Ritmische Hagedis Maand van Gelijkheid - Noös-letter van de Foundation for the Law of Time - Ned. editie #44
Sign upShare Schrijf je in
Moeilijk te lezen? Klik hier om online te bekijken   
Noos-letter of the Foundation for the Law of Time - Issue #44

Welkom in de 2013-2014 Ritmische Hagedis Maan Editie van de Noös-letter

[Lizard]Welkom in de Ritmische Hagedis Maan! Dit is de 6e Maan van de Planetaire Service Wavespell, die de kracht van Ritmische Gelijkheid bevat.

Naarmate we onze weg vervolgen naar de zonnewende en jaarlijkse viering van 21 december is het goed om even te pauzeren, te beoordelen en na te denken over de veranderingen in ons leven in de afgelopen 365 dagen.

De Harmonische Convergentie van 1987 begon een 26-jarige cyclus van het resonante ontwaken van onze planeet in afwachting van een nieuwe galactische stralenbundel. Deze nieuwe galactische straal is bedoeld om ons te verheffen in een verenigd planetair intelligentie-veld bekend als de noösfeer. De nieuwe energie is nu aan het binnenstromen - maar de keuze is aan ons om al dan niet open te staan voor deze nieuwe energie.

In de pulsar-geometrie is de zesde toon de tweede toon in de 1-dimensionale levenspulsar, waar we om gelijkheid vragen en de uitdagingen beheren. Deze pulsar eindigt in de 10e (Planetaire) Maan als we manifesteren en de uitdaging aangaan. De belangrijkste uitdaging is herkennen wie we werkelijk zijn en dan ernaar handelen.

Wij zijn de tussenpersonen tussen hemel en aarde. Als intermediair gaan we door verschillende ontwikkelingsstadia, waarvan de ultieme is: de volledige hereniging met GOD (Galactisch Ordenende Dynamiek). Vanuit een wetenschappelijk perspectief kan God worden gezien als het Allerhoogste Wezen dat het gehele elektromagnetische veld regeert.

Als het laatste deel van de profetie van Pacal Votan kwam de 441 kubus matrix. 4 x 41 = 164. Op Kin 164, Geel Galactisch Zaad (de huidige jaardrager) openden we de nieuwe galactische straal (26-7-2013). Deze nieuwe bundel voert pure stromen aan van kosmische intelligentie waartoe het gedachten-veld van onze planeet nu toegang wordt geboden.

Nieuwe ladingen informatie en kennis worden nu versleuteld door middel van deze straal, die alle mogelijkheden in zich heeft om een nieuwe holografische film en script voor de Aarde te ontvouwen. "De toekomst behoort aan hen die in de schoonheid van hun dromen geloven." (Eleanor Roosevelt).

Toegang tot deze nieuwe bundel vereist een voortdurende oefening van de "onderzoeken van binnen".

Vanuit de innerlijke wereld wordt fris perspectief afgeleid. Door het innerlijke oog zien we dat alle oorlogen die we hebben gevochten en blijven vechten een verleden hologram zijn dat geprojecteerd wordt naar onze huidige moment. Door gezamenlijk terug te keren naar het huidige moment is spontane healing mogelijk.

Aangezien deze Ritmische Maan samenvalt met het Gregoriaanse Nieuwjaar is het deze maan onze taak om de toekomst te herinneren: de toekomst van de Nieuwe Tijd. In de nieuwe tijd is er geen oorlog. Er is geen vervuiling. Er is geen armoede. Vrede heerst en liefde, synchroniciteit en verbeelding regeren.

In de Nieuwe Tijd krijgen we de mogelijkheden om een​nieuwe cultuur te creëren: galactische cultuur: een cultuur van heelheid, een cultuur van het licht, een cultuur van een allesomvattend vrede die onze plaats in de kosmos onderkent.

