Welkom bij Noos-letter 100

2018 Planetaire Hond Maan Editie

Welkom bij de Planetaire Hond Maan van Manifestatie, de tiende maan van de Planetaire Service Wavespell.

Zonder een hogere context voor wat zich op onze planeet afspeelt, raken we de weg kwijt. Een belangrijk doel van deze nieuwsbrief is het spoor volgen van de transitie die we ondergaan, die we de biosfeer-noösfeer overgang noemen.

De noösfeer is de mentale schede van onze planeet die interactief is volgens onze gedachten. Het is een feedbacksysteem. Dit is de reden waarom de nadruk ligt op innerlijk werk om het geconditioneerde statische te zuiveren en je openen voor hogere gedachten. Het veranderen van ons bewustzijn is de eerste stap naar elke echte verandering op deze planeet.

Overweeg deze nog steeds actuele woorden van Valum Votan:

Als we ons bewustzijn niet veranderen, zal ons onvermogen om te veranderen de verandering brengen die nodig is, hoe destructief dat ook is voor onze huidige overtuigingen.

12:60-wetenschap ziet het lichaam als gescheiden van de natuur en dat het spoedig zal versmelten met de machine. 13:20-harmonischen tonen aan dat de mens multidimensionaal is en een vierde-dimensionaal holon en een derde-dimensionaal ruimtepak omvat.

De 12:60-tijdsfrequentie is het door de mens gemaakte raster dat over het grotere harmonische weefsel van de natuur wordt gelegd (13:20-frequentie). Dit raster is nu de 5G draadloze technologie die bedoeld is om elk object, alle apparaten, sensoren, apparaten en toepassingen op het internet aan te sluiten. Dit raster is al flink op gang aan het komen en ontwikkelt zich snel.

Het feit blijft echter bestaan dat door onszelf te onderwerpen aan een klok en machine, we onze inherente interdimensionale technologie negeren en de planeet vernietigen.

Al zijn technologische bekwaamheid ten spijt, heeft de mens niet kunnen zien voorbij de beperkingen van zijn eigen, niet-onderzochte bewustzijn. In plaats daarvan beschouwt het zichzelf als een conglomeraat van (bijna acht) miljard deeltjes in het nastreven van een breed scala aan individualistische, sektarische, zakelijke, nationalistische, religieuze en ideologische zorgen die ervoor zorgen dat het niet in staat is om tot een eensgezind besluit of overeenkomst over wat dan ook te komen.
... zelfs om het idee te begrijpen van de noösfeer - planetaire mentale laag - moeten we ons bewustzijn verheffen en onszelf openen voor de meest algemene, elementaire en kosmische principes van ons leven op aarde. 

De interdisciplinaire wetenschap van het planetaire geheel-systeemontwerp is gebaseerd op de perceptie van de aarde als een zich ontwikkelend geheelsysteem, bestaande uit vijf grote subsystemen:

 1. Lithosfeer, van de kristallen magma ijzeren kern en de verschillende mantels, tot en met de tektonische platen en landmassa's.
 2. De hydrosfeer, de verenigde oceaan evenals de meren en riviersystemen. 
 3. De atmosfeer - de elektrodynamische systemen en cycli die de weerpatronen bepalen en regelen, inclusief de ionosfeer en de elektromagnetische velden.
 4. Biosfeer - leven als eenheidsverschijnsel, de vitalisering van materie, inclusief de anorganische cycli en systemen die dit ondersteunen. 
 5. De noösfeer - de planetaire denklaag - grotendeels een functie van de meest recente biologische laag van de biosfeer, de mens. Als zodanig omvat de noösfeer een bewuste menselijke en een superbewuste supermenselijke evolutionaire fase en betreft een kunstmatige middenterm die bekend staat als de technosfeer, die zelf wordt opgemaakt met de informatie die bekend staat als de cybersfeer. 

Het totemdier van deze maan is de hond, die staat voor liefde en emoties. In de pulsargeometrie is de tiende toon de laatste toon van de eerste dimensionale levenspulsar die de uitdaging manifesteert. Onze uitdaging is om te leren hoe we onze holon kunnen laten samenvloeien met ons ruimtepak en het correct kunnen gebruiken.

Blogs by Stephanie South, Creative Director

13:20 : Frequency : Shift

Living Time Science

Maan-overzicht (datums op Amerikaanse manier; eerst de maand en dan de dag)

If you benefit from this work and would like to see it continue to flourish, consider signing up for Moonly Donations today. When we all regularly give, together we can accomplish great things! Thank you for your support!

