Kosmische Schildpad Maan van Aanwezigheid • Noös-letter van de Foundation for the Law of Time • Ned. editie #38
Sign up! | Schrijf je in
Moeilijk te lezen? Klik hier om online te bekijken  
Noos-letter of the Foundation for the Law of Time - Issue #37

Welkom in de 2013 Kosmische Schildpad Maan Editie van de Noös-letter

De 13e Maan voor de Tovenaars alleen
Ligt begraven met het Geheim van het Zwaard in de Steen.

Welkom in de Kosmische Schildpad Maan van Aanwezigheid! Dit is de 13e Maan van het Planetaire Service Wavespell en bevat de kracht van de Kosmische Aanwezigheid.[Turtle]

1987 - 2013
Want in de einddatum
worden de getallen gezien
de Zeven die ligt tussen de 20 en dertien
.  

We zitten nu in de zevende en laatste Mystieke Maan. Nu we het einde naderen van de 26-jarige cyclus van de Harmonische Convergentie, zien we dat de snelheid van ons universum aan het veranderen is, net als onze psychische structuren. Op dit moment is de massa in de greep van grote onzekerheid en is het aan hen die de roep horen, om in een staat van alerte leegte te blijven, zodat we de berichten kunnen horen die aan ons gecommuniceerd worden, naarmate de nieuwe Stralenbundel van bewustzijn geleidelijk van kracht wordt. (En het helpt om uw Galactisch Jumpsuit te dragen, gemaakt door onze eigen Gele Kristallen Ster om de Bewoners van het Interplanetaire Tijdschip op te roepen!).

Deze maan zien we de derde en laatste Supermaan van 2013 op Kin 160: Gele Zelfbestaande Zon (ook bekend als 4 Ahau, het openen en sluiten van de cyclus van de geschiedenis van de Maya Long Count /Lange Telling). Dit leidt tot de Grote Sextiel Uitlijning op Kin 167: Blauwe Spectrale Hand.

De Kosmische Maan herinnert ons eraan dat de tijd eigenlijk een verschijnsel is van de vierde/vijfde dimensie. In de pulsar-geometrie vertegenwoordigt de dertiende toon (en 13e maan) de laatste fase van de 1-5-9-13 vierdimensionale TIJD-pulsar. We bereiden ons voor op de Magische Vlucht naar het Groene Centrale Kasteel van Betovering: het Hof van Synchronisatie.

Het totemdier van deze maan is de schildpad; de schildpad is het oudste symbool voor planeet Aarde en heeft dertien vakjes op zijn schild. Hij is ook zeer nauw verbonden met de energie van de Eeuwige Moeder. De schildpad spreekt voor de stem van Moeder Aarde en helpt ons herinneren dat Zij onze stille contemplatie en liefde nodig heeft.

Tijdens deze maan roept Ze ons op om alle vooroordelen, conditioneringen en oordelen los te laten, zodat we het spel van dualiteit kunnen overstijgen en ons kunnen openen om Stralenbundel van Liefde en Eenheid te ontvangen die begint met de Galactische Synchronisatie.

We ontvangen volgens onze bereidheid. We worden geroepen om ons te openen voor een nieuw scenario zonder vooroordelen: de 13:20 Love Revolution! Plan nu uw Dag Buiten de Tijd en Ceremonies voor de Planetaire Opstanding op Gele Galactische Zaad! Zie Synchronized Star Being Invocation for the Day out of Time by Randy Bruner/Cosmic Hand.

