De 20
Gezichten van de Schepping >> klik hier voor de kinderversie


Draak
~ Wind ~ Nacht ~ Zaad ~ Slang ~ Wereldoverbrugger ~ Hand ~ Ster ~Maan ~ Hond
Aap ~ Mens ~ Hemelwandelaar ~Tovenaar ~ Adelaar ~ Krijger ~Aarde ~ Spiegel ~ Storm ~ Zon

 1. IMIX: ie'miesj - Rode Draak
de Initiërende kracht van het Rode Oosten

Ik ben IMIX; DRAAK; Ik ben je levensbron en baarmoeder.
Ik geef je voeding en ondersteuning.

Mudra: Handen wiegend in elkaar ter hoogte van de buik.
Affirmatie: Ik vertrouw onvoorwaardelijk de bron der goddelijke voeding.


Imix leeft via zijn instinct in de fysieke wereld. Imix initieert en geeft geboorte aan nieuwe scheppingen. Het levert zijn bijdrage door informatie te geven, het is een goede informatie-overdrager. Het leeft in individueel bewustzijn. Imix is zelf de kracht achter zijn informerende aard. Imix is altijd bezig met veel gevoelens. Imix kan energiek, creatief, voedend, beschermend en op een ouderlijke manier overheersend zijn. Het is van nature een sensitieve zon die graag op zichzelf is. Imix wordt altijd uitgedaagd om zich te bevrijden van het gevoel afgewezen te worden.

Chakra:
Keelchakra - Uitzenden
Planeet:
Neptunus
Aarde Familie: 1-punts familie; de Kardinale Aardefamilie
Stam: Vuur
Tijdcel: Inbreng - Informeren


1. IMIX - Rode Draak.   Geboren uit de Ene Moeder Aarde, gekoesterd door haar magnetische omarming, beschermd in haar atmosferische schilden en stroming. Rode DRAAK, symbool van de bron van de totaliteit van het bestaan, de oersoep, het begin, het kosmische vat van aardse creatie. Draak is de herder van het kwetsbare, de toeschouwer, de schenker. Wij allen zijn een deel, met een herinnering aan het geheel. Als we elkaar her-kennen als ons eigen zelf, vinden we geduld en vriendelijke steun, door alles met zachtheid te benaderen, herinnerend hoe belangrijk het is liefhebbende voeding aan onszelf toe te staan. Verborgen achter al wat we doen of zijn, in alles dat IS, is ZIJN! We betreden deze staat ZIJN of Zen, door dankbaar gewaar te zijn van het levende bestaan, dat ons bezielt, vrij van bedoelingen en zonder nood om te produceren of iets te bereiken, begeven we ons in een sfeer van moeiteloze essentie. Ontvankelijkheid geeft je een verankering in het bestaan, klaar voor actie! Baar een nieuw begin, initieer projecten, verwelkom nieuwe oogpunten, ieder moment is een nieuwe creatie!


 

2. IK: iek - Witte Wind
de Verfijnende kracht van het Witte Noorden

Ik ben IK; WIND; ik ben je levensadem en geest. Ik inspireer je je eigen waarheid en werkelijkheid te creëren.

Mudra: Handen open onder de mond, uitademend de adem van de wind van de geest; handen omhoog bewegen naar buiten, rond en eindigend met de handen in elkaar, als in gebed.
Affirmatie: Ik ben de verenigde aanwezigheid van de Geest.

IK leeft via zijn instincten in de fysieke wereld. Het omschrijft zichzelf via het lichaam, maar is ook zeer verbonden met de adem van de geest. Het leeft in individueel bewustzijn. IK is een goede communicator, informatieverstrekker en verfijnt en zet informatie om in een meer bruikbare vorm. IK is een communicatieve en mentale zon. IK is behendig, slim en heeft vele gezichten. Het kan behoorlijk idealistisch zijn en zelfs romantisch. IK wordt uitgedaagd door angsten over verantwoordelijkheid, toewijding, gemaakte afspraken en besluitvaardigheid. Het zal oplossingen vinden door een scholing te volgen.

Chakra:
Hart - Overbrengen
Planeet:
Uranus
Aarde Familie: 2-punts familie; de Kern Aardefamilie
Stam: Vuur
Tijdcel: Inbreng - Informeren

2. IK - Witte Wind.   De onzichtbare kracht van de wind is enkel merkbaar in de elementen die erdoor in beweging komen. Adem verbindt voelen en denken, trekt geest in de materie. Ik betekent: Lucht, Goddelijke adem, zuurstof, wind en boom. Als we ons geïnspireerd uitdrukken, stroomt die spirit of geest vrij en levengevend door ons. Wind als communicatie houdt dingen in beweging. Gezonde uitwisseling van ideeën en gevoelens. Als we ontvankelijk toestaan dat gedachten gepresenteerd en gevoelens uitgedrukt worden, kan onze reactie bijdragen tot de opbouw van ruimere ideeën en wederzijds begrip. Wind nodigt je uit diep te ademen, en onze cellen te bevloeien met het geschenk van de bomen. Hij richt ons lichaamsbewustzijn op het heden, het NU. Vestig je in de waarachtigheid van dit moment en beweeg in stromen van vrijheid.


3. AKBAL: ak'bal - Blauwe Nacht
de Transformerende kracht van het Blauwe Westen

Ik ben Akbal, NACHT; ik ben je plek van het mysterie en onderbewustzijn. Ik geef je dromen en stilte.

Mudra: Ogen gesloten; handen voor de taille gevouwen en dan openvouwen, naar voren buigen en dan omhoog komen en armen kruizen voor de borst.
Affirmatie: Ik ben op pelgrimstocht diep naar binnen, naar het heiligdom van het zelf, om de geschenken te vergaren die daar op me wachten.


