Ritmische Hagedis Maan van Gelijkwaardigheid • Noös-letter van de Foundation for the Law of Time • Ned. editie #31
Sign up! | Schrijf je in
Moeilijk te lezen? Klik hier om online te bekijken   
Noos-letter of the Foundation for the Law of Time - Issue #27

Welkom in de Ritmische Maan Editie van de Noös-letter!

De profetische datum 21 december 2012 markeert de piek van de spiraalvormige galactische zwaartekrachtsgolf van 104.000 jaar, een evolutionaire verschuiving van ongekende omvang, de verschuiving van denkgeest naar supergeest en een stijging van de geestelijk-psychische waarden boven die van de materialistische kant.
–Jose Arguelles/Valum Votan

Welkom in de Ritmische Hagedis Maan van Gelijk(waardig)heid van de Noos-Letter van de Foundation for the Law of Time!! Dit is de zesde maan van de Planetaire Service Wavespell, die de kracht bevat van de Ritmische Gelijkheid.

[Lizard]Nu de Grote Cyclus tot een einde komt, worden we opgeroepen om de fouten uit het verleden, die hebben geleid tot vernietiging en onderdrukking te (h)erkennen en om deze fouten te corrigeren door niet te denken als een mechanisch mens die maar iets opdreunt, maar als een multidimensionaal galactisch wezen. Een galactisch wezen herkent zijn/haar verbondenheid met Al-Dat-IS en denkt dus in termen van "wij", niet "ik".

In de pulsar-kosmologie van de wavespell, behoort de zesde positie of toon, die overeenkomt met de zesde maan, tot de eerste dimensie levenspulsar. Deze positie is waar we het ritme uitbreiden van onze actie en om gelijk(waardig)heid vragen. Het totemdier van deze maan is de Hagedis en betekent ons vermogen om te veranderen, van gedaante te verwisselen, oude huid af te werpen en een nieuwe droomtijd in te gaan.

Ritmische Maan 9, Kin 207 (21 december 2012) wordt gecodeerd de week-codon 59: Oplossen: galactische octaaf laat denkgeest van de ruimte weerklinken (zie 7:7::7:7). De opmerking bij de tweede regel, die precies overeenkomt met de Zonnewende 2012 luidt als volgt:

Bij de oplossing
Haast hij zich naar dat wat hem ondersteunt.
Berouw verdwijnt.

De 7:7::7:7 Telektonon Openbaring zegt: "Dat wat ondersteunt, is de geestelijke voeding die onderwerping aan de wil van God alleen kan geven. De Cyclus sluit, maar alleen voor het brengen van de grote voorbereiding op de start van de volgende cyclus, over een Maan of zeven. Het ware Zonnetijdperk breekt nu aan. Met de verlichting van Velatropa 24.3 voltooid, bereidt de lokale ster Kinich Ahau (onze zon) zich voor op de volgende fase van excitatie: galactische synchronisatie, om de dertien-dimensionale golf van goddelijke gelukzaligheid te ervaren als de EENHEID ontketend".

De opmerking voor deze Codon in de radiale Galactische I Tjing (zie CHC Vol. 6) leest:

Rechts en links, de adem verweven daalt
Uitgeademd, een donderklap verenigt de denkgeest
En transformeert de twee in een, de yogi lost op in de ruimte.

RegenboogBrug

De succesvolle uitvoering van het circumpolaire regenboogbrug-experiment zou een nieuwe standaard kunnen instellen voor collectieve menselijke prestaties en op spectaculaire wijze het onbenutte potentieel van de menselijke denkgeest illustreren. Het zou de atoombom van de menselijke verbeelding zijn, net zo enorm positief in uitwerking en implicaties als de atoombom negatief was.–Jose Arguelles/Valum Votan, Manifesto for the Noosphere

[Lizard]

Op de Zon zijn het de fluxbuizen die de zonnevlekken uitwerpen; en het pulseren van de zonnevlekken creëert de activiteiten van de aurora borealis en de aurora australis (het noorder- en zuiderlicht).

