Lunaire Schorpioen Maan van Uitdaging - Noös-letter van de Foundation for the Law of Time - Ned. editie #27
Sign up! | Schrijf je in
Moeilijk te lezen? Klik hier om online te bekijken   
Noos-letter of the Foundation for the Law of Time - Issue #27

Welkom in de Lunaire Maan 2012 Editie van the Noos-letter!

[Scorpion]

Welkom in de Lunaire Scorpioen Maan van Uitdaging (Versterkend)! Dit is de tweede maan van de Planetaire Service Wavespell, die de kracht bevat van polariteit en stabilisatie.

We worden nu wakker uit een diepe slaap, waarin we droomden dat we in een land van kunstmatige tijd leefden. De uitdaging van de Lunaire maan is om de innerlijke dualiteit te overstijgen ons bewustzijn nieuw leven in laten blazen door het nieuwe licht, versleten overtuigingen op te lossen en onze geschiedenis te ont-schrijven. Hoe minder we ons verzetten, hoe gracieuzer het proces zal zijn.

Het totemdier voor deze maan is de schorpioen en betekent een proces van dood en wedergeboorte; een tijd van grote transmutatie van energieën en de overstijging van dualiteit, naarmate het historische virus voor de geest wordt gezuiverd uit onze collectieve 'hoofdcomputer' en zo de kunstmatige structuren met hun angst-programma's kunnen oplossen.

De 20e dag van deze maan markeert de 11e verjaardag van 911 op Witte Lunaire Wereldoverbrugger, Kin 106. Dit kin staat voor de planeet Mars en is ook een van de 'clear signs' op het grafdeksel van Pacal Votan en duidt op de polariteit van Mars.

Vorige Maan landde "Curiosity" (Nieuwsgierigheid) op Mars, op de 67e verjaardag van Hiroshima en tijdens de 13-daagse Mars Wereldoverbrugger-wavespell (Fukushima gebeurde ook binnen dit wavespell in 2011). Japan bevindt zich in de Marsiaanse Wereldoverbrugger zone van de planeet holon (zie hier).

Dit geeft een ongelooflijke gelegenheid om af te stappen van de polarisatie en agressieve/concurrerende oorlogsmentaliteit, gesymboliseerd door Mars (god van de oorlog), en mee te gaan in de hogere dimensionale energieën die nu onze planeet binnenstromen.

Een nieuwe frequentie van kosmische liefde dringt door in onze atmosfeer en klopt op de deur van ons hart. Wanneer we deze oproep van grotere liefde beantwoorden, komt er een grote golf van energie aangesneld, versterkt het veld van onze vibraties en opent het al onze chakra's om de nieuwe galactische programma's te ontvangen die nu binnenstromen via de noösfeer.

Onze mind (geest, verstand) is een radiozender en -ontvanger. Hoe duidelijker de ontvangst, hoe makkelijker het is om je aan te sluiten op het kosmische internet of noösfeer, de 'mind' van de planeet.

Als we ons openen voor deze hoger-dimensionale frequenties, wordt ons bewustzijn naar de straal van nieuwe binnenkomende informatie geleid, die de frequenties en resonanties van de "nieuwe cyclus" bevat.

Door af te stemmen op deze nieuwe stroom worden we vanzelf op één lijn gebracht met ons multidimensionale karakter. We worden dan de ontvangers van een nieuwe goddelijke blauwdruk die liefdevol invloed uitoefent in de planetaire matrix, onze gedachtenstructuren herschikt en ons DNA versterkt. Met deze fijnere lens kunnen we veel bovenliggende werkelijkheden waarnemen die tegelijkertijd plaatsvinden in deze fysieke werkelijkheid.

Lunaire Maan in één oogopslag

Lunar Moon At-A-Glance Description of the Galactic Spiral Density Wave Cycles Description of the Galactic Spiral Density Wave Cycles Description of the Galactic Spiral Density Wave Cycles Link naar de maanfasen van het blauwe resonante stormjaar Beschrijving Ceremonie Knopen Losmaken Ceremonie Link naar Regenboogbrug Meditatie Instructies Link naar Regenboogbrug Meditatie InstructiesLink naar Regenboogbrug Meditatie Instructies Link naar Regenboogbrug Meditatie Instructies Link naar Regenboogbrug Meditatie Instructies

Announcing: Fully-Coded interactive 13 Moon Calendar with All Codes of the Law of Time! Click here to see the current moon

Star Travelers Synchroniciteiten

Synchroniciteit volgt een reeks van universele principes gebaseerd op een wiskundige matrix. Deze matrix is de primaire structuur die alle gebeurtenissen, personen en werkelijkheden zoals wij die kennen, verbindt. Hoe meer we afstemmen op deze matrix, hoe meer we de synchrone orde ervaren. Dit is het doel van de 13 Manen/28-dagen kalender. Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe de synchrone orde kan worden gelezen van dag-tot-dag. Als je hier nieuw in bent, kun je deze 13-Manen tutorial bekijken.

