Gewaarzijn produceren • Planetaire Maan van Manifestatie 2016 • Editie #74

     Sign upSchrijf je in

Moeilijk te lezen? Klik hier om online te bekijken     
Noos-letter of the Foundation for the Law of Time - White Planetary Wizard Year 2015-2016 - Issue #74

Welkom in de 2016 Planetaire Hond Maan Editie van de Noös-letter

[Monkey]

Welkom in de Planetaire Hond Maan van Manifestatie, de tiende maan van het Planetaire Service Wavespell.

Op dit moment zien we grote verstoringen op het wereldtoneel, naarmate het innerlijke psychische landschap aan het verschuiven is. Wat er in de buitenwereld gebeurt, begint eerst in onze collectieve geest.

The Dynamics of Time (Dynamiek van Tijd) geeft aan dat de menselijke soort deelneemt aan een experiment binnen de vrije-wil-zone van de melkweg. In dit proces is het menselijk bewustzijn gevangengenomen door een verkeerde perceptie van tijd, dat een illusoire hek rond de geest bestendigt.

Deze valse perceptie van tijd en de materiële werkelijkheid bevriest onze percepties en emoties in het fysieke vlak en creëert neurose en zelf-destructieve voertuigen op Aarde.

De sluizen van onderdrukte emotionele energie komen vrij als we ervoor kiezen om de verantwoordelijkheid te nemen voor onze geest en onze illusies in te wisselen voor een diepere ervaring van de Essentie.

Het totemdier van deze maan is de hond, die staat voor liefde en emoties. In de pulsar-geometrie is de tiende toon de laatste toon van de eerste-dimensionale levenspulsar die de uitdaging manifesteert. De belangrijkste uitdaging is om onszelf meester te worden.

De gigantische catastrofes die ons vandaag de dag bedreigen, zijn geen elementaire gebeurtenissen van een fysieke of biologische orde, maar psychische gebeurtenissen. In angstaanjagende mate worden we bedreigd door oorlogen en revoluties die niets anders zijn dan psychische epidemieën. Op elk moment kunnen meerdere miljoenen mensen getroffen worden door een nieuwe waanzin en dan krijgen we weer een wereldoorlog of verwoestende revolutie. In plaats van overgeleverd te zijn aan de genade van wilde beesten, aardbevingen, aardverschuivingen en overstro-mingen wordt de moderne mens bestookt met de elemen-taire krachten van zijn eigen psyche. -Carl Gustav Jung

Door onszelf los te maken van de ketenen der illusie, gaan we steeds diepere staten in van heelheid en integratie van ons fysieke, emotionele, spirituele en etherische lichaam. Zodra deze integratie plaatsvindt, kunnen we hogere niveaus van het bestaan en de co-creatieve vermogens verkennen die ons in staat stellen om een nieuw beeld van de werkelijkheid en wat mogelijk is, te onthullen.

Valum Votan offreert woorden hoe het proces in Galactic Meditation te beginnen:

Het begin en de basis van deze verkenning (van nieuw bewustzijn) gaat door middel van een volledige zuivering van de geest. De geest zuiveren is de geest verdiepen. Het is om het gevoel van het grijpende zelf, de kleine tiran en dief die alle ervaringen meteen wil interpreteren door een niet onderzocht en vooraf vastgestelde ego-structuur van het zelf, te verliezen. In tegenstelling tot deze kruimeldief is daar het altijd verblijvende tijdruimte-continuüm van de galactische geest. Dit galactische tijdruimte-continuüm is onbaatzuchtig, eindeloos en uiteindelijk tijdloos, maar paradoxaal genoeg alleen gerealiseerd door middel van een weten van tijd.

Shopping at Amazon? Please support the Foundation for the Law of Time by clicking this banner ... and Amazon will donate a percentage of all your purchase to the Foundation for the Law of Time.

Planetaire Maan-in-één-Oogopslag (datums op Amerikaanse manier; eerst de maand en dan de dag)

[13 Moon calendar]

Synchroniciteiten voor Sterrenreizigers - Planetaire Maan- Wit Planetair Tovenaarjaar


OPMERKING: Getallen in magenta verwijzen naar de telling van dagen in de 812 dagen tot Solair Bewustzijn.

