Boventoon Pauw Maan van Uitstraling - Noös-letter van de Foundation for the Law of Time - Ned. editie #56

     Sign upSchrijf je in!

Moeilijk te lezen? Klik hier om online te bekijken     
Noos-letter of the Foundation for the Law of Time - Issue #56

Welkom in de 2014 Boventoon Pauw Maan Editie van de Noösletter

[Peacock]We worden uitgenodigd in de grotere Galactische Gemeenschap; maar we moeten eerst alle lagen van verworven illusie afwerpen.

Welkom in de Boventoon Pauw Maan! Dit is de vijfde maan van de Planetaire Service Wavespell en bevat de kracht van Uitstraling. 

We zitten nu in de 18e maan van de Nieuwe Stralenbundel, die op 26 juli 2013 begon: Galactische Synchronisatie. Deze eerste cyclus van zeven jaar van de Nieuwe Straal reikt van 2013 - 2020 (zie "7 Jaar van Sirius Voogdij" hieronder).

De eerste drie jaar (2013-2016) vormen een overgangstijd waar we deze nieuwe frequenties neerzetten in het fysieke domein van de derde dimensie. Als nieuw licht raakt, wakkert het de onbewuste energieën aan die we nu uit zien spelen op onze Planeet.

Dit jaar geeft Rode Solaire Maan (2014-2015) ons de mogelijkheid voor opperste solaire healing. Het is tijd om onszelf op alle niveaus te zuiveren en opnieuw te verbinden met onze essentie. Het Witte Planetaire Tovenaarjaar (2015-2016) is de tijd om de manifestatie van deze nieuwe frequenties te versnellen in ons dagelijks leven. Het Blauwe Spectrale Stormjaar (2016-2017) is een belangrijke katalytisch jaar dat de 812-daagse cyclus zal voltooien en met de 52 52-jarige cycli of Sirius-wielen zal beginnen: 2756 jaar in totaal. Verwacht wereld-veranderende verschuivingen dit jaar.

Deze periode van vier jaar is een tijd van holografische afstemming, terwijl we de brug oversteken van het drie-dimensionale model van dualiteit naar het vijf-dimensionale paradigma van galactische waarneming. De volgende drie jaren 2017 - 2020 is een tijd van stabilisatie van de Nieuwe Stralenbundel binnen het telepathische domein (Net zoals we deden met de zintuiglijke/fysieke wereld voor de eerste drie jaren 2013-2016). Zodat we tegen het Witte Magnetische Tovenaarjaar (2019-2020) het zogenaamde "tweede zicht" (ook wel helderziendheid genoemd) bereiken, dat leidt naar volledige holografische waarneming. Dit beschrijft het pad voorbij de technologie. (Op technologisch gebied, bijvoorbeeld, wordt er momenteel verwacht dat iedereen in Zuid-Korea tegen 2020 hun eigen robot zal hebben).

De vijfde toon is in de pulsar-geometrie de vierdimensionale Commando Toren, die ons dirigeert om Onszelf Sterker te Maken voor een collectieve Terugkeer naar de Essentie.

Het totemdier van deze maan is de Pauw, die staat voor schoonheid en wederopstanding. Pauwen worden soms geassocieerd met de opstanding van Christus en de ogen in de pauwenstaart staan voor het alziend oog van Horus. Horus is de zoon van Isis en Osirus. Zie blog: "Unveiling the Feminine Matrix". (De onthulling van de Vrouwelijke Matrix)

Alles wat we hebben gekend wordt herschreven.

7-Year Cycle of Sirian Guardianship
Klik voor grotere afbeelding


Cosmic Owl

Boventoon Maan-in-één-Oogopslag

[13 Moon calendar]

Synchroniciteiten voor Sterrenreizigers

Als we onze Eén Maan = Een Kin telling voortzetten die begon in de Magnetische Maan van het Gele Boventoon Zaadjaar (1997), dan komt deze Boventoon Maan overeen met Kin 226 (113 x 2), Witte Boventoon Wereldoverbrugger:

Ik versterk om gelijkwaardig te maken
Gelegenheid oproepend
Ik bezegel de opslag van de (ego-)dood
Met de boventoon toon van uitstraling
Ik word geleid door de kracht van tijdloosheid

Net zoals elke dagelijkse kin een vijfde kracht orakel heeft, zo heeft de hele maan ook een vijfde kracht orakel. Voor deze maan is het orakel gebaseerd op de Witte Boventoon Wereldoverbrugger:

De Witte Boventoon Wereldoverbrugger (GK Mars) wordt ondersteund door de Rode Boventoon Hemelwandelaar (SP Mars); Geleid door de Witte Boventoon Tovenaar [Galactische signatuur van Cosmic History!] (SP Maldek); Uitgedaagd door de Gele Boventoon Krijger (SP Saturnus) en ontvangt verborgen/occulte steun van de Blauwe Solaire Adelaar (SP Jupiter).[Fifth Force Oracle graphic for Kin 226]

Deze Maan bevinden alle planetaire invloeden zich in de vier binnenste planeetbanen - Mars, Maldek, Jupiter en Saturnus - de locus van de ontwrichting in de heliokosmos (zie Arcturus Probe door Jose Arguelles). Op het Telektonon bord completeren Jupiter en Maldek het internaliserende intelligentie-circuit en voltooien Mars en Saturnus het externaliserende intelligentie-circuit. Met andere woorden, het orakel van deze Maan verlevendigt internaliserende en externaliserende intelligentie van het zonnestelsel.