The seed mind entranced, by flickering flame
casts a sound into the night, forgetting origin or name
Who knows the number of the stone
knows the marrow of the bone 
the Sun a portal of fiery light
undoes the dimness of the night
the moon more ancient than your sight
is time's information satellite
Think not that what you see is dead or without life
You are but a sunbeam, a riddle sounding in a pipe
Seers dropping from the stars
emerge from Earth remembering Mars
A sound called Xymox, a stairway wound around the spheres
holds all our dreams, our hopes and fears …
 
an arrowhead drawn from mind sublime
point to heaven where something shines
planet Earth your four-seasoned course
broods like a dragon, rears like a horse
from forest cave and jungle beach 
the human skyward turns his gaze
his soul within goes out of phase
twelve moons he thinks makes perfect sense
an iron sword relieves his fear, sounds his lament
the thirteenth moon for wizards alone
is buried with the secret of the Sword in the Stone!
–Valum Votan

NED:   De Zaadgeest in trance, door flikkerende vlam
werpt een geluid in de nacht en vergeet oorsprong of naam
Wie kent het nummer van de steen
kent het merg van het bot
de Zon, een portaal van vurige licht
maakt de schemering van de avond ongedaan
de maan veel ouder dan jouw zicht
is de satelliet van de tijdsinformatie
Denk niet, wat je ziet is dood of zonder leven
Je bent maar een zonnestraal, een raadsel klinkend in een buis
Zieners vallen vanuit de sterren
komen vanuit de aarde en herinneren zich Mars
Een geluid genaamd Xymox, een trap gewikkeld rond de planeten
bevat al onze dromen, onze hoop en vrees...
een pijlpunt getrokken uit de sublieme geest
wijst naar de hemel waar iets schijnt
planeet Aarde uw loop van vier seizoenen
broedt als een draak, steigert als een paard
uit oerwoudgrot en junglestrand
richt de mens zijn blik hemelwaarts
zijn ziel vanbinnen loopt uit te maat
twaalf manen, denkt hij, is volkomen logisch
een ijzeren zwaard verlicht zijn angst, laat zijn klaagzang klinken
de dertiende maan voor tovenaars alleen
ligt begraven met het geheim van het Zwaard in de Steen!

–Valum Votan

Kosmische Maan in één oogopslag

[13 Moon calendar] Link naar Regenboogbrug Meditatie Instructies Link naar de maancycli in dit jaar World Noosphere Day! Link to "7 Last Moons - 7 Mystic Moons" Announcing: Fully-Coded interactive 13 Moon Calendar with All Codes of the Law of Time! Click here to see the current moon

>>> Klik hier om de hele Kosmische Maan te zien
en daarin klik je op de plaatjes voor meer uitleg - over alle codes daarin
!

Synchroniciteiten voor Sterrenreizigers

En daar gaan we!!! Slechts 28 dagen tot aan de nieuwe galactische straal. (inmiddels 16 dagen, noot vert.)

Welkom terug naar het 4-D volledig sferische en radiale theater van de galactische matrix van synchroniciteit. In deze maan zullen we de kamer verkennen die specifiek betrekking heeft op de 7de dag van de schepping, fractaal toegankelijk via de 7e Mystieke Maan, de kracht van de Kosmische Elegantie - gecodeerd door Kin 208, Gele Kosmische Ster:

[Seal & Tone]
Ik doorsta om te verfraaien
Kunst transcenderend
Ik bezegel de opslag van elegantie
Met de kosmische toon van aanwezigheid
Ik word begeleid door de kracht van vrije wil

Even herhalend: deze zevende Mystieke Maan bevat fractaal gezien datgene wat wordt aangeduid als de Zevende Dag van de Schepping: de Kracht van Kosmische Elegantie.

Nogmaals, laten we ons voortdurende bewustzijn aanspreken om samen te vatten hoe we hier kwamen:

Zes manen geleden begonnen op Resonante Maan 1 (10 januari) hebben we: (1) Het universum in beweging gezet met Resonante Esprit (OM ... RANG!!!), (2) De talloze sterrenstelsels aan het draaien gezet met Galactische Overvloed, (3) De galactische circuits opgelicht met ontelbare sterren die Solair Gewaarzijn belichamen; (4) Het levensproces doen ontwaken met Planetaire Levenskracht; (5) Het perfecte contrapunt van leven gevestigd met Spectrale Dood, en (6) De hele scheppingscyclus geformaliseerd naar kristallijne perfectie met de kracht van Kristallen Voltooiing.