Coming Soon - The Long-Awaited eBook! Cosmic History Chronicles VOLUME 1 - Pre-Order Now

Ritmische Maan-in-één-Oogopslag (klik ook eens op de verschillende vakjes, woorden en symbolen)

[13 Moon calendar] Link to Rainbow Bridge Meditation on Galactic Spacebook Link to Rainbow Bridge Meditation on Galactic Spacebook Link to Rainbow Bridge Meditation on Galactic Spacebook Link to Rainbow Bridge Meditation on Galactic Spacebook Link to Rainbow Bridge Meditation on Facebook Link naar Regenboogbrug Meditatie Instructies Link to Rainbow Bridge Meditation on Facebook Link to Rainbow Bridge Meditation on Facebook Link to Rainbow Bridge Meditation on Facebook Link to Rainbow Bridge Meditation on Facebook Link to Rainbow Bridge Meditation on Galactic Spacebook Link to Rainbow Bridge Meditation on Galactic Spacebook Link to Rainbow Bridge Meditation on Facebook Link to Rainbow Bridge Meditation on Facebook Link to Rainbow Bridge Meditation on Galactic Spacebook Link naar "Jaarlijkse Maancycli" Geel Galactisch Zaadjaar Link to Fukushima Synchronized Tranmissions Link to Advanced Synchronotron Seminar - Brazil - with Stephanie South/Red Queen [UFO DC - Time, Art and Exopolitics] Link to Rainbow Bridge Meditation on Facebook Link to Rainbow Bridge Meditation on Galactic Spacebook Link to "Annual Lunar Phases" Yellow Galactic Seed Year Link to Rainbow Bridge Meditation Instructions

Link to Rainbow Bridge Meditation on Facebook Link to Rainbow Bridge Meditation on Galactic Spacebook Link to "Annual Lunar Phases" Yellow Galactic Seed Year Link to Rainbow Bridge Meditation Instructions

Synchroniciteiten voor Sterrenreizigers

Welkom in de Ritmische Maan van Gelijkheid!

Zo boven, zo beneden. Het geheel beïnvloedt het deel en het deel beïnvloedt het geheel.

Waar velen in angst zitten over de Fukushima kernramp is het belangrijk om te onthouden dat we multidimensionale wezens zijn met de kracht en capaciteit voor wereldwijde transmutatie. Creatieve oplossingen voor al onze problemen zijn beschikbaar. Maar we moeten onze frequentie als een collectief verhogen om ze te ontdekken. Dit vereist wil en inspanning.

De hogere dimensies bevatten en informeren de lagere dimensies. Door de codes van de synchrone orde, kunnen we naar de hogere dimensionale niveaus van bestaan met als doel het creëren van positieve veranderingen in de derde dimensie. Net als van een bergtop naar beneden schreeuwen, waar de stem doorgalmt naar de volgende valleien, zullen we door het toepassen van onze wil in de synchrone orde de driedimensionale werkelijkheid beïnvloeden met steeds groter gemak en grotere stuwkracht.

In het 12:60-programma bevat deze Ritmische Maan zowel Kerstmis en (gregoriaans) Nieuwjaar. Voor velen is dit doorgaans een tijd van verhoogde stress, emotionele pijn en opgeblazen consumentisme. (Een Google zoektocht van "feestdagen depressie" levert 72.000.000 pagina's op; een onderzoek van "feestdagen stress" levert 142.000.000 pagina's op).

Liever dan meegesleurd te worden in het oude programma kunnen we dit jaar deze tijd beter gebruiken om onszelf te verheffen als Eén Menselijke Familie door middel van wereldwijd gesynchroniseerde meditaties, met speciale aandacht voor het zuiveren van de giftige afvalstoffen van Fukushima.

Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan dit wereldwijde telepathische experiment om de energie van het giftige afval uit te schakelen of het te transmuteren in uitstraling. Lees verder om te leren hoe...

Elke SILIO [] van deze Maan:

Silio is de dag van de Regenboogbrug-meditatie. Rond deze Maan je regenboogbrug-meditaties af door de regenboogbanden die stromen (1) rond de Aarde, (2) rond je lichaam en (3) in je hart - neem deze regenboog-liefdeskracht en injecteer het in de Wereldoverbrugger Zone op de planeet Holon.

Worldbridger Zone Readout - Details at www.lawoftime.org/planetgeomancy

Worldbridger Zone Readout - Details at www.lawoftime.org/planetgeomancy
Uit 13:20 Planetaire Geomantie

Zodra de regenboog-liefdeskracht wordt geïnjecteerd in de Wereldoverbrugger Zone, de bron van de vergiftiging, visualiseer je de pulsar-geometrie die regenbooglicht pulseert, tegen de klok in de atomaire-cellulaire structuur van alle radioactieve stoffen (bestudeer de citaten uit de Dynamica van Tijd aan de onderkant van deze Noös-letter). Zo boven, zo beneden: weet dat dit zich voordoet in andere sterrenstelsels en wereld-systemen die hun eigen versie van de strijd kunnen ervaren, zoals wij hier op Aarde.