Elke schommeling aan de buitenkant van de Zon beïnvloedt onze magnetische veld (zowel die van onze planeet als die van ons lichaam). Een van de doeleinden van het RegenboogBrugexperiment is om ons elektromagnetische veld telepathisch mee te laten doen met dat van de Zon om telepathisch de slapende fluxbuizen wakker te maken door ons elektromagnetisch veld te verbinden met de aurora borealis en de aurora australis, zodat de geladen deeltjes elkaar ontmoeten om een regenboogbrug te maken. Zie “Charming the Rainbow Serpent.”

[Lizard]

De Zon werkt als een energie-zender, verschillende niveaus van informatie stralend, plasma en straling naar de Aarde en het hele zonnestelsel. Afhankelijk van de grootte en de nabijheid van de Zon ontvangt elke planeet een zekere hoeveelheid stralen en plasma's.

Er zijn slapende fluxbuizen op Aarde die nu wakker worden - het is de opening van deze fluxbuizen die de manifestatie van de circumpolaire regenboogbrug mogelijk maakt. We zitten nu in het proces van het weer opnieuw aansluiten van het gebroken fluxbuis-systeem dat ons verbindt met de Zon, Kinich Ahau, en de andere planeten. Dit op zijn beurt opent voor interplanetair contact en herstelt de tijdtunnels die het interplanetaire reizen mogelijk maakt.

Het effect van het teweegbrengen van de circumpolaire ringen van planeet Aarde, de noösferische lancering van de Circumpolaire RegenboogBrug, is het herstel van homeosta-tische fluxbuis-regelaar. Het fluxbuizen-systeem is de elektromagnetische overbrugging die oorspronkelijk de verschillende planeten van het zonnestelsel via hun polen met elkaar verbond door ze te koppelen aan een systeem van harmonische resonanties, om de stabiliteit van het hele veld van de stellaire massa te handhaven, inclusief z'n planeetbanen."
Dynamics of Time 5:11

Doel van de RegenboogBrug-meditatie door Jose Arguelles

Het doel van de Regenboogbrug-meditatie is om de regenboogbrug te creëren als een beeld van het massabewustzijn, en door de opeenvolging van collectieve gesynchroniseerde meditaties elke zeven dagen, een planetaire golf van bewustzijn op te bouwen, om de regenboogbrug een zetje te geven bij de climax van de allergrootste poollicht-uitbarstingen tijdens 2012-2013.

Dit zou de meest fenomenale voorbeeld zijn van een mondiaal coherente resonantie van collectieve menselijke gedachten, in interactie met de elektromagnetische en biopsychische velden van de planeet en ze ook veranderen.

De succesvolle uitvoering van het circumpolaire regenboogbrug-experiment zou een nieuwe norm stellen voor collectieve menselijke prestaties en op spectaculaire wijze het onbenutte potentieel van de menselijke geest illustreren. Het zou de atoombom van de menselijke verbeelding zijn, net zo enorm positief in uitwerking als de atoombom negatief was.

Inderdaad, een nieuw tijdperk zal zijn aangebroken, de Noösfeer, en daarmee ook de belofte aan alle wezens van de wezenlijke kracht van hun denkgeest en de geweldige mogelijkheid tot herstel van de Aarde als een kunstwerk.

[Lizard]