Akbal leeft via zijn instincten in de fysieke wereld. Het is een ontvanger en informeert andere zonnezegels over zijn ontdekkingen. Het leeft in individueel bewustzijn. Akbal is een krachtig, doch behoudend zonneteken dat logische en organisatorische vaardigheden ten toon spreidt. Het wordt gesymboliseerd door de duistere binnenkant van de tempel en is diepgaand, bedachtzaam, naar binnen gericht en zelfbespiegelend. Via zijn contact met het onderbewustzijn, heeft het de beschikking over psychische en materiële overvloed. Deze zon kent doorzettingsvermogen en kan hard werken. Akbal's uitdagingen kunnen zijn: mentale starheid en zijn problemen (mede-)delen. Deze zon doet er goed aan om zichzelf een basis van zekerheid te geven voor al zijn bezigheden.
Chakra:
Zonnevlecht - Ontvangen
Planeet:
Saturnus
Aarde Familie: 3-punts familie; de Signaal Aardefamilie
Stam: Vuur
Tijdcel: Inbreng - Informeren


3. AKBAL - Blauwe Nacht, als universeel principe van groei, initieert duisternis, het proces van opbloeien. Een schildpad verlaat zijn huis nooit, zijn schild biedt perfecte voorzieningen voor hem alleen, nooit zal hij bezoek ontvangen in zijn domein. Op dezelfde wijze neemt Ak'bal het heiligdom van het innerlijke Zelf overal met zich mee, om zich terug te trekken in de intieme verbinding met zichzelf. De duisternis van de nacht herinnert ons aan onze innerlijke grot van geheimen, dromen, vrede en sereniteit. Verblijf in het donker, en bekijk wat daar is! Sta toe dat je dromen transformerende beelden zijn die in je zelf voorbijtrekken. Vertrouw jezelf, intuïtie wordt enkel van binnen gevonden. Hoe meer je je naar binnen richt, hoe beter je het gefluister kunt verstaan. Wees stil. We hebben allen de mogelijkheid onszelf met niet mis te verstane helderheid te verbinden, met onze eigen bron. Zo ervaren we stilaan, dat er geen groter gezag is dan het onpersoonlijke IK BEN in ons, die al dat AL is!


4. KAN: k'an - Geel Zaad
de Rijpende kracht van het Gele Zuiden

Ik ben KAN; ZAAD; ik ben je creativiteit en sexualiteit. Ik geef je groeikracht en voortplanting.

Mudra: Handen over elkaar in de vorm van een kopje ter hoogte van de solar plexus, alsof je zaad vasthoudt, dan open je je handen en bied het zaad aan aan je leven.
Affirmatie: Ik ben de vruchtbare grond en het zelf-ontkiemende zaad der mogelijkheid.

KAN leeft via het instinct en heeft te maken met de wereld gebaseerd op de vijf lichamelijke zintuigen. Het is het "ik", individuele bewustzijn. Het is een informatieverstrekker, een tipgever. KAN is een goede netwerker. Het geeft informatie door. KAN zaait om te oogsten, het laat energie in de fysieke wereld opbloeien. KAN heeft belangstelling voor leiderschap en optreden. Het is actief, dynamisch, seksueel en beïnvloedend, met hoge normen en waarden. KAN's vraagstukken hebben te maken met een evenwichtig individu te zijn en sexualiteit te laten volgroeien. KAN vindt hulp bij deze vraagstukken door zich bezig te houden met artistieke expressie of aan optreden gerelateerde activiteiten en de details onder de knie te krijgen die horen bij deze inspanningen.

Chakra: Basischakra - Uitzenden
Planeet:
Jupiter
Aarde Familie: 4-punts familie; de Portaal Aardefamilie
Stam: Vuur
Tijdcel: Inbreng - Informeren


  4. KAN - Geel Zaad. Alle zaden zijn eeuwenoude levende verbindingen, met onafgebroken ketens, door de tijd heen. Wakker bewustzijn onthult alomvattende velden van bewustzijn. Met onderscheidingsvermogen kunnen we nu actie richten met toekomstige resultaten in ons beeld. Zaden planten is het begin van alle grote werken. Neemt van tevoren berekende stappen voor specifieke resultaten. Helder zien laat onze intenties wortelschieten om alles in beweging te zetten en om in een natuurlijke orde te groeien en uit te kunnen breiden. KAN vertegenwoordigt het altijd blijvende en illustreert het huidige moment, als de aankomst en het vertrek samen, de oorzaak en het gevolg. Zaad helpt de fysieke en energetische ruimtes in te richten en te cultiveren en om de droom van wie we werkelijk zijn te kunnen manifesteren. De natuur bewijst, dat wij reeds de levende verwerkelijking zijn van de dromen van onze voorouders. Leven blijkt een niet te stoppen, alles scheppende en doordringende kracht, die elke gelegenheid om te groeien aanneemt!


5. CHICCHAN: tsjiek'tsjan - Rode Slang
de Initiërende kracht van Het Rode Oosten

Ik ben CHICCHAN, SLANG; ik ben je levenskracht en lichaamswijsheid. Ik geef je passie en verlangen.

Mudra: Handen komen bij elkaar bij de buik en gaan golvend op een slangenmanier omhoog langs de chakra's, eindigend boven het hoofd.
Affirmatie: Ik ga met plezier naar binnen en ervaar de wijsheid en vitaliteit van mijn lichaam.

Chicchan leeft via het instinct. Chicchan - zoals alle andere zonnen van het oosten - initieert of schenkt geboorte aan ideeën of schepping. Het leeft in individueel bewustzijn. Chicchan herinnert en ontvangt kennis. Chicchan heeft een sterke wil, is doortastend, extremistisch, krachtig en charismatisch. Het is een rauwe, zeer doordringende, bijna wrede energie. Het is de kundalini- of levensenergie. Chicchan heeft sterke emoties en gevoelens die een krachtige uitwerking op anderen hebben. . Deze zon wordt altijd uitgedaagd om krachtige transformaties op een bewuste wijze te ervaren.


Chakra:
Kruin - Ontvangen
Planeet:
Maldek (de huidige Asteroïdengordel)
Aarde familie: balkfamilie; de Polaire Aardefamilie
Stam: Bloed
Tijdcel: Opslag - Herinneren

  5. CHICCHAN - Rode Slang. Het lichaam luistert naar ritmes die de geest niet eens kan horen. Ons lichaam is onze enige echte thuis voor dit leven, dit ongelooflijk sensueel mechanisme verdient en vereist wezenlijke aandacht. Met hun buiken over de aarde glibberend, soms enkel met warmtezicht, zijn slangen een voorbeeld van de oernatuur van elk levend schepsel. Als een basismandaat van het bestaan verzekert instinct onze overleving, leidt ons ertoe onze bloedlijn voort te zetten en verzekert bescherming voor ons nageslacht. Rode Slang moedigt ons aan uit de intellectuele oververzadiging te stappen en onze geest te verfrissen door onze cellen onze passie te gunnen. Volg het lichaam; het heeft een eigen taal. Dit leidt ons naar de sensatie van chi, levenskracht, vreugde, kundalini en vitaliteit. Geniet van je aardse voertuig!


6. CIMI: kiemie - Witte Wereldoverbrugger
de Verfijnende kracht van het Witte Noorden

Ik ben CIMI; Wereldoverbrugger; ik ben je vermogen tot overgave en loslaten. Ik breng je vergeving en bevrijding.

