Wijsheid gebieden • Boventoon Pauw Maan van Uitstraling 2016 • Editie #82

     Sign upSchrijf je in

Moeilijk te lezen? Klik hier om online te bekijken     
Noos-letter of the Foundation for the Law of Time - Blue Spectral Storm Year 2016-2017 - Issue #82

Welkom in de 2016 Boventoon Pauw Maan editie van de Noös-letter

[Peacock]Welkom in de Boventoon Maan van Uitstraling! Dit is de vijfde maan van de Planetaire Service Wavespell van het Planetaire Service Wavespell en bevat de kracht van Uitstraling.

Er is veel herinrichting gaande aan boord van Tijdschip Aarde. Er zijn vele botsende overtuigingen. De mensheid is verdeeld. Het is niet alleen verdeeld aan de buitenkant maar ook innerlijk. Alles komt uit de geest/het denken. Onze met elkaar verbonden geest maakt het collectief.

We zitten nog steeds middenin de frequentie-oorlogen. Alle duisternis borrelt op naar het oppervlak. Er kan geen vrede op aarde zijn zonder innerlijke verandering. Naarmate we onze innerlijke dualiteit oplossen, verandert de buitenwereld als op magische wijze. In deze Maan worden we geroepen om onze Kracht te Herinneren door onze Geest weer te koppelen aan de Originele Bron.

Ahimsa is het principe van geweldloosheid onder alle levende wezens. Dit was de belangrijkste beoefening van Gandhi.

"Ahimsa is een attribuut van de dapperen. Lafheid en ahimsa gaan niet beter samen dan water en vuur."

"De mensheid dient alleen los te komen van geweld door middel van geweldloosheid. Haat kan alleen worden overwonnen door liefde. Contra-haat verhoogt alleen het oppervlak en de diepte van de haat." -Gandhi

Een manier om onszelf deze Maan te bekrachtigen, is om ons lichaam te zuiveren en ons in te zetten voor een hoog vibratie-dieet. Overweeg een veganistisch of vegetarisch dieet of op zijn minst te bezuinigen op vleesconsumptie voor ons lichaam en de Planeet. Merk op dat er 15.000.000 liter water nodig is om 1 ton vlees produceren. Dat betekent dat het 7000 liter water kost om slechts 1 pond rundvlees te produceren - dat is het equivalent van zesenveertig keer 10 minutenlang douchen.

Het totemdier voor deze Boventoon Maan is de pauw, die schoonheid, uitstraling en opstanding vertegenwoordigt. De pauw wordt ook geassocieerd met de Phoenix die oprijst uit zijn eigen as - en ons het mysterie leert van de opstanding.

Travel Through Time - by Vasumi

Support the Foundation for the Law of Time

If you benefit from this work and would like to see it continue to flourish, consider signing up for Moonly Donations today. When we all regularly give, together we can accomplish great things! Thank you for your support!

Donate Now

Online 13 Moon Courses and Groups

The Galactic Mayan Weather Academy - by Mark BentleyEmbodying the Cosmic Feminine - by Eden SkyTravel Through Time - by Vasumi

Hosting an online 13 Moon course or group? Contact us.

We Recommend: The 13:20:Sync App

[13:20:Sync App]

Deze Maan-in-één-Oogopslag (datums op Amerikaanse manier; eerst de maand en dan de dag)

[13 Moon calendar]

Synchroniteiten voor Sterrenreizigers - Boventoon Maan - Blauw Spectraal Stormjaar

Je kunt klikken op de Kin van elk van de Synchroniciteiten voor Tijdreizigers om een lijst te vinden van alle voor die Kin geregistreerde mensen op galacticSpacebook.com galacticSpacebook.com! Voel je je geïnspireerd? Klik dan op de signatuur en wens hen een "happy galactic birthday", een fijne galactische verjaardag!

[Seal & Tone]Dali 1 - Kin 71, Blauwe Ritmische Aap (15 nov)

Net als de vorige Maan, heeft ook deze Maan 6 galactische activeringsportalen: De eerste is morgen Geel Resonant Mens (16 nov). De tweede is Kin 77, Rode Kristallen Aarde (21 nov) en staat voor de Ah Vuc Ti Cab, de intra-aardse hoeder van de kristallen kern van de aarde... De derde is op de volgende Nieuwe Maan, Kin 85, Rode Resonante Slang (29 nov). De vierde is Kin 88, Gele Planetarie Ster (2 dec). De vijfde is Kin 93, Rode Lunaire Hemelwandelaar (7 dec). Het zesde en laatste galactisch activeringsportaal deze Maan is Kin 96, Gele Boventoon Krijger (10 dec).