Beëindig je meditatie door het verzegelen van de hele visualisatie in een kristal. Als je geen kristal hebt, verzegel je de hele visualisatie telepathisch in de kristallen octaëder in het centrum van de Aarde.

[Rainbow Bridge]    
"Regenboogwolken Boven Japan"

Om je atomaire-cellulaire pulsar-meditatie te verdiepen, zie Book of the Transcendence, met de complete periodieke inhoudsopgave met de kristalrooster-structuren voor elk element.

Op elk SPECTRALE TOON [] van deze Maan:

[Earth Wizard in Crystal]De Spectrale toon is de toon van bevrijding, de kracht die vrijlaat en oplost. Het is het spectrale bereik van het spectrum die de kleuren maakt van de radiosonic toekomst.

Op deze dagen gebruik je een kristal en projecteer je jezelf of je groep in het kristal: je bewustzijn = het kristal. Het kristal communiceert en vormt een netwerk met alle andere kristallen.

Je trekt het radioactieve afval het kristal in, als een plek voor vierdimensionale quarantaine. In het kristal trek je dan de etherische regenboogbanden van de Regenboogbrug naar beneden via je kruinchakra, waar het in de oven van het Dali plasma (thermische/warmte-kracht) wordt verwarmd. Zet het vuur hoog! Beoefen de kundalini-vuurademhaling als je bekend bent met de techniek.

Dan straal je deze brandende regenboog-energie uit je derde oog (de Gamma pacificerende kracht) en in het giftige afval in quarantaine in het kristal. Visualiseer weer deze pacificerende/vredesmakende en gloeiendhete regenboog-energie die de andere kant op draait van de draaiing van de giftige afval-energie, totdat het volledig is getransformeerd van radioactief afval in radiosonische regenboog - gebruik je verbeelding om kleuren op te roepen die je nog nooit hebt gezien!

Als alle giftige afvalstoffen in je kristallen quarantaine omgezet zijn in regenboog, slaak je een collectief "Ah", om de energie vanuit het kristallen netwerk naar je omgeving en het milieu te kanaliseren als atmosferische uitstraling.

Op elke WERELDOVERBRUGGER [] Dag

Wereldoverbrugger is de kin die de zone codeert op de Planeet Holon waar Japan wordt gevonden. Wereldoverbrugger komt ook overeen met G/K (galactisch-karmisch) Mars. In de interplanetaire kosmologie werd Mars teruggebracht tot rood stof als gevolg van thermo-nucleaire verwoesting. Het feit dat Japan in de Wereldoverbrugger-zone ligt en waar de meeste extreme nucleaire kernsmelting plaatsvindt - en dat dit het enige land ter wereld is dat een directe thermonucleaire explosie heeft ervaren - is geen toeval. Alles is fractaal door verleden en toekomst.

Op Wereldoverbrugger-dagen gebruik je je kristal als een tijdtransportvoertuig. Reis naar Mars voordat het werd verbrand. Plant de zaden van bewustzijn en besef dat deze klucht niet zal worden herhaald. Stem je op diep niveau af op de karmische geschiedenis van Japan. Voel in het diepst van je hart diepe compassie voor alle wezens hier. Van de dolfijnen die meedogenloos worden geslacht tot aan de mensen die de enige gemeenschap op aarde is, die de pijn van nucleaire verwoesting kent.

Transmuteer dit mededogen naar een kracht, die je kristal oplaadt en het giftige afval doorsmeert, zodat het ongehinderd in je kristal-quarantaine kan stromen.

SPECIALE SYNCHRONISTISCHE OPMERKING: Dit jaar valt "Kerstavond" op Blauwe Elektrische Adelaar. Het was op Blauwe Elektrische Adelaar dat Hiroshima werd gebombardeerd in 1945 en vier decennia later in een gesynchroniseerde ceremoniële handeling van magie was het weer Blauwe Elektrische Adelaar op de Harmonische Convergentie van 1987 - de eerste wereldwijd gesynchroniseerde meditatie, die als een harmonische 4D-injectie fungeerde in de karmische fout van Hiroshima.

