel - in dit geval de noösfeer - op zijn plaats houdt. Deze snijpunten worden hieronder weergegeven in het volledige schema van 13- en 7-dagelijkse meditaties.

Algemene richtlijnen voor de MeditatiesAanbevolen voorbereidende oefening voor alle gesynchroniseerde meditaties en visualisaties:

Brandt wierook en/of salie. Begin dan met een natuurlijke 'mind' meditatie van tenminste 15 minuten, alle gedachten oplossend die opkomen en je geest leegmaken. Als je merkt dat je geest helder begint te voelen, begin je met de specifieke visualisatie en/of meditatie.

Aanbevolen afsluitende oefening voor alle gesynchroniseerde meditaties en visualisaties:

Wanneer je klaar bent met de bepaalde meditatie of visualisatie doe je drie diepe ademhalingen. Terwijl je inademt visualiseer je dat je de duisternis, onwetendheid en het lijden van de wereld in je opneemt. Bij het vasthouden van de adem voel je de pijn van de wereld worden omgezet in je hart naar licht, mededogen en liefde voor alle wezens. Terwijl je langzaam uitademt, adem je licht en mededogen uit voor alle wezens, zonder uitzondering.

De meditaties kunnen alleen of als groep worden gedaan.
In het geval van een groepsmeditatie zitten de mensen in een kring.


7 en 13-dagelijkse Meditaties


7-dagelijkse Meditatie - Regenboogbrug


Visualiseer jezelf in het centrum van de kristallen octaëder van de Aarde (met twee rode en witte zijden aan de bovenkant en twee blauwe en twee gele zijden aan de onderkant). In het centrum van deze reuze-kristal is een intens brandend punt van wit licht. Een etherische kolom van licht strekt zich uit in noordelijke en zuidelijke richting, vanuit het brandende centrum naar de toppen van de octaëder.

Visualiseer dan, dat vanuit het centrum van het kristal een enorme bundel licht van veelkleurig plasma-licht door de as stroomt naar allebei de polen en dat vanuit de polen uitschiet naar buiten om twee regenboog-linten te vormen. Terwijl de Aarde langzaam om haar as draait, blijft deze regenboogbrug stabiel, constant en onbeweeglijk.

Neem dan dit hele beeld van de RegenBoogBrug rond de Aarde en plaats het in je hart. Zie de twee stromen van regenbooglicht door je centrale kolom, boven je hoofd en onder je voeten naar buiten schieten om net zo'n regenboogbrug rond je eigen lichaam te zetten. Nu zijn jij en de regenboogbrug één. De Regenboog-brug van wereldvrede is echt.
Door genoeg mensen gevisualiseerd in een telepathische golf van liefde, zal de regenboogbrug realiteit worden.


Silio 28 - Speciale Regenboogbrug Richtlijnen:

Op dag 28 aan het eind van elk van de 13 Manen, beoefenen we een iets langere meditatie. Dezelfde als de 7-dagelijkse, maar na het visualiseren van de octaëder in het centrum van de Aarde, versterken we de visualisatie door een vollediger beschrijving van het centrum van de octaëder, die als volgt is:

De rode en blauwe fluxbuizen zitten als twee strengen DNA rondom de etherische as heen gedraaid. In de kristallen kern bevinden zich vier tijdsatomen. Een rood tijdatoom is aan de Noordas gespannen en een blauwe aan de Zuidas. Het gravitatieveld (het vlak van de zwaartekracht) van de octaëder straalt vanuit het centrale punt horizontaal naar buiten. Op dit vlak zitten nog twee tijdsatomen: een witte en een gele, die een beweging maken als een schoepenrad en tegen de klok in langzaam rond het centrum draaien.

Voltooi dan de meditatie zoals in de 7-dagelijkse.

Het wordt aanbevolen om de 28-dagelijkse oefening in een grotere groep te doen, waarbij iedereen indien mogelijk in een cirkel zit met misschien een wereldbol in het midden en omringd door vier (of meer) kaarsen. Het idee van de hele aarde mediteren waarbij het voelt als een totale gelijktijdigheid in ervaren, is zeer belangrijk voor de cultivering van noösferisch bewustzijn.


