Welkom bij Noös-letter 150

2022 Galactische Havik Maan Editie

Welkom in de Galactische Havik Maan van Integriteit, de achtste Maan van de Planetaire Service Wavespell

In het licht van alles wat er nu in onze wereld gebeurt, is een nieuwe visie nodig in elk facet van het leven. Deze Noös-letter is gemaakt in het Rode Boventoon Maan jaar (2010-2011) om de biosfeer-noösfeer overgang duidelijker te maken. De Russische biogeochemicus Vladimir Vernadsky definieert de biosfeer als dat gebied van de aarde voor de transformatie van kosmische energieën.

Voortbouwend op dit thema definieerde Dr. Jose Arguelles de noösfeer als het gebied van planetair bewustzijn voor de transformatie van kosmische gedachtevormen. Hij legde uit dat dit gebied in eerste instantie slechts voor enkelen waarneembaar is, vanwege de vertroebelde en fragmentarische denklaag waar het grootste deel van de mensheid vatbaar voor is.

In de Noosphere II - The Great Experiment of the Law of Time, herinnert hij ons eraan dat andere soorten niet afhankelijk zijn van kunstmatige technologie en opereren door een soort telepathie. Deze telepathie creëert een coherent veld dat gemeenschappelijk is voor hun groep, een morfogenetische resonantie. Zo weten mieren en bijen bijvoorbeeld hoe ze moeten verzamelen en hun gemeenschappen vormen, die sterk geordend en gestructureerd zijn. Of hoe vogelsoorten elk jaar weten hoe ze van de ene plaats naar de andere moeten migreren.

Wat zou er gebeuren als de menselijke soort telepathie bezat als een bewust gemeenschappelijk kenmerk? Zouden we niet kunnen zeggen dat de menselijke soort in een toestand van kosmisch bewustzijn zou komen? Want als telepathie voor ons was wat instinctief weten is voor de andere soorten, zouden we dan niet grondig worden getransformeerd door ons vermogen om dingen te kennen in 't algemeen en soms, zelfs als één ziel, dingen van kosmische aard waar te nemen?

De achtste toon (en achtste maan) vertegenwoordigt de tweede fase van de 4-8-12 driedimensionale geest-vorm pulsar in de pulsar-geometrie. Uiteindelijk willen we leren hoe we onze elektromagnetische velden kunnen versmelten met de biosfeer, waardoor een interactief krachtveld ontstaat. Dit krachtveld brengt communicatie tot stand met zowel de kern van de aarde als de noösfeer.

This Moon's Featured Artist

Blogs by Stephanie South, Creative Director

13:20 : Frequency : Shift

Living Time Science


Thinking With A New Mind

Maan-in-een-oogopslag (bij de datums zie je eerst de maand, dan de dag)

If you benefit from this work and would like to see it continue to flourish, consider signing up for Moonly Donations today. When we all regularly give, together we can accomplish great things! Thank you for your support!

Donate Now

Synchroniteiten voor Sterrenreizigers

Do I live what I believe?

 

Welkom bij de Galactische Maan! Huidige cycli samenvatting vanaf het begin van deze Maan:

  • Jaar (365-daagse cyclus): Jaar van het Gele Elektrische Zaad
  • Spin (260-daagse cyclus): 48e Spin sinds het begin van de 13-Manen Dreamspell Telling (1987).
  • Seizoen (65-daagse cyclus): Het Zuidelijke Zon Seizoen van Universeel Vuur: Het Gele Galactische Spectrum
  • Kasteel (52-daagse cyclus): Yellow Southern Castle of Giving: Court of Intelligence
  • Maan (28-daagse cyclus): Galactische Havik Maan van Integriteit: Leef ik wat ik geloof?
  • Wavespell (13-daagse cyclus): Rode Aarde Wavespell van Navigatie

Heptad Pad Codes voor de Galactische Maan

In de 52 weken durende reis doorheen de 52 heptadpaden van de Hunab Ku 21 Galactische Boom van Leven en Kennis, worden de volgende heptadpaden geactiveerd voor de Galactische Maan:

Rode Week 1 - Initiëren
[Hunab Ku Seal][Earth Seal]Heptad 29: Hunab Ku zendt Navigatie uit
(Dali 1 - Silio 7 / 7-13 feb)
 

Witte Week 2 - Verfijnen
[Hunab Ku Seal][Mirror Seal]Heptad 30: Hunab Ku zendt Meditation uit
(Dali 8 - Silio 14 / 14-20 feb)
 

Blauwe Week 3 - Transformeren
[Hunab Ku Seal][Storm Seal]Heptad 31: Hunab Ku zendt Zelfopwekking uit 
(Dali 15 - Silio 21 / 21-27 feb)
 

Gele Week 4 - Rijpen
[Hunab Ku Seal][Sun Seal]Heptad 32: Hunab Ku zendt Verlichting uit
 (Dali 22 - Silio 28 / 28 feb - 6 mrt)


 

In de Galactische Superstructuur/de Hunab Ku 21 vormen de vier heptads van de Galactische Maan - als een geheel genomen - de plaats in tijd waar de "Kern Matrix-Hunab Ku" zetelt. Hunab Ku betekent "de ene gever van maat en beweging" en duidt, naast vele andere dingen, op de kern van de galaxis of melkweg. Deze vier Heptad-paden verschijnen in de GALACTISCHE Maan en dit is weer een mooi voorbeeld van de synchroniserende kracht van de 13-Manenkalender... Meer hierover vind je in het Book of the Timespace, Cosmic History Chronicles Volume V en in Intergalactic Bulletin #7

Copyright © 2022 Law of Time Press • All rights reserved.
 
WANT TO READ MORE NOOS-LETTERS?

Vorige Edities van de Nederlandse Noös-letter: #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 |#23 | #24| #25 | #26| #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 |#39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49 | #50 | #51 | #52 | #53 | #54 | #55 | #56 | #57 | #58 | #59 | #60 | #61 | #62 | #63 | #64 | #65 | #66 | #67 | #68 | #69 | #70 | #71 | #72 | #73 | #74 | #75 | #76 | #77 | #78 | #79 | #80 | #81 | #82 | #83 | #84 | #85 | #86 | #87 | #88 | #89 | #90 | #91 #92 | #93 | #94 | #95 | #96 | #97 | #98 | #99 | #100 | #101 | #102 | #103 | #111 | #112 | #113 | #114 | #115 | #116 | #117 | #118 | #119 | #120 | #121 | # 122 | #123 | #124 | #125 | #126 | #127 | #128 | #129 | #130 | #131 | #132 | #133 | #134 | #135 | #136 | #137 | #138 | #139 | #140 | #141 | #142 | #143 | #144 | #145 | #146 | #147 | #148 | #149 | #150 |
Aanmelden en afmelden voor deze Nederlandse vertalingen kan via info@PAN-Holland.nl