Donate Now

Sterrenreizigers Synchroniciteiten - Planetaire Maan - Geel Kristallen Zaadjaar

Je kunt klikken op de Kin van elk van de Synchroniciteiten voor Tijdreizigers om een lijst te vinden van alle voor die Kin geregistreerde mensen op galacticSpacebook.com! Voel je je geïnspireerd? Klik dan op de signatuur en wens hen een "happy galactic birthday", een fijne galactische verjaardag!

[Seal & Tone]Dali 1 - Kin 56, Gele Zelfbestaande Krijger (4 apr)

Welkom in de Planetaire Maan! Deze Maan bevat vijf GAPs - Galactische ActiveringsPortaaldagen.

Huidige cycli samenvatting:

 • Jaar (365-daagse cyclus: Geel Kristallen Zaadjaar
 • Spin (260-daagse cyclus): 43e Spin sinds het begin van de 13-Manen Dreamspell Telling (1987)
 • Seizoen (65-daagse cyclus): Blauwe Adelaar Seizoen van Visie: Blauw Galactisch Spectrum
 • Kasteel (52-daagse cyclus): Het Witte Noordelijke Kasteel van Oversteek: Hof van de Dood
 • Maan (28-daagse cyclus): Planetaire Hond Maan van Manifestatie
 • Wavespell (13-daagse cyclus): Rode Hemelwandelaar van Ruimte

[Seal & Tone]Seli 2 - Kin 57, Rode Boventoon Aarde (5 apr)

Vandaag is een Pacal Votan Clear Sign.

De sarcofaag-deksel van Pacal Votan, met 13 heldere tekens en hun locatie op de rand van het deksel.
Deze Maan bevat drie verschillende Clear Sign dagen...

[Seal & Tone]Gamma 3 - Kin 58, Witte Ritmische Spiegel (6 apr)

De Kin van vandaag is een GAP - Galactisch Activeringsportaal en weer een Pacal Votan Clear Sign. Dit specifieke heldere teken staat voor de datum van desincarnatie datum van Pacal Votan zelf.

[Seal & Tone]Alpha 5 - Kin 60, Gele Galactische Zon (8 apr)

De Kin van vandaag is ook een Pacal Votan Clear Sign. Dit specifieke heldere teken staat voor de datum van de galactische signatuur van Pacal Votan.

[Seal & Tone]Seli 9 - Kin 64, Geel Kristallen Zaad (12 apr)

De Kin van vandaag is een GAP - Galactisch Activeringsportaal. Het is ook precies een spin of 260 dagen na het begin van die Gele Kristallen Zaadjaar. Interessant dat het Kingetal van vandaag (64) is het zelfde getal als de codons in ons DNA.

[Seal & Tone]Kali 11 - Kin 66, Witte Magnetische Wereldoverbrugger (14 apr)

Vandaag begint de 13-daagse Witte Wereldoverbugger Wavespell van de Dood, de 6e Wavespell van de tzolkin den de witte/verfijnende Wavespell van het 52-daagse Witte Noordelijke Kasteel van Oversteek: Hof van de Dood: stam van de Wereldoverbugger verfijnt oversteek door de kracht van de dood. Waarheid van galactisch Mars herinnerd...

Deze wavespell eindigt op Kin 78, Witte Kosmische Spiegel (Dag 23 van deze Maan / 26 april).

[Seal & Tone]Limi 13 - Kin 68, Gele Electrische Ster (16 apr)

Nieuwe Maan.

[Seal & Tone]Silio 14 - Kin 69, Rode Zelfbestaande Maan (17 apr)

De Kin van vandaag is een GAP - Galactisch Activeringsportaal.

[Seal & Tone]Gamma 17 - Kin 72, Geel Resonant Mens (20 apr)

De Kin van vandaag is een GAP - Galactisch Activeringsportaal.

[Seal & Tone]Dali 22 - Kin 77, Rode Kristallen Aarde (25 apr)

De Kin van vandaag is een GAP - Galactisch Activeringsportaal.