13-dagelijkse meditatie - de Knopen Losmaken


Dit programma werd van oorsprong gestimuleerd door de Copalaa gemeenschap (Guatemala) van Queqchi Maya-Oudsten en ook gecoördineerd met de Thirteen Moon Calendar Change Peace Movement (Vredesbeweging voor Verandering naar de Dertien Manen Kalender).

Deze ceremonies gaan over het "losmaken van de zes astrale knopen", die kwamen vast te zitten en onze energie weghielden van de energie van de Aarde, door het volgen van lineaire tijd (Gregoriaanse kalender en de mechanische klok). De Maya-Oudsten vertellen met nadruk hoe we ons allen moeten verenigen in onze spirituele groepen om deze astrale knopen los te maken, zodat we tegen 2012 de tijd weer rond (en heilig) kunnen maken.

Dus in deze oefening maken we de energieën in onszelf schoon. Deze energieën zijn: Intelligentie, meditatie, geheugen, opbloeiing, healing en liefde. Deze energieën of eigenschappen van onze geest en ons wezen die zo in onze natuur zitten, zijn voor een deel gebrekkig geworden.

denken aan elk van deze knopen, bevrijdt hen: Bevrijd je intelligentie; open jezelf voor meditatie; stem af op je kosmische geheugen; neem je persoonlijke kracht aan, vertrouw je vermogen tot zelf-healing, vergroot je hart met onbaatzuchtige liefde.

We kunnen deze energieën in een paar van onze hoofd-chakra's vinden, waardoor ze voor een gebied zorgen, waarop we onze helende licht kunnen focussen:

Intelligentie als onze aangeboren nieuwsgierigheid en weten - Keelchakra
Het geheugen, als de natuurlijke herinnering aan de oorspronkelijke kosmische natuur - Keelchakra
Meditatie als een natuurlijke gave voor het hebben van een heldere geest - Solar plexus / Zonnevlecht
Liefde als een onvoorwaardelijke reactie op de wereld - Kruinchakra
Opbloeiing als onze natuurlijke uitstraling - Basis-chakra
Zuivering/Healing als een natuurlijke gave van ons eigen wezen - Basis-chakra

In de 13-Manenkalender hebben deze knopen betrekking op de volgende zonnezegels:
Intelligentie - Krijger (Intelligentie staat voor informatie/inlichtingen)
Meditatie - Spiegel
Geheugen - Draak
Opbloeiing - Zaad
Zuivering/Healing - Maan
Liefde - Hond

Elke 52 dagen bevat het "Knopen Ontwarren" ook een grote vuurceremonie, zie hieronder voor de volledige datumlijst.
Dit soort van synchronisatie-programma is precies wat nodig is om de 13:20-frequentie van de noösfeer te vestigen, dat gebaseerd is op een vereniging van de inheemse Maya Lange Telling en de 13-manen/28-dagenkalender, die beide opereren op de 13:20 frequentie. Door ons wereldwijd te verenigen, kunnen we een bijeenkomst bouwen met 13:20-frequentie gedachtengolven gesynchroniseerd met de 13-dagelijkse oscillaties die hun hoogtepunt zullen bereiken op het moment van de profetische climax. Als tijd weer rond wordt, wordt het centrum van die cirkel weer ons huis, het eeuwige altijd-plaatsvindende nu.


Programma van Gesynchroniseerde Meditaties
Harmonische Convergentie van 2012


7-daagse Rainbow Bridge Meditaties


Regenboogbrug-meditaties worden gedaan op elke "Silio" dag van de 13-Manenkalender, met grote Regenboogbrug-meditaties op elke "Silio 28", Dag Buiten de Tijd (25 juli 2012), en de Regenboogbrug-dagwakes op 20-21 december 2012.

Het programma is als volgt:

6 maart - 24 juli 2012: elke "dinsdag" ochtend om 8 uur.
25 juli 2012: Dag Buiten de Tijd, 8 uur 's ochtends.
1 augustus - 19 december 2012: elke "woensdag" ochtend om 8 uur.
20-21 december, de hele dag Regenboogbrug-wakes tot 13 uur op 21 december 2012.


13-dagelijkse meditatie - de Knopen LosmakenZie ook: pan-holland.nl/Knopen-Losmaken en “Galactic Synchronization” op Facebook.