Galactische Aanroeping door Valum Votan

Moeder/Vader - Hunab Ku!
Grote Geest - Wakan Tanka!
Boeddha's van de Dharmakaya!
Boeddha's van de Samboghakaya!
Boeddha's van de Nirmanakaya!
Het Christus beeldmerk van het DNA-model van Alles!
De Solaire Hiërarchie, de Hemelse Beschermers van de Galactische Orde!
Spirit Wezens - Beschermoudsten van de Centrale Zon
Die ook verblijven binnen de Aarde!
Elementalen en Deva's!
We roepen je! We roepen je aan!
Hoor ons! Luister naar ons verzoek!
We doen afstand van onze naam
We doen afstand van alle geveinsde, geconditioneerde identiteit,
Zodat we mogen branden als zuivere vlammen
In de cirkel van Eénzijn.
Vragen we om inzicht.
Vragen we om visie.
Vragen we om de Hoogste Waarheid
om te worden geplaatst in de tempel van onze hart, 
verenigt als EEN in de cirkel die de tijd overstijgt.
Vragen we of we als EEN WEZEN
We het commando mogen ontvangen
van de Hogere Collectieve Stem.
Laat deze stem nu bij ons nu binnenkomen!
Laat het ons horen — laat ons haar imprint ontvangen
Laat ons naakt en naamloos blijven in haar kracht;
Zodat haar kracht ieder van ons bezielt om te weten
En om haar opdracht uit te spreken
Met onze eigen waardigste stem
Zodat de wereld—deze gezegende Aarde
Mag ontwaken binnenin onze stem
Binnenin onze oproep
Aan de kennis van het Grotere Licht
van de ENE BRON
En dat in dit Grotere Licht
Onze kinderen en de kinderen van onze kinderen
Zullen weten en weten dat ze weten
Zonder angst en zonder gebrek
aan de EEUWIGE LIEFDE
Die in eenieder zit zonder einde
Oh Hoor ons! Dit is ons verzoek!

De Ritmische Maan in één oogopslag

[13 Moon calendar] Link to Description of 216-day Cycle Cubing the Earth Link to Description of 216-day Cycle Cubing the Earth Link to Moon Phases for Rhythmic Wizard Year Untie the Knots Ceremony description Link to Rainbow Bridge Meditation Instructions

Announcing: Fully-Coded interactive 13 Moon Calendar with All Codes of the Law of Time! Click here to see the current moon

Star Travelers Synchroniciteiten

Synchroniciteit volgt een reeks van universele principes gebaseerd op een wiskundige matrix. Deze matrix is de primaire structuur die alle gebeurtenissen, personen en werkelijkheden zoals wij die kennen, verbindt. Hoe meer we afstemmen op deze matrix, hoe meer we de synchrone orde ervaren. Dit is het doel van de 13 Manen/28-dagen kalender. Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe de synchrone orde kan worden gelezen van dag-tot-dag. Als je hier nieuw in bent, kun je deze 13-Manen tutorial bekijken.

Ritmische Maan van Gelijkheid, Maan 6 van de 13 Manen
(13 dec 2012 - 9 jan 2013)

Welkom in de Ritmische Maan! De laatste Maan van de 13 Baktun Grote Cyclus van de Geschiedenis!

Het is interessant om te bedenken, dat de langverwachte sluiting van de kunstmatige tijdscyclus, 21 december 2012, plaatvindt in de Ritmische Maan van Gelijkheid, waar we vragen: "Hoe kan ik mijn gelijkheid uitstrekken naar anderen?"

Iedereen is opgenomen in de regenboog - zelfs "kleuren" die we nog niet kunnen waarnemen. De RegenboogBrug is de perfecte meditatie om de universele gelijkheid aan te bieden aan iedereen, want wanneer het wordt gelanceerd, zullen we allemaal intuïtief weten dat we EEN zijn, en ieder van ons, stuk voor stuk, een onderdeel is van dezelfde regenboog van oneindige kleuren.

Focus je deze Maan op de regenboogbrug - breng het binnen in de spirituele praktijken die je hebt, maak regenboogbrug-kunst, deel ansichtkaarten met de regenboogbrug-meditatie uit (download hier Ned | Eng) - sluit je in de meditatie aan bij anderen om het elektromagnetische veld van onze denkgeest te verbinden met de aarde en de regenboogbrug te lanceren!

Doe mee met het grote experiment van universele vrede - om samen onze denkgeest te gebruiken om een​visie te creëren van heelheid, healing en inspiratie voor alle wezens op Aarde.

