Magnetische Vleermuis Maan van Doelgerichtheid - Noös-letter van de Foundation for the Law of Time - Ned. editie #52
     Sign upSchrijf je in
Moeilijk te lezen? Klik hier om online te bekijken         
Noos-letter of the Foundation for the Law of Time - Issue #51

Welkom in de 2014 Magnetische Vleermuis Maan editie van de Noös-letter

[Bat]Welkom in het Rode Solaire Maan Jaar! 

Ik pulseer om te zuiveren
Stroming inspirerend
Ik bezegel de matrix van universeel water
Met de solaire toon van intentie
Ik word geleid door de kracht van levenskracht.

Dit jaar markeert het tweede jaar van een 4-jarig proces van holografische afstemming (2013-2017) terwijl we de brug oversteken van het 3D-model van dualiteit naar het 5D-paradigma van eenheidsbewustzijn en galactische waarneming.

Dit jaar wordt ons de gelegenheid geboden van de hoogste solaire (zonne-) healing. Het is tijd om de kern van het aardse verhaal te helen en volledig de galactische cultuur in te gaan. Galactische cultuur is de cultuur van heelheid; de cultuur van licht. Het is gebaseerd op de principes van Liefde, Kunst, Tijd en Synchroniciteit. Het is een planetaire revolutie die vanbinnen begint. Gele Galactische Zaad (26 juli 2013) markeert Ground Zero, de aanvang van een nieuwe galactische straal en een nieuwe galactische dichtheidsgolf-spiraal van 104.000 jaar. Deze nieuwe straal is een plasma-frequentiestraal met een hoge energie. Het wordt telepathisch geladen met een nieuwe kennisbasis voor onze planeet en is gesynchroniseerd met het psi-veld van de Aarde en met de resonante frequentie van de Aarde. Deze straal wordt gefocaliseerd via onze zon, als een holografisch radioprogramma dat wordt gepulseerd via de zonnevlekken-cycli.

Dit Rode Solaire Maanjaar is ons jaar om de 'gevangenis van de maan" te doorbreken. In de Regina profetie van Mexico, zoals verteld door Antonio Velasco Piña, krijgt Regina de kennis van de valse tijd en de gevangenis van de maan van haar Tibetaanse lama leraar:

"Je hebt heel veel vooruitgang geboekt in het begrijpen van alle soorten wezens, maar tot nu toe heb je mensen daar nog maar heel weinig op getrakteerd. Als je ze kent, zul je beseffen dat de taken die impuls geven aan hun acties bijna altijd illusoir zijn. Mannen en vrouwen lijden en verheugen zich, werken en hebben plezier, hebben lief en haten, opgelegd door een volledig vervormde visie op de werkelijkheid. De mensheid leeft als een gevangene in de gevangenis van illusie/droom en één van hun favoriete dromen is juist te geloven dat ze vrij zijn.

Waar komt dit vandaan", zei de lama wijzend met zijn wijsvinger naar de hemel terwijl hij empathisch bevestigt:"De Maan".

In de jaarlijkse vijfde kracht orakel, correspondeert de Rode Solaire Maan met galactisch/karmisch Mercurius en brengt de opperste kracht van zuivering met de helende kracht van het Universeel Water van compassie en mededogen. Zuivering is de bron en de helende kracht van liefde. Om de volledige energie van deze nieuwe stralenbundel te ontvangen, moeten we ZUIVEREN en OPNIEUW VERBINDEN MET ONZE ESSENTIE en die verbinding vervolgens stabiliseren. Zuiver je lichaam. Zuiver je geest. Zuiver je emoties.