✳ geeft de ceremonies aan voor elke 52-dagen; deze zijn van bijzonder belang en
worden indien mogelijk buiten gehouden met een vuur in het midden van de aandacht

Wit Ritmisch Tovenaarjaar

9 januari (Ritmische 28, Kin 121, 4 Draak) + Regenboogbrug-Meditatie.
22 januari (Resonant 13, Kin 134, 4 Tovenaar)
4 februari (Resonant 26, Kin 147, 4 Hand - galactisch activeringsportaal)
17 februari (Galactic 11, Kin 160, 4 Zon)
✳ 1 maart (Galactic 23, Kin 172, 3 Mens)
14 maart (Solaire 8, Kin 185, 3 Slang)
27 maart (Solaire 21, Kin 198, 3 Spiegel) + Regenboogbrug-Meditatie.
9 april (Planetaire 6, Kin 211, 3 Aap - Pacal Votan Clear Sign en galactisch activeringsportaal)
✳ 22 april (Planetaire 19, Kin 224, 3 Zaad)
5 mei (Spectrale 4, Kin 237, 3 Aarde)
18 mei (Spectrale 17, Kin 250, 3 Hond)
31 mei (Kristallen 2, Kin 3, 3 Nacht)
✳ 13 juni (Kristallen 15, Kin 16, 3 Krijger)
26 juni (Kristallen 28, Kin 29, 3 Maan) + Regenboogbrug-Meditatie.
9 juli (Kosmische 13, Kin 42, 3 Wind)
22 juli Kosmische 26, Kin 55, 3 Eagle (Harmonische Convergentie van 1987)

Blauw Resonant Stormjaar

✳ 4 augustus (Magnetische 10, Kin 68, 3 Ster)
17 augustus (Magnetic 23, Kin 81, 3 Draak) - Harmonische Convergentie 25
30 augustus (Lunaire 8, Kin 94, 3 Tovenaar)
12 september (Lunaire 21, Kin 107, 3 Hand - galactisch activeringsportaal) + Regenboogbrug-Meditatie
✳ 25 september (Elektrische 6, Kin 120, 3 Zon)
8 oktober (Elektrische 19, Kin 133, 3 Hemelwandelaar)
21 oktober (Zelfbestaande 4, Kin 146, 3 Wereldoverbrugger - galactisch activeringsportaal)
3 november (Zelfbestaande 17, Kin 159, 3 Storm)
✳ 16 november (Boventoon 2, Kin 172, 3 Mens)
29 november (Boventoon 15, Kin 185, 3 Slang)
12 december (12-12-12) (Boventoon 28, Kin 198, 3 Spiegel) + Regenboogbrug-Meditatie.
13- 21 december (Ritmische 1-9, Kin 199 tot 207), de hele dag wakes om tijd terug te brengen naar de heilige ronde.

Synchronized Meditations for Key Event Points


Zie ook: pan-holland.nl/Knopen-Losmaken en “Galactic Synchronization” op Facebook.


De volgende data gelden voor de tijdzones Nederland en België.

Ritmische Tovenaar Jaar (26 juli 2011 - 25 juli 2012)
Zonsverduistering: 21 mei (Spectrale 20, Kin 253, 6 Hemelwandelaar)
Maansverduistering: 4 juni (Kristallen 6, Kin 7, 7 Hand)
Venusovergang: 6 juni (Kristallen 8, Kin 9, 9 Maan)
Zonnewende (zomer N / Winter Z): 20 juni (Kristallen 22, Kin 23, 10 Nacht)
25 juli Dag Buiten de Tijd (Kin 58, 6 Spiegel)

Resonant Storm Jaar (26 juli 2012 - 25 juli 2013)
Harmonische Convergentie 25: 16 augustus (Magnetische 22, Kin 80, 2 Zon)
Equinox (herfst N / lente Z): 22 sept (Elektrische 3, Kin 117, 13 Aarde)
Totale zonsverduistering: 13 nov (Zelfbestaande 27, Kin 169, 13 Maan)
"12-12-12" - 12 dec (Boventoon 28, Kin 198, 3 Spiegel)
Sluiten van de Cyclus: 21 dec (Ritmische 9, Kin 207, 12 Hand)


Wat volgt, zijn de wereldwijde telepathische meditaties mede-opgericht door de vijf Aardefamilies. Voel je vrij om deze te verspreiden. Voor degenen die nieuw zijn hierin: er zijn vijf Aardefamilies in de synchrone orde, die elk overeenkomen met een ander chakra en ook een andere functie heeft: Polair, Kardinaal, Kern, Signaal en Portaal. Elke Aardefamilie codeert de Planeet Holon in vijf horizontale rijen. Voor meer uitleg over de aarde Families, klik hier.

