NATUURLIJKE TIJD UPDATE

achter bijna elk plaatje of deze kleur tekst zit een link naar meer info

 

  Huidige Energieën van deze 28-daagse Cyclus
Overzicht van dit 13-Manen systeem
Gebeurtenissen/Aankondigingen
Crystal Meeting
Filmpje - The Cosmic Convergence: Is It Real and What Is Our Part?
Maanstanden
Online artikel voor NU

 

Gegroet Verwante Ziel!

Deze Natuurlijke Tijd Updates zijn een dienstverlening in onze collectieve
spirituele en mentale evolutie; dat we door mogen gaan om Tijd als de Levende Kunst van Harmonie en Ordening te ervaren. Wanneer we ons synchroniseren met dit 13-Manen Dreamspell Kalendersysteem, verbinden we ons opnieuw met onze sacrale verbinding met Tijd en worden we mede-scheppers van een Nieuwe Tijd,
die berust op een cultuur van Vrede - Vrede met elkaar en
Vrede met de Biosfeer, de Moeder van alle Cultuur.

Gepresenteerd door Dr. José Argüelles en Lloydine Argüelles is de Dreamspell
~ iets anders dan de traditionele Maya-kalender ~ een onthullende dispensatie.
Alhoewel gebaseerd op de harmonische wiskunde van Maya-kalenders,
zijn deze codes universeel en bieden de mensheid een kalender
die vormgeeft aan de intelligentie (informatie) van de
Galactisch Ordenende Dynamiek.

Als een 'kalender van de toekomst'
spreekt deze levende taal van symbolen, getallen en kleuren
op vele niveaus tot ons bewustzijn en kan zowel gevoelens van diepe herinnering
als verwondering en ontdekking veroorzaken. De informatie hieronder presenteert de energieën van de lopende 28-dagen cyclus en belicht de 13-daagse wavespells en hun specifieke Dreamspell-codes. Zowel voor de unieke energie van elke dag als diepgaande uitleg van de kwaliteiten van deze symbolen, cycli en energieën, kunnen we de Skytime 13-Mooncalendar of Natural Time aanbevelen.
Moge je ontdekking van Natuurlijke Tijd bijdragen
aan je persoonlijke en planetaire transformatie!

 


Huidige Energieën van deze 28-daagse Cyclus

We zitten nu in de 3e Maan van dit 13-Manenjaar,
corresponderend met Toon 3 van de Jaarlijkse Wavespell Spiraal.

Maan 3 wordt "Elektrisch" genoemd
(altijd correlerend met 20 sept - 17 oktober)
Het totemdier is het Hert

De sleutelwoorden voor deze Elektrische Maan:
Kracht: Activeren
Actie: Verbinden
Essentie: Service / Dienstverlening

Richtinggevende Actie: "Hoe kan ik het beste dienen?"


:->
over deze
3e maan

 