Mudra: Handen gevouwen onder rechterkin, alsof je slaapt, dan kruis je de armen voor de borst terwijl je buigt, als laatste breng je je hoofd omhoog en de gekruiste armen met de handen voor de ogen.
Affirmatie: Ik bevrijd, Ik laat los, Ik geef me over, Ik vergeef.


Cimi leeft in het gebied van de rede en de mentale activiteit. Cimi brengt evenwicht en verfijnt de invloed van het noorden. Het leeft in gemeenschapsbewustzijn. Cimi is de kans om los te laten en zich de Geest te herinneren. De basisenergie van Cimi zendt uit. Cimi is veiligheidsbewustzijn en materialistisch. Het kan opofferend zijn en behulpzaam, vooral in gemeenschapszaken. De vraagstukken waar Cimi tegenaan loopt, zijn het hebben van vertrouwen in het Universum en 't zich ontwikkelen voorbij slachtofferschap. Cimi is het overwinnen van de dood door vergeving. Praktische oplossingen worden gevonden wanneer Cimi betekenis aan zijn leven geeft door bijdragen te leveren aan de samenleving.
Chakra:
Keelchakra - Uitzenden
Planeet:
Mars
Aarde Familie: 1-punts familie, de Kardinale Aardefamilie
Stam: Bloed
Tijdcel: Opslag - Herinneren

  6. CIMI - Witte Wereldoverbrugger. Weet dat je alleen maar het lichaam draagt, dat kapot kan en dat jij in werkelijkheid de realiteit bent die het lichaam activeert/bezielt. Dat jij niet kapot kan, geen angst hebt, door overgave en aanvaarding, dat alles IS! CIMI is neutraliteit, brengt balans, maakt de dood gelijk. In de les van de eindigheid brengt CIMI of Dood de boodschap van oneindigheid naar het leven, waardoor we in de rijkdom van het NU worden getrokken. Verhoogd gewaarzijn, een verhelderd geestverschijnen, door de altijd aanwezige herinnering aan Dat wat we Zijn, dat we niets kunnen verliezen, omdat we niets hebben, niets beheersen. Dood is transformatie, ons verbinden met het ongekende. Als we deze essentiële dood loslaten als niet langer dienstbaar zijnd (respect)-eren, leren we nederig samen te smelten met het natuurlijke omdraaien van de tijd. Ze ontsluiert en is een heilig kruispunt van samensmeltende realiteiten. De vereniging met het Ware Zelf. Het vermogen om te bevrijden en los te laten, de toegang tot nieuwe werelden, mogelijkheden.


7. MANIK: maniek - Blauwe Hand
de Transformerende kracht van het Blauwe Westen

Ik ben MANIK; Hand; ik ben je artistieke en helende vaardigheden. Ik geef je schoonheid en volbrenging.

Mudra: Handen naast het hoofd op oor-hoogte; met de duim en vingers vormend een "O".
Affirmatie: Ik volbreng, Ik open, Ik ben één met het licht.


Manik leeft in het gebied van de rede en de mentale activiteit. Het is de zon die zich informatie herinnert en omzet naar een meer toegankelijke vorm. Het leeft in gemeenschapsbewustzijn. Manik is een vreedzame, edelmoedige zon die vaardigheden toont in gezamenlijke ondernemingen. Het kan kunstzinnig en inspirerend zijn. Zijn kracht is zijn vermogen om zichzelf en daarmee ook anderen te healen en te vervolmaken. Manik kan nomadisch zijn en behoorlijk individualistisch, maar toch behoefte hebben aan gezelschap. Zijn uitdagingen hebben betrekking op leren omgaan met de tegenstrijdige behoeften tussen persoonlijke vrijheid en de zekerheid in een relatie. Het doet er goed aan om te leren zich op zijn gemak te voelen met zijn eigen individualiteit.

Chakra: Hartchakra - Overbrengen
Planeet:
Aarde
Aarde Familie: 2-punts familie; de Kern Aardefamilie
Stam: Bloed
Tijdcel: Opslag - Herinneren


  7. MANIK - Blauwe Hand.   "Als begrip toegepast wordt, wordt kennis weten". Zoals een blad zonlicht kent of dolfijn water, zo ook hebben wij een kennen, dat in onze botten zit, in ons erfgoed. We stoppen dit weten in ons werk, in de handige ontwikkeling van wie we zijn als mensheid. Onze handen zijn verlengstukken van ons innerlijk bestaan. Handen genezen, voelen, weten. MANIK moedigt ons aan onze handen te verkennen en de kracht van aanraking. Miljoenen werelden van afscheiding verdwijnen in één omarming. Of je nu een massage geeft of je geliefde streelt of je kat, telkens geef je een ongesproken boodschap. Vindingrijkheid en vervolmaking is het werk van MANIK. Overbruggen, herstellen, steunen. Blauwe Hand onderzoekt: wat is de ware aard van hetgeen is bereikt? Is de kwaliteit van de ervaring erbij betrokken? Of het delen van verkregen inzichten? Bestaat het in de poging, zonder iets tastbaars te laten zien? Soms is het toegeven aan onze innerlijke noden de grootst mogelijke heelwording. Om genezing te bereiken dienen we te omarmen wat IS!


8. LAMAT: la mat' - Gele Ster
de Rijpende kracht van het Gele Zuiden

Ik ben LAMAT; STER; ik wijs je de weg.
Ik breng je helderheid en harmonie.

Mudra: Zelfde als Manik , handen vormen een "O" ter hoogte van de oren, onderarmen loodrecht omhoog, dan de armen omhoog bewegen en naar buiten en laat de "O" los, uitbarstend via de vingers.
Affirmatie: IIk ben mijn volledige aanwezigheid nu. Ik ben de harmonie van de sterren.


Lamat leeft via de rede en opereert vanuit de mentale wereld. Lamat leeft in gemeenschapsbewustzijn. Lamat - in wezen- herinnert. Lamat is energetisch, druk, zenuwachtig, slim en speels. Het betoont intellect, maar kan enigszins paranoïde worden. Lamat houdt van vechten, maar tracht altijd te handelen vanuit liefde. Dit wordt weerspiegeld in Venus, de planeet die 'm vertegenwoordigt. Lamat is eigenlijk de elegantie van de stralende ster, de beoefenaar van de schone kunsten. Lamat's vraagstukken zijn gebaseerd op het proberen zichzelf in bedwang te houden om de dingen af te maken. Lamat moet leren om gevoelens te uiten en extremiteiten en excessen te vermijden.