Rhythmic Moon Weekly Codons

  1. Week 1 (Initieer): Codon 20, Tovenaar's Bezinning - "Uitoefenende Kracht Temt zichzelf" - Bezin je op de Regenboogbrug!
  2. Week 2 (Verfijn): Codon 59, Oplossen - "Galactisch Octaaf Laat Ruimtegeest Weerklinken" - *Het is tijdens deze wekelijkse Codon dat de cyclus sluit, op Ritmische Maan 9 - Los op in de Regenboogbrug!
  3. Week 3 (Transformeer): Codon 57, Geest van de Adem - "Doordringing van het Galactische Octaaf" - Neem de regenboogbrug mee naar een nieuwe galactische tijd!!
  4. Week 4 (Rijpen): Codon 44, Tijd Doordringend - "Dynamische Opbouw Bekrachtigd door Tijd" - Begin radiosonische bouw van de Nieuwe Tijd!

Heptad Paden van de Hunab Ku 21

De Hunab Ku 21 Galactic Superstructure van de 20+1 galactische archetypes bevat ook 52 paden, die elk van de 52 weken (heptads) van het jaar activeren. Deze Maan activeren we Heptad Paden 21-24:

  1. Week 1/Heptad Pad 21: Meditatie ontwikkelt Kennis - Mediteer op de regenboogbrug, weet van binnen!
  2. Week 2/Heptad Pad 22: Zelfopwekking ontwikkelt Liefde - Zelf de regenboogbrug opwekken, onze harten verenigen als EEN
  3. Week 3/Heptad Pad 23: Verlichting ontwikkelt Profetie - Verlicht aan de galactische waarheid, alle profetieën komen samen in de regenboog!
  4. Week 4/Heptad Pad 24: Navigatie evolueert Intelligence - Galactische intelligentie opent naar radiosonische navigatie van tijdruimte

Dali 1 - Kin 199, Blauwe Zelfbestaande Storm (13 dec)

Nieuwemaan & Welkom in de Maan Buiten de Tijd! Deze Maan brengt de sluiting van de 12:60-tijdstraal en opent naar de volgende zeven manen als een zwangerschapsperiode van de nieuwe 13:20-straal! Meer informatie hier - en in de bijna gratis 7:7::7:7 Telektonon Revelation kit.

Vandaag begint de 9-daagse wake op de knopen te ontwarren voor de terugkeer van de tijd om de heilige ronde.

Seli 2 - Kin 200, Gele Boventoon Sun (14 dec)

Deze dag komt fractaal gezien overeen met de zevende Verloren Generatie... Het Boek van de Boventoon Zon. Zeven Generaties compleet, zeven dagen tot de sluiting van de cyclus...

Gamma 3 - Kin 201, Rode Ritmische Draak (15 dec)

Magische Schildpad Dag (Magic Turtle Day). Vandaag de is het de exacte signatuur van die van deze maan, Rode Ritmische Draak Maan - de Maan Buiten de Tijd tussen de Zeven Verloren Generatie-manen en de Zeven Mystieke Manen.

Kali 4 - Kin 202, Witte Resonante Wind (16 dec)

Vandaag begint een zeven-daagse cyclus, die eindigt op 22 december, waarbij elke 'dagkin' dezelfde kin is als de volgende zeven manen (de Resonante t/m de Kosmische Maan, 2013). Deze staan​bekend als de Zeven Mystieke Manen die leiden tot de lancering van Tijdschip Aarde 2013/Galactische Synchronisatie (26 juli 2013).

Alpha 5 - Kin 203, Blauwe Galactische Nacht (17 dec)

GAP - Galactisch Activeringsportaal. Nog vier dagen tot 21-12-2012. Mystery of two galactic beams. (vet plaatje!)

Silio 7 - Kin 205, Rode Planetaire Slang (19 dec)

RegenBoogBrug-dag - 7-daagse cyclus van wereldwijd gesynchroniseerde meditaties voor de Harmonische Convergentie van 2012 (www.pan-holland.nl/RBB/regenboogbrug-is-universele-vrede.html)

Dali 8 - Kin 206, Witte Spectrale Wereldoverbrugger (20 dec)

Vandaag begint de tweedaagse regenboogbrug-wake om de cyclus van de geschiedenis te sluiten met de regenboogbrug van universele vrede!