De occulte of verborgen kracht van Blauwe Elektrische Adelaar is Witte Spectrale Wereldoverbrugger - Japan op de Planeet Holon, net de dag vóór 21 december 2012...

~~~~~~~

Dit zijn slechts een paar mogelijkheden die gebruik maken van de codes van de synchrone orde voor de harmonisatie van onze werkelijkheid. Je wordt uitgenodigd om alle dagen van deze Maan creatief te verkennen en je synchrone meditaties toe te passen in de richting van harmonisatie en healing van dit giftige afval.

[Hunab Ku 21 Galactic Superstructure]De Codes in de Heptad Paden en Planetaire invloeden - Ritmische Maan: Buitenste Matrix

Heptad 21: "Meditatie ontwikkelt Kennis" (13-19 dec)
Pad-verbinding en planetaire invloed:
Witte Spiegel (SP Neptunus) & Blauwe Hand (GK Aarde)

Heptad 22: "Zelfopwekking ontwikkelt Liefde" (20-26 dec)
Pad-verbinding en planetaire invloed:
Blauwe Storm (SP Pluto) & Witte Hond (SP Mercurius)

Heptad 23: "Verlichting ontwikkelt Profetie" (27 dec - 2 jan)
Pad-verbinding en planetaire invloed:
Gele Zon (GK Pluto) & Rode Hemelwandelaar (SP Mars)

Heptad 24: "Navigatie ontwikkelt Intelligentie" (3-9 jan)
Pad-verbinding en planetaire invloed:
Rode Aarde (SP Uranus) & Gele Krijger (SP Saturnus)

Hoogtepunten van de Ritmische maan van Gelijkheid

Deze maan hebben we speciale aandacht voor de dagen met de gesynchroniseerde meditaties voor Fukushima.

[Seal & Tone]Gamma 3 - Kin 46, Witte Resonante Wereldoverbrugger (15 dec)

WERELDOVERBRUGGER (GK Mars/Japan) meditatie-dag. Thurisaz is de heilige strijd die het mysterie initieert

[Seal & Tone]Silio 7 - Kin 50, Witte Spectrale Hond (19 dec)

GAP - Galactisch Activeringsportaal + SPECTRALE TOON meditatie-dag + REGENBOOGBRUG naar Fukushima meditatie!

[Seal & Tone]Seli 9 - Kin 52, Geel Kosmisch Mens (21 dec)

Ritmische Solstice/Zonnewende (Winter/Noorden, Zomer/Zuiden). Laatste dag van de Gele Zon wavespell van Universeel Vuur.

[Seal & Tone]Gamma 10 - Kin 53, Rode Magnetische Hemelwandelaar (22 dec)

Begin van het 52-daagse Witte Kasteel van Oversteek - het Hof van de Dood (kasteel geregeerd door Wereldoverbrugger/GK Mars/Japan). Ook het begin van de Rode Hemelwandelaar Wavespell van Profetie (eindigt op Kin 65, Ritmische 22 of 3 jan. Teken van Quetzalcoatl

[Seal & Tone]Alpha 12 - Kin 55, Blauwe Elektrische Adelaar (24 dec)

"Kerstavond" - SPECIALE TIJDREIS-MOGELIJKHEID - Omdat Blauwe Elektrische Adelaar al geënergetiseerd is door de Harmonische Convergentie van 1987 is elke Blauwe Elektrische Adelaardag een diepgaande kans voor massale karmische zuivering. Naast de andere meditaties deze Maan voor Fukushima (zie hierboven) FORMULEER JE EIGEN HEALING-MEDITATIE VOOR FUKUSHIMA. Stuur ons je meditatie nadat je deze hebt gedaan en we zullen 'm in de daaropvolgende Manen delen om de helende golf van synchrone meditaties te continueren!

[Seal & Tone]Limi 13 - Kin 56, Gele Zelfbestaande Krijger (25 dec)

Kin 56 is ook de galactische signatuur van 17 augustus 1987 toen de zonneschijf van de Inca's in Zuid-Amerika weer boven water kwam en geactivering werd. (Evenals de tweede dag van de Harmonische Convergentie van 1987!)

[Seal & Tone]Silio 14 - Kin 57, Rode Boventoon Aarde (26 dec)

REGENBOOGBRUG naar Fukushima meditatie en Pacal Votan "helder teken" - de Synchrone Meesters zijn met ons.

[Seal & Tone]Limi 20 - Kin 63, Blauwe Spectrale Nacht (1 jan 2014)

SPECTRALE TOON meditatie - ontbind het programma van Gregoriaanse tijd, spectraliseer de radioactiviteit! Hergebruik, recycle en ruil.

[Seal & Tone]Silio 21 - Kin 64, Geel Kristallen Zaad (2 jan)

REGENBOOGBRUG naar Fukushima meditatie + GAP - Galactisch Activeringsportaal! De galactische krachten gidsen ons!

[Seal & Tone]Seli 23 - Kin 66, Witte Magnetische Wereldoverbrugger (4 jan)

