`

INTRODUCTIE
Overzicht van dit 13-Manen systeem

Het systeem van de 13-Manen/Dreamspell Kalender biedt ons
de wetenschap van Galactische Tijd
voor persoonlijke en planetaire transformatie.
Dit Tijdsysteem is ook bekend onder de naam "Tovenaars-Telling" (Wizard's Count) en is samengesteld uit 2 onderling verweven cycli:


1. de jaarcyclus van 13 manen
2. de sacrale telling van de 260 dagencyclus; de "galactische ronde".

1. De jaarcyclus van 365 dagen wordt gezien als 13 maanden van elk 28 dagen plus één dag buiten de tijd, gereserveerd voor spirituele/geestelijke viering. Het 13-manenjaar begint ALTIJD op 26 juli in de Gregoriaanse kalender, vandaar dat de Gregoriaanse correlatie-data altijd hetzelfde blijven, jaar in jaar uit, maan in maan uit.

2. De galactische 260 dagencyclus is een kaart van creatieve intelligentie. De 260 energieën waaruit deze cyclus bestaat, wordt samengesteld uit 13 Tonen van Creatie, verweven met 20 Zonnenstammen; 13 x 20 = 260. Elke dag krijgt een energie van de Tonen en van één van de Zegels, waardoor die dag een unieke spirituele focus krijgt om onze intentie af te stemmen op ons creatieve potentieel. Deze eeuwigdurende 260-daagse telling is een perfect model van harmonie - een universele expressie van natuurlijke ordening, afgeleid van de Klassieke Maya. Gebaseerd op de geboortedatum, worden we allemaal gecodeerd met een van deze 260 energieën, die we "galactische signatuur" noemen.


De cyclus van een 13-manenjaar is de maat van onze derde-dimensionale biologische ritmes en onze ontwikkeling doorheen ieder jaar, terwijl de 260-dagencyclus ons de codes biedt van de vierde-dimensionale spirituele energieën van de "galactische ronde".

Door op te zoeken waar we zijn in tijd, met betrekking tot zowel het jaar van 13 manen als de galactische cyclus van 260 dagen, kunnen we waardevol inzicht verkrijgen in de Synchrone Orde van de Wet van Tijd en het patroon ervaren van de 52-jaren cyclus, waarin geen twee dagen dezelfde combinatie vormen!


Zowel het 13-Manenjaar als de Galactische Ronde zijn samengesteld uit "Wavespells". Een Wavespell verwijst naar de gehele cyclus van de 13 Tonen van de Schepping, Toon 1 t/m 13.

Wat de definitie van een "wavespell" betreft: een "wave" is een golf, een beweging in tijd en een "spell" is iets dat in werking gesteld, gekend of ervaren kan worden gedurende die tijd. Een "wave" verwijst naar de kracht van beweging, en "spell" naar de kracht die iemand kan verkrijgen door in harmonie te zijn met realiteit.

Omdat een Wavespell elke cyclus van 13 is, zijn er zowel 13-DAGEN wavespells als 13-MANEN wavespells. Met andere woorden, de Jaarcyclus zelf is ook een grote wavespell-spiraal, waarbij elke maan van 28 dagen de energie bevat van een van de 13 Tonen van Creatie!

Elk van de 13 Tonen vertegenwoordigt een kwalitatieve en numerieke betekenis, op zichzelf en in relatie tot de andere Tonen.

Waar de 20 Zonnestammen/Zonnezegels een maat uitdrukken, beschrijven de 13 Tonen de beweging van creatie en laten de vooruitgang van leven in onderling verbonden stadia zien. Deze universele energieën bepalen de reeks van 13 Manen van het jaar dat zich ontvouwt en worden ook weerspiegeld in de 13 belangrijkste verbindingsstukken, de hoofdgewrichten, die ons lichaam doen bewegen. (2 enkels, 2 knieën, 2 heupen, 2 polsen, 2 ellebogen, 2 schouders en 1 nek/ruggegraat) De 20 Zonnezegels corresponderen met onze 20 vingers en tenen; het gereedschap waarmee we als het ware onze werkelijkheid betasten.


Door te werken met de Tonen en Stammen/Zegels worden we uitgenodigd om het leven te zien als een proces, een ontwikkeling, en te reflecteren op deze natuurlijke patronen van innerlijke en uiterlijke groei die plaatsvinden.   Als aanvulling op de naam, heeft elke Toon en Zegel 3 specifieke codewoorden - die dienen als passende sleutels om hun actie, kracht en essentie te ontsluiten. Als beknopte aanwijzigingen zijn deze codewoorden een ideaal focuspunt om de unieke werking van de 13 Tonen en 20 Zegels te begrijpen.

Diepgaandere beschrijvingen van de 13 Tonen van Creatie en de 20 Zonnezegels zijn te vinden in de Skytime kalender, het boek Maya Astrologie van Aluna Joy, de boeken van Peter Toonen en op het internet.


Met de Grote Kalenderverandering van 2004, hebben mensen uit meer dan 90 landen een Nieuwe Tijd uitgeroepen door hun kalender te veranderen van de kunstmatige en onregelmatige Gregoriaanse 12-maanden kalender naar de "Harmonische Standaard" van de 13 Manen/28 dagen Kalender! De regelmatigheid van de harmonische norm verschaft ons een perfecte afmeting voor het coördineren en plannen van alle praktische zaken, terwijl het gelijkertijd zorgt voor een harmonische basis, van waaruit we een heilige relatie ontwikkelen met de cyclische Tijdstroom.TIJD IS KUNST !

 

met dank aan SkyTime