De Wet van Tijd stelt dat het grootste probleem van het menselijk ras de vervreemding van de natuur is: de eigen ware aard die kan worden geheeld door het geheugen te herstellen van de 13 Manen. Het getal dertien is de verduisterde vrouwelijke energie die de tijd laat circuleren.

it jaar bevat de sleutels naar de balans van het mannelijke (solair/de zon) en het vrouwelijke (lunair/de maan). Het mannelijke vertegenwoordigt de goddelijke wil en het vrouwelijke goddelijke creativiteit. De vrouwelijke energie weerspiegelt de neiging van materie om te evolueren en de mannelijke energie weerspiegelt de neiging van de geest om af te dalen om galactische cultuur te verankeren op Aarde.
Het in Almanac Coverbalans brengen van deze twee energieën verbindt opnieuw de twee hersencircuits die van rechts naar links stromen; het is deze heraansluiting die het nieuwe verhaal ontsluit. 

Bestel vandaag nog je 13-Manen Almanac voor het Rode Solaire Maanjaar

 

Our Sister Sites

Noosphere Forum CREST13[Galactic Spacebook]

Magnetische Maan-in-één-Oogopslag

[13 Moon calendar]

Synchroniciteiten voor Sterrenreizigers - Magnetische Maan - Rood Solair Maanjaar

Omdat het 't begin is van een nieuw jaar beginnen we met wat 13:20 / 13:28 grondbeginselen!

De 365-daagse en 260-daagse cycli vormen de basis van de 13-Manenkalender. Dit onthouden helpt je vertrouwd te raken met de verschillende ritmes en patronen die het jaar doorlopen.

Verder is de nieuwe Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity ingericht op een zodanige wijze dat alle codes die vallen in- of worden geleid door de 260-daagse cyclus en de 365-daagse cyclus in hun eigen "zones" van de dagelijkse read-out te zien zijn. Zodat je er elke dag een blik op kunt werpen en zien wat er binnen elke cyclus plaatsvindt.

[Harmonics graphic]
Voorbeeld Almanac-pagina met gemarkeerde codes in de 365-daagse en 260-daagse cyclus.

260-daagse Cyclus

Deze cyclus staat bekend als de galactische spin of Tzolkin-cyclus. Twee-honderd zestig dagen is een gemiddelde van de menselijke zwangerschapscyclus van "9 maanden" en is ook een fractaal van de grotere galactische 26.000-jarige cyclus - die zelf een kwart is van de 104.000-jaar Grote Arcturuscyclus. (Meer over deze grotere cycli is hier te lezen: Galactic Spiral Density Wave).

De 260-daagse cyclus bestaat uit vele sub-cycli, die elk hetzelfde kleurpatroon volgen: rood, wit, blauw en geel (+ groen wanneer er een vijfde element is).

4-daagse cyclus: Harmonische. Er zijn in totaal 65 harmonischen. (4 x 65 = 260). Elke harmonische begint op een dag met een rood zonnezegel eindigt op een dag met een geel zonnezegel. Elke harmonische heeft een unieke code en wordt ook gecodeerd door een van 64 codons en UR Runes (met uitzondering van de 33e harmonische, die de Centrale Mystieke "Void/Leegte" harmonische is). Meer informatie.

[Harmonics graphic]

5-daagse cyclus: Chromatische. (52 Chromatics maken één Tzolkin - 5 x 52 = 260) In de 260-daagse Tzolkin zijn er twee primaire vormen van Chromatischen: De Wijsheid Chromatischen en de Clan Chromatischen.

Wijsheid Chromatischen beginnen altijd op een Kardinale Familiedag (Rode Draak, Witte Wereldoverbrugger, Blauwe Aap of Gele Krijger) en eindigen op een Polaire Familiedag (Rode Slang, Witte Hond, Blauwe Adelaar en Gele Zon). Ze beginnen en eindigen altijd op dezelfde kleur. Dus als men begint met Rode Draak zal het eindigen met Rode Slang en ga zo maar door.

Clan Chromatischen zijn iets anders en volgen het patroon van de 20 zegels zoals ze op je 20 vingers en tenen zitten. Het begin valt altijd op een Polaire Familiedag en de vijfde dag valt altijd op een Portaal Familiedag (Rode Maan, Witte Tovenaar, Blauwe Storm en Geel Zaad). Net als de Wijsheid Chromatischen beginnen en eindigen alle Clan Chromatischen op dezelfde kleur. Dus een gele clan chromatische begint op Gele Zon en eindigt op Geel Zaad.