Book of the Transcendence beschrijft deze circuits als volgt:

Externaliserend intelligentie-circuit (4e Circuit):

[Night Seal][Worldbridger Seal]GK - Externaliseert potentieel van telepathische, spirituele overvloed (Saturnus / Blue Night); Externaliserende instinctieve programma van orde en dominantie [*Reparatie nodig] (Mars/Witte Wereldoverbrugger).

[Warrior Seal][Skywalker Seal]SP - Externaliseert perceptuele intelligentie-structuren (Saturnus/Gele Krijger); Externaliseert aangeboren profetische perceptuele structuren [*Cultivering nodig] (Mars/Rode Hemelwandelaar).

Internaliserend intelligentie-circuit (5e Circuit):

[Seed Seal][Serpent Seal]GK - Telepathische krachten van autoriteit (Jupiter/Geel Zaad); Internaliserende programma's voor instinctieve levenskracht (Maldek/Rode Slang).

[Eagle Seal][Wizard Seal]SP - Visionaire perceptuele structuren (Jupiter/Blauwe Adelaar); Transcendente internaliserende perceptuele structuren (Maldek/Witte Tovenaar).

*Opmerking: De verstoorde circuits vertegenwoordigen de focalisatie van het karmisch puin van alle verloren werelden zoals ze zijn opgenomen in de baan van planeet Maldek (de Asteroïdengordel) en Mars. De reparatie van deze circuits is een belangrijk doel van de codes van de Wet van Tijd en de 13-Manenkalender. De reparatie/activering van deze circuits vertegenwoordigt het bereiken van de Zon van de volgende fase van de evolutie en toegang tot kosmische beschaving.

De vier krachten van de vier zonnezegels die deze circuits behouden:

Rode Slang - Seks/Levenskracht [Verstoord, reparatie nodig]
Witte Wereldoverbrugger - Dood [Verstoord, reparatie nodig]
Rode Hemelwandelaar - Profetie/Ruimte [Verstoord, cultivering nodig]
Witte Tovenaar - Tijdloosheid [Verstoord, cultivering nodig]

Zie ook de eerste hoofdstukken van Accessing Your Multidimensional Self.


Klik voor grotere afbeelding

Synchroniciteiten voor Sterrenreizigers - Boventoon Maan - Rood Solair Maanjaar

[Seal & Tone]Dali 1 - Kin 121, Rode Zelfbestaande Draak (15 nov) [Dag 93 van de 812 dagen tot Solair Bewustzijn]

En weer een veelbelovende dag om deze Maan mee te beginnen! Deze Boventoon Maan van Uitstraling begint met Kin 121, de eerste signatuur bovenaan de mystieke kolom van de Tzolkin/Harmonische Module. (Vandaag is ook de 35 galactische ronde sinds de ontdekking van de Wet van Tijd - dag 26 van deze maan is de 25ste verjaardag van deze ontdekking). De mystieke kolom is de enige harmonische run (20 dagen van Draak naar Zon) waarin er geen galactische activeringsportalen zitten.

Accessing Your Multidimensional Self (Toegang tot je multidimensionale zelf) beschrijft de mystieke kolom als "het resonante kanaal of de radiale spreekbuis". Het stelt verder dat "het huidige moment is waar directe kennis en resonante afstemming wonen: de ..."spreekbuis" van God.

Neem de eerste 20 dagen van deze maan om af te stemmen... (Kin 121-140 / 15 nov - 4 dec)

[Seal & Tone]Dali 8 - Kin 128, Gele Spectrale Ster (22 nov) [Dag 100 van de 812 dagen tot Solair Bewustzijn]

Nieuwe Maan. 128 is het aantal Codons in de Galactische I Ching/12-strengen DNA-programma, toegelicht in Book of the Transcendence.

[Seal & Tone]Seli 9 - Kin 129, Rode Kristallen Maan (23 nov) [Dag 101 van de 812 dagen tot Solair Bewustzijn]

Vandaag begint de vierdaagse harmonische "Lunaire Verwerking: Formuleer Vrije Wil van Uitdaging". Deze bijzondere vierdaagse harmonische is ook bekend als de "mystieke leegte" harmonische. De vier dagen ervan zijn de vier centrale dagen van de mystieke kolom. En voor degenen onder u lezers die een journaal bijhouden in de Star Traveler's 13 Moon Almanac of Synchronicity, je zult merken dat in tegenstelling tot de andere 64 harmonischen van de Tzolkin, wordt deze harmonische niet gecodeerd door één van de 64 DNA Codons.