Lunar Moon of Challenge, Moon 2 of 13 Moons (23 Aug to 19 Sep 2012)

De Lunaire Maan is de tweede maan van het jaar. In de afgelopen maan vroegen we "Wat is mijn doel?" In de Lunaire Maan vragen we ons af: "Wat is mijn uitdaging?" Na ons doel of onze doelstelling te hebben vastgesteld, moeten we nu de obstakels identificeren om het te bereiken.

In de afgelopen maan hebben we het idee geopperd dat ons doel is om de noösfeer of onze volgende fase in evolutie te activeren. Wat zijn dan de obstakels voor het realiseren van dit doel? Volgens de cyclus die wij beschreven in de vorige Noös-letter, komt deze Lunaire Maan overeen met Kin 197, Rode Lunaire Aarde, die zegt:

"Ik polariseer om te evolueren
Synchroniciteit stabiliserend
Ik bezegel de matrix van navigatie
Met de lunaire toon van uitdaging
Ik word geleid door de kracht van universeel water
Ik ben een galactische activeringspoort    treed bij mij binnen"

Door de codes te bevaren van de 13-Manenkalender stabiliseren we de synchroniciteit, die ons opent voor de stroom van universeel water, waar onze individuele stroom opgaat in die Ene Grote Zee.

[Tzolkin as Multidimensional Matrix - 13 Columns = 13 dimensions]Ook is dit hele maan, als Kin 197, een galactische activeringspoort! Het is interessant op te merken dat 12 van de 28 dagen van deze maan ook Galactische Activerings-Portaaldagen (GAPs) zijn, met aan het einde van de maan 9 GAPs op een rij!

Deze 9 GAP-dagen zijn er in feite 9 van een 10-daagse GAP-reeks bekend als
de Alpha GAP-reeks: de eerste van
twee 10-daagse reeksen van
galactische activeringsportalen in de Tzolkin/galactische spin.

Book of the Avatar, CHC Vol. II (p. 197) beschrijft de Tzolkin / galactische spin in termen van dertien dimensies van verschillende maar symmetrische kosmo-elektrische dichtheid. Elke verticale kolom van de tzolkin vertegenwoordigt één van de 13 dimensies. Het aantal galactische activering portals in elke kolom illustreert de ruimtelijke uitgebreidheid versus elektriciteit van elke dimensie.

Deze 10-daagse gap-reeks zit in de 6e kolom, die synoniem is aan de 6e dimensie, een sterk elektrisch supergeladen laag van de werkelijkheid, omschreven als Luminous Entitizational - of de dimensie van lichtentiteiten.

Met andere woorden, dit is een hoog-geladen Maan!

Klik hier om de volledige afbeelding te downloaden. Om er meer over te leren zie CHC Vol. II

Deze Maan markeert tevens de Terugkeer van de Vierde Verloren Generation. Voor meer informatie zie de 7:7::7:7 Telektonon Reveleation kit en dit artikel. (nog in het Engels)

Lunaire Maan Wekelijkse Codons

  • Week 1 (Initieer): Codon 32, Mind Enduring (ooit vertaald als "Voortduren van Geest") - "Binaire Orde Definieert Beweging van Ruimte"
  • Week 2 (Verfijn): Codon 28, Tijd van Doorbreken - "Kosmisch Gewaarzijn Overstijgt Ruimte"
  • Week 3 (Transformeer): Codon 44, Tijd Doordringend - "Principe van Dynamische Opbouw Bekrachtigd door Tijd"
  • Week 4 (Rijpen): Codon 1, Creatieve Schepping - "Ontstaan van Boom"

Dali 1 - Kin 87, Blauwe Solaire Hand (23 aug)

Welkom in de Lunaire Maan! Deze maan begint met Blauwe Solaire Hand, een Pacal Votan "Clear Sign" - één van de 13 tekenen op de buitenste rand van de sarcofaag van de Grote Pacal.

"Pacal Votans Nalatenschap aan de Galactische Maya's"

Gamma 3 - Kin 89, Rode Spectrale Maan (25 aug)

Vandaag is de tweede spin sinds de hemelvaart van Valum Votan. Bekijk hier de vele numerieke synchroniciteiten tussen de levens van Valum en Pacal Votan.

Silio 7 - Kin 93, Rode Lunaire Hemelwandelaar (29 aug)

Vandaag eindigt de 6e 113-daagse Galactische Spiraal Density Wave/Heer van de Dageraad cyclus van Quetzalcoatl "Heer van de Dageraad Zelf-transformeert".

GAP - Galactisch Activerings Portaal en RegenBoogBrug-dag - 7-daagse cyclus van wereldwijd gesynchroniseerde meditaties voor de Harmonische Convergentie van 2012 (pan-holland.nl/RBB/regenboogbrug-meditatie.html).

