Resonante Aap Maan van Afstemming • Noös-letter van de Foundation for the Law of Time • Ned. editie #32
Sign up! | Schrijf je in
Moeilijk te lezen? Klik hier om online te bekijken   
Noos-letter of the Foundation for the Law of Time - Issue #27

Welkom in de Resonante Maan Editie van de Noös-letter!

2013: Beginning of a New Galactic TimeWelkom in de Resonante Aap Maan van Afstemming! Deze Maan begint de cyclus van de Zeven Mystieke Manen. De Zeven Mystieke Moons zijn de laatste zwangerschapsfase tussen de oude cyclus en de NIEUWE STRAAL: Galactische Synchronisatie/De Lancering van Tijdschip Aarde 2013 (26 juli)!

Tijdens de Zeven Mystieke Manen komen nieuwe lichtfrequenties via onze ster onze planeet binnen, en helpen ons met de snelste transformatie van het menselijk bewustzijn ooit gekend. Dit nieuwe Licht is een geschenk van de Goddelijke Bron van ultieme en oneindige LIEFDE.

De codes van de Wet van Tijd zijn een uitbreiding van dit geschenk van liefde (geschonken aan onze planeet door de welwillende Siriërs) om ons te helpen weer een verenigde kosmische mentale frequentie in te stellen. De synchronometer van 13-Manen/28-dagen is de ingang naar dit uitgebreide kosmische eenwordingsprogramma.

Terwijl de overblijfselen van de oude cyclus geleidelijk worden afgebouwd en een nieuwe galactische informatie-straal wordt ingevoerd, bestaat er een laatste strijd van conflicterende programma's en overtuigingen die alle strijden om aandacht. Dit zijn dualiteitsprogramma's ingebed in de lineaire kunstmatige tijdsmatrix.

Dualiteit overstijgen staat gelijk aan het verkrijgen van radiaal bewustzijn. Er is geen transcendentie zonder eenwording en geen eenwording zonder transcendentie.

Door de getallen van de synchrone orde te leren lezen, zien we dat deze in werkelijkheid telepathische frequenties zijn en een reeks van betekenissen creëren, die overeenkomen met hogere dimensionale telepathische rasters.

Naarmate we met z'n allen ons bewustzijn bevrijden van geconditioneerde gedachten en kromme geloofsovertuigingen, keren we terug naar onze ware natuur - die in essentie kosmisch is. Herinneringen aan de sterren keren terug als de dualiteit wordt overstegen in het licht van een nieuw uitstralend bewustzijn dat uiteindelijk de Noösfeer onthult.

De toekomst is LICHT en de SUPERMIND roept! Hoe ga jij antwoorden?

"Het bewustzijn van de hele aarde, de noösfeer, werkt ook als een holografische weergave van de supergeest."
–Jose Arguelles/Manifesto for the Noosphere

[Tzolkin]

Resonante Moon-At-A-Glance

[13 Moon calendar] Link to Description of 216-day Cycle Cubing the Earth Link to Description of 216-day Cycle Cubing the Earth Link to Description of 216-day Cycle Cubing the Earth Link to Description of 216-day Cycle Cubing the Earth Link to Moon Phases for Rhythmic Wizard Year Link naar Regenboogbrug Meditatie Instructies Announcing: Fully-Coded interactive 13 Moon Calendar with All Codes of the Law of Time! Click here to see the current moon

Star Travelers Synchroniciteiten

Synchroniciteit volgt een reeks van universele principes gebaseerd op een wiskundige matrix. Deze matrix is de primaire structuur die alle gebeurtenissen, personen en werkelijkheden zoals wij die kennen, verbindt. Hoe meer we afstemmen op deze matrix, hoe meer we de synchrone orde ervaren. Dit is het doel van de 13 Manen/28-dagen kalender. Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe de synchrone orde kan worden gelezen van dag-tot-dag. Als je hier nieuw in bent, kun je deze 13-Manen tutorial bekijken.