Ook zullen we in deze Maan de Kin in "Synchroniciteiten voor Sterrenreizigers" linken aan een lijst van alle mensen met die Signatuur die zijn geregistreerd op galacticSpacebook.com! Voel je je geïnspireerd? Klik dan op de signatuur en wens hen een "happy galactic birthday"!

[Seal & Tone]Dali 1 - Kin 106, Witte Lunaire Wereldoverbrugger (4 apr) Dag 598 van de 812

Welkom in de Planetaire Maan! Dit jaar heeft deze Maan 10 galactische activeringsportalen! Vandaag begint een reeks van 10 galactische activeringsportalen op-een-rij!

[Seal & Tone]Gamma 3 - Kin 108, Gele Zelfbestaande Ster (6 apr) Dag 600 van de 812

Derde dag van de 10-dagen-op-een-rij aan galactische activeringsportalen! Kin 108 is de kincode van de GM108X galactische maya geest transmissie...

Meer hierover in de Cosmic History Chronicles...

[Seal & Tone]Kali 4 - Kin 109, Rode Boventoon Maan (7 apr) Day 601 van de 812

Nieuwe Maan. Vandaag is de vierde dag van de 10-dagen-op-een-rij aan galactische activeringsportalen.

[Seal & Tone]Seli 9 - Kin 114, Witte Planetaire Tovenaar (12 apr) Day 606 van de 812

Negendedag van de 10-dagen-op-een-rij aan galactische activeringsportalen. Vandaag is de galactische signatuur van dit hele jaar: Witte Planetaire Tovenaar. Vandaag is het precies 260 Kin vanaf het begin van dit jaar. Het is interessant om op te merken dat deze hele Maan wordt gecodeerd door Geel Planetair Zaad, de perfecte antipode van Witte Planetaire Tovenaar...

[Seal & Tone]Gamma 10 - Kin 115, Blauwe Spectrale Adelaar (13 apr) Dag 607 van de 812

Vandaag is de tiende en laatste dag van de 10-dagen-op-een-rij aan galactische activeringsportalen.

[Seal & Tone]Limi 13 - Kin 118, Witte Magnetische Spiegel (16 apr) Dag 610 van de 812

[Image of Serpent Wavespell][Image of Blue Western Castle of Burning: Court of Magic]Vandaag begint het 13-daagse Witte Spiegel Wavespell van Eindeloosheid, het tweede (verfijnende) Wavespell van het 52-daagse Blauwe Westelijke Kasteel van Verbranding: Hof van Magie: de stam van de Spiegel verfijnt verbranding door de kracht van eindeloosheid. Waarheid van solaire Neptunus herinnerd...

Deze Wavespell eindigt op Kin 130, Planetaire Maan 26 (28 april).

 

[Seal & Tone]Dali 15 - Kin 120, Gele Elektrische Zon (18 apr) Dag 612 van de 812

Vandaag begint het 65-daagse Zon Seizoen van Verlichting: Geel Galactisch Spectrum. Deze cyclus eindigt op Kin 184, Geel Lunair Zaad - Kristallen Maan Seli 23 (21 juni 2016).

65-daagse cycli (galactische seizoenen of spectrum):

Er zijn vier 65-daagse cycli binnen een 260-daagse spin. Deze cycli worden gecodeerd door de derde (elektrische) toon van de vier kin van de polaire aarde-familie, dat wil zeggen Rode Elektrische Slang, Witte Elektrische Hond, Blauwe Elektrische Adelaar en Gele Elektrische Zon. Meer hierover in The Call of Pacal Votan...

[Seal & Tone]Seli 16 - Kin 121, Rode Zelfbestaande Draak (19 apr) Dag 613 van de 812

Galactische signatuur van de ontdekking van de Wet van Tijd... Vandaag begint ook de 20-daagse "mystieke kolom", de centrale 20 dagen van de 260-daagse Tzolkin zonder een enkel galactisch activeringsportaal.

Image of the Tzolkin with the Mystic Column highlighted

[Seal & Tone]Gamma 24 - Kin 129, Rode Kristallen Maan (27 apr) Dag 621 van de 812

Vandaag begint de centrale 4-daagse cyclus / Harmonische van de Tzolkin - deze vier dagen staan bekend als de 'Mystieke Leegte"...

