Kristallen Konijn Maan van Samenwerking • Noös-letter van de Foundation for the Law of Time • Ned. editie #37
Sign up! | Schrijf je in
Moeilijk te lezen? Klik hier om online te bekijken  
Noos-letter of the Foundation for the Law of Time - Issue #37

Welkom in de Kristallen Konijn Maan Editie van de Noös-letter

[Rabbit]Welkom in de Kristallen Konijn Maan van Samenwerking! Dit is de twaalfde maan van het Planetaire Service Wavespell en de zesde van de Zeven Mystieke Manen.

Het thema van deze Maan wordt samengevat door Morpheus in de Matrix: "Kom even hier. Ga zitten. Ik kan me voorstellen dat je je nu een beetje zoals Alice voelt. Tumbling down the rabbit hole? Die het konijnenhol inbuitelt? Hmm?

Deze Maan vraagt ons om samen te werken met de onzichtbare krachten die ons wenken om het Witte Kristallen Konijn te volgen naar het radiale konijnenhol. Deze mystieke maan komt overeen met Blauwe Kristallen Hand, Kin 207. Deze maan is de fractale uitbreiding van de dag 21-12-2012, Blauwe Kristallen Hand. Deze Maan brengt ons de herinnering aan de zesde dag van de schepping: de kracht van kristallen voltooiing.

De totem van deze maan is het Konijn, die volgens de traditie vruchtbaarheid, nieuw leven en wedergeboorte vertegenwoordigt en ook wordt geassocieerd met Wedergeboorte. Zoals het totemdier voor Pasen, is het konijn (konijn) is een magisch wezen. Pasen wordt ook geassocieerd met Eastre (ook wel aangeduid als Ostara), de Angelsaksische Teutoonse godin van zowel de lente en vruchtbaarheid. Ze werd meestal gezien begeleid door een konijn. Misschien was zij de eerste die het goede voorbeeld gaf aan Alice, die het witte konijn volgde tot in het konijnenhol. (Origineel was het eigenlijk een haas, niet een konijn, dát was de inspiratie voor het Pasen-totem).

Sommigen geloven dat het (kosmische) ei staat voor het graf dat wanneer het gekraakt wordt, de opstanding van Christus imiteert. Het is interessant om te zien dat kinderen de eieren kleuren (versieren van het graf) in afwachting van de dag van de opstanding wanneer de schaal zal worden gekraakt. Laten we afzien van het historische konijnenpootje voor "geluk" en zien wat voor soort konijnen we uit de multidimensionale hoed kunnen trekken in deze zesde mystieke maan.

In de pulsar-kosmologie van de wavespell correspondeert de twaalfde positie of toon met de twaalfde maan. Dit voltooit de 3D mind pulsar die in de vierde maan, de Zelfbestaande Maan van Vorm, begon. Deze 12e positie staat voor de samenwerking van vorm; wanneer we de balans opmaken van gedane acties uit het verleden en toekomstige acties voorbereiden.

Tegen het begin van het Galactisch Zaadjaar (26 juli 2013) zal er een nieuwe synchronisatie-bundel in het spel komen. Deze bundel zal helpen om de noösferische systemen van eenheidsbewustzijn te bestendigen. Om deze nieuwe bundel volledig te realiseren in de derde dimensie, moet het gegrond zijn in verschillende activiteiten.

In noösferisch bewustzijn worden menselijke activiteiten georgani-seerd als zes (+1) soorten activiteiten (of werkstations). Hieronder volgen de zes (+1) activiteiten die helpen de noösfeer te behouden als een positief zelf-genererend veld van bewustzijn (zie Book of the Initiation/Cosmic History Chronicles, Vol.4).

Iedereen kan in een of meer van deze velden werkzaam zijn; er is er altijd wel één, die je ligt.