Een volledige beschrijving van deze meditaties is ook te vinden in het gratis "Galactic Handbook & Synchronized Meditations 2012-2013" eBook. (Of klik hier voor een printbare versie).


Signaal Aardefamilie Meditatie: Zonsverduistering
21 mei 2012 (Spectral 20, Kin 253, Rode Ritmische Hemelwandelaar)


Begin met Pranayama's: 4x door beide neusgaten plus 3x afwisselende neusgat ademt. Vervolgens zingen de zeven Solar mantra's voor de zeven chakra's, te beginnen bij de wortel:
"Hram" (Basis)
"Hrim" (Sacraal)
"Hrum" (Solar Plexus)
"Hraim" (Hart)
"Hraum" (Keel)
"Hraha" (3e Oog)
"Om" (Kruin)

Gevolgd door "Hraum" (Keelchakra) zeven keer.

Visualiseer het symbool "Sem" in de Kruin, "Kar" op de Keel, "Dual" in het Hart. ("Sem kar dual" (bevat het leven) is een belangrijk symbool van de Kosmische Wetenschap. Dit is de formule voor het leven, of voor hoe het leven tot stand komt en wordt onderhouden).

Visualiseer in je hart een vier-bladige groene lotus met zacht pulserend stralend licht. Kijk dan naar buiten en wordt je bewust worden van planeet Aarde. Zie de Aarde ook zacht pulserend licht uitstralen.

Wordt je dan bewust van een gouden en zilveren koord verbonden van je navel naar het centrum of navel van de Aarde. Voel hoe dit snoer zachtjes aan je trekt in de richting van de Aarde tot je volledig met haar samensmelt.

Voel jezelf als onze mooie Moeder Aarde. Voel de wind op je lichaam. Voel de bomen zachtjes wuiven. Voel de warmte van de Zonnestralen. Voel jezelf steeds dieper, dieper, dieper zakken in de kristallen kern van de Aarde. Voel het moment van de duisternis...

"Ik ben één met de Aarde, de Aarde en ikzelf zijn Eén Gedachte". (One Mind)

Boven je opent zich een portaal, dat de duisternis penetreert met de stralen van de zon. Breng de Zon naar je hart. Voel je hart volledig openstaan en liefde en licht uitstralen. Pulseer de liefde van je hart naar je familie ... je vrienden ... naar alle wezens ...

Doe mee met dit evenement op Facebook!
Je kunt je ook inschrijven op WorldShift

Kardinale Aardefamilie Meditatie voor de Venusovergang

5 juni 2012 (Kristallen 7, Kin 8, Gele Galactische ster)
of 6 juni 2012 (Kristallen 8, Kin 9, Rode Solaire Maan)

Vind hier de tijden voor jouw regio!
(in Nederland zichtbaar vanaf op 6 juni om ± 5:20 uur)


In de Venus Transit, zal de planeet Venus in het gezicht van de zon oversteken - dit zal zelfs zichtbaar vanaf bepaalde gebieden op de aarde. Het kan worden gezien als een kleine zwarte stip die vóór de vurige schijf van de Zon beweegt.

Als het liefdevolle vrouwelijke artistieke archetype, zal Venus werken als een lens of versterker van de enorme zonne-activiteit die we nu ervaren. Aangezien we nu ook in het midden zitten van de afstemming van ons zonnestelsel met het galactisch centrum (Hunab Ku), is er een vierdelige galactische uitlijning: Hunab Ku, de Zon, Venus en de Aarde. Als de mensen op het oppervlak van de Aarde, is het onze taak om deze energie te aarden!

Als je dat wenst, neem je favoriete kristal of krachtvoorwerp mee naar deze groepsmeditatie. In je groep: ga staan, zitten of liggen in een cirkel of mandala, en begin met een rollende chant van de lettergreep "AUM". ("Rollende chant" betekent dat je toont/zingt, zolang je adem de lettergreep kan vasthouden en ga zo eindeloos door - elk persoon heeft een ander ritme en zodoende wordt er een voortdurend rollend geluid van trillingen gecreëerd).