[Chromatics graphic]

13-daagse cyclus: Wavespell. 20 Wavespells in totaal (13 x 20 = 260). Net als de Chromatischen in die zin, dat ze altijd beginnen en eindigen op dezelfde kleur en altijd het patroon volgen van rood, wit, blauw en geel. Dat wil zeggen, een rood wavespell wordt altijd gevolgd door een wit wavespell, dat wordt gevolgd door een blauw wavespell, gevolgd door een geel wavespell dat weer zal worden gevolgd door een rood wavespell - enzovoort.

[Wavespell graphic]

20-daagse cyclus: Harmonische Reeks. Dit heet een Harmonische Reeks, omdat het een volledige verticale "reeks" is van vijf Harmonischen van boven naar beneden van de Tzolkin - begint altijd op een Rode Draak dag (Zonnezegel codegetal 1).

Harmonics run

52-daagse cyclus: Kasteel. De Tzolkin bestaat uit vijf kastelen (52 x 5 = 260):

1. Het Rode Oostelijke Kasteel van Omwenteling
2. Het Witte Noordelijke Kasteel van Oversteek
3. Het Blauwe Westelijke Kasteel van Verbranding
4. De Gele Zuidelijke Kasteel van Geven
5. Het Groene Centrale Kasteel van Betovering

Telkens op een rood zonnezegel met de Magnetische toon (toon 1) begint er een nieuw kasteel. Elk kasteel bestaat uit precies 4 wavespells van elk van de vier kleuren: Een rood wavespell, wit wavespell, blauw wavespell en een geel wavespell (13 x 4 = 52).

[5 Castles graphic][5 Castles graphic]

65-daagse Galactische Seizoenen of Spectra. Net zoals er vier aardse seizoenen zijn, zijn er ook vier galactische seizoenen, alhoewel deze vier/vijfdimensionaal van aard zijn. (65 x 4 = 260).

Ieder galactisch seizoen begint wanneer het een Elektrische Toon op een Polaire Kindag is (d.w.z. Rode Elektrische Slang, Witte Elektrische Hond, Blauwe Elektrische Adelaar en Gele Elektrische Zon).

Er zijn verschillende andere cycli binnen de Tzolkin die binnen de 520-daagse Wijsheid-Cycli verschijnen.
Je kunt hier meer over te leren in de gratis downloadbare Master Synchronic Code Book..

[4 Seasons graphic]

365-daagse Cyclus

De cyclus van het zonnejaar; de tijd waarin de aarde één keer om de zon cirkelt. Natuurlijk is er om de 4 jaar een schrikkeldag (in de 260-daagse cyclus heeft deze geen galactische signatuur, maar is een 0.0.Hunab Ku dag).

De 365-daagse cyclus bevat ook verschillende gecodeerde cycli:

De 5-daagse Boventoon Chromatische. 73 Boventoon Chromatischen per jaar (5 x 73 = 365). Dit type Chromatische begint altijd op een Portaal Familiedag en eindigt op een Signaal Familiedag. Meer over deze cyclus is te leren in de Complete Guide to the Rinri Project. Elke vier Boventoon Chromatischen start een nieuwe 20-daagse cyclus, die Vinal wordt genoemd Zie ook "Vinal" hieronder.

De 7-daagse Heptad (week). Start altijd op Dali-dagen en eindigt op Silio-dagen. De 13-Manenkalender codeert met de heptad de 7 chakra's, de zeven radiale plasma's (Dali, Seli, Gamma, Kali, Alpha, Limi en Silio), de zeven heptad-poorten van de holomind-waarnemer en de zes (+1) mentale sferen .

