Ritmische Hagedis Maan van Gelijk(waardig)heid - Noös-letter van de Foundation for the Law of Time - Ned. Uitgave #18
Sign up! | Schrijf je in!
Moeilijk te lezen? Klik hier om online te bekijken   
Noos-letter of the Foundation for the Law of Time - Issue #17

Welkom bij de Ritmische Maan Editie
van de Noös-letter!

De Harmonische Convergentie van 2012 is de jarenlange activering van verenigd bewustzijn d.m.v. een rollende golf van wereldwijd gesynchroniseerde meditaties om de Aarde terug te doen keren naar de natuurlijke tijd, en de lange voorspelde circumpolaire regenboogbrug te lanceren.

Rhythmic Moon Totem: LizardWelkom in de Ritmische Hagedis Maan van Gelijk(waardig)heid van de Noös-letter van de Foundation for the Law of Time! Dit is de zesde maan van het Planetaire Service Wavespell met de kracht van Ritmische Gelijkheid: de capaciteit om alle mensen en gebeurtenissen van de aarde te zien als gelijkwaardige spelers in de kosmische ontplooiing.

Naarmate de aarde in een hogere frequentie begint te vibreren, komen de leugens van de beschaving steeds sneller aan het licht. Sociale onrust en collectieve ontgoocheling nemen toe naarmate het vertrouwde wereldbeeld wordt ontbonden en een nieuwe cyclus wordt ingeluid. Volgens The Mayan Factor markeert 21 december 2012 het punt waarop de aarde uit de stralenbundel gaat van 5.125 jaar in diameter.

Deze bundel van 5.125-jaar is eigenlijk het laatste vijfde deel van een grotere stralenbundel, die bijna 26.000 jaar breed en overeenkomt met een hele evolutionaire fase. Toen homo sapiens uit de ijstijd opdook, 26.000 jaar geleden aan het begin van deze bundel. Terwijl de aarde uit deze bundel vertrekt, hebben mensen de mogelijkheid om een verenigde wereldbeschaving te maken: de Harmonische Convergentie van 2012.

De 13e dag van deze maan is eerste kerstdag, Kin 106 - Lunaire Wereldoverbrugger, die correspondeert met de planeet Mars. Dit is de gecodeerde sleutel op de Noord-rand van de sarcofaagdeksel van Pacal Votan. Mars vertegenwoordigt ook de vorige wereld voorafgaand aan de Aarde.

Op de 20e dag van deze maan gaan we het 2012-portaal binnen, Kin 113 - Rode Solaire Hemelwandelaar. Dit teken wordt ook geassocieerd met planeet Mars en bevat belangrijke betekenis in de profetische toonzetting van het jaar.

Wellicht interessant dat de NASA onlangs zijn meest ambitieuze Rover Missie lanceerde naar Mars, compleet met een robot van 900 kg die zal uitzoeken of de planeet geschikt is, of ooit is geweest, voor leven. Het zal op de Rode Planeet aankomen op de Magnetische Maan 12 / 6 augustus 2012 (die een Slang/Maldek dag is).

"Vers 113 van de Telektonon-profetie van Pacal Votan zegt: "Maar vooral zou ik je laten kijken naar Mars en opnieuw de dertien heilige tekens, geplaatst rond de zijde van mijn steen in overweging nemen, van 8 Ahau, mijn zegel van waarheid, tot 13 Cimi, de galactische sluiting van de tovenaar's schat van de kennis van dood." (Cimi = GK Mars, analoog = Skywalker SP Mars).

Kin 113 is gelegen in de Solaire Tower in Slang Wavespell Negen in het Blauwe Westelijke Kasteel van Verbranding. Het is de galactische toon 9 en zonnezegel 13 = Acatl in nahautl, familienaam van Onze Heer One Reed Quetzalcoatl (Ce Acatl, Topiltzin Quetzalcoatl, Heer van de dageraad).

Quetzalcoatl (Kukulcan) is een Mexicaanse profeet en cultuurbrenger, die zijn volk, onder andere, de heilige kalender bracht. Frans schrijver Laurette Sejourne zei dat Quetzalcoatl was bezeten door de visie van een eeuwige werkelijkheid om tijd te domineren met voorbedachte handelingen.

De Harmonische Convergentie van 1987 betekende het einde van de profetie van Quetzalcoatl, de cyclus van de 9 Hellen en de 13 Hemelen, en de opening van de 25-jarige deur tot 21 december 2012.