Resonante Maan van Afstemming, Maan 7 v/d 13 Manen (10 jan - 6 feb 2013)

De komende Zeven Manen komen fractaal overeen met Kin 202-208 van de 260-Kin Galactische Spin/Tzolkin. [Tzolkin - showing 5 castles and 7 Mystic Moons leading to Green Central Castle of Enchantment: 26 July 2013]Deze zeven kin zijn de laatste zeven Kin van het Gele Zuidelijke Kasteel - waarna het Groene Centrale Kasteel van Betovering. Dus in het grotere patroon van de cycli van de tijd betekent dit dat ná dit jaar, en in het begin van de Magnetische Maan van het Geel Galactisch Zaad Jaar, we in het Groene Centrale Kasteel van Betovering zullen zitten!

Een speciale oefening voor deze zeven Mystieke Manen is het Kuberen van de Aarde. Die bestaat uit zes cycli van 36 dagen, waarbij we in elke cyclus één van de zes zijden van een kubus rond de Aarde bouwen - dit staat bekend als het Kuberen van de Aarde.

Het Kuberen van de Aarde verwijst naar de supermentale telepathische schepping van een kubus van perfectie rond de Aarde en staat voor de zes dagen van de tweede schepping en het genereren van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit is ook het perfecte moment voor de terugkeer van de Galactische Maya - de interventie om toe te zien op de vreedzame overgang van de oude orde naar de nieuwe.
–Valum Votan, Galactic Spiral Density Wave

Op deze Tijdskaart zie je waar de 36-daagse cycli vallen binnen dit 13-Manenjaar:
[Thumbnail of chart]
(Downloadable PDF: http://www.lawoftime.org/pdfs/GDS-Map2.pdf)

Heptad Codes en Codons van de Zeven Mystieke Manen

Voor een bredere kijk op de laatste pad dat naar Galactische Synchronisatie leidt, zie hieronder. Met inbegrip van alle 28 codons en Heptad Paden van de Zeven Mystieke Manen (Heptad/week 25 tot 52). (Zie ook de Master Synchronic Code Book & Hunab Ku 21)

Resonante Maan - Kin 202, Witte Resonante Wind

 • Heptad 25: Navigatie Synchroniseert Meditatie - Codon 50: Transformatie van Telepathie, Telepathie Transformeert
 • Heptad 26: Meditatie Weerspiegelt Zelfopwekking - Codon 32: Geestbeklijvend, Mind Enduring, Binaire Orde Bepaalt Beweging van Ruimte
 • Heptad 27: Zelfopwekking Katalyseert Verlichting - Codon 40: Verlossing van het Hart, Kosmische Orde Keert terug naar het Hart van de Aarde
 • Heptad 28: Verlichting Verheldert Navigatie - Codon 54: Overstijgend, Tempel Belichaamt Telepathie

Galactische Maan - Kin 203, Blauwe Galactische Nacht - Galactisch Activering Portaal - Hunab Ku Hartskern!

 • Heptad 29: Hunab Ku Zendt Navigatie Uit - Codon 51: Donder/Het Wezen Opwekken, Telepathie wekt de Energie van Ruimte
 • Heptad 30: Hunab Ku Zendt Meditatie Uit - Codon 55: Wijsheid Opwekken, Telepathie Wordt Tijdreizen
 • Heptad 31: Hunab Ku Zendt Zelf-opwekking Uit - Codon 36: Innerlijke Uitstraling, Kosmische Orde Wordt Zelfverlichtend
 • Heptad 32: Hunab Ku Zendt Verlichting Uit - Codon 63: Volbracht, Galactische Octaaf maakt Ruimte Universeel (Galactische Maan voltooit octaaf = 8 Heptads van de Zeven Mystieke Manen Volbracht)

Solaire Maan - Kin 204, Yellow Solar Seed

 • Heptad 33: Sex Elektriseert Navigatie - Codon 37: Kracht van het Thuis, Kosmische Orde Informeert Tijd
 • Heptad 34: Navigatie Elektriseert Wijsheid - Codon 53: Ontwikkelen, Telepathie Ontwikkelt de Tempel
 • Heptad 35: Dood Elektriseert Zelf-Opwekking - Codon 57: Denkkracht van Adem, Doordringing van de Galactische Octaaf
 • Heptad 36: Zelf-Opwekking Elektriseert Magie - Codon 59: Oplossen, Galactische Octaaf Laat Denkkracht Klinken van de Ruimte (Terugkeer van Codon 59: Codon van de Sluiting van de Cyclus)