1. Peace Workers - Vredeswerkers - Dit zijn degenen die begrijpen dat vrede een fundamentele kwaliteit is van het zijn. Ze stabiliseren sociaal-mentale velden met harmonische acties en activiteiten om programma's te creëren voor de geestelijke stabilisatie voor de planeet. De vredeswerkers beginnen met de buurt en breiden vervolgens uit naar buiten om het sociale welzijn te helpen stabiliseren, en gelijkheid en emotionele balans te bevorderen door middel van allerlei programma's en vaardigheden. Ze geven deze leringen door aan anderen, zelfs tot in het dierlijke, plantaardige en minerale rijk.

2. Educators – Opvoeders/leraren - Dit zijn degenen die de cycli van tijd en het nieuwe systeem van de galactische orde begrijpen. Ze begrijpen en zijn in staat zijn om vakkundig de Wet van Tijd, de synchrone orde, Kosmische Geschiedenis en de aard van de noösfeer door te geven. Leraren zijn zeer belangrijk voor het instellen van de programma's van de nieuwe kennis en nieuwe meetsystemen die overeenkomen met kosmische harmonische normen. Leraren kunnen werken in hun buurt of naar verschillende bioregio reizen om kennis over te brengen. Hun taak is ervoor te zorgen dat iedereen werkt met de hoogste verenigende kosmische informatie in resonantie met de ene geest van de Aarde, de noösfeer.

3. Healers – Genezers - Dit zijn degenen die de kunst van zelf-healing kennen, hoe het lichaam te helen, hoe het lichaam zichzelf regenereert, enz. Hun taak is om deze kennis door te geven aan anderen, zodat uiteindelijk, het menselijk ras in het rijk van doodloosheid komt. De healers zijn degenen die gevorderd zijn in het uitstralen van kosmisch licht door hun lichaam naar anderen en naar de planeet. Zij zullen anderen onderwijzen over de regeneratieve krachten van het lichaam, inclusief kennis over het plantenrijk. Zij zullen ervoor zorgen dat de zelf-healing wordt hersteld in de menselijke soort en dat iedereen het systeem van de drie lichamen begrijpt en de technieken van heling - voedselinname; beheersing van de ademhaling; de houding en waarneming van het lichaam en hoe het te handhaven op een niveau van zelf-generatieve uitstraling. Op deze manier zullen ze helpen bij de gezamenlijke uitvoering van het ene lichaam van de noösfeer.

4. Love Workers – Liefdeswerkers - Dit zijn degenen die zich bezighouden met het verspreiden van het hoogste geestelijke welzijn, gebaseerd op de kosmische kracht van de liefde. Zij leren anderen, bijvoorbeeld, hoe je liefde en mededogen verspreidt naar alle wezens. Ze werken met een groot scala aan technieken voor het wekken van universeel mededogen als de basis van de geestelijke gezondheid en stralend welzijn. De Liefdeswerkers leren ook hoe je de beginselen van zelf-liefde kunt activeren, zodat men leert hoe men zijn/haar eigen liefde en licht genereert zonder energie van anderen af te nemen. Op deze wijze wordt zelf-genererende barmhartige liefde de normatieve waarde voor relaties in het universum, het bindmiddel van de noösfeer.

5. Earth Workers – Aardebewerkers - Zij zijn de tuinders die voor het voedsel zorgen en de boomgaarden verzorgen. Zij reguleren ook de handel daarvan. Ze bevrijden de dieren, planten tuinen en bomen, verfraaien de aarde, en in het algemeen zorgen zij voor steeds meer harmonie tussen de biosfeer en de noösfeer. Door hun werk raken de biosfeer en de noösfeer geïntegreerd. De Aardebewerkers zijn de verzorgers van onze planeet, ze beseffen dat de Aarde een levend wezen en levende gedachtenwereld is. Deze kennis verheft niet alleen andere mensen, maar het verheft de Aarde zelf. Dit definieert het Psycho-zoïsche Tijdperk - het is niet alleen de mens, maar al het geestelijk leven. Dit is de kennis die de Aardebewerkers uitzenden. Elke cel van de Aarde moet verlicht worden. Op deze manier is de nieuwe economie een vorm van geestelijke ecologie.