In 987 v.Chr. reactiveerde Quetzalcoatl Chitchen Itza, die gesloten was sinds 692 na Chr. Dit was het 144e jaar van de profetie van de 13 hemelen en 1.000 jaar vóór 1987. De realisatie van deze profetie in 1987 opende de poorten naar de profetische terugkeer van Quetzalcoatl, dat verwijst naar een wereldwijde opleving van heilig inzicht en het herstel van de heilige orde in harmonie met de kosmos.

In de pulsar kosmologie van de wavespell, behoort de zesde positie of toon, die correspondeert met de zesde maan, tot de eerste dimensie levenspulsar. Deze pulsar begon in de Lunaire (2e) Maan en eindigt in de Planetaire (10e) Maan van Manifestatie. De Venus Overgang zal volgen in de Kristallen Maan (6-8 juni 2012). Natuurlijk wordt Quetzalcoatl ook geassocieerd met Venus en Morgen- en Avondster.

Volgens de profetieën van Quetzalcoatl (in de traditie van de Tolteken), is de wereld waarin we leven de Vijfde Zon; het is de wereld van beweging, verandering en vooruitstrevend materialisme. De Transformative Vision (1976) stelt:

De vijfde wereld (zon) symboliseert de zuivering van het bewustzijn in de oven van de materie. Tegen het einde van de vijfde wereld zal de aarde, bevangen door een verlangen naar eenheid - de Grote Terugkeer - geboorte geven aan een nieuw en gezuiverd ras wiens bewustzijn licht en volledig zal zijn. Dit is de werkelijke betekenis van de profetie van Quetzalcoatl's terugkeer. De alchemie van terugkeer zal worden uitgevoerd op Inheemse Amerikaanse bodem door middel van samenvloeiing en vermenging van diverse wereldleringen; want in Amerika ligt de zaad-bestemming van de volgende pool-positie van de planeet. Van de Oude Wereld naar de nieuwe, van de linker hersenhelft naar de rechter, van intelligentie naar intuïtie, snelt de tijd donker door het vlees en alleen zij die getraind zijn ernaar uit te kijken, zullen de witte top van de golf benutten in de maanloze nacht. - José Argüelles

In deze nieuwe wereld of Solaire Tijdperk zullen we bewust deelnemen aan het bewustzijn van de Zon zelf. De vraag voor dit jaar is: kunnen we, als een kritische massa, onze geest afstemmen op de veranderende zonne-frequenties en uiteindelijk een circumpolaire regenboogbrug rond de aarde projecteren tegen 12-21-2012? De kalender van 13 manen, 28 dagen is een kosmisch instrument om ons te helpen onze geest terug te doen keren naar de solaire ring in afwachting van het komende Zonne-Tijdperk of Zesde Zon van Bewustzijn.

De Ritmische Maan in één oogopslag

Rhythmic Moon At-A-Glance Untie the Knots Meditation Untie the Knots Meditation Untie the Knots Meditation Untie the Knots Meditation Untie the Knots Meditation Interactive Synchronometer! Space Station Plaza Circumpolar Rainbow Bridge Meditation Circumpolar Rainbow Bridge Meditation De Knopen Losmaken Meditatie Untie the Knots Meditation Untie the Knots Meditation

Star Traveler's Synchroniciteiten

Synchroniciteit volgt een reeks van universele principes gebaseerd op een wiskundige matrix. Deze matrix is de primaire structuur die alle gebeurtenissen, personen en werkelijkheden zoals wij die kennen, verbindt. Hoe meer we afstemmen op deze matrix, hoe meer we de synchrone orde ervaren. Dit is het doel van de 13 Manen/28-dagen kalender. Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe de synchrone orde kan worden gelezen van dag-tot-dag. Als je hier nieuw bent, kun je deze 13-Manen tutorial bekijken.

De Ritmische Maan van Gelijk(waardig)heid - Maan 6 van de 13 Manen (13 dec 2011 - 9 jan 2012)

In de Ritmische Maan van Gelijk(waardig)heid vragen we onszelf: "Hoe kan ik mijn gelijk(waardig)heid uitbreiden naar anderen?" In een staat van gelijkwaardigheid zijn, is in een staat van niet-oordeel te zijn - te herkennen dat we allemaal een weerspiegeling van elkaar zijn. Om in deze staat te komen, oefenen we in het kalmeren van onze geest en in balans brengen van onze gedachten. In de noösfeer brengt de gelijkschakeling van denken en leven universele telepathie teweer. Het totemdier van deze Maan is de hagedis en betekenend een tijd van grote transformatie binnen de collectieve droomtijd. Hagedissen behoren tot de oudste levende soorten op onze planeet en bevatten aanzienlijke sleutels tot het verleden en de toekomst. In deze Maan proberen we ook onze balans en ritme in deze tijd van grote kosmische transformatie vinden.