[7-day Heptad graphic]

(Je zou kunnen opmerken dat elk jaar de dag van de Gregoriaanse kalender verschuift ten opzichte van de 13-Manenkalender. Dat wil zeggen, vorig jaar viel Dali altijd op een Gregoriaanse vrijdag. Maar dit jaar is Dali altijd een zaterdag. Dit komt omdat 365 dagen precies 52 weken PLUS 1 dag is. Omdat de 13-Manenkalender neemt deze +1 dag beschouwt als de Dag Buiten de Tijd, hoeven de dagen van de week niet te verschuiven. Dat wil zeggen, Dali valt altijd op dag 1, 8, 15, en 22 van de maan. Omgekeerd neemt de 12-maanden kalender geen +1 dag in acht, dus de weekdagen zullen altijd verschuiven. Bijvoorbeeld, 26 juli 2013 was een vrijdag, maar 26 juli 2014 is een zaterdag...)

De 20-daagse Vinal-Cyclus. Elk jaar begint op een Portaal-Familiedag: Rode Maan, Witte Tovenaar, Blauwe Storm en Geel Zaad. Elke 20 dagen zal de dagelijkse kinzegel hetzelfde zijn als de zegel waarmee dat jaar begon.

Natuurlijk begint dit Rode Solaire Maanjaar op een Rode Maan-dag. Dit betekent dat op elke Rode Maan-dag van dit jaar, er een nieuwe Vinal-cyclus begint. Elke Vinal heeft een meditatie. Zie de Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity of pagina 17 in de Master Synchronic Code Book. Of hier...

[Vinals graphic]

De 28-daagse Maan. Vier weken van elk precies 7 dagen: Rode, witte, blauwe en gele week.

De 28-daagse Maan bevat ook de cyclus van de 24 Runes van de Elder Futhark. Zie de Star Traveler's 13 Moon Almanac of pagina 29 van het gratis te downloaden Meester Synchrone Code Book.

De 48-daagse Hexameride van het Octaaf Cyclus: Deze cyclus is voor het activeren van de 48 UR Harmonic Runes van de Tweede Creatie. Meer informatie.

[Hexameride of the Octave graphic]

De 364-dag Psi Chrono Unit cyclus. Elke dag van het jaar (met uitzondering van de Dag Buiten de Tijd) heeft een Psi Chrono Unit gecodeerd door een van de 260 kin van de Tzolkin. Aan elke galactische activeringspoort-kin worden drie dagen van het jaar toegewezen om te worden geactiveerd. Leer meer hierover.

Psi bank graphic

Dit zijn slechts de fundamentele cycli die in de Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity staan - er zijn er meer, die beetje voor beetje geleerd kunnen worden als je de verschillende artikelen, boeken en kits verkent op Lawoftime.org.

Gefeliciteerd! Je bent goed op weg naar galactisch slagen!

Heptad Pad Codes voor de Magnetische Maan

Week 1 - Initiate
Heptad 1: Zijn Ontwikkelt Seks
(Dali 1 - Silio 7 / 26 juli - 1 aug)

Week 2 - Refine
Heptad 2: Zijn Ontwikkelt de Dood
(Dali 8 - Silio 14 / 2-8 aug)

Week 3 - Transform
Heptad 3: Being Ontwikkelt Kennis
(Dali 15 - Silio 21 / 9-15 aug)

Week 4 - Ripen
Heptad 4: Seks Ontwaakt Kennis
(Dali 22 - Silio 28 / 16-22 aug)

Our Sister Sites

Noosphere Forum CREST13 [Galactic Spacebook]Planet Art Network

Previous Issues of the Noos-letter: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51EspañolHrvatskiFrançaisNederlandsPortuguêsРусский языкSrpski
Vorige edities van de Nederlandse Noös-letter: #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 |
#20
| #21 | #22 | #23 | #24| #25 | #26| #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 |
#39 |
#40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51 | #52
AAN-melden voor de Nederlandse vertalingen kan via info@PAN-Holland.nl

This message and its content is Copyright by Foundation for the Law of Time
PO Box 156. Ashland OR, 97520 - +1 (541) 488-0714

Link to "Galactic Synchronization" Twitter Page Link to "Galactic Synchronization" Facebook Page