Chakra:
Zonnevlecht - Ontvangen
Planeet:
Venus
Aarde familie: 3-punts familie; de Signaal Aardefamilie
Stam: Bloed
Tijdcel: Opslag - Herinneren


  8. LAMAT - Gele Ster.   Wij ontwikkelen ons gewaarzijn van de ontelbare mooie dingen in het dagelijkse leven, want iedere fase van schoonheid draagt bij aan de uitbreiding van spirituele verheffing en begrip. Een spinnenweb vol met regenboogparels van de zon, de nachtelijke hemel, rijp met oeroude lichtjes, de broze stilte van rondtrekkende mist; kunst is niet wat we zien, maar de wijze waarop we kijken! Kunst overstijgt definitie. De kracht van de schoonheid zit in de gevoelens die het in ons losmaakt. Kunst bestaat als een universele mogelijkheid op doorzichtigheid. Je innerlijke essentie straalt dan zichtbaar uit, als geschenk aan allen. Helemaal opengebloeid toon je je Ware Zelf. Gele Ster stelt het zo: Sta toe dat elegantie je leidt naar je volgende stap. Bevrijding van verwachtingen en resultaten verlicht de passie van altijddurende creatie.


9. MULUC: moe'loek - Rode Maan
de Initiërende kracht van het Rode Oosten


Ik ben MULUC; MAAN; ik ben je gevoel en bewustzijn of liever gezegd je gevoels-bewustzijn.
Ik breng je je herinnering aan GOD.

Mudra: Rechterhand op voorhoofd een "O" vormend op het derde oog, linkerarm vooruitstrekkend en vingers en palm verticaal naar boven.
Affirmatie: AIs galactisch baken en ontvanger, heb ik directe toegang tot het goddelijke.


Muluc leeft via de rede of het verstand. Het kan een behoorlijk mentale zon zijn. Zoals alle andere oostelijke zonnen initieert het en geeft geboorte, maar ook formuleert het de creatieve pulsering en draagt deze over. Het leeft in gemeenschapsbewustzijn. Muluc werkt daarbij zuiverend door op een mentale manier de stroming van de levensenergie helder te krijgen. Dit maakt hem zeer emotioneel, verbeeldend en zelfs paranormaal begaafd. Muluc kan romantisch en vatbaar voor fantasieën zijn. Het heeft de neiging om te domineren door sterke gevoelens te projecteren. Muluc wordt uitgedaagd om zijn "zelf" te beheersen en verantwoordelijkheid te nemen voor wat het begonnen is.

Chakra:
Basischakra - Uitzenden
Planeet:
Mercurius
Aarde Familie: 4-punts familie; de Portaal Aardefamilie
Stam: Bloed
Tijdcel: Verwerking - Formuleren


  9. MULUC - Rode Maan.   Zoals de Maan aan de getijden van de oceaan trekt, zo zijn de vloeistoffen van ons lichaam deel van de blijvende stroom van vormverandering van het leven. Het constante op en neergaan van de stroming circuleert energie in een continu vernieuwingsproces. Water komt overeen met emotie, verandert naar omstandigheden van vorm en wordt a.h.w. opgenomen in het leven dat het voedt. We winnen aan kracht als we ons, zoals water, aanpassen, vloeibaar bewegend door de situatie heen. De impact van onze emoties op het immuunsysteem is gekend. Een meegaande houding bij de verandering leidt naar de bron van onsterfelijkheid. We kunnen de zuiverende stroom van energie van MULUC aanwenden om elk gebied van ons leven, intern of extern, te zuiveren. Geniet van de altijd aanwezige mogelijkheid, zoals de maan dat doet, om opnieuw te kunnen beginnen!10. OC: ook -Witte Hond
de Verfijnende kracht van het Witte Noorden

Ik ben OC; HOND; ik ben je vermogen tot liefhebben en opnieuw te beginnen. Ik breng je loyaliteit en hulpvaardigheid.

Mudra: Linkerhand over het hart, rechterarm naar voren strekken en vingers en palm naar boven.
Affirmatie: Ik open de weg naar nieuwe beginpunten. Ik ontvang bewakers en gidsen.


Oc leeft in de mentale wereld en werkt met de rede. Het heeft een behoorlijk gemeenschapsbewustzijn en is verbonden met de energieën van liefde en het hart. Oc is zeer loyaal naar vrienden en familie. Deze zon verfijnt de informatie van de geest en formuleert deze op een manier die het toegankelijk maakt voor anderen. Oc is coöperatief, consistent, trouw en behulpzaam. Zijn vraagstukken behelzen de uitdaging om emotioneel volwassen te worden en de healing van de relatie met zijn vader en van autoriteitsproblemen. Oplossingen zullen komen wanneer het - als blijk van liefde - leiderschap aanvaardt, wanneer dit nodig is.

Chakra
: Kruinchakra - Ontvangen
Planeet:
Mercurius
Aarde familie:
balkfamilie; de Polaire Aardefamilie
Stam: Waarheid
Tijdcel: Verwerking - Formuleren


  10. OC - Witte Hond staat voor liefhebben, de intrinsieke waarde van de menselijke ziel. Liefde, geen groter bevestiging van wat een persoon tegelijkertijd menselijk en Goddelijk maakt! Het Hart is puur. Enkel door totale eerlijkheid! Onvoorwaardelijke aanvaarding is de natuur van het hart. Ontvankelijkheid, doorzichtigheid en toewijding zijn de essenties. Kwetsbaarheid bevat kracht. Expressie bevat schoonheid. Het hart als spiritueel centrum dient de glorie van de eenheid, alles verwelkomend. Pijn in het hart van onverzorgde wonden trekt onze aandacht. Het verdragende trouwe hart ontvangt deze pijn liefdevol en verandert het in vreugde, Zelf-liefde en aanvaarding. De sleutel in alle relaties. Als je relaties tempels van inwijding zijn, geven ze concrete inzichten in het hemelse prisma van het hart. En zie de miljarden lagen van verbondenheid tussen alle zielen. Compassie is een goede basis voor gezonde relaties. OC geeft vertrouwen in je Ware Zelf om trouw je waarheid, je hart te volgen. Dan neemt liefde de teugels over en worden mogelijkheden geopend, zonder moeite!


11. CHUEN: tsjoe'wen - Blauwe Aap
de Transformerende kracht van het Blauwe Westen

Ik ben CHUEN; AAP; ik ben je spontaniteit en het magische kind. Ik breng je humor en plezier.