Planetaire Maan - Kin 205, Rode Planetaire Slang

 • Heptad 37: Kunst Stabiliseert Meditatie - Codon 6: Mensen Uit Elkaar (op zichzelf), Boom Definieert Leven
 • Heptad 38: Meditatie Stabiliseert Visie - Codon 64: Bereid, Galactisch Octaaf Verenigt Dimensies
 • Heptad 39: Zuivering Stabiliseert Verlichting - Codon 40: Hart Vrijlaten, Kosmische Orde Keert Terug naar het Hart van de Aarde
 • Heptad 40: Verlichting Stabiliseert Tijdloosheid - Codon 48: Het Bereiken van de Bron, Architectonica Laat Orde van het Geheel Vrij (Zelfde Codon als laatste Codon van 2013)

Spectrale Moon - Kin 206, Witte Spectrale Wereldoverbrugger

 • Heptad 41: Visie Spectraliseert Sex- Codon 5: Mensen Samen, Boom Ontwikkelt Ruimte
 • Heptad 42: Dood Spectraliseert Kunst - Codon 63: Volbracht, Galactisch Octaaf Maakt Ruimte Universeel
 • Heptad 43: Zuivering Spectraliseert Magie - Codon 3: Frisse Start, Boom Behoudt Vorm van Ruimte
 • Heptad 44: Wijsheid Spectraliseert Tijdloosheid - Codon 17: Vreugde Opwekken, Tijd Ontwikkelt de Weg van Macht Uitoefenen

Kristallen Maan - Kin 207, Blauwe Kristallen Hand - Kin van de Sluiting van de Cyclus!

 • Heptad 45: Meditatie Brengt Reflectie Over van Seks - Codon 51: Donder / het Wezen Opwekken, Telepathie Wekt de Energie van Ruimte
 • Heptad 46: Meditatie Brengt Reflectie Over van de Dood - Codon 21: Visie Opwekken, de Weg van Macht Uitoefenen Voldoet aan Waarheid
 • Heptad 47: Zelf-opwekking Brengt de Energie van Kunst Over - Codon 35: Geestrekkend, de Kosmische Orde Verlicht Ruimte
 • Heptad 48: Zelf-opwekking Brengt de Energie Over van Zuivering - Codon 64: Voorbereid, Galactisch Octaaf Verenigt de Dimensies

Kosmische Maan - Kin 208, Gele Kosmische Ster - de Zeven Mystieke Manen Voltooid!

 • Heptad 49: Verlichting Brengt Universeel Vuur van Magie Over - Codon 50: de Transformatie van Tijd, Telepathie Transformeert
 • Heptad 50: Verlichting Brengt Universeel Vuur van Wijsheid Over - Codon 18: het Temmen van de Geest, Weg van Macht Uitoefenen Informeert de Denkkracht
 • Heptad 51: Navigatie Brengt Synchronisatie van Tijdloosheid Over - Codon 57: Denkgeest van Adem, Doordringing van de Galactische Octaaf
 • Heptad 52: Navigatie Brengt Synchronisatie van Visie Over - Codon 48: Het Bereiken van de Bron, Architectonica Laat Orde van het Geheel Vrij

208 Kin compleet van de Galactische Spin van 260 Kin - Volgende Stop: Groen Centrale Kasteel van Betovering!
Het Manifesteren van de Noösfeer: Persoonlijke Kracht en Kosmisch Bewustzijn...

Our Sister Sites

Noos-letter: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32en EspañolNederlandsFrançais

Vorige edities van de Nederlandse Noös-letter: #11 | #12 | #13 |
#14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24| #25 | #26| #27 | #28 | #29 | #30 | #31
AAN-melden voor de Nederlandse vertalingen kun je via info@PAN-Holland.nl

Noös-letter in andere talen EspañolNederlandsFrançais

This message and its content is Copyright by Foundation for the Law of Time
PO Box 156. Ashland OR, 97520 - +1 (541) 488-0714

Link to "Galactic Synchronization" Twitter Page Link to "Galactic Synchronization" Facebook Page