En nu betreden we de Zevende Dag van de Schepping waar we de kracht van Kosmische Elegantie activeren. Hoe kan er elegantie zijn zonder een waarnemer? Dit wijst op de mysterieuze laatste fasen van de schepping waar de kracht van de zelf-gerealiseerde en zelf-reflectieve gedachte vanuit het reeds-geperfectioneerde universum naar boven komt. Dit betekent dat we de Space of Grace, de Ruimte van de Genade, binnengaan!

"I once was blind, but now I see" - "Eens was ik blind, maar nu kan ik zien"
(noot vertaler: dit verwijst naar de woorden uit het Amerikaanse volkslied "Amazing Grace")

Het Boek van de Avatar beschrijft de gehele "Zeven Dagen van de Schepping" (13,7 miljard jaar) als een Wavespell van 13 Tonen (waarbij elke toon iets meer dan 1 miljard jaar is!). Het beschrijft de zevende dag van de schepping als het inwijden van de Tweede Schepping, "de opstanding van de ziel en haar evolutie terug naar de bron."

Dit is het begin van de 13,7 miljard jarige Cyclus van Terugkeer, waar de kosmos het medium wordt voor de expansie van het kosmisch bewustzijn.

De sluiting van de Grote Cyclus van de Geschiedenis in december 2012 was maar een voorbereidende fase in het proces, dat culmineert in de hele 13,7 miljardjarige Cyclus van Wording. Zoals een bal die in de lucht wordt geworpen dat ene moment van nul snelheid bereikt, sloot de cyclus en liet ons drijvend achter in "non-zwaartekracht" - de Zeven Mystieke Manen, slechts een piepje in het hele arrangement van kosmische tijd - alleen om de Cyclus van Terugkeer te beginnen - terug naar de bron via spirituele/mentale evolutie.

Boek van de Kubus details van de eerste fasen van het komende tijdperk:

Allereerst is er de 7-jarige cyclus van de Nieuwe Solaire Mens, Cyclus van Siriaans Toezicht op de Nieuwe Aarde. Lancering van het Telepathisch Commando en Eenwordingsprogramma van Tijdschip Aarde 2013, het veiligstellen van de Nieuwe Dageraad).

Dit wordt gevolgd door de 13-jarige cyclus waarin de Aarde-Tovenaars de Noöcratie van Tijdschip Aarde 2013 vestigen.

Maar dit is slechts het uiterste puntje van de onvoorstelbaar grote cyclus van Terugkeer die voor ons ligt in de reis terug naar de Bron!

Deze 20 jaar zijn slechts het begin van de Zeven Baktun Dynastieën van de Zeven Generaties van Tijdschip Aarde 2013: De Zesde Zon van Solair Bewustzijn - elke baktun 144.000 kin/dagen - de zevende eindigend in AD 4772, de datum mysterieus gemarkeerd op de Tafel van Inscripties, Palenque... (Zie David Douglas, “José Argüelles,” The Mayan Prophecy 2012. Octopus Books, London, 2009, p. 133).  "The return of Pacal Votan"…

De zeven Baktun dynastieën worden dan gevolgd door de Zes Baktuns van de Aarde als Zelf-Evoluerende Kunst Spore - elke baktun 144.000 dagen/kin.

Voor de volledige details van de cyclus, zie Book of the Cube, Cosmic History Chronicles Vol. VII

Heptad Paden en Codon codes voor de Gele Kosmische Ster Maan

"Kracht van Profetie en Intelligentie Gekosmosileerd" binnen de Galactic Superstructure/Hunab Ku 21 Galactic Tree of Life and Knowledge.