Mudra: Glimlach onschuldig met je hand op je hart; dan stop je spontaan de duimen in je oren en wapper je met de vingers.
Affirmatie: Ik ben een onschuldig, openhartig, doorschijnend, goddelijk kind.Chuen opereert vanuit de emotionele en psychische (of paranormale) werelden. Chuen is overvloed, maar niet uitsluitend materiële overvloed. Chuen formuleert informatie en zendt deze uit. Chuen heeft mondiaal bewustzijn. Chuen heeft aandacht nodig. Deze zon kan artistiek, slim, speels en demonstratief zijn. Chuen laat vele interesses zien en is communicatief en zeer nieuwsgierig. Chuen is het speelse kind. Zijn uitdaging is om lang genoeg bij één ding te blijven om het onder de knie te krijgen. Voor deze zon is het goed om vele creatieve uitlaatkleppen en een actief sociaal leven te hebben.

Chakra:
Keelchakra - Uitzenden
Planeet:
Venus
Aarde Familie: 1-punts familie, de Kardinale Aardefamilie
Stam: Waarheid
Tijdcel: Verwerking - Formuleren


  11. CHUEN - Blauwe Aap. "Eeuwigheid is een spelend kind. Magisch!"   Magie is onverbrekelijk met het leven verbonden. Magie is hoe we zuurstof inademen die de bomen aanmaken, het calcium in onze botten, het ijzer in ons bloed, een product te zijn van supernova's die een miljoen jaar eerder explodeerden... "Maya" betekent in het Sanskriet: "Illusie die een werkelijkheid verbergt." Het woord "leela" betekent "Goddelijk spel van het Zelf; de dans van bewustzijn." Als we ons identificeren met "maya" en "leela" vergeten, is lijden het resultaat. Als we leela zien, vindt de vrijheid ons! Hoe meer we genieten en lachen, des te magischer het leven wordt. CHUEN dringt erop aan: "Laat dit bestaan je helemaal doordringen, spring erin!" Beschouw elke gebeurtenis als een expressie van het Grote Spel. Humor is zeker een praktische remedie. Lichtvoetige perspectieven helpen ons het absorberen van onnodige spanningen te vermijden. Magie draagt vele maskers. Verstoringen transformeren rigiditeiten. Een lach verlevendigt het ZIJN.


12. EB: eb - Gele Mens
de Rijpende kracht van het Gele Zuiden

Ik ben EB; MENS; ik ben je vrije wil…..zeg het maar… Ik geef je de rijkdom om je eigen weg te gaan.

Mudra: Armen gestrekt boven het hoofd; dan handen terugbrengen naar het hoofd een "V" vormend
boven op het hoofd, open naar de hemel.
Affirmatie: Ik ben een open beker. Ik ben de gelukzalige uitdrukking van de overvloed van het universum.Eb leeft via het emotionele lichaam en opereert vanuit de psychische (of paranormale) wereld. Eb -in essentie- formuleert. Eb zet wat het ontvangt om in een meer begrijpelijke Vorm. Het heeft een mondiaal bewustzijn. Eb is ontspannen, beleefd, voorzichtig en behulpzaam. Het kan ook gevoelig, lichtgeraakt en snel op zijn tenen getrapt zijn. Eb is ambitieus en een harde werker. Vanwege zijn toegang tot de overvloedige psychische wereld is het belangrijk dat hij zijn grootste gereedschap goed leert gebruiken: de menselijke vrije wil. Eb wordt uitgedaagd om te vermijden dat hij zichzelf vergiftigd door onderdrukte woede. Wat wil Eb zelf? Voor Eb is het nodig om zijn gevoelens te uiten en zuiverende en helende bezigheden te koesteren.

Chakra: Hartchakra - Overbrengen
Planeet:
Aarde
Aarde familie: 2-punts familie; de Kern Aardefamilie
Stam: Waarheid

Tijdcel: Verwerking - Formuleren


  12. EB - Gele Mens.   Wijsheid is eenvoudig dit: het volgende doen wat gedaan dient te worden, met heel je hart en er vreugde aan beleven. Wat betekent mens zijn, waarom zijn wij hier? Hebben we de vrije wil om onze eigen bestemming te creëren? Is leven een co-creatie van vrije wil en goddelijke wil? Wordt onze wil door 'het lot' beheerst? Als we vrije keuze hebben wat is dan mijn bijdrage aan de mensheid? Hoe word ik beïnvloed door de acties en gedachten van anderen? Kunnen we aanvaarden dat onze menselijke toestand, rijk aan uitdagingen en persoonlijk drama, een voortdurende goddelijke expressie is? Is het mogelijk om met de Grote Geest in eenheid te leven in een menselijke vorm? Kunnen we accepteren dat we liefhebbende wezens zijn op onze eigen wijze, met alle schijnbare tekortkomingen. Kunnen we met die aanvaarding de verdere ontwikkeling van onze menselijke mogelijkheden verwelkomen? Bepalen we zelf de grootste invloed op de evolutie indien we ons gevoel van integriteit in alle aspecten, zelfs de kleinste, van ons leven activeren?


13. BEN: ben - Rode Hemelwandelaar
de Initiërende kracht van het Rode Oosten

Ik ben BEN; HEMELWANDELAAR; ik ben je boodschapper van het licht. Ik breng je het vermogen om door tijd en ruimte te reizen.

Mudra: Beide armen opzij 45 graden; dan breng je de handen boven het hoofd een stukje van elkaar pilaren vormend, dan van hoofd naar hart op en neer bewegend, alsof je een kolom van energie door je heen creëert. (zorg ook voor gronding, dus ook een keer van hart naar beneden de heupen)
Affirmatie: Ik ben een pilaar van de onzichtbare tempel die de hemel op aarde brengt.Ben leeft via zijn emoties en kan paranormaal zijn. Ben initieert en geeft geboorte aan ideeën en intenties, zoals alle zonnen uit het Oosten. Ben is zeer expressief, profetisch en ontvangt wijsheid. Zijn bewustzijn is mondiaal. Ben is populair, talentvol, competent en weet veel. Hij is de goddelijke boodschapper. Het is een voorvechter van principes, een kruisvaarder. Ben houdt er van om uitdagingen aan te gaan, maar wordt eigenlijk altijd uitgedaagd om zijn oordelende aard af te remmen en zijn rigide houding te matigen. Ben kan zijn strijdersgedrag verzachten door een diepe kennis van de menselijke natuur te verwerven en goede sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Chakra:
Zonnevlecht - Ontvangen
Planeet:
Mars
Aarde familie: 3-punts familie; de Signaal Aardefamilie
Stam: Waarheid
Tijdcel: Uitbreng - Uitdrukken


  13. BEN - Rode Hemelwandelaar.   BEN is de Mens die vliegt in de verbeelding. Dit zegel, ook gekend als RIET, toont lege zuilen, pilaren die hemel en aarde verbinden. Wat geeft een vat zijn bruikbaarheid en nut, dan de lege ruimte erin? Omdat het geen materie bevat, gonst de ruimte van energie. De hemelwandelaar leert ons naar nieuwe perspectieven te kijken, door het verkennen van 3-dimensionele ruimte en 4-dimensionele tijd. Brengt op deze wijze creatieve opties voor mentale en fysieke processen op gang. Als ambassadeur van waakzaamheid stelt het 13e zegel voor, om alert te blijven en
gebruikt iedere gelegenheid om te beschouwen, te ontdekken en te benutten. Vervang structuren door de ontvanger-schietantenne! Alles begint met één nieuw idee.