Visualiseer de uitlijning van het galactisch centrum/Hunab Ku, de zon, Venus en de Aarde - voel deze uitlijning - het is aan het gebeuren! De Universele Liefde van de Allerhoogste Bron spiraalt als een slangachtige regenboog doorheen Hunab Ku, de zon in, gaat door Venus heen en tenslotte naar ons op de Aarde! Deze absoluut liefdevolle energie lost alle valse illusies op en de beperkende vooroordelen over liefde. Tegelijkertijd vult Venus, als de plek van het vrouwelijke artistieke archetype, deze energie op met vertrouwen in de kracht van de verbeelding.

Voel deze energie overgaan naar de Aarde en je hart in, waardoor het zich volledig opent. Zodra je gevuld bent met deze Universele Liefde, visualiseer je een regenboog rond de Aarde, dat de éénwording symboliseert van alle mensen. Neem de kracht van deze liefde de toekomst in en projecteer jezelf vooruit in de tijd, voorbij de grote verschuiving van 21-12-2012 en zie, tot in het kleinst mogelijke detail, de hoogste, meest prachtige visie van de Aarde voor je. Stel jezelf de vraag: Als we de hele Aarde konden creëren als een kunstwerk, hoe zou het er dan uit zien?

Stem af op de groepen mensen over de hele wereld die deelnemen aan deze meditatie - voel het web van licht dat ons allemaal verbindt.

Blijf "AUM" zingen terwijl je de visualisatie vasthoudt van de uitlijning van Hunab Ku, de Zon, Venus en de Aarde. Ontvang en de slangachtige regenboog-energie en stuur het rond, om de hele Aarde heen. Houd deze visualisatie vast, terwijl je de mantra blijft zingen zolang als je wil - hoe langer hoe beter!

Nu zit je visie, wens en gebed voor de toekomst in je hart gegrift - als je een krachtvoorwerp meenam in de meditatie is deze eveneens geladen met deze visie. Vanaf nu tot aan de grote verschuiving, kun je in je meditatie steeds terugkeren naar deze visie.


~ Zonnewende Meditatie geformuleerd door de Signaal Aardefamilie ~

Zomer op het Noordelijk halfrond / Winter op het Zuidelijk halfrond
In de nacht van 20 op 21 juni 2012 om 1:09 uur (Kristallen 23, Kin 24: Blauwe Planetaire Nacht - Kristallen 24, Kin 25: Geel Spectraal Zaad)


Doe mee met mensen over de hele wereld om de Zonnewende te eren met een simpele meditatie. Onze intentie op deze natuurlijke heilige dag is om onze eenheid te voelen met de Aarde, met de Zon en het Galactisch geheel.

Verzamel 13 bladeren die de kracht van 13 in haar vele natuurlijke vormen vertegenwoordigt. Ook symboliseren deze blaadjes dat we allemaal deel uitmaken van Eén Boom (Gaia, de Aarde, de Boom van Tijd).

Plaats in het midden van de bladeren een kristal dat jou vertegenwoordigt.

Op het precieze moment van de zonnewende verbinden we ons met het hart van de planeet (Centrale Kern). (Zonnewende Tijd is 21 juni, 23:09 GMT - in Ned/Belg is dit om 1:09 uur).

Vanaf hieruit verbinden we ons met de Zon (Kinich Ahau) en vanuit de Zon verbinden we ons met het centrum van de melkweg (Hunab Ku).

Haal nu diep adem en als je uitademt, kijk je vanuit de ruimte naar planeet Aarde en zie je een circumpolaire regenboogbrug eromheen, die harmonie, healing en vrede uitzendt voor alle wezens. Plaats nu dit beeld in je hart om het altijd bij je te hebben.


Join this event on Facebook!

Wereld Noösfeer Dag
22 juli 2012 (Kosmische 26, Kin 55, Blauwe Elektrische Adelaar)

Dit jaar valt de officiële dag van viering van de Noösfeer op Elektrische Adelaar, Kin 55, de 34e spin van de Harmonische Convergentie. Deze dag is ook het begin van het Blauwe Galactische Spectrum, de 65-daagse cyclus van het Seizoen van Visie.