*************

EEN NOOT OVER NATUURLIJKE TIJD SPOORZOEKEN

In het navigeren doorheen deze cycli van Natuurlijke Tijd, worden we fysiek en spiritueel vergezeld door mensen in 90 landen die eveneens deze heilige tijdskaart volgen en naast ons bezig zijn met co-creëren! Als een bondgenootschap van ontwakende zielen delen we dezelfde taak - onszelf afstemmen op de natuurlijke harmonieën die ten grondslag liggen aan de Kosmos, dat we op één lijn hiermee mogen komen en deze harmonie belichamen, want als we ons creatieve potentieel omzetten in handelingen,
dienen we in het Opbloeien van het Menselijk Bewustzijn
en de Dageraad van een Nieuwe Beschaving van Vrede op Aarde!Deze Kalender van Natuurlijke Tijd spreekt een taal van vibratie en nodigt ons uit tot interactie en onderzoek van de vele gezichten ervan, de lessen en inzichten belichaamd door deze matrix van Kosmische harmonieën. Al reizend met deze kalender, relateren we aan dit ontvouwen van de tijd als cycli in cycli, elke cyclus waar we ons op afstemmen schenkt ons verschillende lagen als leidraad en focus. Er zijn grotere en kleinere cycli die je bij kunt houden, net wat belangrijk is voor je in het volgen van de eigen intuïtieve vreugde, nieuwsgierigheid en inspiratie in het ontdekken van deze cycli en codes van Natuurlijke Tijd. Laat ze het ontvouwen en verbreden van je pad ondersteunen als aanvulling van ander gereedschap, oefeningen en disciplines waar je mee werkt; het gewaarzijn verhogend en bewustzijn versterkend van de synchroniteiten en afstemming! Laat de kalender tot je spreken en je herinnering, weten en directe ervaring activeren. Dit kalendersysteem is een levend orakel, een matrix van intelligentie die de creatieve intelligentie weerspiegelt die de sacrale harmonieën van de Kosmos ordent. Als je de codes toepast van De Dreamspell kalender, is Witte Ritmische Tovenaar de focus energie van de 365-daagse cyclus van dit Jaar. In deze cosmologie, beschouwen we de jaarcyclus als een Spiralende reis doorheen de 13 Tonen van Creatie, omdat elk van de 28-daagse manen/maanden één van deze Tonen reflecteert en activeert als focuspunt gedurende die cyclus.Gelijkertijd heeft elke dag een plek binnen de Galactische Spin Cyclus. Elke dag heeft een Toon van Creatie en een Solaire Stam, Zonnezegel of glief die die dag regeert en onze creativiteit kan inspireren en onze focus richting kan geven.Elke dag kun je je afstemmen op zoveel lagen of cycli als je toe wordt geïnspireerd. Als voorbeeld: voor Witte Ritmische Tovenaar, 26 juli 2011,
kan het helpen je te realiseren dat
we zitten in een Jaar van Balans Organiseren,
dan in een Maan(d) van Doelstelling,
een Wavespell van Universeel Water (Maan),
en een Dag van Ontvankelijkheid en Tijdloosheid.

Of wellicht werk je in omgekeerde volgorde en wil je eerst de dagelijkse codes overdenken, dan zien hoe ze passen binnen de wavespell en hoe dat weer relateert aan de maan(d) en het jaar. Of misschien hou je meerdere cycli bij of juist veel minder. Er is geen eenduidige manier - het is een kwestie van volgen wat je aanspreekt. Soms kan het eerder minder dan meer zijn - want het gaat niet om de kwantiteit van de cycli die je bijhoudt, maar om de kwaliteit van je afstemming!

 

*************

De 13-daagse Wavespells die doorheen
de huidige maan lopen, zijn:*** De Rode Draak Wavespell ***


[klik op het plaatje voor meer over Imix-Draak]

Lunaire 20 - Elektrische 4 (11 - 23 sept)
(Begon in de Lunaire Maan en liep door tot in de Elektrische Maan)

Codewoorden bij Rode Draak:
(op)Voeden/Koesteren
Geboorte
Zijn

  De Rode Draak Wavespell is altijd de eerste "initiërende" wavespell van het 52-daagse Rode Kasteel van Omwenteling, dat de 4 wavespells verenigt van de Rode Draak, Witte Tovenaar, Blauwe Hand en Gele Zon.