[Seal & Tone]Seli 2 - Kin 72, Geel Resonant Mens (16 nov)

De eerste GAP - galactisch activeringsportaal van de Maan: Inspiring wisdom...

[Seal & Tone]Silio 7 - Kin 77, Rode Kristallen Aarde (21 nov)

De tweede GAP - galactisch activeringsportaal van de Maan: Synchroniciteit universeel maken...

[Seal & Tone]Seli 9 - Kin 79, Blauwe Magnetische Storm (23 nov)

[Image of Wavespell][Image of White Northern Castle of Crossing]

Vandaag begint de 13-daagse Blauwe Storm Wavespell van Zelf-opwekking, de derde (transformerende) Wavespell van het Witte Kasteel van Oversteek - stam van de Storm transformeert oversteek door de kracht van zelf-opwekking. Waarheid van solair Pluto herinnerd...

Deze Wavespell eindigt op Kin 91, Boventoon Maan Silio 21 (5 dec).

[Seal & Tone]Dali 15 - Kin 85, Rode Resonante Slang (29 nov)

Nieuwe Maan en de derde GAP - galactisch activeringsportaal van de Maan: Instinct inspireren...

[Seal & Tone]Gamma 17 - Kin 87, Blauwe Solaire Hand (1 dec)

[Image of Green Central Castle of Enchantment] Vandaag is een Pacal Votan Clear Sign. Merk op dat het laatste heldere teken, Rode Boventoon Aarde, precies één Gregoriaanse maand geleden was (op 1 nov).

De sarcofaag-deksel van Pacal Votan met de 13 heldere tekens en hun locatie aan de rand van het deksel. Deze Maan bevat drie verschillende Clear Sign dagen...

[Seal & Tone]Kali 18 - Kin 88, Gele Planetaire Ster (2 dec)

Vierde GAP - galactisch activeringsportaal van de Maan: Kunst produceren...

[Seal & Tone]Dali 22 - Kin 92, Geel Magnetisch Mens (6 dec)

[Image of Wavespell][Image of White Northern Castle of Crossing]

Vandaag begint het 13-daagse Gele Mens Wavespell van Vrije Wil, de vierde en laatste (rijpende) Wavespell van het Witte Kasteel van Oversteek - stam van de Mens rijpt oversteek door de kracht van de vrije wil. Waarheid van solaire Aarde herinnerd...

Deze Wavespell eindigt op Kin 104, Ritmische Maan 6 (18 dec).

 

[Seal & Tone]Seli 23 - Kin 93, Rode Lunaire Hemelwandelaar (7 dec)

Vijfde GAP - galactisch activeringsportaal van de Maan: Waakzaamheid stabiliseren...

[Seal & Tone]Alpha 26 - Kin 96, Gele Boventoon Krijger (10 dec)

Magische Schildpad Dag en zesde en laatste GAP - galactisch activeringsportaal van de Maan: Onbevreesdheid gebieden...

[Seal & Tone]Silio 28 - Kin 98, Witte Resonante Spiegel (12 dec)

Volledig versterkte 28-daagse regenboogbrug-meditatie.

Circumpolar Rainbow Bridge Visualization

Star Traveler's Synchronicities - Moon Codes

[Seal & Tone]Als we onze telling van Eén Maan = Eén Kin voortzetten, die begon in de Magnetische Maan van het Geel Boventoon Zaadjaar (1997), dan komt deze Maan overeen met Kin 252, Geel Boventoon Mens:

Ik bekrachtig om te beïnvloeden
Wijsheid gebiedend
Ik bezegel de verwerking van vrije wil
Met de boventoon toon van uitstraling
Ik word geleid door de kracht van universeel vuur

(Klik hier om alle Gele Boventoon Mensen te zien op galacticSpacebook!)

Net zoals elke dagelijkse kin een vijfde kracht orakel heeft, zo heeft ook de hele maan een vijfde kracht orakel. Voor deze maan is het orakel gebaseerd op Kin 252, Geel Boventoon Mens:

[Fifth Force Oracle graphic for Kin 252]Kin 252, Gele Boventoon Human (SP Aarde) wordt ondersteund door Kin 187, Blauwe Boventoon Hand (GK Aarde); gegidst door Kin 200,Gele Boventoon Zon (GK Pluto); uitgedaagd door Kin 122, White Boventoon Wind (GK Uranus); en ontvangt verborgen/occulte ondersteuning van Kin 9, Rode Solaire Maan (GK Mercurius).

