Meditaties voor de Nieuwe Tijd: Meditations for the New Time:

Gebed van de 7 Galactische Richtingen

Gesynchroniseerde Driedaagse Meditatie

Natuurlijke Geest Meditatie

Hele Aarde Meditatie

Noösfeer Meditatie

Regenboogbrug Meditaties

Ceremonie om de Knopen Los te Maken

Martha's laatste vollemaan-meditatie

Venus Transit / Venusovergang

Zonnewende

13-daagse meditatie voor FUKUSHIMA

Harmonische Convergentie 2012

Laatste Zonsverduistering vóór de Afsluiting van de Cyclus

Een Opstanding in Bewustzijn (12-4-2020)

Prayer of the 7 Galactic Directions

Synchronized Three-day Meditation

Natural Mind Meditation

Whole Earth Meditation

Noosphere Meditation

Rainbow Bridge Meditation

Untying the Knots Ceremony

---

Venus Transit

Solstice

13-day meditation for FUKUSHIMA

Harmonic Convergence 2012

Last Total Solar Eclipse Before the Closing of the Cycle

A Resurrection in Consciousness (12 April 2020)

 

@ 5 Moon Year (2010)
Foundation for the Law of Time en PAN-Holland