De cyclus van de Rode Draak brengt ons altijd terug naar het begin, de Bron, het Ene.
Rode Draak is de geboorte-energie van de Oermoeder. Hier worden we uitgenodigd om ons over te geven aan de eenheid van de bron en ons onder te dompelen in de kookpot van vernieuwing, opdat we opnieuw kunnen starten, nieuw, verfrist, herboren... Rode Draak herinnert ons om onszelf te voeden met bedachtzame compassie, om elkaar met zorg en tederheid te koesteren en plaats te maken om de voeding te ontvangen die het Universum verleent aan ons oprecht en nederig hart en ons ontvankelijke lichaam. Het Universum is Overvloedig met Koestering voor Alle Wezens; het Hele Levensweb wordt vastgehouden door de Omhelzing van het Oorspronkelijke Liefhebbende Wezen dat ons animeert en ondersteunt. We bezoeken deze plek van overvoedige goedheid wanneer we afstemmen op onze innerlijke stilte, de plaats die voorafgaat aan gedachte en concept - vóór identiteit en dualiteit - de lege volheid van onbeschreven goddelijk bestaansbewustzijn van zichzelf - de transparente, zachte glorie die gedijt en pulseert in de binnenste kamers van ons hart, een naadloze adem van Totaliteit. Het bewustzijn van dat gevoel is ons wezen; het is onze onderlinge verbondenheid; onze ware aard en ons thuis. Als we ons her-inneren om opnieuw te wortelen als menselijke WEZENS, worden we ons weer bewust van ons essentiële zelf en voelen ons herboren, elke keer dat we ons weer onderdompelen in het thuis van ons Wezen, We koesteren onszelf in deze helderheid en veranderen zo onze deelname in de wereld. Door steeds te gronden in de essentiële kern van ons wezen, ervaren we heelheid en worden we levendiger en effectiever in het initiëren en geboorte-geven aan de creaties in ons dagelijks leven en het zorgen voor de tuinen van onze relaties!
Zoals de Indiase meesters voorschrijven: "Established in Being, Perform Action." ("Gevestigd in Zijn, Voer Actie Uit.")

 

*** De Witte Tovenaar Wavespell ***


[klik op het plaatje voor meer info over IX -Witte Tovenaar]

Elektrische 5 - 17 (24 sept - 6 okt)

Codewoorden bij Witte Tovenaar:
Betoveren
Tijdloosheid
Ontvankelijkheid

De Witte Tovenaar Wavespell is altijd de tweede, "verfijnende" wavespell
van het 52-daagse "Rode Kasteel van Omwenteling"

Als de ambassadeur van Tijdloosheid,
zetelt de ontvankelijke Tovenaar in het eeuwige nu,
thuis in de immer-veranderende tentoonstelling van het huidige moment,
de weg berijdend van openbaring die opdoemt in natuurlijk ontvouwende tijd; helder levend in het hart van de dans van krachten van het Grote Mysterie.

Dit kalendersysteem wordt vaak genoemd "De Tovenaarstelling"
daar het ons bekrachtigd om steeds bewuster te leven met de ritmes, codes en sleutels van de Synchrone Orde van Timing in het orchestreren van het spel en de lessen in ons leven, van micro tot macro.

De mogelijkheid van dit Wavespell is het opmerken van je relatie tot de essentie van Tijdloosheid en gelijkertijd onderzoeken hoe je relatie tot het model van de mechanische klok en zakelijke kalender, met hun kunstmatige ritmes en onophoudelijke eisen, jouw realiteit beïnvloedt. Dit is de tijd om je af te vragen hoeveel kracht je geeft aan je geloofsovertuigingen in lineaire tijd, en om de hogere dimensies te onderzoeken die verduisterd en over het hoofd gezien worden door dit moderne tempo en denkwijze die ondoordacht de wereld overgaat... vaak met stressvolle, destructieve effecten... Vertrouwen in onze natuurlijke ritmes en ons aangeboren gevoel van timing die ons harmonieus in fase houdt met onze omgeving, onze verantwoordelijkheden en gebieden voor creatie, is een spier die we sterk dienen te maken; een gevoel dat we dienen te cultiveren!

Deze uitdaging en mogelijkheid behoort aan eenieder van ons, daar we elk bijdragen aan het model en de gewoonten die onder de hele gemeenschap worden gebracht. Ieder van ons helpt met het kneden van de algemene opvatting van deze status quo werkelijkheid; de geaccepteerde voorbeelden van menselijk gedrag en handelen. Dit proces van re-oriënteren van ons gevoel voor tijd en timing begint bij het opmerken hoe vaak we refereren aan het model van de mechanische klok en zakenkalender en deze tot authoriteit maken die onze stroom dicteert. Deze instrumenten van mechanische tijd zal ons niet bevrijden uit hun greep, ze zullen eerder vasthouden aan hun betovering van kunstmatige, gemechaniseerde tijd tot we ons afvragen wat voorbij de sluiers ligt van de rechtlijnigheid!