Cosmic History Chronicles - Buy 1 get 2nd Volume of Your Choice FREEDali 1 - Kin 94, Witte Elektrische Tovenaar (13 dec)

Welkom in de Ritmische Hagedis Maan van Gelijk(waardig)heid! Vandaag begint de achtste 20-daagse "Vinal"-cyclus, met de affirmatie: "Die alle stukken verenigt" - de perfecte start van de Maan van Gelijkheid! Vanavond en (in Nederland/België vooral) morgenavond zal de piek zijn van de jaarlijkse Geminiden Meteorenzwerm, door velen beschouwd als de beste meteorenregen in de hemel. Galactische signatuur van Mick Jagger.

Cosmic History Chronicles - Buy 1 get 2nd Volume of Your Choice FREESeli 2 - Kin 95, Blauwe Zelfbestaande Adelaar (14 dec)

13-Daagse cyclus van wereldwijd gesynchroniseerde meditatie: De Knopen Losmaken - Breng de Tijd terug naar de Heilige Ronde. (pan-holland.nl/Knopen-Losmaken) Galactische signatuur van Elvis Presley.

Cosmic History Chronicles - Buy 1 get 2nd Volume of Your Choice FREEKali 4 - Kin 97, Rode Ritmische Aarde (16 dec)

Aftellen tot 2012 - Een Viering van Planetair Bewustzijn Evenement in New York als eerbetoon aan José Argüelles en Terrence McKenna. Klik here to read the Press Release. Zie www.countdownto2012.com

Cosmic History Chronicles - Buy 1 get 2nd Volume of Your Choice FREESilio 7 - Kin 100, Gele Solaire Zon (19 dec)

7-Daagse cyclus van wereldwijd gesynchroniseerde Regenboogbrug-meditaties (http://www.pan-holland.nl/RBB_meditatie.htm).

Cosmic History Chronicles - Buy 1 get 2nd Volume of Your Choice FREESeli 9 - Kin 102, Witte Spectrale Wind (21 dec)

Nog één jaar tot het eindigen van de cyclus - 21-12-2012 - wereldwijd gesynchroniseerde meditatie (in het Engels)

Cosmic History Chronicles - Buy 1 get 2nd Volume of Your Choice FREEAlpha 12 - Kin 105, Rode Magnetische Slang (24 dec)

Nieuwe Maan. Betreding van het Blauwe Westelijke Kasteel, Hof van Magie (52-daagse cyclus). Begin Slang Wavespell, kracht van Levenskracht (13-dagen cyclus). Vandaag is het ook Nieuwjaarsdag op de Keltische Boomkalender.

Cosmic History Chronicles - Buy 1 get 2nd Volume of Your Choice FREELimi 13 - Kin 106, Witte Lunaire Wereldoverbrugger (25 dec)

Galactische activerings-portaaldag. Pacal Votan helder teken - één van 13 kin die verschijnt rond de buitenste rand van de sarcofaag-deksel van Pacal Votan. Vandaag begint de eerste 10-daagse reeks van galactische activerings-portaaldag (eindigt op 2 januari).

Eerste Kerstdag werd een nationale feestdag in de VS in 1890. Op de 13 Manen kalender is Eerste Kerstdag altijd de 13e dag van de Ritmische Maan. Christus was de 13e onder de 12 discipelen. Op deze dag in 597 na Chr. heeft Engeland de Juliaanse kalender aangenomen; in 1643 werd Christmas Island ontdekt; en in 1758 werd de komeet van Halley's 76-jaar cyclus bevestigd.

Cosmic History Chronicles - Buy 1 get 2nd Volume of Your Choice FREESilio 14 - Kin 107, Blauwe Elektrische Hand (26 dec)

7-Daagse cyclus van wereldwijd gesynchroniseerde meditaties: Regenboogbrug-meditatie (http://www.pan-holland.nl/RBB_meditatie.htm).  Galactische activerings-portaaldag. Begin van Kwanzaa (26 dec - 1 jan). Kwanzaa is gebaseerd op Zeven Principes Nguzo Saba genoemd: Eenheid, Zelfbeschikking, Gezamenlijk Werk en Verantwoordelijkheid, Coöperatieve Economie, Doel, Creativiteit, Vertrouwen. "Wat in hemelsnaam is Kwanzaa?"

Vandaag is de 360e dag van de Gregoriaanse kalender - 360 is het aantal graden in een volledige cirkel. De mechanische klok is gebaseerd op een 360-graden verdeling van een cirkel in een dag met 24 uur, 60 minuten en 60 seconden. Net als de klok, verdeelt de Babylonische kalender de cirkel in 12 eenheden van elk 30 dagen + 5 extra dagen buiten de cirkel.