 • Heptad 49: Verlichting Zendt Universeel Vuur van Magie Uit
  Codon 50: Transformatie van Tijd, Telepathie Transformeert

 • Heptad 50: Verlichting Zendt Universeel Vuur van Wijsheid Uit
  Codon 18: De Geest Temmen, Pad van Uitoefenende Macht Informeert de Geest

 • Heptad 51: Navigatie Zendt Synchronisatie van Tijdloosheid Uit
  Codon 57: Geest van de Adem, Doordringing van het Galactisch Octaaf

 • Heptad 52: Navigatie Zendt Synchronisatie van Visie Uit
  Codon 48: Het bereiken van de Bron, Architectonica Laat Orde van Geheel Los

[Seal & Tone]Dali 1 - Kin 135, Blauwe Boventoon Adelaar (27 juni)

Welkom tot de Kosmische Schildpad Maan!

[Seal & Tone]Alpha 5 - Kin 139, Blauwe Solaire Storm (1 jul)

Vandaag begint de 20-daagse Vinal-cyclus genaamd Cumhu, met de zonne-meditatie: "Zich bevindend op de juiste plaats waar het voedsel van voorspelling wordt verkregen" (zie pagina 17 van het Master Synchronic Code Book)

[Seal & Tone]Silio 7 - Kin 141, Rode Spectrale Draak (3 jul)

Vandaag begint een 16-daagse synchronisatie van de dagelijkse zonnezegel met de dagelijkse Kubus-positie. Met andere woorden, het is vandaag niet alleen Rode Draak (begeleid door Draak!), maar het is ook de Draak Kubus-positie - en activeert de kracht van het geheugen.

Voor de volledige details over de Warrior's Cube Journey, de Kubusreis van de Krijger, (en meer!) zie het Master Synchronic Code Book - gratis download! Over de Reis door de Kubus kun je ook meer lezen in het Nederlands op http://www.pan-holland.nl/Galactische-info-balie/ethisch_curriculum.html

[Seal & Tone]Seli 9 - Kin 143, Blauwe Kosmische Nacht (5 jul)

Magic Turtle Day (Magische Schildpad Dag) en galactische signatuur van Michael Jackson, maak een verandering en doe mee met de Kosmische Droom!

[Seal & Tone]Gamma 10 - Kin 144, Geel Magnetisch Zaad (6 jul)

Vandaag begint de 13-daagse Zaad-Wavespell, de kracht van opbloeiing (eindigt Kosmische Maan 22, Kin 156 / 18 juli)

Toen, door de vierde poort van de Blauwe Kasteel van Verbranding, arriveerde de Zaad-Wavespell die de kracht van opbloei inluidde. De magische schittering van de dertien manen weefde haar betovering van de Aap-genesis over de menselijke tuin. –Dreamspell Genesis

[Seal & Tone]Alpha 12 - Kin 146, Witte Elektrische Wereldoverbrugger (8 jul)

Vandaag is het zowel Nieuwe Maan als start van de tweede 10-daagse reeks van de Galactische Activeringsportalen in de Tzolkin - bekend als de "Omega GAP Reeks".

Deze GAP-reeks is super gesynchroniseerd, want de synchronisatie van de dagelijkse zonnezegel met de Kubus-positie blijft voortduren!

[Seal & Tone]Dali 22 - Kin 156, Gele Kosmische Krijger (18 jul)

Vandaag voltooit de 13-daagse Zaad-Wavespell - kracht van opbloei - evenals het 52-daagse Blauwe Westelijke Kasteel van Verbranding: Hof van Transformatie:

Nu waren de tweeënvijftig stappen van het Blauwe Wwestelijke Kasteel van Verbranding compleet. De kracht van magie maakte zichzelf waar door het transformeren van de Draak-genesis in de Aap-genesis. drie kastelen, honderdzes en vijftig stappen, honderdzes en vijftig dreamspell-eeuwen afgerond, ging de reis van Tijdschip Aarde nu richting het galactische zuiden voor de voortzetting van de Aap-genesis en de opbouw van het vierde kasteel, het stralende gele kasteel van geven. Dreamspell Genesis

Laatste week van de Zevende Mystieke Maan!