WERELDOVERBRUGGER (GK Mars/Japan) meditatie. Vandaag begint ook de 13-daagse Wereldoverbrugger-Wavespell (eindigt op Kin 78, Resonante Maan 7 / 16 jan - ook een Volle Maan).

CREËER EEN 13-DAAGSE ROLLENDE GOLF VAN FUKUSHIMA HEALING-MEDITATIES! AANGEZIEN DIT DE WERELDOVERBRUGGER-WAVESPELL IS, WORDEN DE KOMENDE 13 DAGEN GECODEERD DOOR DE WITTE WERELDOVERBRUGGER! Zuiver de galactisch/karmische stroom van Mars!

[Seal & Tone]Silio 28 - Kin 71, Blauwe Rimische Aap (9 jan)

REGENBOOGBRUG naar Fukushima meditatie + Magic Turtle Day! Op dag 28 doen we de volledig-versterkte Regenboogbrug-meditatie. Heb het geduld van de magische schildpad en richt deze dag in voor speciale super-inspanning in je schoonmaak-meditatie!

[Rainbow Bridge]

Van Hoofdstuk 10 van de 260 Postulaten van de Dynamiek van Tijd, "Harmonische Herschikking van de Synchrone Orde" (nadruk toegevoegd):

10.1.Harmonische herschikking van de synchrone orde verwijst naar het proces van de verbetering of hervorming van een keur aan 12:60 kunstmatige tijd verdorverheden en disfunctionaliteiten van kern- en gifafval tot programma’s voor oorlog, geweld en sociale en persoonlijke verwarring.

10.2. Verdorvenheden van het atomaire cellulair niveau vertegenwoordigen hervormingen van het AC-circuit en het herstel van de formele kristallijnen orde; corrupties en hervorming van de sociale aard vertegenwoordigen hervormingen van het CA-circuit en het herstel van de biologische orde.

10.3. Alle wanorde en corruptie zijn disfuncties van het unitaire biogeochemische proces. Harmonische herschikking van de synchrone orde is een bijzondere toepassing van T(E) = Kunst, waarin sensorische teleportatie wordt toegepast als een biogeochemische transductie en resulteert in het volledig herstel van biohomeostasis.

10.4. Harmonische herschikking van de synchrone orde door biogeochemische transducties zijn speciale gevallen van sensorische teleportatie-oefeningen waarbij de wavespell-geometrie van de tijdpulsar bewust wordt gebruikt om de atomaire en moleculaire rotatie om te keren. Tijdvector-potentialen worden gecoördineerd vanuit de psi bank en zijn biogeochemisch gelegen binnen een telepathische veld. Gebruik makend van technieken voor collectieve sensorische teleportatie kan een bepaalde corruptie weer worden "opgelost" naar zijn oorspronkelijke staat van niet-bestaand potentiaal en/of worden uitgebracht als atmosferische uitstraling.

10.5. Vierdimensionale rotatie draait linksom. Driedimensionale rotatie draait rechtsom. In pulsar-geometrie zijn hemelse harmonieën de coördinatie van de tijdvector-potentialen gedurende een beperkte duur waarin de geometrie 'achteruit' of linksom door de tijd wordt gepulseerd. Telepathisch wordt deze achterwaartse beweging door de tijd gecoördineerd met de rechtsom rotatie van de atomaire en moleculaire structuur van het object van herstel en een mentaal veroorzaakte omgekeerde rotatie wordt gegenereerd, die de corrupte of negatieve orde neutraliseerd of zelfs uitwist.
260 Postulates of the Dynamics of Time by Jose Arguelles/Valum Votan

Our Sister Sites

Noosphere Forum CREST13 [Galactic Spacebook]Planet Art Network

Previous Issues of the Noos-letter: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43en EspañolNederlandsFrançaisPortuguêsSrpski
Vorige edities van de Nederlandse Noös-letter: #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19
#20 | #21 | #22 | #23 | #24| #25 | #26| #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 |
#34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44
AAN-melden voor de Nederlandse vertalingen kun je via info@PAN-Holland.nl

This message and its content is Copyright by Foundation for the Law of Time
PO Box 156. Ashland OR, 97520 - +1 (541) 488-0714

Link to "Galactic Synchronization" Twitter Page Link to "Galactic Synchronization" Facebook Page