14. IX: iesj - Witte Tovenaar
de Verfijnende kracht van het Witte Noorden

Ik ben IX; TOVENAAR; ik ben je weten vanuit je hart... je sjamaan… Ik breng je in overeenstemming met de goddelijke wil.

Mudra: Linkerhand in de vorm van een kopje onder het hart, terwijl de rechterhand rechthoekig gehouden wordt met kracht recht omhoog rijkt naar boven het hoofd, en dan weer naar beneden het dekseltje van het kopje vormend.
Affirmatie: Door het weten van het hart ben ik in natuurlijke overeenstemming met de goddelijke wil.


IX worstelt binnen het terrein van de emoties en kan paranormaal begaafd zijn. IX is de energie van betovering, tijdloosheid en receptiviteit. IX verfijnt de informatie van de geest (spirit) door het naar buiten te brengen in een bruikbare vorm. Het heeft een mondiaal bewustzijn. IX kan geheimzinnig, gevoelig en intelligent zijn. Het houdt zich bezig met religie en spiritualiteit. IX kent de allesomvattendheid van de tijd/ruimte en de tijdloosheid, maar wat is zijn eigen plek? Het vraagstuk voor IX is het onderhouden van en omgaan met ingewikkelde menselijke relaties.

Chakra:
Basischakra - Uitzenden
Planeet:
Maldek (de huidige Asteroïdengordel)
Aarde familie: 4-punts familie; de Portaal Aardefamilie
Stam: Waarheid
Tijdcel: Uitbreng - Uitdrukken


  14. IX - Witte Tovenaar. "Het centrum van tijd is niet-tijd... het is vanuit dit "niets” dat tijd radiaal uitstraalt." IX neemt ons mee in werelden van tijdloze verheerlijking, waar kabouters en elfen je hun innerlijke geheimen influisteren, die ons de vergeten dromen doen herinneren. Dromend in een waakzame staat, vraagt de Sjamaan: waar ga je heen? Waarom ben je naar deze plaats gekomen? Je eeuwige toeverlaat, logica, kan je bij elke stap bedotten. Links kan rechts zijn, maar rechts is nooit link! We zijn in het land van raadsels en mysterie, je hebt vele tips gekregen. Het denken blijft vragenstellend om zich heen grijpen... maar vertel me, wie is het die ernaar luistert? Ontvankelijkheid onthult: antwoorden zullen komen, niet altijd in de vorm die je zoekt. Ontbind het verleden of de gevolgen ervan zullen wederkeren. Maak je geen zorgen, haast je niet om de toekomst te bereiken, je zal er nooit aankomen! Versmelt daarom met het eeuwige NU, dat in jou verblijft: de tempel van het weten heeft altijd jouw beeld weerspiegeld gezien in ontelbare stromen!


15. MEN: men - Blauwe Adelaar
de Transformerende kracht van het Blauwe Westen

Ik ben MEN; ADELAAR; ik ben je vermogen om relaties en verbindingen aan te gaan vanuit onafhankelijkheid. Ik breng je visie en zelfvertrouwen.

Mudra: Handen in de vorm van een kopje bij het hart, beweeg de handen naar boven de ogen en dan naar buiten naar de zijkanten, en dan wapperend als een adelaar.
Affirmatie: Met visie en hoop, dans en zing ik hier voor het ene Hart!Men opereert vanuit de emotionele of psychische (paranormale) wereld. Het brengt de informatie naar buiten die hij ontvangt. Men schenkt zijn visioenen, brengt visie. Men heeft een mondiaal bewustzijn. Men is onafhankelijk en ambitieus. Binnen zijn onafhankelijke natuur gebruikt het escapisme om om te kunnen gaan met controlerende situaties. Het is wetenschappelijk of technisch geneigd en vertoont een kritische en nauwgezette aard. Men heeft unieke ideeën over het leven. Zijn uitdaging is om ongebruikelijke relatiepatronen te accepteren. Men laat vriendschappen ontstaan die een hoge waarde hechten aan persoonlijke vrijheid.

Chakra:
Kruinchakra - Ontvangen
Planeet:
Jupiter

Aarde familie:
balkfamilie; de Polaire Aardefamilie
Stam: Lucht
Tijdcel: Uitbreng - Uitdrukken


  15. MEN - Blauwe Adelaar. Kijkend door de ogen van onze goddelijke natuur zien we de essentie in de manifestatie, de schepper in de schepping en het is een wonderlijke prachtige wereld. Beschouw de uitgestrektheid van onbegrensde schitterende afstand, de zichtbare hemel van je geestelijke oog, ongebroken door beperking, begrenzing of verdeling van de ruimte en een alles-overstijgend veld opent zich overal om je heen! Een moment van helder horen, we betreden helder zien. Visie is een gave, beeld uit en onthul, zodat anderen ook werkelijk zien. Breng jouw perspectief, vanuit het hoogst mogelijke allesomvattende gezichtspunt. Wees bereid om ieder standpunt op te geven. MEN helpt je je geest erop uit te sturen om de Universele Geest te ontmoeten, ermee te integreren en bevrijding te orkestreren.


16. CIB: kieb - Gele Krijger
de Rijpende kracht van het Gele Zuiden

Ik ben CIB; KRIJGER; ik ben je innerlijk weten en wijsheid. Ik breng je met gracieuze kracht naar de overkant.

Mudra: Armen uitstrekkend in een grote "V" boven het hoofd, dan komen de vingertoppen terug om het derde oog aan te raken en dan van daaruit weer een "V" nu iets lager.
Affirmatie: Ik pak de staf op van mijn kracht.