Deze cyclus sluit op de Electrische Maan 5 van het Resonante Stormjaar (24 sept 2012). Op deze dag is de psi chrono Kin 58, Witte Ritmische Spiegel, het tweede heldere teken op het grafdeksel van Pacal Votan, dat staat voor zijn desincarnation. Natuurlijk is Kin 58 ook de Dag Buiten de Tijd van dit jaar.

Creëer op deze dag ceremonies voor de zuivering en regeneratie van de Aarde. De ceremonies kunnen bestaan​uit bijeenkomsten in cirkels, meditaties op de ene Aarde zoals hierboven beschreven, aangevuld met Geloften van het verenigen als één mind met die van de aarde, drummen en zingen in cirkels, gezangen voor de Aarde, vertoningen van de banner of peace, aarde-vlaggen, regenboog-vlaggen. Zie ook de Noösfeer-meditatie in dit handboek van Manifest voor de Noösfeer.

Als een ceremonie voor de noösfeer, vertegenwoorden de bijeenkomsten de komst van het nieuwe bewustzijn: Respect, verdraagzaamheid, geduld, het zich onthouden van kritiek, oordeel en argumenten, het altijd denken aan wat anderen gelukkig maakt alvorens te denken over wat jou gelukkig zal maken. Wij zijn hier om de groepsgeest aan te roepen en het collectieve bewustzijn, geboren uit een bereidheid tot service en overgave aan onvoorwaardelijke liefde.

Join this event on Facebook!

Harmonische Convergentie 25 - Gesynchroniseerde Wereldmeditatie voor Vrede
16-17 augustus (Magnetische 22-23, Kin 80-81) - Lokale zonsopgang of zonsondergang


De 25ste verjaardag van de Harmonische Convergentie om een verenigd veld van harmonie en vrede te creëren die verbonden is met de tijd van de Harmonische Convergentie in 1987 en de 144.000 Zonnedansers die door José Argüelles/Valum Votan werden opgeroepen op die dag om het einde van de Profetie van Quetzalcoatl te vieren.

Als je met een groep mensen bent, ga dan liggen in een cirkel met je hoofd in de richting van het centrum. Visualiseer de Aarde. Voel de liefde voor deze mooie planeet. Breng je aandacht naar de opkomende (of ondergaande) Zon. Visualiseer jezelf in de octaëder van de kristallen kern van de Aarde met twee rode en twee witte zijden aan de bovenkant en twee blauwe en twee gele zijden aan de onderkant. In het centrum van deze kern is een intens brandend punt van wit licht. Een etherische kolom strekt zich vanuit het brandende centrum uit naar de uiteinden van de octaëder - naar het noorden en naar het zuiden.

Visualiseer nu vanuit het centrum van het kristal een grote stroom van veelkleurig plasma-gevuld licht dat over de as in de richting van beide polen van de aarde stroomt en naar buiten schiet om twee regenboogbanden te vormen, 180 graden van elkaar verwijderd. Terwijl de aarde om haar as draait, blijft de Regenboogbrug stabiel en constant, onbeweeglijk. Breng deze afbeelding in je hart en breid de regenboog uit van je kruin en je wortel om zo een regenboog om je heen te vormen.

Verplaats jezelf nu tot buiten de Aarde, kijk ernaar vanuit de ruimte en zie de regenboog en de Aarde om haar as draaien. Visualiseer nu alle mensen van de aarde met brandende punten van wit licht in hun hart en de regenboogbrug om hen heen. Visualiseer dat alle punten van wit licht (inclusief de jouwe) samenkomen in het midden van de Aarde, zich verbinden en dan uitschieten naar de zon om zo ons hart te verbinden met het hart van de Aarde en het hart van de Zon. Visualiseer de regenboogbrug rond de Zon. Chant de zonne-mantra "OM", waarmee je jezelf en alle wezens met bewustzijn verbindt en ontvankelijk maakt voor de Schepper. Visualiseer alle mensen in de wereld glimlachend en met vrede in hun hart. Houd deze visualisatie vast gedurende 15 minuten.

Creëer een cirkel en sluit af met de affirmatie van de dag en "AUM" zingen.