Bijvoorbeeld, zoals ik graag zeg:
De moderne Earth-Wizard of Aardetovenaar
weet hoe "in de klok te zijn maar niet van de klok!"

Deze oefening ontwikkelt onze Tovenaarsgevoel!
Want om de hart-ziende Sjamaan te zijn
belichaamd door deze archetypische glief van de Tovenaar,
kunnen we niet in onze egoistische geest zitten,
kunnen we niet in een betovering van afscheiding zitten,
kunnen we ons niet verliezen in stress, haast, zorgen,
en afgeleid van de leringen en mogelijkheden van het huidige moment,
kunnen we niet blijven vastklampen aan lineair denken of lineaire tijdsconstructies,
kunnen we niet kijken naar het verleden in onze gedachten
of de toekomst in onze ongerustheid.
De Tovenaar transformeert het mondaine naar het bekoorde, door voorbij de wereld van uiterlijkheden te stappen en te wortelen in het tijdloze hart terwijl het de Essentie van het leven ontvangt en ervaart;
in nauw contact staand met de sacrale alomtegenwoordige kracht
die ons zijn tot bestaan droomt en danst.
Laten we de pulsering voelen van ALLE tijd die in dit moment verblijft,
want de toekomst van onze voorvaderen en de ontvouwende kunst van onze eigen ziel schijnt nu fel in dit ademen!

 

*** De Blauwe Hand Wavespell ***


[klik op het plaatje voor meer info over MANIK-Blauwe Hand]

Elektrische 18 - Zelfbestaande 2 (7 - 19 okt)
(begint in de Elektrische Maan en loopt door tot in de Zelfbestaande Maan)

Codewoorden bij Blauwe Hand:
Weten (kennen van binnen)
Voltooiing
Healing

De Blauwe Hand Wavespell is altijd de derde "transformerende" wavespell
van het 52-daagse Rode Kasteel van Omwenteling.

De glief van de Blauwe Hand brengt ons een zeer transformatief inzicht door het belichamen van de verbinding tussen Voltooiing en Healing. In deze moderne cultuur zijn we in het algemeen geprogrammeerd om te voltooien tot elke prijs: doen, bereiken, streven, overwinnen, opsporen, en eigenlijk meer doen - groter, beter en sneller... Ons wordt in het algemeen de boodschap gegeven dat onze waarde en identiteit onlosmakelijk is verbonden met, en wellicht zelfs wordt bepaald door, onze prestaties en onze productiviteit. Daar onze moderne cultuur work-aholism (werkverslaafdheid) bevestigd als een sociaal geaccepteerde modus, is het niet moeilijk om te zien waar deze mentaliteit en geloofssysteem onevenwichtigheid en ziekte kan aanmoedigen, zowel voor ons als individu en voor het gros van de gemeenschap. In mijn menselijke ervaring ben ik uitermate bekend met de mogelijkhid van gedisassocieerd worden van mijn diepste zelf in het najagen van mijn te-doen lijst. Ik heb veel verlichting ontvangen door de puntjes te verbinden tussen de mogelijkheden om het werk voor mijn neus klaar te krijgen met de mogelijkheden voor het uitnodigen van "healing" als een essentieel ingredient in dit proces.

Voor mij kan dit worden samengevat als een verandering in motivatie; een verschuiving van tot stand brengen vanuit angst naar tot stand brengen vanuit liefde. Ik denk dat één van de ziektes die onze menselijke toestand teistert, het geloof is dat we vrees nodig hebben om ons te motiveren en dat we zonder dat geen drijfveer of stimulans hebben. Maar door onszelf toe te staan (onbewust) om gemotiveerd te worden door angst zijn we vergeten dat we in plaats daarvan GEINSPIREERD kunnen worden door liefde. Als een vrijelijk beschikbare bron van oneindig potentieel, is Liefde onze belangrijkste brandstof om te manifesteren en te bereiken! Voltooiing of iets tot stand brengen vanuit liefde zorgt ervoor dat meer liefde naar buiten golft en anderen aanraakt, hun menselijke reis inspirerend en verheffend.

