Welkom bij Noös-letter 149

2022 Resonante Aap Maan

Stel je de creatie voor van een spirituele batterij bestaande uit een verenigd netwerk van gelijkgestemde wezens die betrokken zijn bij een galactisch meditatieprogramma namens een hele planetaire synthese. —Jose Arguelles/Valum Votan

Welkom in de Resonante Aap Maan van Afstemming, de zevende Maan van de Planetaire Service Wavespell.

In deze maan eren we Jose Arguelles/Valum Votan, wiens 83ste verjaardag het geweest zou zijn op Resonant 15 (24 januari). In zijn werk, gebaseerd op de Wet van Tijd, stelde hij zich de geboorte voor van een op de aarde gerichte vredesbeweging die de regeneratie van de biosfeer als doel had, door de mens opnieuw op één lijn te brengen met de natuurlijke cycli van het universum.

Hij wees erop dat de aarde een focuspunt is voor de hele melkweg en het universum. Evolutie elders wordt beïnvloed door wat er op onze planeet gebeurt. De zon is de sleutel tot onze evolutie.

De zon codeert de elektromagnetische velden van elk van de planeten met protonen en elektronen en elektromagnetisch gecodeerde symbolische structuren vertaald als gedachtevormen.

We zijn in 2019 zonnecyclus 25 binnengegaan. Deze cyclus eindigt in 2032.

Volgens de Wet van Tijd zijn zonnevlekkencycli eigenlijk de "denkactiviteit" van de zon. Omdat de zon een lid van de melkweg is, zijn er sterleden van de melkweg die verder zijn geëvolueerd dan onze zon, namelijk Sirius, Arcturus, Antares en de Pleiaden.

Door ons op de zon te concentreren, kunnen we zonne-uitzendingen van andere sterren ontvangen die bedoeld zijn om te worden gefocaliseerd tot zinvolle informatie voor het lokale systeem, met name de aarde.

De aarde heeft de psi-bank in haar elektromagnetisch veld.

De psi-bank kan worden gezien als een planetaire opslag- en ophaalafdeling. Het is het besturingssysteem van de Noösfeer. De informatie van andere sterrenstelsels die door onze zon wordt omgezet, wordt gecodeerd in de psi-bank.

Degenen die op dit systeem zijn afgestemd, kunnen dan informatie ontvangen. Dit is het doel van de dagelijkse kin van de 13-Manenkalender, die veel meer is dan een kalender. Het is een meester-stemvork en synchronisatie-matrix.

In de pulsar-geometrie is de zevende toon de tweede toon van de 2D-zintuiglijke pulsar (3, 7, 11). Hier worden we eraan herinnerd dat door de onophoudelijke input van onze vijf zintuigen tot rust te brengen, we het zesde zintuig activeren en wakker worden voor de planetaire geest.

Net zoals lucht de atmosfeer is van het lichaam, zo is tijd de atmosfeer van de geest. Als de tijd waarin we leven bestaat uit oneven maanden en dagen die worden gereguleerd door gemechaniseerde minuten en uren, dan wordt onze geest ook zo: een gemechaniseerde onregelmatigheid. Omdat alles voortkomt uit de geest is het niet verwonderlijk dat de atmosfeer waarin wij leven steeds vervuilder raakt en de grootste klacht is: "Ik heb gewoon niet genoeg tijd!" Wie jouw tijd bezit, bezit jouw geest. Neem bezit van je eigen tijd en je zult je eigen geest herkennen.
Jose Arguelles, The Call of Pacal Votan: A Treatise on Time Viewed from its Own Dimension.

Zie dit artikel door Jose Arguelles over 24 januari.

There are still a few slots left for the 28-day Course with Stephanie South: Awakening the Nine Time Dimensions - Introduction to the Holomind Perceiver

Blogs by Stephanie South, Creative Director

13:20 : Frequency : Shift


Living Time Science
 

Thinking With A New Mind

Featured Artist

Maan-in-een-oogopslag (bij de datums zie je eerst de maand, dan de dag)

If you benefit from this work and would like to see it continue to flourish, consider signing up for Moonly Donations today. When we all regularly give, together we can accomplish great things! Thank you for your support!