Cosmic History Chronicles - Buy 1 get 2nd Volume of Your Choice FREEDali 15 - Kin 108, Gele Zelfbestaande Ster (27 dec)

Galactische activerings-portaaldag. 13-Daagse cyclus van wereldwijd gesynchroniseerde meditatie: De Knopen Losmaken - Breng de Tijd terug naar de Heilige Ronde. (pan-holland.nl/Knopen-Losmaken) Kin 108 is het teken van de Galactic Mayan Mind transmission (GM108X).

Galactische signatuur van Confucius. Vandaag is de verjaardag van Johannes Kepler, de Duitse wiskundige/astronoom die de term "Music of the Spheres" introduceerde.

Cosmic History Chronicles - Buy 1 get 2nd Volume of Your Choice FREELimi 20 - Kin 113, Rode Solaire Hemelwandelaar (1 jan 2012)

Welkom in 2012! Galactische activerings-portaaldag. De galactische signatuur van vandaag, Kin 113, Rode Solaire Hemelwandelaar duidt op Quetzalcoatl als "Heer van de Dageraad" (Solaire Hemelwandelaar). De Zeven "Lord of the Dawn" cycli duren elk 113 dagen en eindigen op 21 december 2012. Meer informatie over deze cycli: lawoftime.org/return

Cosmic History Chronicles - Buy 1 get 2nd Volume of Your Choice FREESilio 21 - Kin 114, Witte Planetaire Tovenaar (2 jan 2012)

7-Daagse cyclus van wereldwijd gesynchroniseerde meditaties: Regenboogbrug-meditatie (http://www.pan-holland.nl/RBB_meditatie.htm).  Galactische activerings-portaaldag. Galactische signatuur van John Lennon. Tovenaar staat voor de verwoeste planeet Maldek; zou John Lennon's tragische dood een spook-actie kunnen zijn van de vernietiging van Maldek?

Ter ere van deze grote visionair, bieden wij de volgende links als inspiratie voor iedereen:

Some words of wisdom
From John Lennon's last interview

Zet je luidsprekers harder!
Bring on the Lucie (Freeda Peeple)
Mind Games
Imagine

Cosmic History Chronicles - Buy 1 get 2nd Volume of Your Choice FREEKali 25 - Kin 118, Witte Magnetische Spiegel (6 jan)

Begin Spiegel Wavespell, kracht van Eindeloosheid/Meditatie (13-daagse cyclus). World Conservation Day. Kunnen mensen samenwerken met de Aarde? Terence McKenna's wiskundige "novelty theory" voorspelt een punt van singulariteit waarin de mensheid door een grote bewustzijnsverschuiving zal gaan op 21/12/2012.

Cosmic History Chronicles - Buy 1 get 2nd Volume of Your Choice FREELimi 27 - Kin 120, Gele Elektrische Zon (8 jan)

Begin Gele Galactische Spectrum, Seizoen van Verlichting (65-daagse cyclus). Solaire verjaardag van Elvis Presley (1935), David Bowie (1947), en Stephanie South/Red Queen.

Cosmic History Chronicles - Buy 1 get 2nd Volume of Your Choice FREESilio 28 - Kin 121, Rode Zelfbestaande Draak (9 jan)

Dag van Kracht. Volle Maan. Eens in de 91 dagen is er een synchronisatie van de 7-daagse en 13-daagse wereldwijd gesynchroniseerde meditaties voor de Harmonische Convergentie van 2012: Zowel de circumpolaire regenboogbrug (http://www.pan-holland.nl/RBB_meditatie.htm) als het losmaken van de knopen - terugkeren naar heilige tijd meditaties (pan-holland.nl/Knopen-Losmaken). De galactische signatuur van vandaag is precies bovenaan de mystieke kolom van de Tzolkin, tevens de galactische signatuur van de Ontdekking van de Wet van Tijd (1989). Krachtige dag om met vrienden samen te komen voor een grote regenboogbrug-meditatie, tijdreizen naar 21 december 2012 en zie de regenboogbrug boven je, onder je en in je!

Onze Zuster Websites

Noosphere Forum CREST13 Planet Art Network

Previous Issues of the Noos-letter:
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17
Vorige edities van de Ned. Noös-letter: #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17
AAN-melden voor de Nederlandse vertalingen kun je via info@PAN-Holland.nl

This message and its content is Copyright by Foundation for the Law of Time
PO Box 156. Ashland OR, 97520 - +1 (541) 488-0714