[Seal & Tone]Limi 26 - Kin 131, Blauwe Magnetische Aap (29 apr) Dag 623 van de 812

[Image of Serpent Wavespell][Image of Blue Western Castle of Burning: Court of Magic]Vandaag begint het 13-daagse Blauwe Aap Wavespell van Magie, de derde (transformerende) Wavespell van het 52-daagse Blauwe Westelijke Kasteel van Verbranding: Hof van Magie: stam van de Aap transformeert verbranding door de kracht van magie. Waarheid van Solair Venus herinnerd...

Dit Wavespell eindigt op Kin 143, Spectrale Maan 10 (11 mei).

 

[Seal & Tone]Silio 28 - Kin 133, Rode Elektrische Hemelwandelaar (1 mei) Dag 625 van de 812

Volledig versterkte 28-daagse regenboogbrug-meditatie dag... 133 = 19x7

Circumpolar Rainbow Bridge Visualization

 

Synchroniciteiten voor Sterrenreizigers - Maancodes

[Seal & Tone]Als we onze telling van Eén Maan = Eén Kin voortzetten, die begon in de Magnetische Maan van het Geel Boventoon Zaadjaar (1997), dan komt deze Maan overeen met Kin 244, Geel Planetair Zaad:

Ik perfectioneer om te richten
Gewaarzijn producerend
Ik bezegel de inbreng van opbloeiing
Met de planetaire toon van manifestatie
Ik word geleid door de kracht van vrije wil

(Klik hier om alle Gele Planetaire Zaden te zien op galacticSpacebook!)

Net zoals elke dagelijkse kin een vijfde kracht orakel heeft, zo heeft ook de hele maan een vijfde kracht orakel. Voor deze maan is het orakel gebaseerd op Kin 244, Geel Planetair Zaad:

[Fifth Force Oracle graphic for Kin 244]Kin 244, Geel Planetair Zaad (GK Jupiter) wordt ondersteund door Kin 75, Blauwe Planetaire Adelaar (SP Jupiter); gegidst door Kin 192, Geel Planetair Mens (SP Aarde); uitgedaagd door Kin 114, Witte Planetaire Tovenaar (SP Maldek); en ontvangt verborgen/occulte ondersteuning van Kin 17, Rode Zelfbestaande Aarde (SP Uranus).

In deze Maan zijn de vier-dimensionale planetaire invloeden Aarde, Maldek, Jupiter en Uranus. Op het Telektonon bord houden de banen van Aarde en Uranus samen Circuit 3: het Telektonon - aarde-geest spreekbuis-circuit; en de omloopsbanen van Maldek en Jupiter houden samen Circuit 5: het Internaliserend intelligentie-circuit.

Book of the Transcendence beschrijft deze circuits als volgt:

Telektonon aarde-geest spreekbuis-circuit (3e Circuit):

[Wind Seal][Hand Seal]GK - Aangeboren telepathische spirituele programma's (Uranus/Witte Wind); Instinctieve biotelepathische structuren van weten (Aarde/Blauwe Hand).

[Earth Seal][Human Seal]SP - Telepathische krachten van tijdreizen + interdimensionale navigatie (Uranus/Rode Aarde); Instinctieve vrije-wil-wijsheid van het goddelijke plan (Aarde/Geel Mens).

Internaliserend intelligentie-circuit (5e Circuit - Jupiter & Maldek):

[Seed Seal][Serpent Seal]GK - GK - Telepathische krachten van autoriteit (Jupiter/Geel Zaad); Internaliserende programma's voor instinctieve levenskracht (Maldek/Rode Slang) [*Verstoord - reparatie nodig]

[Eagle Seal][Wizard Seal]SP - Visionaire perceptuele structuren (Jupiter/Blauwe Adelaar); Transcendente internaliserende perceptuele structuren (Maldek/Witte Tovenaar) [*Verstoord - moet geactiveerd worden].

*Opmerking: De verstoorde circuits vertegenwoordigen de focalisatie van het karmisch puin van alle verloren werelden zoals ze zijn opgenomen in de baan van planeet Maldek (de Asteroïdengordel) en Mars. De reparatie van deze circuits is een belangrijk doel van de codes van de Wet van Tijd en de 13-Manenkalender. De reparatie/activering van deze circuits vertegenwoordigt het bereiken van de Zon van de volgende fase van de evolutie en toegang tot kosmische beschaving.