Donate Now

Synchroniteiten voor Sterrenreizigers

Welkom bij de Resonante Maan! Huidige cycli samenvatting vanaf het begin van deze Maan:

  • Jaar (365-daagse cyclus): Jaar van het Gele Elektrische Zaad
  • Spin (260-daagse cyclus): 48e Spin sinds het begin van de 13-Manen Dreamspell Telling (1987).
  • Seizoen (65-daagse cyclus): Het Zuidelijke Zon Seizoen van Universeel Vuur: Het Gele Galactische Spectrum
  • Kasteel (52-daagse cyclus): Blauw Westelijk Kasteel van Verbranding: Hof van Magie
  • Maan (28-daagse cyclus): Resonante Aap Maan van Afstemming - Hoe kan ik mijn dienstverlening afstemmen op anderen?
  • Wavespell (13-daagse cyclus): Blauwe Aap Wavespell van Magie
Maan 7 Cycli + 4e regel van het Gebed van de Zeven Galactische Richtingen (4:7::7:13)

Heptad Pad Codes voor de Resonante Maan

In de 52 weken durende reis doorheen de 52 heptadpaden van de Hunab Ku 21 Galactische Boom van Leven en Kennis, worden de volgende heptadpaden geactiveerd voor de Resonante Maan:

Rode Week 1 - Initiëren
[Earth Seal][Mirror Seal]Heptad 25: Navigatie synchroniseert Meditatie
(Resonante Maan 1-7 / 10-16 jan)

Witte Week 2 - Verfijnen
[Mirror Seal][Storm Seal]Heptad 26: Meditatie reflecteert Zelf-opwekking
(Resonante Maan 8-14 / 17-23 jan)

Blauwe Week 3 - Transformeren
[Storm Seal][Sun Seal]Heptad 27: Zelf-opwekking katalyseert Verlichting
(Resonante Maan 15-21 / 24-30 jan)

Gele Week 4 - Rijpen
[Sun Seal][Earth Seal]Heptad 28: Verlichting verlicht Navigatie
(Resonante Maan 22-28 / 31 jan - 6 feb)


In de Galactische Superstructuur/de Hunab Ku 21 vormen de vier heptads van de Resonante Maan - als een geheel genomen - de plaats in tijd waar de "Innerlijke Matrix" zetelt. In de 13-tonen kosmologie is het de Resonante toon die de ruggengraat is of centraal kanaal of sushumna. Het is dan zeer interessant dat de Resonante Maan dit centrale portaal maakt in de Hunab Ku 21... Meer hierover vind je in het Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V.

Copyright © 2022 Law of Time Press • All rights reserved.
WANT TO READ MORE NOOS-LETTERS?

Vorige Edities van de Nederlandse Noös-letter: #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 |#23 | #24| #25 | #26| #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 |#39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51 | #52 | #53 | #54 | #55 | #56 | #57 | #58 | #59 | #60 | #61 | #62 | #63 | #64 | #65 | #66 | #67 | #68 | #69 | #70 | #71 | #72 | #73 | #74 | #75 | #76 | #77 | #78 | #79 | #80 | #81 | #82 | #83 | #84 | #85 | #86 | #87 | #88 | #89 | #90 | #91 #92 | #93 | #94 | #95 | #96 | #97 | #98 | #99 | #100 | #101 | #102 | #103 | #111 | #112 | #113 | #114 | #115 | #116 | #117 | #118 | #119 | #120 | #121 | # 122 | #123 | #124 | #125 | #126 | #127 | #128 | #129 | #130 | #131 | #132 | #133 | #134 | #135 | #136 | #137 | #138 | #139 | #140 | #141 | #142 | #143 | #144 | #145 | #146 | #147 | #148 | #149
Aanmelden en afmelden voor deze Nederlandse vertalingen kan via info@PAN-Holland.nl