Seli 9 - Kin 207, Blauwe Kristallen Hand (21 dec)

Sluiting van de Cyclus, laatste dag van de Golf Harmonische Geschiedenis galactische synchronisatie / versnelling bundel (laatste dag van de Grote Cyclus van de Geschiedenis, Maya 13-baktun-telling). RegenboogBrug. Universele Vrede. De hele dag houden we een RegenboogBrug-wake. 216 dagen te gaan tot de NIEUWE STRAAL.

Gamma 10 - Kin 208, Gele Kosmische Ster (22 dec)

Vandaag voltooit het Gele Zuidelijke Kasteel van Geven en begint de 216-dagen aftelling naar de lancering van Tijdschip Aarde 2013! 216 = 36 x 6. Vandaag begint de eerste van zes 36-daagse cyclus voor het kuberen van de Aarde. In deze eerste cyclus, vanaf vandaag, projecteren we de fundering (onderkant van de kubus).

Zie: Galactic Spiral Density Wave

Kali 11 - Kin 209, Rode Magnetische Maan (23 dec)

Vandaag begint de Rode Maan Wavespell van Universeel Water/Zuivering (Eindigt op Ritmische 23/4 jan 2013). Vandaag begint ook het 52-daagse Groene Centrale Kasteel van Betovering (Kin 209 tot 260) - de Toren van Merlijn - Centrale Matrix. Open je kinderhart en laat je betoveren!

Limi 13 - Kin 211, Blauwe Electrische Aap (25 dec)

Eerste kerstdag 2012. Pacal Votan Clear Sign en een GAP - Galactisch Activeringsportaal.

Seli 16 - Kin 214, Witte Ritmische Tovenaar (28 dec)

Volle Maan. Magische Schildpad Dag (Magic Turtle Day). Jaar-drager van het jaar 2011-2012.

Limi 20 - Kin 218, Witte Planetaire Spiegel (1 jan 2013)

Gregoriaanse nieuwjaarsdag 2013. Vandaag is ook de galactische signatuur van de dag waarop het deksel van Pacal Votan's sarcofaag werd geopend en de telepathische profetie van de Nieuwe Tijd en de 13:20 tijdsfrequentie werd vrijgeven. 2013 - 13:20.

Gamma 24 - Kin 222, Witte Magnetische Wind (5 jan)

Begin 13-daags Wind-Wavespell van Spirit (eindigt op Resonante 8/17 jan). Galactische signatuur van Tony Shearer, inheems-Amerikaanse dichter en sjamaan die het Weefgetouw van de Maya en de profetie van Quetzalcoatl aan Valum Votan introduceerde. De spirit van profetie spreekt door de aarde ...

Noosphere Forum

Silio 28 - Kin 226, Witte Boventoon Wereldoverbrugger (9 jan)

Laatste dag van de Maan Buiten de Tijd. Morgen begint de 7-Manen-cyclus van de Zeven Mystieke Manen - in de aanloop naar de lancering van Tijdschip Aarde 2013, 26 juli 2013...

[Rainbow Bridge]

Our Sister Sites

Previous Issues of the English Noos-letter: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 |
#14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30
Vorige edities van de Nederlandse Noös-letter: #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19
#20 | #21 | #22 | #23 | #24| #25 | #26| #27 | #28 | #29 | #30
AAN-melden voor de Nederlandse vertalingen kun je via info@PAN-Holland.nl

Noös-letter in andere talen EspañolNederlandsFrançais

This message and its content is Copyright by Foundation for the Law of Time
PO Box 156. Ashland OR, 97520 - +1 (541) 488-0714

Link to "Galactic Synchronization" Twitter Page Link to "Galactic Synchronization" Facebook Page