6. Planet Art Workers – Planetaire Kunstwerkers - Deze wezens dragen bij aan het creëren van de hele planeet als een totaal kunstwerk. Zij zijn de kunstenaars, musici, dichters, schilders, enz. Zij vormen netwerken en weefsels van artistieke vormen en harmonieën die de menselijke sociale en perceptuele systemen met de systemen van de natuur verenigen. Door het vlechtwerk van kunst en natuur worden nieuwe vormen gecreëerd van levende kunst en kunstvormen als uitstraling. Alle zintuigen worden benut en samengebracht in nog meer inclusieve vormen van synesthesie. De Planet Art Workers zien erop toe dat het geheel van de aarde wordt getransformeerd en gerealiseerd als een galactisch kunstgeheel, een medium voor de artistieke transformatie op elk gebied van kosmische energie en uitstraling.

7. Tenders of the Sacred Flame – Hoeders van de Heilige Vlam - Dit zijn de wijsheid-dragers, de beoefenaars, de yogi/yogini's, monniken, nonnen, de occultisten, de slangen-geïnitieerden. Dit is de zeldzaamste van de 7 en omvat degenen die op hun levenspad voortdurend bezig zijn met het innerlijk werk. Deze wezens besteden vaak veel tijd in eenzaamheid aan mediteren, studeren en het bevorderen van kosmische kennis ten behoeve van het geheel. Zij geven er de voorkeur aan om meer werken op de innerlijke niveaus en zo het planetaire mentale veld te helpen stabiliseren.

"Word wakker, Neo.  De Matrix heeft je.  Volg het witte konijn." 

Kristallen Maan in één oogopslag

Star Travelers Synchroniciteiten

Welkom nogmaals in het 4-D 360-graden radiale theater van de synchrone orde! Vandaag bekijken we de Kristallen Maan, de zesde van de Zeven Mystieke Manen, die overeenkomt met niets minder dan Kin 207, Blauwe Kristallen Hand! Kin 207 was de kin voor 21 december 2012, de langverwachte afsluiting van de grote cyclus!

Dit betekent dat deze Maan net zoiets is als het fractale "uitpakken" van het cadeau van de sluiting van de cyclus! En zoals een kleine golf zich alleen maar in het water stort om een deel van een grotere golfbeweging te worden, was die dag Kin 207, Blauwe Kristallen Hand slechts een voorloper van de nieuwe stralenbundel, die zich later manifesteert als deze hele Kristallen Maan - dus zet je noö-surfplank maar vast in de was!

[Seal & Tone]
Ik draag op om te weten
Heelwording universeel makend
Ik bezegel de opslag van volbrenging
Met de kristallen toon van samenwerking
Ik word begeleid door de kracht van zelfopwekking

Als de zesde van de Zeven Mystieke Manen, recapituleert de Blauwe Kristallen Hand Maan de oer-scheppingskracht van de zesde dag van de schepping: de Kracht van Kristallen Volbrenging.

Dus, om in dit proces ons doorgaande bewustzijn te behouden, hebben we: (1) Zet het universum in beweging met Resonante Spirit (OM ... RANG!!!); (2) Zet de talloze sterrenstelsels aan het draaien met Galactische Overvloed, (3) Laat de galactische circuits oplichten met ontelbare sterren die Solair Gewaarzijn belichamen; (4) Ontwaak het levensproces met Planetaire Levenskracht en (5) vestig het perfecte contrapunt van het leven met Spectrale Dood ...

Welnu, in de zesde dag van de schepping activeren we de kracht van Kristallen Voltooiing. Het Boek van de Avatar dat de hele "7 dagen van de schepping" (13,7 miljard jaar) beschrijft als een Wavespell van 13 Tonen, zegt dat dagen "3, 4 en 5 vestigen de vereiste elementen voor de "evolutionaire explosie" die optreedt op de zesde dag van de Schepping ... exponentiële vermenigvuldiging en verspreiding van de evolutie van de soorten - zeewier, schelpen, vissen, amfibieën, reptielen, dinosaurussen, vogels, eerste zoogdieren, knaagdieren, paarden"enz."