En zoals we allemaal weten, is een gezonde dosis zelf-liefde de energie en fundering dIE het voertuig en bron is van alle healing. Onze zelf-liefde stemt ons kanaal af, want als we onze kwetsbaarheid omarmen, kunnen we onze wonden blootleggen voor het ontvangen van de kus van zonlicht en de winden van frisse lucht - onze zelf-liefde die ons gidst om de goddelijke liefde en tederheid van het Universum te ontvangen. Met welwillendheid om licht in de schaduw te brengen, weten we dat met geduld, oprechtheid en waar mededogen, alles kan worden geheeld - hetzij in vorm of in perceptie, kan alles worden veranderd. Onze zelf-liefde lijnt onze vibraties uit, zodat we kunnen dienen als bemiddelaar in het verspreiden en belichamen van helende energieën voor anderen en de wereld die we delen. Er is oneindig potentieel voor healing, op alle niveaus, en alle healing is gegrond in wijsheid en liefde.

Moge alles wat we voltooiien, bijdragen aan de bekrachtiging en healing van ons persoonlijk pad en de verlichting van ons collectieve bewustzijn en de wereldziel, naarmate we doorgaan met het manifesteren van het pad van bestemming in actie!

 

*************GEBEURTENISSEN/AANKONDIGINGEN


CRYSTAL MEETING
Op wo 5 oktober 2011 (3.16 / 12 Slang) wordt er een Crystal Meeting gehouden in Eindhoven, van 20:00 - 22:00. Als je erbij wilt zijn, stuur dan even een mailtje naar info@PAN-Holland.nl om je aan te melden of bel 040-2113969, want er passen maar 7-11 mensen in de ruimte...

 

*************

FILMPJE: Occupy Yourself - 28 October 2011 - For one day we shut the system down!

Voor één dag zetten we het systeem stil - Al is 28 okt absoluut niet het einde van de Mayakalender (slechts het einde van de Calleman-kalender) vindt er wel een gebeurtenis plaats, die het vermelden waard is.

Steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat er iets mis is in de wereld, en heel veel van die mensen vragen zich af wat zij kunnen doen. Niet iedereen bezoekt bijeenkomsten en demonstraties, schrijft een weblog vol, schrijft brieven naar parlementsleden en kabinetten, is actief op fora of op straat en café. Op vrijdag 28 oktober kan iedereen echter iets doen, namelijk niets: ‘Occupy Yourself’. >>> lees verderMAANSTANDEN

Nieuwe Maan - Elektrische 8, Rode Zelfbestaande Aarde (di 27 sept - 13:09)
Volle maan
-Elektrische 23, Gele Ritmische Mens (wo 12 okt - 04:06)

CURRENT MOON
nieuwe maan
wassende maan
eerste
kwartier
gibbous maan
volle maan

afnemende
maan

laatste
kwartier


balsemieke maan

*************

ONLINE ARTIKEL VOOR NU

The Long Count & The Dreamspell - Mark Heley

*************


Dank je wel voor het deelnemen
aan de groeiende wereldgemeenschap
van Natuurlijke Tijd Aardetovenaars!

Deze Wavespeller is een Nederlandse versie van die van Eden Sky van 13moon.com
Abonneren voor de Nederlandstalige updates en andere berichten kan >>hier

Inmiddels is Eden Sky een blog begonnen en een nieuwe wavespell-emailer;
daarvoor kun je je hier inschrijven.

Voorlopig staan de Nederlandse updates onder Wavespeller op de site

Onderzoek de Kunst, Wetenschap en Spiritualiteit
van de Natuurlijke Tijd op www.13moon.com

 
 

 

In Lak'ech - Ik Ben Een Andere Jij!


Met dank aan: ©2005 SkyTime +1-800-596-0835 / skytime@13moon.com
Dreamspell Calendar Information ©1990, courtesy of the Foundation For The Law of Time
Vertaald en bewerkt door Marjon :-: All rights reserved :-: naar PAN-Holland website :-: