Solaire Jaguar Maan van Intentie • Noös-letter van de Foundation for the Law of Time • Ned. editie #34
    Sign up! | Schrijf je in

Moeilijk te lezen?
Klik hier om online te bekijken
   

Noos-letter of the Foundation for the Law of Time - Issue #33

Welkom in de de Solaire Jaguar Maan Editie van de Nöos-letter

[Jaguar]Welkom in de Solaire Jaguar Maan van Intentie, de negende maan van de Planetaire Service Wavespell.

"Onderschat niet de kracht van je eigen heldere geest, denken en handelen. Door de synchrone codes van de Wet van Tijd activeren we allemaal de noösfeer, een onzichtbare actie die zijn vruchten af zal werpen in de manifestatie van de Regenboogbrug." –Valum Votan

We zitten nu in de derde van de zeven Mystieke Manen - de Maan van het Gele Solaire Zaad. Geel Solair Zaad, Kin 204, is de galactische signatuur van de grote Russische diplomaat, wetenschapper, visionaire kunstenaar en vredeswerker Nicholas Roerich, die zijn verjaardag (Gregoriaanse 9 oktober) deelt met John Lennon.

[Jaguar]Roerich en zijn vrouw Helena gingen naar Centraal-Azië in de jaren 1920 op zoek naar Shambhala, de verlichte samenleving. De Roerichs kwamen terug van hun reis met de Banner of Peace (het Vaandel van Vrede), dat sindsdien door de World Thirteen Moon Calendar Change Peace Movement is aangenomen als een van haar officiële normen.

[Jaguar]
Song of Shambhala - door Nicholas Roerich

Shambhala is de vervulling van de profetieën van Kalachakra, het wiel van de tijd. Het Kalachakra eindigt in de Kali yuga, het donkere tijdperk van onwetendheid en de vernietiging van de Aarde omdat mensen in kunstmatige tijd leven.

  • 1987 vervulde de cyclus van profetieën van Kalachakra en Quetzalcoatl (Harmonische Convergentie).
  • 2012 betekende het sluiten van de cyclus en de afbouw van een specifieke galactische straal met een diameter van 5125 jaar.
  • 2013 opende de Zeven Mystieke Manen, die leiden tot de Galactische Synchronisatie - de voltooiing van de 26-jarige cyclus van de Harmonische Convergentie. Op dit punt begint een nieuwe galactische straal erin te komen.

Hoe stemmen we af op deze nieuwe straal?

Ten eerste, door te beseffen dat het universum helemaal niet is zoals we denken dat het is. En ten tweede, door te erkennen dat de meerderheid van onze gedachten en handelingen slechts de projecties zijn van andere frequentie-stralen die bepaalde delen van onze hersenen​ activeren, die ervoor zorgen dat bepaalde toekomstverwachtingen of geconditioneerde patronen ontstaan.

Deze wereld is een mind-matrix. Alle gedachten, ideeën, plannen en beslissingen van hoe we ons leven leven, zitten in onze geest, in onze gedachten. De meeste gedachtenvormen die we nu hebben, zijn ingebed in een kunstmatige matrix.

Door meditatie en kunst kunnen we het wereldbewustzijn overstijgen en door de sluier van Maya dringen en ons afstemmen op deze nieuwe inkomende straal. Door het overstijgen van het wereldse bewustzijn en afstemmen op krachten en energieën die niet van deze wereld zijn, breekt een geheel nieuwe en frisse perceptie van de kosmos aan.

Gebruik maken van de codes en de praktijkoefeningen van de Wet van Tijd helpt ons om onze waarnemingen te bevrijden van de geconditioneerde matrix. De Wet van Tijd is ook een belangrijk systeem van zelf-organisatie.

In de pulsar-geometrie, staat de negende toon (en negende maan) voor de derde fase van de 1-5-9-13 vierdimensionale tijdspulsar. De negende etappe is de solaire commando-toren.

"In deze tijd (2013) zien we het eigenlijke begin van een maatschappelijke organisatie in overeenstemming met de Wet van Tijd die het 'koninkrijk van Shambhala op Aarde' zal worden. De terugkeer van de Krijgers van Shambhala zijn alle Aarde-Tovenaars en sympathiserende zielen wereldwijd, die luisteren en aandacht besteden aan de boodschap van de Wet van Tijd." –Valum Votan

Het Zegel van Openbaring is de verordening van de synchrone orde van vierdimensionale tijd.
Dreamspell is de gelofte van de toverspreuk.
Telektonon is de gelofte van het verleende profeetschap.
Shambhala is de gelofte die het geheim van het verloren dertiende maan ontsluit.

Solaire Maan in één oogopslag

[13 Moon calendar] World Simultaneous Prayer for Healing of Earth's Waters World Simultaneous Prayer for Healing of Earth's WatersLink to Description of 216-day Cycle Cubing the Earth Link to Moon Phases for Rhythmic Wizard Year Link to Rainbow Bridge Meditation Instructions Announcing: Fully-Coded interactive 13 Moon Calendar with All Codes of the Law of Time! Click here to see the current moon

Star Travelers Synchroniciteiten

Als we voortgaan door de Mystieke Manen blijven de schatten zich openen! Welkom in de synchrone weergave van deze Solaire Maan - de Derde van de Zeven Mystieke Manen. In de Zeven Mystieke Manen recapituleren we de Zeven Dagen van de Schepping. Deze maan speelt opnieuw de kracht na van de derde dag van de schepping: de kracht van Solaire Opbloeiing.

Om samen te vatten, in de eerste Maan hadden we de kracht van de Resonante Ziel (zoals de Cosmic Science (zie CHC Vol II) de "RANG" beschrijft - de eerste resonerende geluidstrilling die het universum creëert ("In den beginne was het woord "," AUM ", etc.).

De Tweede Maan was de kracht van Galactische Overvloed, die zorgt voor de talloze galactische ordeningen in beweging.

Deze Maan correspondeert met Kin 204, Geel Solair Zaad

[Seal & Tone]
"Ik pulseer om te richten
Gewaarzijn realiserend
Ik bezegel de inbreng van opbloeiing
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur"

Dus in deze Maan stellen we de kracht van Solaire Opbloeiing vast. Inderdaad, we zijn galactische wezens, en zelfs (schijnbaar) dichter bij huis dan bij de Zon.

De Zon is de kern van een complex organisme, wetenschappelijk aangeduid als de heliokosmos. Al is het veel meer, het is een enkel bewustzijn geconcentreerd in de kern (de Zon/Kinich Ahau zelf), maar van wie het bewustzijn en bewustwording verder gaat dan en doorheen zijn planeetbanen.

Vanaf deze maan hebben we 5 Manen tot de Lancering van Tijdschip Aarde 2013 en de Galactische Synchronisatie. Deze Maan stemt ons af op het evolutionaire programma van de Zon. Neem de tijd om af te stemmen op de zon, de lokale organisator van onze spirituele/mentale evolutie!

Heptad Paden en codons voor de Gele Solaire Zaad Maan

In de Solaire Maan activeert elk van de vier heptad (week) paden de elektrische activerende en stabiliserende meridianen van de Galactische Superstructuur/Hunab Ku 21 Galactische Boom des Levens en Kennis. Zie Galactic Superstructure/Hunab Ku 21 Galactic Tree of Life and Knowledge. (nog in het Engels)

  • Heptad 33: Sex Elektrifiseert Navigatie - Codon 37: Kracht van het Thuis, Kosmische Orde informeert Tijd
  • Heptad 34: Navigatie Elektrifiseert Wijsheid - Codon 53: Ontwikkeling, Telepathie Ontwikkelt de Tempel
  • Heptad 35: Dood Elektrifiseert Zelf-opwekking - Codon 57: Geest van de Adem, Doordringing van het Galactisch Octaaf
  • Heptad 36: Zelf-opwekking Elektrifiseert Magie - Codon 59: Oplossen, Galactisch Octaaf Laat Geest van Ruimte Weerklinken (Terugkeer van Codon 59: Codon van het Sluiten van de Cyclus)

[Seal & Tone]Dali 1 - Kin 23, Blauwe Planetaire Nacht (7 mrt)

Eerste dag van de Solaire Maan - fascinerend datde vorige maan was de Blauwe Galactische Nacht Maan (Scheppingskracht van Galactische Overvloed) en dat de eerste dag van deze maan is Planetaire Nacht (Manifestatie van Overvloed). Galactische overvloed geïnitieerd en gekatalyseerd in Solaire Opbloeiing!

[Seal & Tone]Alpha 5 - Kin 27, Blauwe Magnetische Hand (11 mrt)

Nieuwe Maan en begin van de Blauwe Hand Wavespell van Voltooiing. OPROEP TOT EEN MONDIAAL AFGESTEMD GEBED VOOR DE HEALING VAN DE WATEREN VAN DE AARDE voor de 2-jarige verjaardag van Fukushima.

De Hand Wavespell stelde de kracht van heelwording in werking, een felblauw afschijnsel op de muren van de Dreamspell Kasteel van Omwenteling. –Dreamspell Genesis

[Seal & Tone]Silio 7 - Kin 29, Rode Elektrische Maan (13 mrt)

11e verjaardag van de eerste Kosmische Geschiedenis uitzending op Kin 174, Witte Boventoon Tovenaar in het Gele Solaire Zaad Jaar. De Tovenaar verwijst naar Maldek, de vernietigde planeet, die de basis vormt van de kennis van de Kosmische Geschiedenis.