Cib is een krijger voor de geest (spirit) en opereert vanuit een universeel bewustzijn. Cib - in essentie - is expressief. Het geeft informatie door. Cib is serieus, wijs, realistisch en pragmatisch en heeft hoge normen en waarden. Cib kan gehard worden door het leven en is vaak statusbewust. Soms staat Cib toe om gedomineerd te worden door anderen. Cib's uitdaging is om zelfbewustzijn en persoonlijke onzekerheden te overwinnen. Cib: durf vragen te stellen! Het is voor Cib heilzaam wanneer het uitblinkt in zijn gekozen loopbaan en zich op zijn gemak kan voelen met autoriteitsfiguren zonder dat het daarbij zijn persoonlijke kracht opgeeft.

Chakra:
Keelchakra - Uitzenden
Planeet:
Saturnus
Aarde Familie:
1-punts familie; de Kardinale Aardefamilie
Stam:
Lucht
Tijdcel:
Uitbreng - Uitdrukken


16. CIB - Gele Krijger. Voor CIB is leven een korte spannende extravagante omweg in deze wonderlijke mooie wereld, rijk aan uitdagingen en mogelijkheden, waarin hem alles geschonken wordt wat hij nodig heeft om zijn reis met succes en in vreugde te kunnen maken. CIB eist volledige aandacht, is alert, gewetensvol, onderzoekend, geïnformeerd, kalm, gelijkmoedig, onberispelijk en gedisciplineerd; de kwaliteiten van de ware krijger. Vastberaden onbezwaard door verwachtingen, eenpuntig gericht, sluit de krijger voorzichtig het gat tussen uitdager en doel. Hoe neutraliseren we angsten? Ervoor gaan lopen? Of jezelf ermee confronteren en de wortels van de angsten in vraag stellen? Doorzie ze, zodat ze hun greep verliezen. CIB's zegel lijkt op een schild dat zeggen wil: leef omringd door kosmische krachten, voel je thuis in het kosmische vraagteken, ontdoe je van valse zekerheden. Verzeker jezelf van de waarheid, terwijl ze haar veranderende pool ontvouwt. Onderzoek en verbind je met heldere informatiebronnen. Ook gekend als de UIL, die de duisternis onderzoekt terwijl anderen slapen.


17. CABAN: kaban' - Rode Aarde
de Initiërende kracht van het Rode Oosten


Ik ben CABAN; AARDE; ik ben je gronding en bescherming. Ik breng je aardekracht en kristal-healing.

Mudra: Vingers en duimen van beide banden een driehoek vormend; bewegend van de laagste chakra naar boven tot boven het kruinchakra; dan naar het hartchakra (dit 3 x herhalen)
Affirmatie: Ik ben op één lijn met mijn centrum, Aarde-kracht op één lijn met kosmische kracht.

Caban leeft in de spirituele (geestelijke) wereld. Het is gecentreerd in universeel bewustzijn. Het initieert en geeft geboorte aan ideeën maar is ook zelfwerkzaam, zonder dat het veel van buiten nodig heeft. Het heeft het vermogen om informatie van de kosmos om te zetten in een meer toegankelijke vorm: aarde en kosmos op één lijn. Het is mentaal, actief, rationaliserend, slim en praktisch. Het is vaak liberaal, progressief en controversieel. Caban heeft onwrikbare overtuigingen, wanneer het eenmaal zijn ideeën heeft geponeerd. Caban's uitdaging is om het leven volgens een plan in de hand te hebben en meer flexibel en geduldig te zijn.

Chakra: Hartchakra - Overbrengen
Planeet: Uranus
Aarde Familie: 2-punts familie; de Kern Aardefamilie
Stam: Lucht
Tijdcel: Matrix - Zelfregulerend


  17. CABAN – Rode Aarde. Het kristallen hart van de aarde deelt deze kristal met allen. In je hart klinkt haar ritme, waar jij been hebt, heeft zij steen. Element en mineraal verbinden het individuele. Zend je hoop en je wens naar beneden diep in de aarde. Evolutie is het natuurlijke proces, moeite noch kracht kan z'n route bijsturen, lettend op wegwijzers, in elk inzicht, vertrouwd zijn binnen het programma van synchroniciteit. We zien wat we zien. Wat we dienen te weten zal zich op de juiste tijd van binnen openbaren. Holistisch balancerend door coördinatie van verbondenheid, een creatief evenwicht scheppend, dat is onze natuurlijke staat, de aard van de Natuur zelf. Terwijl onze aarde evolueert, verwelkomt ze allen als één, om mee te reizen in voorbij-wat-geweest-is. CABAN brengt de lessen van navigatie. Er zijn kaarten in vele vormen. Walvissen oriënteren zich op de sterren in hun reizen. Als we het spoor ontdekken kunnen we de wijzen die ons voorgingen, volgen. Alhoewel, daar de paden van evolutie zelf evolueren, is het eigen hart het beste kompas.


18. ETZNAB: ets'nab - Witte Spiegel
de Verfijnende kracht van het Witte Noorden

Ik ben ETZNAB; SPIEGEL; ik zie je schaduwkanten onder ogen. Ik breng je zuiverheid en tijdloosheid.

Mudra: Arm voor arm omhoog brengen boven het hoofd, dan de armen diagonaal naar beneden zwiepen, alsof de armen zwaarden zijn die door de illusies heen snijden.
Affirmatie: Ik ben de waarheid voorbij spiegels. Ik stap nu door de spiegel de grote werkelijkheid in.

Etznab leeft in het gebied van de spirituele wereld en opereert met een universeel bewustzijn. Het is de reflectie van de eindeloze orde. Het verfijnt het spirituele en is zelfwerkzaam, niet veel van anderen nodig hebbend. Zijn basisenergie is ontvangend. Etznab is praktisch en werkt overzichtelijk. Het is sociaal, maar worstelt in relaties waarin mensen te dichtbij hem komen. Het sluit makkelijk compromissen, maar onderdrukt dan de woede die het voelt, wanneer het compromis niet helemaal zijn belang dient. Etznab's vraagstuk is eigenbelang versus opoffering. Het zal oplossingen vinden wanneer het samenwerkingsvaardigheden ontwikkelt en leert om te delen met anderen.