Affirmatie voor 16 augustus:


Kin 80: Gele Lunaire Zon
Ik polariseer om te verlichten
Leven stabiliserend
Ik bezegel de matrix van universeel vuur
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word begeleid door de kracht van vrije wil

Affirmatie voor 17 augustus:


Kin 81: Rode Elektrische Draak
Ik activeer om te koesteren
Het bestaan verbindend
Ik bezegel de inbreng van geboorte
Met de elektrische toon van dienstverlening
Ik word begeleid door de kracht van levenskracht


Join this event on Facebook!

Laatste Volledige Solaire Eclips (Zonsverduistering) Vóór de Afsluiting van de Cyclus
13 november (Zelfbestaande 27, Kin 169, Rode Kosmische Maan)


Bekijk hier een prachtige animatie van de eclips.

De Eeuwigdurende 28-daagse Scheppingscyclus van de Galactische I Tjing (zie CHC, Vol VI): Codon 29/23: Hart-Maan Kristal geïnformeerd door de Maan van Tijd, Ruimte stroomt als Kosmisch Bewustzijn binnen de Maan van Tijd. De profetie luidt:

Zoek geen erkenningen in de schaduw van de geest
Bij gebrek aan zon komen illusies van ruimte
Vul de maan met visioenen van licht

38 dagen vóór het Sluiten van de Cyclus gaan we bewust het spel in van licht en schaduw, krimpen en uitzetten, yin en yang, mannelijk en vrouwelijk. Dit synchroniseert absoluut met het zegel van de dag van dit evenement: Kin 169, Rode Kosmische Maan, het overstijgen en zuiveren van de stroom aan emoties.

Deze eclips breekt ook de lineaire tijd, omdat het in het grootste deel van de wereld op de Kosmische Maan-dag plaatsvindt en tegelijkertijd in de Bioregio van de Nacht (waar het zichtbaar is) bij het aanbreken van de Magnetic Dog-dag die staat voor de eenheid van liefde.

Dit is de laatste zonsverduistering die plaatsvindt vóór de afsluiting van de cyclus en de betekenis daarvan is een overdracht of het doorgeven van het oude paradigma van mannelijke dominantie aan een nieuwe orde, het vrouwelijke, dat van onvoorwaardelijke liefde en mededogen.

Oefen de RegenBoogBrug-Meditatie in je groep en eindig met de Hele-Aarde-Meditatie om je geest op dit evenement af te stemmen.

Op deze dag zijn er o.a. deze codes:

nog 38 dagen tot het Sluiten van de Cyclus (Kin 38 is Kristallen Spiegel en Codon 38 is "Discriminating", met Onderscheidingsvermogen)
Psi Chrono Unit 211, Blauwe Elektrische Aap (PV Helder Teken) (noot: ook de zoon van Argüelles was een 3 Aap en door een boodschap na zijn dood begreep José dat hij zijn taak van Sluiter van de Cyclus op zich diende te nemen)
Heptad/week 16 (Gewaarzijn Evolueert Tijdloosheid)
6e Heptad Gate: BMU 402, Hyperneutron - URH 81, Radiogenesis Vestigt Geheel van Galactisch Leven.
Limi (Zonnevlecht) zuivert: "Ik consumeer dualistische gedachten als eten, ik zuiver het mentale elektron op de Noordpool."
Jera is de Wet van Afwisseling die de transcendentie doet rijpen.
Harmonische 43, Biphasische Codon 63, Voltooid, "Galactisch Octaaf Maakt Ruimte Universeel"
MOAP Zone van Verfijning - Kin 41 (1.2); Kin 105 (5.1); Kin 169 (9.13) en Kin 233 (13.12) "Lunaire geboorte initieert kristallen ruimte".
Visualiseer een rood bloemblaadje in het wortelchakra: Teams in het noorden sturen een blauwe magneet die door de teams in het zuiden ontvangen wordt in de rode bloemblaadje van het wortelchakra.
7e 113-daagse cyclus van de Terugkeer van Quetzalcoatl
6e 144-daagse cyclus van de Terugkeer van de Heilige Kracht

Join this Event on Facebook!

 

@ 6 Wizard Year (2012)
Foundation for the Law of Time
Originele pagina | Original page