De zesde dag van de schepping "Transporteert Kosmische Levensintelligentie naar Kosmisch Bewustzijn..."

Dit alles, omdat de kracht van Kristallen Voltooiing nog een andere diepe meditatie biedt voor de Zeven Mystieke Manen. Het lijkt erop dat zodra leven en dood zijn ingesteld als essentiële onderdelen van de kosmische schepping, dat de kracht van het kristallen rasterwerk van vierdimensionale tijd het allemaal verbindt! Het universum in zijn ruwe vorm, in de hand van de Ene...

Klik hier om de volledige Kristallen Maan van het Resonante Stormjaar uit de Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity te downloaden.

Heptad Paden en Codon codes voor de Blauwe Kristallen Hand Maan

"Kracht van Kennis en Liefde Gekristalliseerd" binnen de Galactic Superstructure/Hunab Ku 21 Galactic Tree of Life and Knowledge. (Galactische Superstructuur/Hunab Ku 21 Galactische Boom van het Leven en Kennis)

 • Heptad 45: Meditatie Zendt Reflectie van Sex
  Codon 51, Donder/Het Zijn Opwekken. "Telepathie Wekt Energie van Ruimte Op"

 • Heptad 46: Meditatie Zendt Reflectie van Dood
  Codon 21, Visie Opwekken. "Manier van Macht Hanteren Conformeert aan Waarheid"

 • Heptad 47: Zelfopwekking Zendt Reflectie van Kunst
  Codon 35, Mind Enduring (de Geest Ondergaand?). "Kosmische Orde Verlicht Ruimte"

 • Heptad 48: Zelfopwekking Zendt Energie van Zuivering
  Codon 64, Voorbereid. "Galactisch Octaaf Verenigt de Dimensies"

N.B. Het woord "Transmits" heeft te maken met overbrengen, overdragen, uitzenden of overseinen; wij kozen voor "zenden"

[Seal & Tone]Dali 1 - Kin 107, Blauwe Elektrische Hand (30 mei)

GAP - Galactische Activering Portaaldag. Welkom in de Kristallen Konijn Maan! Deze maan begint met een klapper van negen dagen op een rij van Galactische Activeringsportalen, gevolgd door een vijf-daagse transit naar de eerste 14 dagen van de Mystieke Kolom!

Volg het Witte Konijn… 

[Seal & Tone]Seli 2 - Kin 108, Gele Zelfbestaande Ster (31 mei)

GAP - Galactische Activering Portaaldag. Teken van de Galactic Mayan Mind transmission GM108X - nonlocale bron van de Cosmic History Chronicles...

[Seal & Tone]Gamma 3 - Kin 109, Rode Boventoon Maan (1 juni)

GAP - Galactische Activering Portaaldag. Teken van het Zevende Jaar van het Mysterie van de Steen. Vandaag is de Psi Chrono Unit is ook Kin 109, Rode Boventoon Maan - tijdreis-kans om terug te gaan naar 2010-2011 - een diepgaand jaar, zowel voor ons binnen als ons buiten, met zowel de hemelvaart van Valum Votan en de Fukushima ontploffing in Japan...

[Seal & Tone]Silio 7 - Kin 113, Rode Solaire Hemelwandelaar (5 juni)

GAP - Galactische Activering Portaaldag. Boeiende dag-nacht synchroniciteit, want vandaag is zowel de Nachtelijke Reis van Mohammed als het Teken van de Heer van de Dageraad/Quetzalcoatl, avatar van Tollan...

[Seal & Tone]Seli 9 - Kin 115, Blauwe Spectrale Adelaar (7 juni)

Laatste dag van de "Alpha Run" van GAPs - Galactische Activeringsportalen - 10-daagse GAP voltooid.