[Seal & Tone]Gamma 24 - Kin 79, Blauwe Magnetische Storm (27 apr)

Vandaag begint de 13-daagse Blauwe Storm Wavespell van Zelfopwekking, de 7e Wavespell van de tzolkin en de blauwe/transformerende Wavespell van het 52-daagse Witte Noordelijke Kasteel van Oversteek: Hof van de Dood: stam van de Storm transformeert oversteek door de kracht van zelfopwekking. Waarheid van solair Pluto herinnerd...

Deze wavespell eindigt op Kin 91, Blauwe Kosmische Aap (Dali 8 van de Spectrale Maan / 9 mei).

 

[Seal & Tone]Limi 27 - Kin 82, Witte Zelfbestaande Wind (30 apr)

Volle Maan.

[Seal & Tone]Silio 28 - Kin 83, Blauwe Boventoon Nacht (1 mei)

Vandaag is er een Volledige 28-daagse regenboogbrug-meditatie - moge de regenboogbrug onze visie verenigen voor universele vrede op Aarde!

Heptad Path Codes voor de Planetaire Maan

In de 52 weken durende reis doorheen de 52 heptadpaden van de Hunab Ku 21 Galactische Boom van Leven en Kennis worden de volgende heptadpaden geactiveerd voor de Planetaire Maan:

Rode Week 1 - Initieer
[Star Seal][Mirror Seal]Heptad 37: Kunst stabiliseert meditatie.
(Planetaire Maan Dali 1 - Silio 7 / 4-10 apr)
 

Witte Week 2 - Verfijn
[Mirror Seal][Eagle Seal]Heptad 38: Meditatie stabiliseert visie.
(Planetaire Maan Dali 8 - Silio 14 / 11-17 apr)
 

Blauwe Week 3 - Transformeer
[Moon Seal][Sun Seal]Heptad 39: Zuivering stabiliseert verlichting.
(Planetaire Maan Dali 15 - Silio 21 / 18-24 apr))
 

Gele Week 4 - Rijpen
[Sun Seal][Wizard Seal]Heptad 40: Verlichting stabiliseert tijdloosheid.
(Planetaire Maan Dali 22 - Silio 28 / 25 apr - 1 mei)
 

In de Galactische Superstructuur/de Hunab Ku 21 vormen de vier heptads van de Planetaire Maan - als een geheel genomen - de plaats in tijd waar de "twee elektro-etherische stabilisatoren" verblijven. (Vorige Maan, de Solaire Maan, is waar de elektro-etherische meridianen verblijven). Meer hierover in Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V.

Het is interessant om te zien hoe de paden van deze Maan alle horizontale "stabilisatoren" zijn... De planeet is de fase in de kosmische evolutie waar niet alleen een horizon mogelijk wordt, maar het ook de nodige stabiliteit biedt om het leven te organiseren. In de Heptad Paths van de Planetaire Maan, verschijnen de Gele Zon en Witte Spiegel twee keer. Gele Zon duidt op "verlichting" en "leven" en Witte Spiegel betekent "orde" en "oneindigheid". Deze gaan vergezeld door de Gele Ster (kunst / schoonheid / elegantie), Blauwe Adelaar (creatie / geest / visie), Rode Maan (zuivering / stroming) en Witte Tovenaar (betovering / ontvankelijkheid / tijdloosheid). Voel de perfectie van de Planetaire Maan...

Copyright © 2018 Foundation for the Law of Time • All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Previous Issues of the Noos-letter: #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51 | #52 | #53 | #54 | #55 | #56 | #57 | #58 | #59 | #60 | #61 | #62 | #63 | #64 | #65 | #66 | #67 | #68 | #69 | #70 | #71 | #72 | #73 | #74 | #75 | #76 | #77 | #78 | #79 | #80 | #81 | #82 | #83 | #84 | #85 | #86 | #87 | #88 | #89 | #90 | #91 | #92 | #93 | #94 | #95 | #96 | #97 | #98 | #99

Vorige Edities van de Nederlandse Noös-letter: #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 |#23 | #24| #25 | #26| #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 |#39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51 | #52 | #53 | #54 | #55 | #56 | #57 | #58 | #59 | #60 | #61 | #62 | #63 | #64 | #65 | #66 | #67 | #68 | #69 | #70 | #71 | #72 | #73 | #74 | #75 | #76 | #77 | #78 | #79 | #80 | #81 | #82 | #83 | #84 | #85 | #86 | #87 | #88 | #89 | #90 | #91 #92 | #93 | #94 | #95 | #96 | #97 | #98 | #99 | #100

Email Marketing Powered by MailChimp