[Seal & Tone]Kali 11 - Kin 131, Blauwe Magnetische Aap (25 nov) [Dag 103 van de 812 dagen tot Solair Bewustzijn]

Blauwe Magnetische Aap (samen met gisteren, Witte Kosmische Hond), vertegenwoordigt het exacte middelpunt van de Tzolkin! Als je kijkt naar een 28-daagse Maan, zul je ook zien dat het midden van de 28-daagse Maan visueel wordt voorgesteld als dagen 11 en 18. Vandaag is het ook gregoriaanse 22-11 en Magnetische Aap is Aap (11) geleid door Aap (11).

Vandaag begint ook de 13-daagse Blauwe Aap Wavespell: Stam van de Blauwe Aap transformeert branden door kracht van magie, waarheid van solaire Venus herinnerd... (eindigt Boventoon 23, Kin 143 / 7 december).

[Seal & Tone]Limi 13 - Kin 133, Rode Elektrische Hemelwandelaar (27 nov) [Dag 105 van de 812 dagen tot Solair Bewustzijn]

Thanksgiving Day / Ook bekend als de Dag van Rouw, zich bewust blijven van de genocide en de uiteindelijke marginalisering van Noord- (en Zuid-) Amerika's oorspronkelijke bevolking.

Vandaag is een synchronisatie van vele synchrone getallen: Het is de 7e dag van de Krijgers Kubusreis, de 13e dag van de maan. Hemelwandelaar is de 13e Zegel. Kin 133 = 19 x 7.

[Seal & Tone]Gamma 24 - Kin 144, Gele Magnetisch Zaad (8 dec) [Dag 116 van de 812 dagen tot Solair Bewustzijn]

Vandaag begint de Gele Zaad Wavespell: De stam van het Gele Zaad rijpt branden door de kracht van opbloeiing, waarheid van galactisch Jupiter herinnerd ... (eindigt Ritmische 8, Kin 156 / 20 december)

[Seal & Tone]Alpha 26 - Kin 146, Witte Elektrische Wereldoverbrugger (10 dec) [Dag 118 van de 812 dagen tot Solair Bewustzijn]

Vandaag markeert het 25-jarig jubileum van de Discovery of the Law of Time (Ontdekking van de Wet van Tijd): Een kwart eeuw van bewust maken wat onbewust was!

Today marks the 25-year Anniversary of the Discovery of the Law of Time: One-quarter century of making conscious what was unconscious!

Vandaag beginnen ook de 10 dagen-op-een-rij aan galactische activeringsportalen!

[Seal & Tone]Silio 28 - Kin 148, Gele Boventoon Ster (12 dec) [Dag 120 van de 812 dagen tot Solair Bewustzijn]

GAP - Galactisch activeringsportaal, GM108X commando-toren en volledige regenboogbrug-meditatie!

Heptad Pad Codes voor de Boventoon Maan

Week 1 - Initieer
[Seed Seal][Eagle Seal]Heptad 17: Gewaarzijn evolueert visie
(Dali 1 - Silio 7 / 15-21 nov)

Week 2 - Verfijn
[Seed Seal][Warrior Seal]Heptad 18: Gewaarzijn evolueert intelligentie
(Dali 8 - Silio 14 / 22-28 nov)

Week 3 - Transformeer
[Wizard Seal][Warrior Seal]Heptad 19: Tijdloosheid ontwaakt intelligentie
(Dali 15 - Silio 21 / 29 Nov - 5 dec)

Week 4 - Rijpen
[Eagle Seal][Warrior Seal]Heptad 20: Visie zendt intelligentie uit
(Dali 22 - Silio 28 / 6-12 dec)

Learn more about the Heptad Paths in the Hunab Ku 21

Our Sister Sites

Noosphere Forum CREST13 [Galactic Spacebook]Planet Art Network

Previous Issues of the Noos-letter: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51 | #52 | #53 | #54 | #55 | #56EspañolHrvatskiFrançaisNederlandsPortuguêsРусский языкSrpski
Vorige edities van de Nederlandse Noös-letter: #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 |
#20
| #21 | #22 | #23 | #24| #25 | #26| #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 |
#39 |
#40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51 | #52 | #53 | #54 | #55 | #56
AAN-melden voor de Nederlandse vertalingen kan via info@PAN-Holland.nl

This message and its content is Copyright by Foundation for the Law of Time
PO Box 156. Ashland OR, 97520 - +1 (541) 488-0714

Link to "Galactic Synchronization" Twitter Page Link to "Galactic Synchronization" Facebook Page