In deze Maan worden de vier-dimensionale planetaire invloeden gevormd door Mercurius, Aarde, Uranus en Pluto. Op het Telektonon bord houden de banen van Mercurius en Pluto samen Circuit 1: het alpha-omega oplaad-circuit;en de omloops-banen van Aarde en Uranus houden Circuit 3: de Telektonon - aarde-geest spreekbuis-circuit.

Book of the Transcendence beschrijft deze circuits als volgt:

Alpha-omega oplaad-circuit (1e Circuit):

[Sun Seal][Moon Seal]GK (Galactisch-Karmische inademing) - Krachten van intrinsieke verlichting en metabewuste telepathische vaardigheden (Pluto / Gele Zon); Instinctieve krachten van zelfreiniging en zelf-healing (Mercurius/Rode Maan).

[Storm Seal][Dog Seal]SP (Solair-Profetische uitademing) - Zelf-regeneratieve krachten van metabewuste ordes van werkelijkheid (Pluto/Blauwe Storm); Instinctieve krachten van compassie en collectieve eenwording (Mercurius/Witte Hond).

Telektonon aarde-geest spreekbuis-circuit (3e Circuit):

[Wind Seal][Hand Seal]GK - Aangeboren telepathische spirituele programma's (Uranus/Witte Wind); Instinctieve biotelepathische structuren van weten (Aarde/Blauwe Hand).

[Earth Seal][Human Seal]SP - Telepathische krachten van tijdreizen + interdimensionale navigatie (Uranus/Rode Aarde); Instinctieve vrije-wil-wijsheid van het goddelijke plan (Aarde/Geel Mens).

Zie ook: 13:20 Planetary Geomancy en ook de eerste hoofdstukken van Accessing Your Multidimensional Self.

Heptad Pad Codes voor de Boventoon Maan

In de 52 weken durende reis doorheen de 52 heptadpaden van de Hunab Ku 21 Galactische Boom van Leven en Kennis, worden de volgende heptadpaden geactiveerd voor de Boventoon Maan:

[Chart showing Hunab Ku 21 grid with Heptad Paths for this Moon highlighted]Rode Week 1 - Initieer
[Seed Seal][Eagle Seal]Heptad 17: Gewaarzijn Ontwikkelt Visie (Boventoon Maan 1-7 / 15-21 nov)


Witte Week 2 - Verfijn
[Seed Seal][Warrior Seal]Heptad 18: Gewaarzijn Ontwikkelt Intelligentie (Boventoon Maan 8-14 / 22-28 nov)

Blauwe Week 3 - Transformeer
[Wizard Seal][Warrior Seal]Heptad 19: Tijdloosheid ontwaakt Intelligentie (Boventoon Maan 15-21 / 29 nov - 5 dec)

Gele Week 4 - Rijpen
[Eagle Seal][Warrior Seal]Heptad 20: Visie zendt Intelligentie uit (Boventoon Maan 22-28 / 6-12 dec)


In de Galactische Superstructuur/de Hunab Ku 21 vormen de vier heptads van de Boventoon Maan - als een geheel genomen - de plaats in tijd waar de "Kracht van Intelligentie (Informatie)" verblijft.
Meer in het Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V.

[Diagram showing basic structure of Vulom magnetic attraction force field meditation]

Our Sister Sites

Noosphere Forum CREST13 [Galactic Spacebook]Planet Art Network

Previous Issues of the Noos-letter: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51 | #52 | #53 | #54 | #55 | #56 | #57 | #58 | #59 | #60 | #61 | #62 | #63 | #64 | #65 | #66 | #67 | #68 | #69 | #70 | #71 | #72 | #73 | #74 | #75 | #76 | #77 | #78 | #79 | #80 | #81 | #82EspañolHrvatskiFrançaisNederlandsPortuguêsРусский языкSrpski

Vorige Edities van de Nederlandse Noös-letter: #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 |#23 | #24| #25 | #26| #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 |#39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51 | #52 | #53 | #54 | #55 | #56 | #57 | #58 | #59 | #60 | #61 | #62 | #63 | #64 | #65 | #66 | #67 | #68 | #69 | #70 | #71 | #72 | #73 | #74 | #75 | #76 | #77 | #78 | #79 | #80 | #81 | #82
Aan- of afmelden voor de Nederlandse vertalingen kan via info@PAN-Holland.nl

This message and its content is Copyright by Foundation for the Law of Time
PO Box 156. Ashland OR, 97520 - +1 (541) 488-0714

Link to 'Galactic Synchronization' Twitter Page Link to 'Galactic Synchronization' Facebook Page