Chakra: Zonnevlecht - Ontvangen
Planeet: Neptunus

Aarde Familie: 3-punts familie; de Signaal Aardefamilie
Stam: Lucht
Tijdcel: Matrix - Zelfregulerend


  18. ETZNAB - Witte Spiegel. Reflecteren is zowel spiegelend weergeven als naar binnen kijken. Het omvat jezelf zien, in illusie en werkelijkheid, in een wereld gedraaid in- en vanuit zichzelf. Als we één aspect van het leven opmerken lijkt het steeds opnieuw te verschijnen. We kunnen alleen begrijpen wat we in onszelf herkennen. We zien de wereld door de ogen van ons zelf én we zien het 'zelf' door de ogen van de wereld. Gezien de vele verschillende perspectieven en menselijke en tegenstrijdige overtuigingen, geeft Spiegel ieder standpunt zijn waarde, in de weder-kerende stroming van elkaar reflecterende waarheden. Ze stelt symbolisch het centrale punt van vredige stilte voor en voortdurende symmetrische manifestaties van oneindige onbevattelijke orde. Etznab daagt ons uit om op onpersoonlijke wijze de onophoudelijke projecties te observeren, mediterend vanuit de versmelting met de spiegel. We zijn zowel spiegel als het gezicht erin, dan proeven we direct de smaak van oneindigheid. We zijn zowel de pijn als het medicijn, het zoete koude water én de schenkende kruik.19. CAUAC: ka'wak - Blauwe Storm
de Transformerende kracht van het Blauwe Westen

Ik ben CAUAC; STORM; ik breng onrust om te zuiveren. Ik activeer je lichtlichaam en breng je tot transformatie.

Mudra: Handen voor het hart, als in gebed vingers in elkaar, dan met spanning de handen boven het hoofd brengen. Dan laat je ze openbarsten met het geluid van zuivering.
Affirmatie: Ik zuiver en transformeer mezelf, ontsteek mijn licht-lichaam, heel alle scheiding.

Cauac opereert vanuit de spirituele wereld met een universeel bewustzijn. Het is zelfwerkzaam en heeft niet veel van bronnen buiten hemzelf nodig om zijn eigen proces te begrijpen. Cauac zendt uit en deelt de informatie die het heeft ontvangen, die soms vanuit niet materiële bronnen afkomstig is. Cauac heeft een jeugdig voorkomen en is rusteloos maar vriendelijk. Cauac heeft vele gezichten, leert makkelijk en is een goede leraar. Het voelt zich vaak aangetrokken tot filosofie en religie en heeft belangstelling voor healing en zuivering. Cauac staat nogal op zichzelf. Deze zon wordt uitgedaagd om een healer te worden en doet er goed aan om bij een meester in de leer te gaan.

Chakra: Basis - Uitzenden
Planeet: Pluto
Aarde familie: 4-punts familie; de Portaal Aardefamilie
Stam: Lucht
Tijdcel: Matrix - Zelfregulerend


  19. CAUAC - Blauwe Storm.   De wereld ziet er altijd wat nederiger en opgefrist uit na een goede storm. Storm is een ruwe kolkende bevrijding van spanning en elektriciteit, die door het laden van de lucht de atmosfeer aanpast. Cauac ontketend bewustzijn van en respect voor de energie, als dat wat de materie activeert, bezielt. Het hele universum bestaat uit miljarden reflecties van de expressie van energie. Storm vraagt ons te onderzoeken hoe we onze energie kunnen samenleggen en richten om de kracht en mogelijkheden van onze innerlijke vermogens zo effectief mogelijk toe te passen. Ze nodigt ons uit meer bewust te zijn van subtiele energieën en de energetische lading van onze gedachten, woorden en daden op dit moment. Vaak zijn donder en bliksem verstoringen die positief en zuiverend zijn. Roep je innerlijke donderwezen op, bevrijd je intensiteit, ontmoet de uiteindelijke transformatie, dat wat voorafgaat aan volledige realisatie van de totaliteit. Veranker jezelf in het centrum van de stilte waar de chaos omheen draait!20. AHAU: ahauw - Gele Zon
de Rijpende kracht van het Gele Zuiden


Ik ben AHAU; ZON; ik ben je toegewijde en christusbewustzijn. Ik breng je onvoorwaardelijke liefde en eenheid.

Mudra: Handen met palmen open naar je toe op ooghoogte tot de handen gaan tintelen, dan handen omkeren en armen naar buiten brengen.
Affirmatie: Ik ben een kind van licht, gekroond met de zelf-autoriteit en doorluchtigheid van het goddelijk kind dat ik weet te zijn.Ahau leeft via de geest (spirit) en handelt vanuit een universeel bewustzijn. Het is de verlichting en het universele vuur. In het Maya betekent Ahau naast "zon" (zonlicht) ook "zonneheer" (hij die verlicht is). Ahau is zelfvoorzienend, wat wil zeggen dat het vanuit zichzelf ontdekt wat hij nodig heeft. Ahau is liefhebbend, toegewijd, artistiek, dromerig en romantisch. Ahau kan sociaal onhandig zijn, maar heeft het goed met iedereen voor. Ahau kan - vanuit zijn idealistische geaardheid - koppig en compromisloos zijn. Ahau's uitdaging is leren omgaan met teleurstellingen, ontstaan als gevolg van onrealistische verwachtingen. Ahau heelt door te leren het leven simpel te houden.

Chakra: Kruin - Ontvangen
Planeet: Pluto
Aarde Familie: balkfamilie; de Polaire Aardefamilie

Stam: Vuur
Tijdcel: Matrix - Zelfregulerend


  0/20. AHAU - Gele Zon.   Op een dag gaf de zon toe: "Ik ben slechts een schaduw. Ik wou dat ik je de oneindige levensessentie kon laten zien, die mijn schitterend beeld voortbrengt. Ik wou dat ik je kon laten zien, als je alleen bent of in duisternis, wat voor een wonderlijk licht er uit je eigen ZIJN straalt!" Nul is leeg, zodat het alles kan bevatten. Als we ons aan niets vasthouden, geen verhalen van trots of angsten, dan ontvangen we de totaliteit van het leven. Een mystieke uitbreidingsmogelijkheid van geheiligde leegte die het leven van de dichtheid van dualiteit bevrijdt. Het universele licht dat we dan ontvangen is onvoorwaardelijk. Sta toe dat het universele vuur alle twijfel en discussie wegbrandt. Alle vragen zijn beantwoord door de fantastische waarheid van dat, wat we altijd geweest zijn, zijn.. en willen zijn. De Nul, het vormloos bewustzijn, totale heelheid... Laat het streven naar verbetering los en aanvaard de wonderlijke eigenheid die al is. Het zelf laten ontwaken door alles en alle dingen is verlichting.


 

De Zonnezegels aan de linkerkant zijn handgetekend door Aurora; rechtsboven de universele Dreamspell-versie en daaronder in zwart/wit van Aluna Joy Yaxk'in.
Beschrijvende tekst Aluna Joy Yaxk'in - vertaling: Peter Toonen/Rita van Vliet

De tekst die daaronder staat, werd verkregen via Luc P.Intens.

>> naar de 20 Tonen