[Seal & Tone]Seli 23 - Kin 157, Rode Magnetische Aarde (19 jul)

Vandaag begint zowel het 13-daagse Rode Aarde Wavespell van Navigatie/Synchroniciteit als het 52-daagse Geel Zuidelijke Kasteel van Geven: Hof van Intelligentie.

[Seal & Tone]Zoals de planetaire Kin de krachten van geboorte, dood en magie ontvingen bij het passeren door de eerste drie kastelen, zo zou het vierde kasteel hen de Krijger-kracht van intelligentie verlenen.

Nu kwam de eerste magnetische poort van het kasteel van geven, de dertiende wavespell, de Aarde-wavespell die de kracht van navigatie in werking stelde. Machtig waren de Kin bij het betreden van deze poort. Krachtig waren zij in het navigeren van de magie van de dertien. Dreamspell Genesis

De Rode Aarde Wavespell van Synchronicity zal ons recht doorheen de Galactische Synchronisatie meenemen en naar de Nieuwe Straal! (eindigt Magnetische Maan 6, Kin 169 / 31 juli)

Het Gele Zuidelijke Kasteel van Geven - een perfecte start van de Nieuwe Tijd van Vrede op Aarde! - zal ons twee manen ver in de nieuwe Straal brengen en eindigt op Lunaire Maan Gamma 17, Kin 208 / 8 september

[Seal & Tone]Kali 25 - Kin 159, Blauwe Elektrische Storm (21 jul)

Vandaag begint de 5-daagse Vayeb met de meditatie: "Alles wat nodig is om de kostbare steen te verkrijgen..."
5-daagse aftelling naar de Dag Buiten de Tijd 2013!

Doe mee met de 13:20 Love Revolution!!!

[Seal & Tone]Alpha 26 - Kin 160, Gele Zelfbestaande Zon (22 jul)

Volle maan en Supermaan! Wereld Noösfeer Dag en Volle Maan! Vandaag begint ook de 3-daagse Meditatie Retreat: Becoming Your Galactic Archetype - aan de voet van Mt.Shasta - de batterij katalyseren van de nieuwe Straal!

Deze Supermaan is de 3e op rij in 2013 en leidt tot een een Groot Sextiel op Kin 167, Magnetische Maan Kali 4.

[Seal & Tone]Silio 28 - Kin 162, Witte Ritmische Tovenaar (24 jul)

Laatste volledige Regenboogbrug-Meditatie van het B;auwe Resonante Stormjaar! Katalyseer de energie van de nieuwe Straal via het instrument van je lichaam - grond de Nieuwe Tijd en lanceer de regenboog!

[Seal & Tone]Dag Buiten de Tijd - Kin 163, Blauwe Resonante Nacht (25 jul)

Laatste dag van de Zeven Cycli van Terugkeer van de Heilige Kracht - Voltooiing van de Galactische Spiral Density Wave van 1008-dagen cyclus tot de Noosphere! - Completion of the Galactic Spiral Density Wave 1008-day cycle to the Noosphere!

The Earth and Myself are One Mind
De Aarde en Ikzelf zijn Eén en Dezelfde Geest

Stuur flyers van je Buiten de Tijd evenement naar info@lawoftime.org - Wakker aan, die 13:20 Liefde, Kunst en Revolutie van Synchroniciteit !!

Speciale Dag Buiten de Tijd Boodschap van Japan
[Galactic Spacebook]

Our Sister Sites

Noosphere Forum CREST13 [Galactic Spacebook]Planet Art Network
Previous Issues of the Noos-letter: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37| #38
Vorige edities van de Nederlandse Noös-letter: #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19
#20 | #21 | #22 | #23 | #24| #25 | #26| #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37
AAN-melden voor de Nederlandse vertalingen kun je via info@PAN-Holland.nl

Noös-letter in andere talen
en EspañolNederlandsFrançaisPortuguês

This message and its content is Copyright by Foundation for the Law of Time
PO Box 156. Ashland OR, 97520 - +1 (541) 488-0714

Link to "Galactic Synchronization" Twitter Page Link to "Galactic Synchronization" Facebook Page