Dali 8 - Kin 94, Witte Elektrische Tovenaar (30 aug)

Vandaag begint de 7e en laatste 113-daagse Heer van de Dageraad (Lord of the Dawn) cyclus van Quetzalcoatl, "Heer van de Dageraad Zelf-Overstijgt" - hiermee begint de 113-daagse countdown tot 21 december 2012/RegenBoogBrug-dag. Meer informatie over deze cycli bij www.lawoftime.org/return

Vandaag is ook de gesynchroniseerde meditatie van Knopen Losmaken, Ceremonie om de Tijd terug te brengen naar de Heilige Ronde - 13-daagse cyclus van wereldwijd gesynchroniseerde meditaties voor de Harmonische Convergentie 2012.

Seli 9 - Kin 95, Blauwe Zelfbestaande Adelaar (31 aug)

Volle Maan en 'Blue Moon'. Een blauwe maan komt eens in de 2,72 jaar voor, als er twee volle manen in één Gregoriaanse maand zitten. Blauwe manen zijn volledig een functie van het Gregoriaanse programma. In de 13-manen/28-dagen kalender is er over het algemeen één volle maan en één nieuwe maan, waardoor de maancyclus veel gemakkelijker op te sporen is.

Limi 13 - Kin 99, Blauwe Galactische Storm (4 sep)

Vandaag begint de 20-daagse vinalcyclus met de meditatie: "Om het universum te integreren..." Bedenk dat we door het gebruik van een harmonische tijdsmaat de wereld van de verschijnselen (derde dimensie) kunnen integreren met de imaginaire wereld (vierde dimensie).

Silio 14 - Kin 100, Gele Solaire Zon (5 sep)

RegenBoogBrug-dag - 7-daagse cyclus van wereldwijd gesynchroniseerde meditaties voor de Harmonische Convergentie van 2012 (pan-holland.nl/RBB/regenboogbrug-meditatie.html).

Bekijk hier de interactieve galactische kunst-sculptuur van Zeus Planetaire Slang: The Blue Sky Rainbow Bridge Calendar. (De Blauwe Lucht RegenBoogBrug-kalender)

Limi 20 - Kin 106, Witte Lunaire Wereldoverbrugger (11 sep)

De Kin van vandaag is het 9e heldere teken op de sarcofaag-deksel van Pacal Votan en begint de "Alpha" reeks van 10 Galactisch Activeringsportalen op een rij. Een goede tijd om diep naar binnen te gaan, oude patronen los te laten en je visie te vernieuwen. Vandaag is ook een magische schildpad dag en 11 jaar sinds 911.

Het is ook een Marsiaanse dag. Barack Obama is een Marsiaan met zijn galactische signatuur/ 4 Hemelwandelaar. Bekijk de video waarin hij het Curiousity team feliciteert en vraagt of ze Marsianen (marsmannetjes) hebben gezien:

 

Silio 21 - Kin 107, Blauwe Elektrische Hand (12 sep)

Activeer om te weten! Vandaag begint het 100-dagen aftellen naar 21 december 2012. We hebben 100 dagen de tijd om onze collectieve verenigde kracht op te bouwen om de regenboogbrug te creëren! Zie RegenBoogBrug.

Vandaag is ook een galactische activeringsportaaldag (GAP), de synchronisatie van de 7-dagelijkse Regenboogbrug-meditatie én de 13-dagelijkse Knopen Losmaken Ceremonie van de Harmonische Convergentie van 2012! (zie http://www.pan-holland.nl/Galactische-info-balie/harmonische-convergentie-2012.html).

Kali 25 - Kin 111, Blauwe Resonante Aap (16 sep)

Nieuwe Maan, Galactische Activeringsportaaldag en Rosj Hasjana, Joods Nieuwjaar 5773 - eerste dag van de zevende maand in de Hebreeuwse kalender. Vandaag is het ook de Mexicaanse Onafhankelijkheidsdag en Wereld Ozon Dag.

Silio 28 - Kin 114, Witte Planetaire Tovenaar (19 sep)

GAP - Galactisch Activerings Portaal en RegenBoogBrug-Meditatie-dag - 7-daagse cyclus van wereldwijd gesynchroniseerde meditaties voor de Harmonische Convergentie van 2012. Op dag 28 doen we de meer uitgebreide Regenboogbrug-Meditatie - zie http://www.pan-holland.nl/regenboogbrug-meditatie-vol.html

Vandaag is de één na laatste dag van de 10-daagse reeks van galactische activeringsportalen, maar ook begint Paryusana Parva (Jaïnisme), een 10-daags festival dat staat voor het te voorschijn komen van de mens in een nieuwe wereld van spirituele en morele verfijning (eindigt op Elektrische 9 / 28 september)

Our Sister Sites

Previous Issues of the Noos-letter: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 |
#14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26
Vorige edities van de Ned. Noös-letter: #11 | #12 | #13 |
#14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24| #25 | #26
AAN-melden voor de Nederlandse vertalingen kun je via info@PAN-Holland.nl

This message and its content is Copyright by Foundation for the Law of Time
PO Box 156. Ashland OR, 97520 - +1 (541) 488-0714

Link to "Galactic Synchronization" Twitter Page Link to "Galactic Synchronization" Facebook Page