[Seal & Tone]Limi 13 - Kin 35, Blauwe Solaire Adelaar (19 mrt)

Magische Schildpad Dag (Magic Turtle Day) - de kracht van Solaire Visie in de Scheppingskracht van Solaire Opbloeiing...

[Seal & Tone]Silio 14 - Kin 36, Yellow Planetaire Krijger (20 mrt)

Equinox (lente op het noordelijk halfrond / herfst op het zuidelijk halfrond). De tijd van balans tussen licht en donker. Dag voor de RegenBoogBrug-Meditatie. Zie Carl Sagan de vierdimensionale kubus uitleggen:

[Seal & Tone]Gamma 17 - Kin 39, Blauwe Kosmische Storm (23 mrt)

Heb een Magische Vlucht! GAP - Galactisch Activeringsportaal en 2-jarige gedenkdag​van Valum Votans ascensie. Voltooing van de Blauwe Hand Wavespell. Vinal 13, MAC: Het sluiten van het dubbelzinnige gedeelte en het binnengaan van een trance. Kubusdag 11: Magische Aap-kracht.

"Spirituele tevredenheid kan alleen van binnen komen. Want daarin ligt diezelfde ordening die de hemelen en de Aarde regeert." –Valum Votan

[Seal & Tone]Kali 18 - Kin 40, Gele Magnetische Zon (24 mrt)

Begin Gele Zon Wavespell van Universeel Vuur/Verlichting (Eindigt Planetaire 2 / 5 april). Laten we dit wavespell tot in de vierde mystieke Maan berijden! Breidt door de kracht van universeel vuur je Solaire Opbloeiing uit tot Planetaire Levenskracht! Surfs Up!

Toen, vanuit de helende kennis van de Hand-wavespell arriveerde de vierde magnetische poort van het Kasteel van Omwenteling. De Zon-wavespell werd bekend in al haar glorie. Eindelijk werd de wavespell van universeel vuur van kracht zodat de harten van iedereen de bron van warmte en leven zouden kennen. –Dreamspell Genesis

[Seal & Tone]Alpha 19 - Kin 41, Rode Lunaire Draak (25 mrt)

Lunaire Draak, de uitdaging om de geboorte te geven aan iets nieuws ...

Hoe kunnen we allemaal collectief herboren worden als nieuwe wezens? ... Zie Manifesto for the Noosphere  en "It's not a biospheric crisis but a noospheric emergency" door Jose Arguelles/Valum Votan

[Seal & Tone]Silio 21 - Kin 43, Blauwe Zelfbestaande Nacht (27 mrt)

Vollemaan & GAP, Galactisch Activeringsportaal én RegenBoogBrug-Meditatie. Vandaag is het de galactische signatuur van Nikola Tesla, pionier op het gebied van vrije energie, wiens werk op de zwarte lijst stond en werd gemeden door zijn tijdgenoten, simpelweg omdat Tesla's werk zou betekenen dat men nooit meer zou hoeven te betalen voor energie, maar er ook een dergelijke overvloed aan energie zou zijn dat de mensheid zoveel van zou hebben als nodig en voor zolang het nodig was...

[Seal & Tone]Gamma 24 - Kin 46: Witte Resonante Wereldoverbrugger (30 mrt)

Een zeer Martiaanse dag: Wereldoverbrugger dood (van het oude) in zowel de dagelijkse signatuur als de psi chrono. Zie de haunting Golden Death Chant:

[Seal & Tone]Silio 28 - Kin 50, Witte Spectrale Hond (3 apr)

Galactisch Activering Portaal en versterkte RegenBoogBrug-Meditatie dag. Liefde brengen naar alle wezens!

Galactic Activation portal and amplified Rainbow Bridge Meditation day. Release Love to all beings!

Our Sister Sites

Previous Issues of the English Noos-letter: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 |
#14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33
Vorige edities van de Nederlandse Noös-letter: #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19
#20 | #21 | #22 | #23 | #24| #25 | #26| #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33
AAN-melden voor de Nederlandse vertalingen kun je via info@PAN-Holland.nl

Noös-letter in andere talen EspañolNederlandsFrançais

This message and its content is Copyright by Foundation for the Law of Time
PO Box 156. Ashland OR, 97520 - +1 (541) 488-0714

Link to "Galactic Synchronization" Twitter Page Link to "Galactic Synchronization" Facebook Page