Bekijk de vier krachten van de vier zonnezegels die deze circuits vasthouden:

Rode Slang - Seks/Levenskracht [Verstoord, reparatie nodig]
Witte Wereldoverbrugger - Dood [Verstoord, reparatie nodig]
Rode Hemelwandelaar - Profetie/Ruimte [Verstoord, cultivering nodig]
Witte Tovenaar - Tijdloosheid [Verstoord, activering nodig]

Ontdek meer door het lezen van Arcturus Remembered uit de Arcturus Probe (in het Engels) en ook de Dreamspell Genesis.

Zie ook: 13:20 Planetary Geomancy en ook de eerste hoofdstukken van Accessing Your Multidimensional Self.

Heptad Path Codes voor de Planetaire Maan

In de 52 weken durende reis doorheen de 52 heptadpaden van de Hunab Ku 21 Galactische Boom van Leven en Kennis, worden de volgende heptadpaden geactiveerd voor de Planetaire Maan:

[Chart showing Hunab Ku 21 grid with Heptad Paths for this Moon highlighted]Rode Week 1 - Initieer
[Star Seal][Mirror Seal]Heptad 37: Kunst stabiliseert meditation. (Planetaire Maan Dali 1 - Silio 7 / 4-10 apr)

Witte Week 2 - Verfijn
[Mirror Seal][Eagle Seal]Heptad 38: Meditatie stabiliseert visie. (Planetaire Maan Dali 8 - Silio 14 / 11-17 apr)

Blauwe Week 3 - Transformeer
[Moon Seal][Sun Seal]Heptad 39: Zuiveringstabiliseert verlichting. (Planetaire Maan Dali 15 - Silio 21 / 18-24 apr)

Gele Week 4 - Rijpen
[Sun Seal][Wizard Seal]Heptad 40: Verlichting stabiliseert tijdloosheid. (Planetaire Maan Dali 22 - Silio 28 / 25 apr - 1 mei)

In de Galactische Superstructuur/de Hunab Ku 21 vormen de vier heptads van de Planetaire Maan - als een geheel genomen - de plaats in tijd waar de "twee elektro-etherische stabilisatoren" verblijven. (Vorige Maan, de Solaire Maan, is waar de elektro-etherische meridianen verblijven). Meer hierover in Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V.

Het is interessant om te zien hoe de paden van deze Maan alle horizontale "stabilisatoren" zijn... De planeet is de fase in de kosmische evolutie waar niet alleen een horizon mogelijk wordt, maar het ook de nodige stabiliteit biedt om het leven te organiseren. In de Heptad Paths van de Planetaire Maan, verschijnen de Gele Zon en Witte Spiegel twee keer. Gele Zon duidt op "verlichting" en "leven" en Witte Spiegel betekent "orde" en "oneindigheid". Deze gaan vergezeld door de Gele Ster (kunst / schoonheid / elegantie), Blauwe Adelaar (creatie / geest / visie), Rode Maan (zuivering / stroming) en Witte Tovenaar (betovering / ontvankelijkheid / tijdloosheid). Voel de perfectie van de Planetaire Maan...

[Diagram showing basic structure of Vulom magnetic attraction force field meditation]

Our Sister Sites

Noosphere Forum CREST13 [Galactic Spacebook]Planet Art Network

Previous Issues of the Noos-letter: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51 | #52 | #53 | #54 | #55 | #56 | #57 | #58 | #59 | #60 | #61 | #62 | #63 | #64 | #65 | #66 | #67 | #68 | #69 | #70 | #71 | #72 | #73 | #74EspañolHrvatskiFrançaisNederlandsPortuguêsРусский языкSrpski
Vorige Edities van de Nederlandse Noös-letter: #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 |
#23 | #24| #25 | #26| #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 |#39 |
#40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51 | #52 | #53 | #54 | #55 | #56 | #57 | #58 | #59 | #60 | #61 | #62 | #63 | #64 | #65 | #66 | #67 | #68 | #69 | #70 | #71 | #72 | #73 | #74
AAN-melden voor de Nederlandse vertalingen kan via info@PAN-Holland.nl

This message and its content is Copyright by Foundation for the Law of Time
PO Box 156. Ashland OR, 97520 - +1 (541) 488-0714

Link to 'Galactic Synchronization' Twitter Page Link to 'Galactic Synchronization' Facebook Page