[Seal & Tone]Alpha 12 - Kin 118, Witte Magnetische Spiegel (10 juni)

Vandaag begint de 13-daagse Witte Spiegel Wavespell, kracht van Eindeloosheid (Cyclus voltooit op Kristallen 24, Witte Kosmische Hond/22 juni)

"Toen kwam de Spiegel, diens perfecte wavespell van eindeloosheid in werking stellend. …"Dreamspell Genesis

[Seal & Tone]Dali 15 - Kin 121, Rode Zelfbestaande Draak (13 juni)

Vandaag begint de 20-dagen Mystieke Kolom, de 7e, centrale kolom van de Tzolkin. Vandaag is ook de galactische signatuur van de ontdekking van de Wet van Tijd.

[Seal & Tone]Dali 22 - Kin 128, Gele Spectrale Ster (20 juni)

Vandaag begint de zesde 36-daagse cyclus, het Kuberen van de Aarde: projecteer de bovenkant van de kubus (Cyclus eindigt op de Dag Buiten de Tijd 2013 / 25 juli)

[Seal & Tone]Seli 23 - Kin 129, Rode Kristallen Maan (21 juni)

Magic Turtle Day (Magische Schildpad Dag), Zonnewende en ook het begin van de Mystieke Harmonische 33 - de 33e 4-daagse harmonische die precies in het centrum van de Tzolkin zit. Waar alle andere harmonischen worden gecodeerd door een van 64 Codons en UR Runes, is de 33e harmonische de mystieke leegte midden in het centrum.

Klik hier om het schema van de 64 Runes en Codons (en Biphasic Codons) uit de Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity te downloaden.

[Seal & Tone]Gamma 24 - Kin 130, Witte Kosmische Hond (22 juni)

Vandaag, halverwege de 260-kin galactische spin, completeert de 13-daagse Witte Spiegel Wavespell, kracht van Eindeloosheid. Vandaag voltooit ook de Draak Genesis.

"… En in de glinsterende witte poort van de Kosmische Hond, de dertiende stap van de Spiegel-wavespell, werd de Draak-genesis volbracht."Dreamspell Genesis

[Seal & Tone]Kali 25 - Kin 131, Blauwe Magnetische Aap (23 juni)

Volle maan en vandaag begint de tweede helft van de Tzolkin, ook wel bekend als de Cyclus van Terugkeer binnen de 260-kin Tzolkin. Elke Tzolkin kan gezien worden als een cyclus van Wording en een cyclus van Terugkeer - elk 130 dagen. Dit gecombineerd met de 520-daagse Wijsheid-Cycli (die bestaan​uit een 260-daagse cyclus van Wording en Terugkeer) creëert een meerlaags mozaïek van synchroniciteit. Voor meer informatie zie Book of the Avatar.

[Seal & Tone]Alpha 26 - Kin 132, Geel Lunair Mens (24 juni)

Vandaag is het enige Pacal Votan helder teken in deze sterk geladen Maan. De Lunaire Mens als een helder teken op de sarcofaag-deksel van Pacal Votan was een Dreamspell profetie van de maanlanding. De Lunaire Mens betekent ook de volledig bevrijde mens die opereert volgens de 13-Manen-frequentie.

[Seal & Tone]Silio 28 - Kin 134, Witte Zelfbestaande Tovenaar(26 juni)

Gigantische regenboogbrug-meditatie-dag.  Gebruik de kracht van liefde om je visualisatie de brandstof te geven die ons katapulteert naar de magische vlucht van de Kosmische Maan! Galactische signatuur van Bob Marley ...

Our Sister Sites

Noosphere Forum CREST13 [Galactic Spacebook]Planet Art Network

Previous Issues of the Noos-letter: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37
Vorige edities van de Nederlandse Noös-letter: #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19
#20 | #21 | #22 | #23 | #24| #25 | #26| #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37
AAN-melden voor de Nederlandse vertalingen kun je via info@PAN-Holland.nl

Noös-letter in andere talen
en EspañolNederlandsFrançaisPortuguês

This message and its content is Copyright by Foundation for the Law of Time
PO Box 156. Ashland OR, 97520 - +1 (541) 488-0714

Link to "Galactic Synchronization" Twitter Page Link to "Galactic Synchronization" Facebook Page